ISSN 1337-8481

nedeľa, 14. júla, 2024

Životné prostredie

Grafický návrh na kontajnerovom stojisku vytvorila deviatačka Lenka

ZŠ Juraja Fándlyho Sereď / Umenie na kontajnerové stojiská V novembri bola naša škola oslovená pani Ing. Zuzanou Slahučkovou na spoluprácu s mestom Sereď, mať ako škola vlastný grafický návrh na jednom verejnom kontajnerovom stojisku. Z viacerých výtvarných prác bola nakoniec...

Enviropolícia obvinila starostu obce, ktorý mal dať protiprávne vyrúbať 11 topoľov

Prezídium PZ SR |MM|  Vyšetrovateľ Enviropolície oddelenia Prešov odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK P PZ vzniesol obvinenie starostovi obce v okrese Sabinov za prečin porušovanie ochrany stromov a krov v súbehu s prečinom krádeže. V období od polovice februára...

Odpady prekryté umením: kontajnerové klietky vyzdobili žiaci z našich mestských škôl

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie mesta Sereď /7. MAR 2023/    Pred niekoľkými týždňami dostali do užívania nové zamykateľné kontajnerové stojiská obyvatelia na Námestí slobody. Až v týchto dňoch boli klietky definitívne dokončené. Skrášlili ich deti, žiaci ZŠ J. Fándlyho a ZŠ...

Ako sme vlani triedili odpady? O štyri percentá horšie, než v roku 2021

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie mesta Sereď /  Samosprávy sú povinné každoročne hlásiť dosiahnutú úroveň triedenia odpadov za uplynulý rok. V Seredi sme sa z úrovne 36,47 percenta za rok 2020, cez 46,40 percenta za rok 2021, dopracovali na úroveň 42,27 percenta za...

Enviropolícia obvinila starostu obce, ktorý nelegálne prevážal staré pneumatiky

Prezídium PZ SR |MM| Enviropolícia obvinila starostu obce v okrese Dunajská Streda za protiprávne nakladanie s odpadmi Vyšetrovateľ Enviropolície oddelenia Bratislava odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru vzniesol obvinenie osobe M. R. (1983)...

Enviropolícia obvinila muža, ktorý mal nechať na pozemkoch v Stupave uhynutý dobytok

Prezídium PZ SR |MM|   Vyšetrovateľ Enviropolície oddelenia Bratislava odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK P PZ vzniesol obvinenie A. D. (1977) z obce Zohor, okres Malacky, pre úmyselný trestný čin neoprávnené nakladanie s odpadmi. Obvinený mal v čase približne do konca...

Jednorazové fľaše sa už nenosia, ukážte nám svoju alternatívu

SAŽP |MM|  Minulý rok začalo Slovensko zálohovať PET fľaše a plechovky. Tento krok síce výrazne znížil množstvo voľne pohodených plastových nápojových obalov, ale nevyriešil problém s neustálou produkciou plastových fliaš. Opäť totiž platí, že najlepší odpad je žiadny odpad. Marcová...

Zber biologicky rozložiteľného odpadu sa začína pondelok 13. marca

Oddelenie životného prostredia /  Mesto Sereď oznamuje obyvateľom rodinných domov, že zber biologicky rozložiteľného odpadu rastlinného pôvodu sa v roku 2023 začína v pondelok 13. marca. Zber čiernych vriec s biologicky rozložiteľným odpadom bude prebiehať v celom meste týždenne od 13. marca...

Vo výhľade mesta je množstvový zber zmesového komunálneho odpadu

Bc. Zuzana Vohláriková, vedúca oddelenia životného prostredia /  V posledných rokoch prechádza stále viac miest a obcí na Slovensku na množstvový zber zmesového komunálneho odpadu. V porovnaní s paušálnym systémom zberu fungujúcim dlhé roky aj v meste Sereď, t.j. zber rovnako veľkých nádob...

Na prihlásenie obcí do Dediny roka 2023 ostáva posledný mesiac

SAŽP |MM| Už len do konca marca majú slovenské obce možnosť zapojiť sa do Dediny roka 2023. Ak práve vaša dedina je výnimočná a radi by ste ju zviditeľnili na mape Slovenska, neváhajte a prihláste ju do 12. ročníka...

Dotácie v projekte Zelená domácnostiam sú pozastavené

Aktivovanie žiadostí a vydávanie poukážok v projekte Zelená domácnostiam je pozastavené 28. februára 2023 Žiadosti o poukážky z projektu Zelená domácnostiam už nie je možné aktivovať. Vzhľadom na to, že záujem o poukážky prevýšil vyčlenenú sumu, SIEA pozastavila ich vydávanie. Aktuálne domácnosti disponujú vydanými...

Mesto organizuje tradičný jarný zber odpadov, staré pneumatiky vám však neprevezme. Kam s nimi?

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie mesta Sereď / 26. FEB 2023 / V Seredi sa uskutoční tradičný jarný zber elektroodpadov a objemných odpadov priamo z pred rodinných domov obyvateľov. Stačí, ak podľa harmonogramu, vyložíte nepotrebné odpady pred svoj rodinný dom a...

Kto je zodpovedný za odpad vypúšťaný do Váhu?

Šintava / To naozaj ešte aj takto závažné znečisťovanie vodného toku musia riešiť občania? Čo robia kompetentný zodpovední za obecný majetok? Martin Tvarožek V tomto odvodňovacom kanáli by mala končiť dažďová voda z časti obce, myslím že z okolia kostola, školy...

Sereď komunikuje: Pri soche sv. Jána Nepomuckého rúbali stromy. Prečo?

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie mesta Sereď / Otázka zo sociálnych sietí: Z akého dôvodu zmizli stromy na ulici Starý most? Odpoveď: Výrub dvoch stromov bol realizovaný na základe právoplatného výrubového povolenia, ktoré mesto zverejnilo na svojej Úradnej tabuli. Dôvodom výrubu bolo...

21. februára 1876 udrel Váh na Sereď plnou silou

Ondrej Urban /  Najdlhšia slovenská rieka Váh bola v minulosti divoká a nespútaná, rozvodňovala sa na jar, v lete alebo na jeseň takmer každý rok a povodňami trápila okolitých obyvateľov. Záznamy v archívoch a obecných kronikách sú plné správ...

Sereď komunikuje: zásahy do mestskej zelene je potrebné konzultovať s radnicou

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie mesta Sereď /  Na jeseň a v predjarnom období zabezpečuje oddelenie životného prostredia výsadbu novej zelene do mesta. Najmä o mladé stromy sa treba v prvých rokoch života intenzívnejšie starať, čo obnáša pravidelnú zálievku, výchovné rezy a pozorovanie,...

Odpad si budú likvidovať sami. Nie na naše náklady, či voziť ho do prírody !!

Záujem a ochota primátora Kurbela a tímu ďalších ľudí, naštartovali riešenie dlhoročného problému Sereď / Po dlhé roky kopy odpadu - samozrejme bez akejkoľvek separácie. Občanom boli poplatky za odvoz zvyšované a niektoré vybrané skupiny občanov nemali žiadne limity. Aj...

Poľovník nahlásil skládku odpadu, Mestská polícia už zistila a pokutovala vinníka

Mestská polícia Sereď /  3.2. nám miestny poľovník nahlásil novovzniknutú skládku odpadu medzi Novým Majerom a Malým Hájom. Hliadka vec zdokumentovala a dnes sa podarilo skutok objasniť a zistiť osobu, ktorá odpad vyhodila. Vec bola ukončená v priestupkovom konaní uložením...

S obvineniami za nelegálne skládky sa roztrhlo vrece: Enviropolicajti obviňovali na juhu aj východe Slovenska

Prezídium PZ SR |MM|  Polícia upozorňuje občanov a aj podnikateľskú verejnosť, že nakladanie s odpadmi je prísne regulované, nakoľko takýmto konaním dochádza k ohrozovaniu a poškodzovaniu environmentálnych a ekonomických záujmov spoločnosti. Enviropolícia obvinila sedem osôb v okrese Komárno za vytvorenie nelegálnej...

Autovrakoviskom znečisťoval životné prostredie. Musela zasiahnuť ENVIROpolícia.

Prezídium PZ SR |MM|  Enviropolicajti oddelenia Trenčín odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK Prezídia PZ obvinili K. D. (1970) zo Zemianskych Kostolian za prečin neoprávnené nakladanie s odpadmi. Podľa zistení enviropolicajtov mal minimálne od marca 2021 do júna...

Zber elektroodpadov a objemných odpadov z pred rodinných domov v Seredi – harmonogram

Oddelenie životného prostredia MsÚ Sereď / ZÓNA 1: ul. 8. mája, Dlhá, Hornočepeňská, Hrnčiarska, I. Krasku, Jasná, Jelšová, Konvalinková, Kúpeľné nám., Kuzmányho, Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Lúčna, Malá ulička, Matičná, Murgašova, Nezábudková, Obežná, Parková, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Severná, SNP, Starý...

Úprava cien za poskytované služby a zmena prevádzkových hodín na cintoríne

Mesto Sereď prevádzkuje na svojom území dve pohrebiská: na Kasárenskej a Hornočepenskej ulici. Od 1.12.2021 je prevádzkovateľom pohrebísk mesto Sereď. V súvislosti so zvýšením nákladov na prevádzku pohrebísk vstupuje od 9. marca 2023 do platnosti nové Všeobecno záväzné nariadenie,...

Enviropolicajti obvinili muža z okresu Komárno, ktorý mal palicou ubiť psa na smrť -VIDEO

Prezídium PZ SR  |MM|  Vyšetrovateľ Enviropolície oddelenia Nitra odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK P PZ obvinil R. L. (1986) z okresu Komárno za prečin týranie zvierat podľa § 305a Trestného zákona. Vlani v júli v čase medzi 22.00...

Prihláste sa svojimi kolegami do najväčšieho firemného dobrovoľníctva NAŠE MESTO

Program NAŠE MESTO je najväčšie firemné dobrovoľníctvo na Slovensku. Spadá pod nadáciu Pontis a spája firmy, samosprávy i občiansky sektor s cieľom vyčistiť a viditeľne zlepšiť mestá, v ktorých žijeme. V jeden deň tisícky rôznych pracovníkov, manažérov či členov občianskych...

Ide o nádherný koníček, tvrdia seredskí chovatelia poštových holubov

Členská základná organizácia chovateľov poštových holubov v Seredi vznikla v roku 1939. V súčasnosti spolok spadá pod oblastnú organizáciu Trnava. Chovateľstvu sa v našom meste venuje 14 nadšencov. Definícia poštového holuba Poštový holub je plemeno holuba domáceho, šľachteného pre vynikajúcu priestorovú...

Kedy vám odvezú odpady? Nechajte si našepkať aplikáciou v telefóne

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie mesta Sereď /   Komunálny odpad, plasty, papier, sklo, odteraz aj kuchynské odpady, zber elektroodpadov či veľkoobjemného odpadu. Takmer všetky odpadov majú svoje termíny odvozu. No kto si ich všetky drží v hlave? Ak chcete, môžete si...

Elektronika verzus dobrá kniha

SAŽP |MM| S trochou zveličenia by bolo možné konštatovať, že každé elektrozariadenie vo svojich útrobách ukrýva hotovú baňu plnú kovov, vrátane tých vzácnych. Výnimkou nie sú ani naše smartfóny, ktoré okrem hliníka a medi obsahujú aj zlato, striebro, paládium...

Enviropolícia obvinila muža z Martina, ktorý dvakrát hodil o zem malú čivavu

Prezídium PZ SR |MM| Vyšetrovateľ oddelenia Žilina odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK P PZ obvinil muža O. L. (1983) z Martina za prečin týranie zvierat. Podľa zistení envirpolicajtov mal muž úmyselne dvakrát prudko hodiť o asfaltový chodník...

Enviropolicajti obvinili muža z Bratislavy, ktorý zabil svojho psa tesárskym kladivom

Prezídium PZ SR |MM|  Vyšetrovateľ oddelenia Bratislava odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK P PZ obvinil muža G. V. (1990) z Bratislavy zo spáchania úmyselného trestného činu týranie zvierat. Podľa zistení polície mal dňa 28. 10. 2022 tesárskym...

ZÁVAN SOCIALIZMU Z KRASU

Gabi Lešinský ZÁVAN SOCIALIZMU Z KRASU Kras Zádielskej planiny dnes vydal artefakt, ktorý sa medzi škrapmi váľal takmer 40 rokov. Sýtený nealkoholický nápoj 'Perla' v hrubostennom skle sme píjavali ako stredoškoláci od 2. polovice 80-tych rokov minulého storočia. Pripomínal chuťou Mirindu; vyrábali...

Bez zmeny primátora by sme na vyčistenie mesta čakali asi do smrti. Jedine, že by sa angažovala poslankyňa Červeňová

Sereď / Pravdepodobne si čitatelia SOL ešte pamätajú na komunikáciu poslankyne MsZ Edity Červeňovej s občanmi nespokojnými s burinou vyrastajúcou spomedzi dlažby na viacerých miestach v meste. Tento stav bol kritizovaný dlho počas zhruba 10-tich rokov, teda obdobie, za...

Tretí týždeň zberu kuchynských odpadov od rodinných domov v Seredi. Ako reklamovať nevyvezené vedierko?

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie mesta Sereď / 24. JAN 2023 /  Obyvatelia Serede z rodinných domov sa už môžu zapájajú do zberu kuchynských odpadov. „Ak sa stane, že im vedierko nevyvezú, prosíme, aby nám toto oznámili mailom na reklamaciebrko@sered.sk...

Ďalšie obvinenie za miliónovú kauzu v oblasti odpadov v Bratislave

Prezídium PZ SR |MM| Vyšetrovateľ oddelenia Bratislava odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru v uplynulom týždni vzniesol obvinenie právnickej osobe so sídlom v Bratislave za zločin neoprávnené nakladanie s odpadmi (§...

Desiatky poschodí vysoké apartmánové bytovky môžu stáť všade. Hvezdáreň a planetárium nie.

Juraj Lukáč je s používateľom Janka Zajaková   To hore je kúsok prešovskej divočiny a Planetárium a Hvezdáreň Prešov. Nie je takých na Slovensku veľa, presnejšie je ich šesť. VLK tu začínal so svojimi slávnymi zimnými prednáškovými cyklami , kde prednášali profesori...

Štartuje 12. ročník Dediny roka

SAŽP |MM|  V úvode nového roka 2023 vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia ďalší ročník národného ocenenia Dedina roka, nad ktorým prevzal záštitu minister Ján Budaj. V rámci neho organizátori hľadajú výnimočné slovenské obce, ktoré...

Prírodu chránime, alebo o tom len hovoríme?

Už sme si zvykli prakticky denne asi od všetkých politikov počúvať, ako dôležité je netvoriť odpady, ak ich už vytvoríme, tak separovať a recyklovať. Niekto skutočne rozumný dokonca vymyslel aj heslo. Niečo ako: "najlepšie je odpad netvoriť". Jasné, dobre sa...

Materská škola bola úspešná s enviromentálnym projektom

Materská škola na ulici Komenského v Seredi sa dlhodobo venuje výchove detí v oblasti životného prostredia. Na základe vyhlásenej výzvy Enviromentálneho fondu podala materská škola projekt na podporu enviromentálnej výchovy u detí aj dospelých. Získané financie Projekt nesie názov „Školský dvor,...

Na zlepšenie triedeného zberu v obciach pôjde 26 miliónov eur

MŽP SR |MM| Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) schválilo pred Vianocami projekty na triedenie zberu komunálnych odpadov takmer v šesťdesiatich obciach celkovo za 26 miliónov eur. Schválené projekty zabezpečia triedenie ďalších takmer 35 tisíc ton komunálneho odpadu...

Zber vianočných stromčekov začína v pondelok, posledný termín na vyloženie je 30. január 2023

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta / Mestský úrad pripomína svojim obyvateľom, že v pondelok 9. januára začína zber živých a odzdobených vianočných stromčekov spred rodinný dom a tiež od kontajnerových stojísk bytových domov. Posledný deň na vyloženie stromčekov bude...

Nový rok začnime s vytriedeným a udržateľným šatníkom

SAŽP |MM| Podľa dát z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky textilný odpad za rok 2018 predstavoval približne 10,6 kg na jedného obyvateľa Slovenska, spolu je to 57 721 ton odpadu z textilu a obuvi. Tento odpad putuje prevažne na skládky, prípadne...

Dve veľkoobjemové nádoby sú bežne určené pre asi 48 bytov v bytovke. V sociálnych bytoch ich zaplní pár ľudí a ešte urobia neporiadok okolo....

Sereď / Aj v čase, kedy sústavne sa zvyšujúce náklady na vývoz odpadu spôsobujú zvyšovanie poplatkov za odvoz odpadu pre občanov majority, v Mestských sociálnych bytoch na Trnavskej ulici roky jednu z nehnuteľností obýva väčší počet spoluobčanov bez právneho...

Vo štvrtok začína vedierkový zber kuchynských odpadov, nádoby si vyzdvihnite na Zbernom dvore

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta / Konečne sa aj obyvatelia z rodinných domov mesta Sereď dočkali možnosti ekologicky odovzdávať svoje kuchynské odpady. Vedierkový zber nespotrebovaných zvyškov jedál je naplánovaný priamo z pred rodinných domov Seredčanov. Od zajtra, utorka 3....

Vandali úradovali na novej cyklotrase

Nová cyklotrasa smerom z Horného Čepeňa na Šúrovce ešte nie je oficiálne ukončená a už tu úradovali vandali. Ako aj v prípade Vážskej cyklomagistrály v Piešťanoch, aj na tomto novom úseku bolo osadené cyklistické odpočívadlo s dreveným prístreškom, stojanom na...

Zber vianočných stromčekov sa začne v pondelok 9. januára

Oddelenie životného prostredia MsÚ Sereď  / Svoje živé a odzdobené vianočné stromčeky môžete od nedele 8. januára vykladať pred svoj rodinný dom, alebo uložiť vedľa kontajnerového stojiska svojho činžiaku. Od nasledovného dňa, pondelka 9. januára, mesto Sereď zabezpečí ich zber a ďalšie materiálové zhodnotenie. Drevná...

Zberný dvor bude 31. decembra zatvorený

Oddelenie životného prostredia MsÚ Sereď / Upozorňujeme návštevníkov Zberného dvora mesta Sereď, že v sobotu 31. decembra 2022 bude Zberný dvor zatvorený.  zdroj: Mesto Sereď

Polícia začala trestné stíhanie za uloženie viac ako 20 ton odpadu

Prezídium PZ SR |MM| Enviropolicajti oddelenia Prešov, odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK P PZ odhalili miesto protiprávne uloženého odpadu a začali trestné stíhanie za prečin neoprávnené nakladanie s odpadmi podľa § 302 Trestného zákona. Podľa zistení enviropolicajtov...

Kedy vám odvezú odpady? Pozrite si harmonogram na prvý polrok 2023

Oddelenie životného prostredia MsÚ Sereď / Harmonogram zberu odpadov na 1. polrok 2023 sa bude v najbližších dňoch distribuovať do domácností rodinných domov mesta Sereď. zdroj: Mesto Sereď

Vianočný predaj rýb

V niektorých domácnostiach sú prípravy na Vianoce v plnom prúde. Vo väčšine rodín nesmie na štedrovečernom stole chýbať na tanieri ryba. Najobľúbenejšou je v slovenských domácnostiach kapor, no bokom neostáva ani pstruh, losos či zubáč. V Seredi začal vianočný predaj rýb...

Zber kuchynských odpadov od rodinných domov, aj menej častý zber papiera a zelených odpadov. Také budú novinky v Seredi od januára

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta / 14. DEC 2022 / Konečne sa aj obyvatelia z rodinných domov dočkajú možnosti ekologicky sa zbavovať svojich kuchynských odpadov. Od januára im ich mesto odoberie priamo z pred rodinného domu. Obyvatelia si...

Odpad pred Milexom pochádzal od vodiča kamióna. Prezradili ho firemné prepravné doklady – VIDEO

Sereď / V minulosti sa zvykol hovoriť príbeh, kedy sa zlodejovi pri vykrádaní potravín chcelo vykonať veľkú potrebu a  nenapadlo ho nič rozumnejšie, ako urobiť to priamo v potravinách, ktoré v danom momente vykráda. Keďže za pultom nenašiel žiaden...

V Bratislave dostanú vianočné stromčeky šancu na druhý život

Miroslav Košírer /  Bratislava /  Magistrát hlavného mesta Bratislavy, spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) a Komunálny podnik Bratislavy po Vianociach opäť zabezpečia zber živých vianočných stromčekov. Bratislavčania sa môžu aj tento rok podieľať na udržateľnejších Vianociach a odložiť...

Polícia obvinila ženu, ktorá v Bratislave týrala psa tak, že sa mu lano a špagát zarezali hlboko do krku   

Prezídium PZ SR |MM|  Vyšetrovateľ Enviropolície oddelenia Bratislava začiatkom decembra vzniesol obvinenie 50 ročnej I. J. pre trestný čin týranie zvierat spáchaný závažnejším spôsobom konania. Enviropolicajti zistili, že žena mala od konca minulého roku v záhradkárskej oblasti Žabí Majer v...

Zníženie a odpustenie poplatku za komunálny odpad za rok 2022: požiadajte si oňho do 30. januára

Oddelenie životného prostredia MsÚ Sereď / 9. DEC 2022 /    Správca dane mesto Sereď upozorňuje poplatníkov miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že novelou zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady účinnou od...

Arogancia nektorých ľudí nepozná hranice. Ojazdenú pneumatiku vyhodili v centre mesta.

Sereď / Za úplný vrchol arogancie a chrapúnstva najhrubšieho zrna je možné považovať správanie osoby, ktorá ojazdenú pneumatiku namiesto na zberný dvor umiestnila k stromu na kraj parkoviska priamo k najfrekventovanejšiemu chodníku v meste. Pri stromoch pred obchodným domom Jednota...

Vianočné darčeky vyberajme zodpovedne, voľme udržateľnosť namiesto konzumu

SAŽP |MM|  V dnešnej dobe nás ponuka tovarov a služieb doslova zahlcuje. Výhodné akcie, ktoré obchodníci každý mesiac vymýšľajú, spôsobujú, že spotrebiteľ kúpi aj to, čo nepotrebuje. Sociálne siete, televízia, rozhlas, ale aj noviny a časopisy sú zvlášť v...

Polícia obvinila osoby zodpovedné za požiar chráneného územia

Prezídium PZ SR |MM| Enviropolicajti oddelenia Bratislava (celý názov Odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK P PZ) vzniesli obvinenie T. A. (1998) a F. M. (2002) pre trestný čin Porušovanie ochrany rastlín a živočíchov (§ 305 ods. 1,...

OKNÁ DO STOROČNEJ MINULOSTI

Gabi Lešinský OKNÁ DO STOROČNEJ MINULOSTI Krasové ponory (ľudovo hltače) vznikajú, zanikajú i menia sa v čase a priestore. Poznáme (sezónne) aktívne ponory, inaktívne ponory, paleoponory a fosílne ponory. Ponory plnia analogickú funkciu ako Vám dobre známy otvor na dne výlevky...

Voda je život, pripomína nový ročník súťaže SAŽP Zelený svet

SAŽP |MM| Svet, ktorý prostredníctvom tvorivých detských nápadov motivuje k zmene a k zamysleniu sa nazývame zeleným. Poslaním tejto umeleckej súťaže je vštepovať mladým umelcom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Súťaž...

Ďalší odhalený nelegálny dovoz odpadu z Talianska  

Prezídium PZ SR |MM| V sobotu 19. 11. 2022 bolo v Bratislave, na diaľničnom hraničnom prechode Rajka – Čunovo, príslušníkmi Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky zastavené a kontrolované nákladné motorové vozidlo s návesom so slovinskými evidenčnými číslami, ktorého vodičom bol...

Sereď buduje prvé uzamykateľné stojiská na odpady

Mestský úrad / Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta / Aktuálne môžu obyvatelia sídliska na Námestí Slobody sledovať obnovu svojich starých stanovíšť na smeti. Mesto tu na svoje náklady buduje prvé dve uzamykateľné kontajnerové klietky. Cieľom je...

Enviropolícia navrhla obžalovať páchateľa za protiprávne zakopávanie dobytka 

Prezídium PZ SR |MM|  Enviropolicajti oddelenia Trenčín ukončili vyšetrovanie s návrhom na podanie obžaloby proti fyzickej osobe Ing. J. M. zo Zlatých Moraviec a právnickej osobe za prečin Neoprávnené nakladanie s odpadmi v súbehu s prečinom Zanedbanie starostlivosti o zvieratá. Enviropolicajti zistili,...

Enviropolícia obvinila ženu za „nelegálnu množiareň“ psov

Prezídium PZ SR |MM| Vyšetrovateľ Enviropolície oddelenia Nitra (celý názov: odbor odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK P PZ) vzniesol obvinenie 44 ročnej žene z Hurbanova za pokračovací prečin Zanedbanie starostlivosti o zviera (§ 305b Trestného zákona) a za pokračovací...

PRÁVE TERAZ: Rómovia na Cukrovarskej ulici znovu spaľujú odpad – AKTUALIZOVANÉ

Sereď / Na Cukrovarskú ulicu práve teraz smeruje jednotka HaZZ zo Serede a hliadka MP. Občania na opätovné úmyselné spaľovanie odpadov v objekte upozornili s tým, že videli, ako Rómovia do práve založeného ohňa hádzali plastové stoličky, vedrá a ďalší...

Ani poznanie problému nemusí znamenať záujem na jeho riešení

Obecný mytológ Ľubomír Veselický sa pravdepodobne rozhodol (?) až v posledných dvoch mesiacoch si zaslúžiť nezákonne vyplácané odmeny z minulého takmer desaťročia a to výrazným zvýšením publikačnej činnosti. Alebo si prečítal, za čo ho občania dvanásť rokov platili manažérskym platom...

Nepoznanie problému znamená nezáujem na jeho riešení

Mestský úrad / Ľubomír Veselický / 9. NOV 2022 / Najprv niečo zo správ TASR. V Egypte v nedeľu (6. novembra 2022) otvorili tohtoročnú klimatickú konferenciu OSN. Rozhovory zástupcov vyše 190 krajín zatieňuje geopolitické napätie a rad prelínajúcich sa kríz, čo...

Západoslovenská distribučná a.s. vyzýva k orezaniu stromov a porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení

Vlastníci, nájomcovia a správcovia pozemkov v ochrannom pásme elektrických vedení by nemali zabúdať na svoje zákonné povinnosti. K nim patrí udržiavať kríky a stromy v tomto pásme do zákonom danej výšky a šírky. V tejto súvislosti Západoslovenská distribučná a.s.,...

Enviropolícia má plné ruky práce. V jednom prípade škoda takmer 2 milióny za odpad v prírode, v druhom vysypaný stavebný odpad

Prezídium PZ SR  |MM|  Príslušníci enviropolície riešia v týchto dňoch dva samostatné prípady v súvislosti s neoprávneným nakladaním s odpadmi. V jednom prípade vyšetrovateľ vzniesol obvinenie, druhom začal trestné stíhanie. Vyšetrovateľ enviropolície vzniesol obvinenie fyzickej osobe J. CH. (1964) z...

Domácnosti v Seredi sa nedostatku tepla obávať nemusia

Energetika Sereď, s.r.o. /  Témou nielen jesene, ale celého roka je energetická kríza. Bude dostatok plynu? Kam sa až vyšplhajú ceny energií v dôsledku rekordných cien na svetových trhoch? To sú otázky, ktoré trápia celé Slovensko už pár mesiacov. Rastúce ceny...

Predvečerný výrub pár hodín pred ukončením platnosti povolenia

Sereď / ... sa uskutočnil dnes okolo osemnástej hodine večer v priestoroch areálu polikliniky od Matičnej ulice. Obyvateľ tejto ulice Ivan Sklenár ani ďalší občania netušili, prečo padol za obeť výrubu vzrastlý strom. A už vôbec nechápali dôvod, prečo ho...

Fakty o záujme občanov Serede na odstránení haldy lúženca

Ľubomír Veselický / 28. OKT 2022 / 28. októbra 2019 teda presne pred tromi rokmi, sa v jednom bratislavskom hoteli konala konferencia s názvom Pamäť Slovenskej krajiny. Konferencie sa zo Serede zúčastnili okrem mňa ešte vedúca Oddelenia životného prostredia MsÚ...

Pomohli s čistením opustených a zarastených kňazských hrobov

Pred Sviatkom všetkých svätých a Pamiatky zosnulých viac ako inokedy navštevujeme cintoríny. Čistíme hroby našich blízkych, upravujeme okolie a aranžujeme kvetinovú výzdobu. No na cintorínoch sa nachádzajú aj hroby opustené. Zosnulí nemajú pozostalých, ktorí by sa o miesto ich...

Čo znamená narodiť sa pod „šťastnou“ hviezdou? – VIDEÁ

Rozmýšľali ste už, čo znamená, keď sa človek narodí pod "šťastnou" hviezdou? Hovorí sa to tak, alebo to je aj fakt možné? Skúsme jeden príklad za všetky. Poznáme ho asi všetci, niektorí lepšie, iní (našťastie) menej. Ide o osobu už...

Úspešný grant oživil seredské sídlisko: Mestské stromy aj vtáctvo dostanú viac starostlivosti a pozornosti

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta / 25. OKT 2022 Vo vnútrobloku nášho mestského sídliska bude počuť viac vtáčieho štebotu a stromy dostali lepšie šance vyrásť do dospelosti a košatosti. Seredskej radnici sa totiž v týchto dňoch podarilo dokončiť projekt s názvom...

V národnej súťaži o Cenu Európskeho týždňa mobility bodovali mesto Žilina, Trnavský samosprávny kraj a Metropolitný inštitút Bratislavy

SAŽP |MM|  Aktuálny ročník Európskeho týždňa mobility sa môže popýšiť viacerými úspechmi a rekordnými číslami. Najväčšia európska kampaň na podporu udržateľnej mobility dokázala na Slovensku v roku 2022 motivovať k účasti až 64 samospráv – miest, obcí, mestských častí...

Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2022 získala obec Bojná

SAŽP |MM| Laureátom siedmeho ročníka Ceny Slovenskej republiky 2022 sa stala obec Bojná za projekt „Ku koreňom“. Ocenená bola počas slávnostného podujatia v Banskej Bystrici za dlhodobý a systematický prístup k ochrane kultúrneho dedičstva raného stredoveku, jeho popularizáciu a sprístupňovanie...

Enviropolícia obvinila nelegálneho rozoberača autovrakov

Prezídium PZ SR |MM| Vyšetrovateľ Enviropolície oddelenia Bratislava vzniesol obvinenie osobe M. R. za trestný čin neoprávnené nakladanie s odpadmi. Podľa zistení polície mal tento muž v katastri obce Čataj (okr. Senec) v rozpore s príslušnými právnymi predpismi nakladať nielen...

Foto a príbeh vášho stromu: Ktorý strom v Seredi je váš najobľúbenejší a prečo?

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta / 19. OKT 2022 / Zajtra, 20. októbra, je Medzinárodný deň stromov. Možno ten Váš najobľúbenejší rastie rovno pred Vašim domom, možno na ňom visí hojdačka Vašich vnúčat a možno sa ho...

Nezmeškajte Jesenný zber elektroodpadov a objemných odpadov v Seredi, od 21. novembra

Mestský úrad / Oddelenie životného prostredia MsÚ Sereď oznamuje občanom:   zdroj: Mesto Sereď

Zelené odpady vám posledný krát v tomto roku odvezú 17. novembra

Mestský úrad /  Oddelenie životného prostredia MsÚ Sereď oznamuje občanom.   zdroj: Mesto Sereď

Sereď komunikuje: Staré nábytky ku kontajnerom nepatria, takto sa ich však môžete zbaviť správnym spôsobom

Mestský úrad / Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta /  13. OKT 2022 / Otázka: Ako mám postupovať, ak nemám auto, alebo som starší občan mesta a svoj starý nábytok nevládzem, alebo nedokážem odniesť na zberný dvor...

Jesenná preventívna deratizácia

Oddelenie životného prostredia MsÚ Sereď/  Mesto Sereď oznamuje, že v termíne od 15.10.2022 do 30.10.2022 bude na verejných priestranstvách mesta Sereď vykonávaný monitoring výskytu hlodavcov a následne celoplošná deratizácia. Žiadame všetkých občanov, aby počas výkonu celoplošnej deratizácie verejných priestranstiev...

Ostali sme v tom sami

Ľubomír Veselický / 11. OKT 2022 /   Vyhlásenie ministra životného prostredia Jána Budaja po osobnej obhliadke haldy polymetalického prachu nazývaného „lúženec“ zneli 3. 7. 2020 takto: „Budem sa pýtať Inšpekcie životného prostredia nášho právneho oddelenia ako  ďalej postupovať  voči správcom...

Vodná nádrž Kráľová odhalila skryté miesta

Vodné dielo Kráľová bolo dokončené v roku 1985 s cieľom energetického využitia Váhu a protipovodňovej ochrany priľahlého územia. Výmera je 10,9 km² a objem 52 mil. m³. Z dôvodu špeciálnych geofyzikálnych meraní zemného násypu v oblasti elektrárne, pravidelnej kontroly...

Kritériá krásy pre zeleninu a ovocie zhoršujú problém plytvania potravinami

SAŽP |MM| Plytvanie potravinami je jeden z najväčších svetových problémov, a to z etického, ekonomického, zdravotného aj environmentálneho hľadiska. Potravinový odpad neznamená len vyhodené jedlo a peniaze. Znamená hlavne plytvanie zdrojmi, ktoré sú potrebné na jeho výrobu – voda,...

Výstava ovocia a zeleniny v Dennom centre seniorov

Po veľkej výstave ovocia a zeleniny, ktorá sa konala v estrádnej sále Domu kultúry si podobnú výstavu ale v menšom rozsahu zorganizovali aj seniori z Denného centra na Jesenského ulici. V dňoch 15.-18.9.2022 sa vystavovatelia pochválili svojou úrodou, ktorou...

Sereď komunikuje: Ako je to s burinou na ploche pri Sokolovni?

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta /  Obyvatelia Serede sa na mestskom úrade informovali ohľadne zelenej plochy na Vinárskej ulici pri Sokolovni. Na internete videli, že toto verejné priestranstvo je neudržiavané a je prerastené burinou. Situácia je v tomto prípade...

Cintoríny počas sviatkov predlžujú otváracie hodiny

Oddelenie životného prostredia MsÚ Sereď / V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých a Pamiatky zosnulých, predlžujú mestské pohrebiská v Seredi svoje otváracie hodiny. Podľa prevádzkového poriadku pohrebísk mesta budú v dňoch od 31.10. do 2.11. brány obidvoch cintorínov (na Kasárenskej aj na Hornočepeňskej...

V piatok štartuje Európsky týždeň mobility, program je pestrý

SAŽP |MM| Najväčšia európska kampaň na podporu udržateľnej mestskej mobility sa každoročne začína 16. septembra a končí Dňom bez áut, stanoveným na 22. septembra. Aj počas tohtoročného Európskeho týždňa mobility obce, mestá i organizácie a školy pripravili pestrý program...

S čím sa na zastupiteľstve primátor Tomčányi nepochválil?

Sereď / Na včerajšom rokovaní MsZ  primátor mesta Ing. Martin Tomčányi vymenoval dlhý rad aktivít v meste. Určite "len náhodou" pozabudol na správoplatnenie rozsudku súdu vo veci nezákonného zbavenia mandátu poslanca  PhDr. Michala Hanusa. Oproti napr. rokovaniu s reklamnou...

Vypustenie vodnej nádrže Kráľová. Pokles hladiny sa dotkne aj Váhu v okolí Serede a priľahlých ramien

Vodné dielo Kráľová je viacúčelové vodné dielo na rieke Váh. Dielo bolo dokončené v roku 1985 s cieľom energetického využitia Váhu a protipovodňovej ochrany priľahlého územia. Výmera je 10,9 km² a objem 52 mil. m³. Z dôvodu kontroly stavu...

AKTUÁLNE: Drogy, prostitútky, bezdomovci a odpad… To je bývalý MILEX a Sereď – VIDEO

Sereď / Presne tak je možné popísať dlhoročný a pravidelne kritizovaný stav v areáli bývalého MILEXu. Dnes je tento areál volne prístupný verejnosti, stačí sa zaujímať a človek zistí, že premávka nielen osôb bez domova, ale aj prostitútok a iných...

O kúsok bližšie k zelenej oáze pri Čepeňskom ramene

Karin Kapustová /  Počas letných mesiacov sa oblasť pri strednočepeňskom ramene opäť o niečo priblížila cieľovej realizácii malej zelenej oázy - Lipovej aleje pri Čepeňskom ramene. Lipové stromoradie vysadené v roku 2021 členovia regionálneho spolku včelárov opatrili zavlažovacími vakmi, ktoré chodievali plniť...

Enviropolícia obvinila muža, ktorý montážnou penou v Šamoríne usmrtil chránené živočíchy

Prezídium PZ SR |MM|  Enviropolicajti oddelenia Bratislava odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK P PZ tento týždeň obvinili 34 ročného muža z Bratislavy zo spáchania trestného činu Porušovanie ochrany rastlín a živočíchov. Podľa zistení Enviropolicajtov mal koncom mája tohto...

Prvý „slnečný“ strom pre Sereď – fotovoltaická elektráreň na mestských budovách už ušetrila toľko CO2, ako výsadba jedného stromu

Mesto Sereď sa z dôvodu navyšovania cien energie a v súvislosti s Európskou zelenou dohodou (European Green Deal) rozhodlo na vybraných mestských budovách zaviesť vlastné zdroje elektrickej energie – tzv. lokálne fotovoltaické zdroje. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa...

Takto vyzerá útok Ruska na Západ, akýsi novodobý stredovek.

Jan Budaj Koaličné spory sú vážna vec. Ale existujú aj vážnejšie : vláda práve rokuje o materiáloch ministra Sulíka, týkajúci sa ochrany ekonomiky Slovenska a najmä o ochrane občanov pred dôsledkami nedostatku plynu. Oceňujem, že vládu spája zodpovednosť a že...

Obluda v ľudskej koži: Muž zabil a rozporcioval psov, polícia ho zadržala

Prezídium PZ SR |MM| Enviropolicajti oddelenia Prešov odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK P PZ boli vyslaní na základe hlásenia operačného dôstojníka (dňa 29. 08. 2022) do obce Chminianske Jakubovany v okrese Prešov. Na mieste sa už...

Enviropolicajti vyšetrujú znečistenie studne motorovým olejom vo Vrábľoch

Prezídium PZ SR |MM|  Enviropolicajti oddelenia Nitra odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK P PZ začali trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenie a poškodenie životného prostredia v prípade znečistenia studne vo Vrábľoch, na pozemku vedenom ako záhrada v súkromnom vlastníctve. Zatiaľ...

MEGA prípad ENVIRO kriminality: Škoda dosiahla takmer 9 miliónov Eur pri výstavbe diaľničného obchvatu Bratislavy

Prezídium PZ SR |MM| Enviropolicajti oddelenia Bratislava ukončili rozsiahle vyšetrovanie, na základe ktorého bola dňa 12. 08. 2022 podaná obžaloba prokurátorom Krajskej prokuratúry Bratislava voči dvom fyzickým osobám – J.J.B.S (1973), M.H. (1967) a jednej právnickej osobe so sídlom...

Na registráciu do Európskeho týždňa mobility ostáva už len mesiac

SAŽP |MM|   EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY (ETM) je vlajková kampaň Európskej komisie, ktorá sa každoročne koná v termíne 16. – 22. septembra. Jej hlavným cieľom je zvyšovať povedomie o udržateľnej mestskej mobilite a tým podporiť zmenu správania verejnosti v prospech...

Enviropolicajti odhalili páchateľa protiprávneho výrubu 263 stromov a krov v Motešiciach

Prezídium PZ SR |MM|  Vyšetrovateľ Enviropolície oddelenia Trenčín odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK P PZ obvinil 44 ročného J. K. z okresu Trenčín z trestného činu porušovanie ochrany stromov a krov. Podľa zistení enviropolicajtov malo na základe...
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img