ISSN 1337-8481

utorok, 16. júla, 2024

Ekonomika

V rámci inflačnej pomoci bolo vyplatených už takmer 109 miliónov eur

ÚPSVR SR |MM| Jednorazovú dotáciu v rámci všetkých troch balíkov inflačnej pomoci doposiaľ dostalo už 815 850 osôb. Celkovo úrady práce, sociálnych vecí a rodiny ku koncu júla 2023 vyplatili viac ako 108,8 milióna eur. Úrady práce vyplácajú ľuďom inflačnú...

Ministerstvo spravodlivosti reaguje na nedávnu tragickú udalosť. Prináša riešenie zlepšenia kontroly nad osobami, ktoré sú v ochrannom liečení a ochrannom dohľade

MS SR |MM| Vláda SR schválila návrh zákona Ministerstva spravodlivosti SR, ktorý má zmeniť a doplniť existujúcu legislatívu v oblasti ochranného liečenia a ochranného dohľadu. Cieľom je zabezpečiť ochranu spoločnosti pred osobami, ktoré sú nebezpečné pre spoločnosť a potrebujú...

Ak chce byť Slovensko úspešné, musí oveľa viac podporovať inovácie – Česi do tejto oblasti investujú dvakrát viac ako my, zdôraznil po rokovaniach v Prahe...

MIRRI |MM| Zintenzívňujeme spoluprácu s Českou republikou. Minister investícií Peter Balík spolu s podpredsedníčkou vlády Líviou Vašákovou rokovali s českým podpredsedom vlády a ministrom pre miestny rozvoj Ivanom Bartošom. Hovorili nielen o skúsenostiach obidvoch krajín s využívaním eurofondov, ale...

„Druhá šanca“ pri porušení zákona

Finančná správa SR |MM| Finančná správa pracuje na novom proklientskom opatrení. Už od budúceho roka do platnosti vstúpi nová legislatívna zmena, ktorá pre daňové subjekty zavedie tzv. inštitút druhej šance pri ukladaní pokút. Znamená to, že daňové úrady im...

Rozpočet plníme aj vďaka preventívnym kontrolám

Finančná správa SR |MM| Preventívne pôsobenie finančnej správy na daňovníkov prináša výsledky. Počet prípadov daňových subjektov, ktoré si nesprávne uplatnili zníženú sadzbu dane z príjmov právnických osôb (DPPO) vo výške 15 % klesol o polovicu. Ukázali to výsledky preverovania, ktoré...

Posun v digitalizácii životných situácií – MIRRI SR podpísalo kľúčové zmluvy s ministerstvom práce a so Sociálnou poisťovňou

MIRRI |MM|  Slovensko je opäť bližšie k lepším elektronickým službám pre svojich občanov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) podpísalo s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a so Sociálnou poisťovňou zmluvy o financovaní zavádzania...

Od augusta platí mimoriadne zvýšenie rodičovského príspevku

MPSVaR SR |MM| Od augusta sa mimoriadne zvýšila suma rodičovského príspevku. Rodič, ktorý predtým poberal materské, si tak polepší o viac ako 60 eur mesačne. Tradičná valorizácia príspevku mala pôvodne nastať až v januári 2024. Urýchlila ju nedávna novela...

Od 15. augusta možno žiadať o dotáciu na stravu pre školopovinné deti, ktorým sa poskytuje sociálna služba v zariadení

ÚPSVR SR |MM| Od 15. augusta možno požiadať o jednorazovú dotáciu vo výške 160 eur na pokrytie výdavkov na obed či iné jedlo pre školopovinné dieťa, ktorému sa poskytuje  sociálna služba v zariadení. Vzor žiadosti zverejní Ústredie práce, sociálnych...

Spolu pre komunity – terénnu sociálnu prácu a komunitné centrá podporíme sumou 250 miliónov eur

MPSVR SR |MM| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci nového programového obdobia na roky 2021-2027 z Programu Slovensko spúšťa nový národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá. Kontinuálne tým nadviaže na predošlé a dnes končiace projekty v gescii...

Zvýšený prídavok na dieťa pomôže aj tento rok rodičom prvákov zvládnuť nástup do školy

ÚPSVR SR |MM| Aj tento rok vyplatia úrady práce, sociálnych vecí a rodiny jednorazovo rodičom prvákov zvýšený prídavok na dieťa. Jeho účelom je pomôcť rodičom finančne zvládnuť nástup do prvého ročníka a s tým spojené náklady na zabezpečenie školských...

Podvodníci zasielajú daňovníkom email „že prešli daňovou kontrolou a musia si splniť daňové povinnosti“

Finančná správa SR |MM|  Finančná správa opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať daňovníkov. Zasielajú im podvodný email, v ktorom ich informujú „že prešli daňovou kontrolou a musia si splniť daňové povinnosti“. Finančná správa takéto emaily neodosiela a daňovníkom odporúča, aby...

Daňoví exekútori vymohli pre štát už 157 miliónov eur

Finančná správa SR |MM|  Vďaka daňovým exekútorom do štátneho rozpočtu v prvom polroku tohto roka pritieklo spolu už 157 miliónov eur, čo medziročne predstavuje nárast o 20 miliónov eur. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila finančná správa na svojom...

Ministerstvo práce pripravilo odporúčania na zníženie mzdového rozdielu medzi ženami a mužmi

MPSVR SR |MM|  Realizácia projektu „Reducing Gender Pay Gap“ - Znižovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov dopomôže aj na Slovensku vytvoriť systém, ktorý odstráni tieto mzdové rozdiely. Ide o výsledok bilaterálnej spolupráce zástupkýň a zástupcu z rezortu práce,...

Obnovená Daňová kobra už má rozpracované prípady za 22,6 milióna eur

Finančná správa SR |MM|  Finančná správa v spolupráci s políciou oživila pôvodný projekt Daňovej kobry. Zintenzívnenie výmeny informácií, zmena organizačnej štruktúry, ako aj lepšie prerozdelenie úloh prinášajú prvé výsledky. Od minulého roka sa Daňovej kobre  podarilo doteraz rozpracovať takmer...

Sociálna poisťovňa bude najbližšie dva roky prehodnocovať percentá invalidity

Sociálna poisťovňa začne od augusta prehodnocovať percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (percento invalidity) niektorých poberateľov invalidných dôchodkov. Dôchodcovia nemusia o nič žiadať, proces je naplánovaný na dva roky. Percento invalidity Sociálna poisťovňa preskúma zo zákona. Vyplýva to z novely...

Opatrenia vlády na efektívne čerpanie eurofondov prinášajú výsledky: Najväčší nárast v čerpaní má regionálny operačný program IROP, ktorý riadi MIRRI SR

MIRRI |MM| Opatrenia, ktoré zaviedla vláda Ľudovíta Ódora na zrýchlenie čerpania eurofondov, fungujú. Z celkovej alokácie 14,5 miliardy eur je v súčasnosti zo starých eurofondov vyčerpaných spolu 10,81 miliardy eur. Od nástupu vlády pred dvoma mesiacmi čerpanie stúplo o...

Ministerstvo práce opätovne zvyšuje sumy stravného

MPSVR SR |MM|  Sumy stravného pre zamestnancov sa zvýšia už druhýkrát v tomto roku. Vyplýva to z návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré bolo dnes zverejnené na právnom portáli Slov-lex. Minimálna hodnota stravovacej poukážky sa...

Podnikateľovi nevyšiel podvod so šteniatkami

Finančná správa SR |MM| Slovenskému podnikateľovi nevyšiel podvod pri obchode so šteniatkami. Prišli mu naň kontrolóri finančnej správy. Vyrubili mu rozdiel dane v sume takmer 270 tisíc eur. Kontrolóri finančnej správy realizujú kontroly s rôznym zameraním. Tentokrát im neušiel podvod pri...

Novinky v aplikácii VRP 2

Finančná správa SR |MM| Finančná správa aktualizovala bezplatnú aplikáciu Virtuálna registračná pokladnica 2 (VRP 2) na evidenciu tržieb. Novinky sa týkajú ukladania použitých mailových adries do zariadenia pri posielaní dokladu mailom a vypnutia zaokrúhľovania pre typ položky - vrátené...

Príspevok na bývanie sa od júla zvýši. Zavádza sa aj diferenciácia súm podľa počtu členov domácnosti

ÚPSVR SR |MM|  Od 15. júla 2023 platí zmena vo vyplácaní príspevku na bývanie, ktorý je súčasťou pomoci v hmotnej núdzi. Popri jeho navýšení je zásadnou zmenou aj diferenciácia súm príspevku na bývanie podľa počtu členov žijúcich v domácnosti....

Podpora VRP 2 pre staršie verzie Androidov končí

Finančná správa SR |MM| Bezplatná aplikácia VRP 2 na evidenciu tržieb, ktorú prevádzkuje finančná správa, nebude dostupná pre zariadenia s operačným systémom Android 5.0.x a nižšie. K ukončeniu podpory by malo dôjsť budúci mesiac. Dôvodom je postupné obmedzovanie podpory spoločnosťou Google....

Bezplatné dlhové poradne už pomohli 10 tisíc klientom

MPSVR SR |MM| V 46 mestách po celom Slovensku dnes fungujú Bezplatné dlhové poradne, ktoré poskytujú právnu, ekonomickú a psychologickú pomoc ľuďom v zložitej finančnej situácii. Rovnako pôsobia ako prevencia pred nadmerným zadlžením. So zvládaním začarovaného kruhu dlhov dodnes...

Daňové úrady budú v pondelok pre klientov fungovať v obmedzenom režime

Vážení klienti, v pondelok 17.7. 2023 budú klientske zóny na daňových úradoch fungovať v obmedzenom režime. Možné bude len preberanie dokumentov. Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa za vzniknuté komplikácie. zdroj: Finančná správa SR

Novela zákona o soc. poistení umožní matkám od 1.7.2023 započítať do potrebnej doby nemocenského poistenia pri dávke materské aj neukončenú dobu nemocenského poistenia

Sociálna poisťovňa / To znamená, že okrem aktuálneho nemocenského poistenia, z ktorého sa posudzuje nárok na materské, zarátame do potrebnej doby poistenia (teda najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom) aj: - všetky ukončené a aj aktuálne doby...

Spúšťame kontrolnú akciu Horúce leto

Finančná správa SR |MM|  Kontrolóri finančnej správy aj počas tohto leta zintenzívnia kontroly zamerané na evidenciu tržieb v systéme e-kasa. Okrem bežne kontrolovaných prevádzok sa viac zamerajú na sezónne prevádzky a letné festivaly. Finančná správa aj v tomto roku spúšťa...

Posledné tri dni na podanie odložených daňových priznaní

Finančná správa SR |MM| Daňovníci majú posledné tri dni na podanie daňového priznania (DP). Už 30. júna 2023 totiž uplynie lehota tým, ktorí finančnej správe oznámili trojmesačný odklad. Daňovníci si musia splniť svoje povinnosti v zákonom stanovenej lehote, iná možnosť...

Minimálne dôchodky v tomto roku porastú o desiatky eur

MPSVR SR |MM|  Celkovo dvakrát sa v tomto roku zvýšia minimálne dôchodky. Prvýkrát, už od 1. júla 2023, minimálne dôchodky porastú z dôvodu opätovného naviazania súm minimálneho dôchodku na sumu životného minima platnú pre jednu fyzickú osobu. Následne sa...

Pestovať nelegálne rastliny sa nevypláca

Finančná správa SR |MM|  Záhradníčiť sa nie vždy oplatí. Najmä, ak sa rozhodnete pestovať rastlinu, ktorá patrí medzi omamné a psychotropné látky (OPL). Presvedčil sa o tom muž z okresu Čadca, ktorého odhalil a zadržal priamo pri čine Kriminálny...

Príslušníci finančnej správy odhalili falošné kartičky Pokémon

Finančná správa SR |MM|  Takmer 2000 falošných balení zberateľských kartičiek Pokémon odhalili ozbrojení príslušníci finančnej správy z Colného úradu Trnava. Našli ich vo viacerých prevádzkach v mestách Trnava a Senica. Ako informovala Iveta Zlochová, hovorkyňa Colného úradu Trnava, ozbrojení príslušníci finančnej správy...

Od 1. júla 2023 bude na portáli finančnej správy zverejnená nová verzia kontrolného výkazu k DPH

Finančná správa SR |MM| Finančná správa pripravila novú verziu aktuálneho vzoru kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (KV DPH), ktorý bude k dispozícii od 1. júla tohto roka. Dôvodom je zavedenie zníženej sadzby DPH na 5 % zo základu dane, ktorá...

Nezabudnite na odložené daňové priznania

Finančná správa SR |MM|  Koniec júna je opäť termínom na podanie daňového priznania (DP). Túto povinnosť si bude musieť splniť približne 277 tisíc daňovníkov, ktorým zostávajú len dva týždne. Už 30. júna 2023 im totiž uplynie trojmesačný odklad na...

Pod dozorom colných úradov sú aj CBD cigarety

Finančná správa SR |MM|  Na slovenskom trhu môžeme pozorovať zvýšený záujem verejnosti o výrobky obsahujúce látku cannabidiol, známu pod skratkou CBD. K zvýšenej popularite prispel aj fakt, že spomínaná látka je s účinnosťou od 1. mája 2021 vyradená zo...

Už vyše 2,17 milióna eur na daniach bolo uhradených kartou

Finančná správa SR |MM|  Klienti finančnej správy môžu už od februára tohto roka dane po novom platiť komfortnejšie. Cez portál finančnej správy (PFS) bolo odvtedy zrealizovaných už 3119 platieb v sume viac ako 2,17 milióna eur. Najčastejšie klienti online...

S Európskou komisiou sme vyrokovali výhodné úvery za viac ako 60 miliónov eur – peniaze sú určené pre kraje na obnovu ciest a podporu odborných...

Na kvalitnejšie, rýchlejšie a bezpečnejšie cesty sme v dobiehajúcom období dali z regionálneho programu IROP vyše 491 miliónov eur MIRRI |MM| Pomáhame regiónom. Pre samosprávne kraje sme s Európskou komisiou vyrokovali výhodné úvery na obnovu ciest aj mostov a tiež...

Nárok na predĺžený rodičovský príspevok: NAJČASTEJŠIE OTÁZKY V PRAXI

MPSVR SR |MM|  Rodičia detí vo veku od 3 rokov majú nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku. Na základe schválenej novely zákona o rodičovskom príspevku ho môžu poberať rodič,  ktorého dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov....

Sociálna poisťovňa mimoriadne zvýši od 1. júla 2023 dôchodky o 10,6 percenta

Sociálna poisťovňa mimoriadne zvýši od júla 2023 všetky dôchodkové dávky. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej, ak kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023...

Colníci zaistili v Trnave falzifikáty drogistického tovaru ponúkaného na predaj na sociálnych sieťach

Finančná správa SR |MM|  Takmer 300 falzifikátov drogérie zaistili ozbrojení príslušníci finančnej správy z Colného úradu Trnava. Išlo o pracie prášky, pracie gély, šampóny a čistiace prostriedky, ktoré boli ponúkané na predaj prostredníctvom sociálnych sietí. Ako informovala Iveta Zlochová, hovorkyňa Colného úradu...

Rezort práce spustil druhú distribúciu potravinových a hygienických balíčkov v tomto roku

ÚPSVR SR |MM| Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo pre domácnosti v zložitej sociálnej situácii takmer 150-tisíc potravinových a 66-tisíc hygienických balíčkov. Spoločná distribúcia balíčkov sa začala na sklonku mája. Počas prebiehajúcej distribúcie balíčkov rozdá ústredie práce o 54-tisíc balíčkov...

Úrady práce poskytli v máji dotáciu na obed 444-tisíc deťom

ÚPSVR SR |MM|  Od mája sa významne rozšíril okruh detí, ktoré majú nárok na dotáciu na stravu v školských a predškolských zariadeniach. Podľa predbežných údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny poskytli v máji úrady práce dotáciu na stravu...

Stravné pre zamestnancov od 1. júna opäť vyššie

MPSVR SR |MM| Sumy stravného pre zamestnancov sa od 1. júna 2023 opäť zvýšia. Vyplýva to z najnovšieho  opatrenia Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Minimálna hodnota stravného lístka sa zo súčasnej sumy 5,10 eura zvýši o takmer 40 centov,...

Rodičovský príspevok aj pre rodičov detí, ktoré neprijali v spádových materských školách

MPSVR SR |MM| Rodičia detí vo veku od 3 do 6 rokov majú nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku. Platí to v prípadoch, ak ich dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov. Opatrenie je súčasťou schválenej novely zákona...

Obchádzať systém e-kasa sa nevypláca

Finančná správa SR |MM| Podvádzať štát sa nevypláca. Presvedčil sa o tom majiteľ reštaurácií v Nitrianskom kraji, v ktorých zákazníkom vydávali falošné pokladničné doklady. Na tieto podvody im prišli kontrolóri finančnej správy. Prevádzky monitorovali už dlhšie a celkovo v rámci kontrolnej akcie zabezpečili až...

Absolventi môžu nájsť uplatnenie na trhu práce aj cez projekty úradov práce

ÚPSVR |MM| Na trh práce prichádzajú v máji prví tohtoroční absolventi stredných a vysokých škôl. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny im ponúkajú viaceré nástroje pre uľahčenie ich cesty na trh práce. Okrem sprostredkovania širokej ponuky pracovných pozícií a...

Ako postupovať keď vaši rodičia nedostali rodičovský dôchodok?

Rodičovský dôchodok: Ako postupovať, ak v rozhodnutí o dávke chýbajú údaje o deťoch Na Sociálnu poisťovňu sa v posledných dňoch obracajú klienti s otázkami, ako majú postupovať, ak im v Rozhodnutí o priznaní rodičovského dôchodku chýbajú údaje o dieťati/resp. viacerých deťoch. Tento nesúlad mohol vzniknúť...

Finančná správa zasahovala aj v Seredi. Išlo o nelegálny biznis s cigaretami za vyše 782 tisíc eur – VIDEO

Finančná správa SR |MM| Viac ako 6 miliónov kusov nelegálnych cigariet a škoda štátu viac ako 782 tisíc eur. Takýto nelegálny biznis s cigaretami sa podarilo odhaliť Kriminálnemu úradu finančnej správy (KÚFS) vďaka akcii pod krycím názvom Fešák. Obvinenie...

Tretí balík inflačnej pomoci je pripravený pre 50 000 ľudí

ÚPSVR SR |MM|  Od začiatku mája môžu občania podávať žiadosti o inflačnú pomoc na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. V poradí už tretí balík inflačnej pomoci je určený domácnostiam v náročnej sociálnej situácii, ktoré nedostali inflačnú pomoc v...

Ukončenie podpory VRP 2 pre zariadenia s Androidom starším ako 5.0.2

Finančná správa SR |MM|  Aplikácia VRP 2 na evidenciu tržieb bude od júla tohto roka dostupná len pre zariadenia s vyšším operačným systémom Android ako 5.0. Od tohto mesiaca tak nebude možné nainštalovať si aktualizovanú verziu aplikácie na zariadenia...

Finančná správa vrátila preplatky na daniach

Finančná správa SR |MM|  Finančná správa spracovala 420.391 žiadostí o vrátenie preplatkov na daniach a poukázanie daňového bonusu. Všetky žiadosti boli vybavené a finančné prostriedky v sume 463.565.484 eur budú daňovníkom poukázané v zákonnom stanovenej lehote do 10. mája...

V uplynulom týždni pred Kauflandom zasahovala Finančná správa

Sereď / V uplynulom týždni bolo viacej občanov prekvapených pri zásahu ozbrojenej jednotky tzv. "kukláčov". Zásah bol vykonaný na parkovisku pred Kauflandom, resp. čerpacou stanicou vedľa nákupného centra. V tomto prípade ale nezasahovala NAKA, ale Finančná správa. Požiadali sme o...

Rodičovský dôchodok: Štát vypláca seniorom navyše k dôchodkom celkom 260 miliónov Eur

Sociálna poisťovňa v máji vypláca rodičovský dôchodok takmer  852 tisíc poberateľom. MPSVR SR |MM| Najväčšia skupina dôchodcov už v týchto dňoch dostáva rodičovský dôchodok za svoje pracujúce deti. Sociálna poisťovňa hromadne spracovala a vypláca takmer    852 tisíc dávok. Poberatelia,...

Investície do raného vzdelávania pre deti zo znevýhodneného prostredia sa nám vrátia

MPSVR SR |MM| Návratnosť investícií do ľudského kapitálu je vyššia v detskom veku ako v dospelosti. Verejné politiky mnohých krajín preto kladú dôraz na včasnú intervenciu pre deti so zdravotným či iným znevýhodnením. Na základe skúseností zo zahraničia má kvalitné...

Čo sa na Slovensku vo vzťahu k zahraničiu zmenilo za 10 rokov? – ANKETA

Uplynulo desaťročie od uverejnenia článku, v ktorom sme poukazovali na rozdiely medzi životnou úrovňou na Slovensku a v krajinách na západ od nás. Niečo málo z desať rokov starého článku  "... sa čudujem, že Slováci ešte tolerujú súčasný stav": http://archiv.seredonline.sk/clanky/-sa-cudujem-ze-slovaci-este-toleruju-sucasny-stav-1-cst/index.html "V...

Slovensko potrebuje viac IT špecialistiek – ministerstvo informatizácie podporuje aktivity na prilákanie dievčat a žien do IT sektora

MIRRI |MM| Záleží nám na úspešnej budúcnosti Slovenska. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) je aj tento rok partnerom podujatia Girl’s Day, ktoré podporuje dievčatá – študentky v tom, aby sa nebáli ísť študovať IT odbory...

Zneužívanie pandemickej pomoci

Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR |MM| Špeciálny prokurátor podal včera vo večerných hodinách návrh na vzatie do vazby štyroch obvinených z obzvlášť závažného zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Prípad súvisí s vecou nezákonne vyplatenej pandemickej pomoci na Úrade práce,...

Márny pokus o daňový podvod

Finančná správa SR |MM|  O tom, že podvádzať štát sa nevypláca sa opäť raz presvedčil daňový subjekt zaoberajúci sa chovom a predajom hydiny. Daňoví kontrolóri finančnej správy si posvietili na jeho nákupy krmiva a odhalili podozrivý obchodný reťazec firiem,...

Zberatelia pozor! Na trhu sú falošné zberateľské kartičky Pokémon

Finančná správa SR |MM| Zberateľské kartičky Pokémon sú stále v kurze. S ich napodobeninami sa príslušníci finančnej správy stretávajú pri záchytoch tovaru porušujúceho práva duševného vlastníctva. Bratislavskí colníci naposledy zaistili 3 508 balíkov týchto známych kariet v hodnote viac...

Spoločnosť Orange ruší svoju predajňu v Seredi

Spoločnosť Orange od 27.4.2023 ruší svoju predajňu na M. R. Štefánika v Seredi. K zatvoreniu predajnéjho miesta spoločnosť pristúpila v rámci optimalizácie predajných kanálov. "K tomuto rozhodnutiu nás nasmerovala primárne zmena zákazníckeho správania súvisiaca s pandémiou Covidu, resp. po-pandemickými návykmi zákazníkov, ale...

Po prepadnutí cez sociálny systém, môžu skončiť na ulici, či dokonca zlisovaní spolu s odpadkami

Áno, aj život (?) sociálne najslabších ľudí končiacich na ulici, v civilizovanej spoločnosti musí zaujímať kompetentné inštitúcie. A máme ich v štáte dosť. Aj sociálne odkázaných a aj úradníkov platených za riešenie problémov, do ktorých sa dostali. Otázkou je, či...

Finančná správa hlási výpadok niektorých elektronických služieb

Vážení klienti, na portáli finančnej správy sme zaznamenali výpadok niektorých elektronických služieb. Pracujeme na jeho odstránení. Na základe platnej legislatívy platí, že ak daňový subjekt z dôvodov, ktoré sú na strane správcu dane nemohol doručiť podanie do elektronickej podateľne v posledný...

Ministerstvo práce navrhuje zvýšenie stravného

MPSVR SR |MM| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona o cestovných náhradách navrhuje zvýšiť sumy stravného pre zamestnancov. Reaguje tým na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. S cieľom zmierniť dopady rastúcej inflácie, rezort práce...

Finančná spravodajská jednotka uložila banke 365.bank pokutu 2 milióny Eur

Rozhodnutím finančnej spravodajskej jednotky Prezídia Policajného zboru č. PPZ-FSJ2-20-027/2021-KPO zo dňa 19.12.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.3.2023 v spojení s rozhodnutím ministra vnútra Slovenskej republiky č. SL-OLVS-2023/005666-005 zo dňa 06.03.2023, bola povinnej osobe 365.bank, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie...

Obnova po požiari v Banskej Štiavnici z finančných zdrojov Európskej Únie

Spravodajstvo Európskeho parlamentu |MM|  Slovenský europoslanec Robert Hajšel (SMER-SD) inicioval list poslancov EP adresovaný Komisárke EÚ pre kohéziu a reformy Elisu Ferreirovú s urgentnou žiadosťou o pomoc pri financovaní následkov ničivého požiaru, ktorý včera zachvátil viaceré historické budovy starého...

Na stabilizáciu pracovníkov v sociálnych službách a centrách pre deti a rodiny sme vyplatili 50 miliónov eur

MPSVR SR |MM|  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatilo vybraným zamestnancom sociálnych služieb a centier pre deti a rodiny stabilizačný príspevok v celkovej sume 49 742 493 Eur. Podporilo tak  spolu viac ako 18-tisíc zdravotníckych a sociálnych zamestnancov...

Daňové priznanie je potrebné podať do konca marca

Finančná správa SR |MM|  Daňové priznanie (DP) k dani z príjmov za rok 2022 je potrebné podať do konca marca tohto roka a do tohto termínu je potrebné daň aj zaplatiť. Možné je tak urobiť aj z pohodlia domova,...

Vicepremiérka Remišová: Z Fondu SK-NIC podporíme 26 malých digitálnych projektov v oblasti vzdelávania aj kultúry

MIRRI |MM| Pomáhame rozvíjať digitálne Slovensko. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci so spoločnosťou SK-NIC uzatvorili už šiestu výzvu na podporu projektov v oblasti informačných technológií. Až 26 úspešných projektov v oblasti e-vzdelávania, e-kultúry a digitálnych...

Slovenská sporiteľňa v Seredi končí s hotovostnými operáciami

Od 1. apríla pobočka Slovenskej sporiteľne v Seredi prechádza na bezhotovostnú pobočku. To znamená, že po novom už nebudete môcť v tejto banke uskutočňovať výber či vklad hotovosti. Zmena sa dotkne aj ďalších bankových operácií. V sporiteľni si už...

Na daňovej exekúcii za odpady vybrala Sereď už takmer 17-tisíc eur

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď /   Jeden a pol roka vykonáva Sereď daňovú exekúciu voči neplatičom poplatku za odpady a peniaze im sťahuje priamo zo súkromných účtov. Za toto obdobie sa podarilo vymôcť takmer 17-tisíc eur, väčšinou išlo iba...

Legislatívna zmena: Aktivačné práce budú pomáhať adresne a účinne

ÚPSVR SR |MM|  Od 1. apríla začne platiť v oblasti aktivačných prác zásadná legislatívna zmena. Cieľom rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny je zlepšiť efektivitu a adresnosť pri používaní financií na aktivačné práce a zvýšiť motiváciu ľudí bez práce...

Rezort práce podporí samosprávy a mimovládne organizácie pri začleňovaní odídencov z Ukrajiny v objeme 25 miliónov eur

MPSVR SR |MM| Rezort práce podporí samosprávy a mimovládne organizácie pri začleňovaní odídencov z Ukrajiny v objeme 25 miliónov eur Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom národného projektu poskytne finančnú pomoc pre ukrajinských občanov, ktorí našli útočisko na Slovensku. Balík...

Ministerstvo školstva spúšťa finančnú pomoc pre školy kvôli zvýšeným cenám energií v roku 2023

MŠVVŠ SR |MM|  Rezort školstva spustil zber údajov „Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023“. Tento zber údajov bude vyhodnocovaný priebežne na mesačnej báze. Cieľom ministerstva je doručiť finančnú pomoc všetkým školám financovaným zo štátneho rozpočtu (základné, stredné,...

Dotácie v projekte Zelená domácnostiam sú pozastavené

Aktivovanie žiadostí a vydávanie poukážok v projekte Zelená domácnostiam je pozastavené 28. februára 2023 Žiadosti o poukážky z projektu Zelená domácnostiam už nie je možné aktivovať. Vzhľadom na to, že záujem o poukážky prevýšil vyčlenenú sumu, SIEA pozastavila ich vydávanie. Aktuálne domácnosti disponujú vydanými...

Vicepremiérka Remišová: Pomáhame rodinám – z eurofondov dostane vyše 150 000 žiakov digitálny príspevok

MIRRI |MM| Pomáhame rodinám a podporujeme prístup detí k modernému vzdelávaniu. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) pod vedením vicepremiérky Veroniky Remišovej spúšťa novú schému podpory pre rodiny so školopovinnými deťmi. Vybrané skupiny žiakov základných a...

Bezplatné dlhové poradne pomohli už 5000 Slovákom

MPSVR SR |MM|  Bezplatné dlhové poradne poskytujú pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii. Posledný februárový týždeň dosiahli svoj významný míľnik. Bezplatné dlhové poradne pomohli už päťtisícemu klientovi. Okrem plánu riešenia pre konkrétnu situáciu daného klienta, nastavení...

Dane môžete po novom platiť kartou

Finančná správa SR |MM|  Klienti môžu dane po novom platiť komfortnejšie. Finančná správa v spolupráci so Štátnou pokladnicou od dnešného dňa spustila do ostrej prevádzky online úhradu 15 druhov daní cez portál finančnej správy (PFS). Dlhodobým cieľom finančnej správy...

Vicepremiérka Remišová: Rozbiehame nový program Interreg s Maďarskom, 50 miliónov z prvej výzvy pôjde na ochranu prírody, pamiatok a kultúru

MIRRI  |MM| Budujeme dobré vzťahy s našimi susedmi. V novom programovom období rozbiehame ďalší program cezhraničnej spolupráce Interreg s Maďarskom. Prvých 50 miliónov eur pôjde na ochranu prírody a miestneho dedičstva v prihraničných oblastiach Slovenska a Maďarska. „Užitočným a osvedčeným...

Valorizácia životného minima sa premietne do vyšších dávok a príspevkov

MPSVR SR |MM|  Národná rada SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Jej cieľom je predovšetkým adresnejšie, efektívnejšie a administratívne menej náročné poskytovanie pomoci osobám, ktorí sú na ňu odkázaní. Zároveň má motivovať jej príjemcov, aby sa...

Vicepremiérka Remišová: Plníme náš sľub – na pomoc samosprávam s migračnou krízou sme vybojovali 127 miliónov z eurofondov

MIRRI |MM|  Pomáhame samosprávam zvládať migračnú krízu. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlási pre 1 447 miest a obcí špeciálnu výzvu vo výške 127 miliónov eur, ktorá je určená na podporu samospráv pri riešení utečeneckej...

Falošná daňová úradníčka chcela prísť k staršej pani domov skontrolovať daňové priznanie

Finančná správa SR |MM| Upozorňujeme daňovníkov, že sme zaznamenali pokus o podvod. Staršia pani prišla osobne na daňový úrad, a chcela vysvetlenie k „zvláštnemu“ telefonátu. Mala jej volať pani z daňového úradu a požadovať od nej, aby si pripravila všetky...

Od dnes vyplácajú úrady práce zvýšené dávky

ÚPSVR SR |MM| Vďaka aktivitám rezortu práce sa od januára 2023 zvýšila pomoc v hmotnej núdzi  a ďalšie štátne sociálne dávky. Úrady práce ich vyplácajú vždy spätne, teda za predošlý mesiac. Občanom sú tak štátne sociálne dávky a pomoc...

Nezabudnite požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie. Zajtra máte na to posledný deň!

Finančná správa SR |MM| Zamestnanec, ktorý mal v roku 2022 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti,  môže najneskôr do 15. februára tohto roka písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Na...

Mesto poskytlo dotácie vo výške takmer štvrť milióna eur

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie mesta Sereď /  Na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo na programe aj prerozdeľovanie dotácií z rozpočtu mesta Sereď. Finančný balík na tento rok, sa po prvej zmene rozpočtu, dostal na úroveň roka 2022 a to i...

Prevencia proti nezamestnanosti: Úrady práce občanom zaplatia kurzy podľa ich výberu

ÚPSVR SR |MM|  Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny už v rámci unikátneho projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa schválili vzdelávanie pre občanov za viac ako 8 miliónov eur. Vzdelávacie kurzy podľa vlastného výberu úrady zaplatia v plnej výške zamestnancom, živnostníkom, ale...

Mäsové a mliečne výrobky si z Ukrajiny nedovážajte!

Finančná správa SR |MM| Jednou z úloh finančnej správy je aj ochrana spotrebiteľa a životného prostredia. Vyvíjame preto neustále úsilie o informovanie cestujúcej verejnosti a šírenie povedomia aj o zákaze dovozu tovaru ohrozujúceho zdravie obyvateľov. I napriek tejto snahe sa...

Zostanú v lete kaviarne, reštaurácie a firmy bez klimatizácie? Ak vôbec ešte budú existovať…

Aj takúto otázku si už dnes kladú prevádzkovatelia priestorov využívaných verejnosťou zvyknutou v lete sedieť v príjemne klimatizovanom prostredí. "Každý mesiac ďalšia facka a poleno pod nohami. Na Slovensku sa prestáva oplatiť podnikať" - počúvame stále častejšie od podnikateľov s...

Sociálne dávky 2022: Úrady práce vyplatili ľuďom 1,8 miliardy EUR

ÚPSVR SR |MM|  Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny pomohli v roku 2022 rodinám a ľuďom v náročnej životnej situácii sociálnymi dávkami v celkovej výške 1,8 miliardy eur. Za celý rok podporili prostredníctvom pomoci v hmotnej núdzi viac ako...

Generálny pardon 2023: Uhraďte poistné, doplňte chýbajúce výkazy a odpustíme vám penále

MPSVR SR |MM|  Situáciu dlžníkov Sociálnej poisťovne uľahčí nový inštitút – tzv. generálny pardon. Tento typ oddlženia podobný „exekučnej amnestii“ prináša od 1. februára 2023 pomoc predovšetkým dlžníkom nachádzajúcim sa v bezvýchodiskovej dlhovej pasci. Ak do konca augusta 2023...

Aj Sereď sa včera pripojila k štrajku miest a obcí. Symbolicky zhaslo svetlo na Námestí Slobody

Včera 30. januára o 19.00 hod. sa uskutočnila protestná akcia miest a obcí, celoslovenské zhasnutie verejného osvetlenia. Na znak protestu chceli mestá a obce upozorniť na neriešenie cien energií pre samosprávy. Na 30 minút sa do tmy ponorilo a do...

Veľkou pomocou pre obce a mestá sú dotácie špeciálne určené na opravu miestnych ciest a chodníkov

Vicepremiérka Remišová: Pomoc regiónom už ide podľa nových férových pravidiel, v najmenej rozvinutých okresoch sme minulý rok vytvorili 500 nových pracovných miest MIRRI |MM|  Pomáhame ľuďom v regiónoch. V najmenej rozvinutých okresoch sme vlani z regionálnych príspevkov, ktoré riadi  Ministerstvo...

Rok 2022: Nezamestnanosť klesala 11 mesiacov, Slovensko má o 22-tisíc ľudí bez práce menej

ÚPSVR SR |MM|  Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa na konci roka ustálila na hodnote 5,90 percenta. Tretí mesiac po sebe sa udržala pod 6-percentnou hranicou. V priebehu minulého roka nezamestnanosť medzimesačne klesala počas 11-tich mesiacov, stúpla mierne iba...

Vicepremiérka Remišová: Štartujeme nové eurofondy – prvých 200 miliónov pôjde najmä na školy, telocvične, cesty aj zatepľovanie a obnoviteľné zdroje energie

Prvé výzvy z takmer 13 miliardového balíka z Programu Slovensko vypíše MIRRI SR v prvom štvrťroku MIRRI |MM|Meníme Slovensko k lepšiemu a štartujeme nové eurofondové obdobie. Po schválení Programu Slovensko na nové programové obdobie nám už Európska komisia poslala aj...

Eduard Heger: „Malým podnikateľom zvyšujeme pomoc s energiami“

Eduard Heger / Vláda dnes rozhodla o zvýšení pomoci regulovaným malým subjektom so spotrebou: 🔵 elektriny do 30 MWh; 🔵 plynu do 100 MWh ročne. Namiesto pôvodne schválených 80% im PREPLATÍME AŽ 100% nákladov na energie, ktoré prevyšujú zastropované ceny. V najbližších dňoch...

Ceny energií likvidujú podnikateľov. Zatvárajú svoje prevádzky

V predajni mal vždy čerstvé a kvalitné šaláty, nátierky a tresku. Hlavne oškvarková nátierka  chutila výborne. S čerstvou bagetkou dopečenou priamo v predajni len pred chvíľou... Na sociálnej sieti zákazníci ale našli tento oznam: Lahôdky_Šmak_Sereď je v meste: Mesto Sereď. Ahojte naši...

Slovensko začína čerpať nové eurofondy – prvé výzvy z takmer 13-miliardového balíka pôjdu na rozvoj regiónov, školy, športoviská, cesty a zatepľovanie domov

MIRRI |MM| Dobrá správa pre Slovensko – začíname čerpať z takmer 13-miliardového balíka nových eurofondov. Európska komisia totiž uhradila prvé zálohové platby na nové eurofondy. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) tak získalo na ním riadený...

Prinášame prelomové digitálne služby štátu pre ľudí, aby nemuseli zbytočne behať po úradoch a v štátnom IT sme profesionálnym riadením ušetrili 155 miliónov eur

Vicepremiérka Remišová hodnotí rok 2022 v informatizácii MIRRI |MM|  Plníme sľuby o fungujúcom štátnom IT bez korupcie a prinášame digitálne služby, ktoré uľahčujú život ľuďom. Rok 2022 bol pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v...

Vicepremiérka Remišová hodnotí rok 2022 v eurofondoch: Odštartovali sme najväčšiu reformu eurofondov v histórii Slovenska, tiež sme zásadne zlepšili čerpanie v programoch, ktoré slúžia na podporu regiónov

MIRRI |MM|  Najväčšia reforma eurofondov v histórii Slovenska sa stala realitou! Máme schválený Program Slovensko, z  ktorého budeme môcť využiť takmer 13 miliárd eur a nastavili sme jasný a transparentný systém s minimom byrokracie. Výsledkom práce Ministerstva investícií, regionálneho...

Vianočný stromček za koruny a za eurá

Už to tu na SOL bolo spomínané, že ceny na Slovensku a v Českej republike sa líšia. A líšia sa aj priemerné či minimálne mzdy. No pokiaľ u tých miezd je väčšie číslo na českej strane, tak u cien...

Väčšina ľudí už problémy cíti. A to znovu idú hore úrokové sadzby na hypotékach.

Už aj v Českej republike politici priznávajú, že väčšinu z miezd zamestnanci obratom použijú na zabezpečenie základných životných nákladov a že sa stále viac ľudí dostáva do pásma blížiacemu sa chudobe. A to asi všetci vieme, že v Českej...

Úrady práce rozšírili podporu vzdelávania, občanom preplatia kurzy podľa ich výberu

ÚPSVR SR |MM| Zamestnanci, živnostníci, ale aj ľudia na materskej či rodičovskej dovolenke, majú možnosť získať dodatočné vzdelanie bezplatne. Preplatia im ho úrady práce vďaka mimoriadnemu projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa. Rezort práce spustil projekt začiatkom roka, od...

Ministerstvo práce opatrením upravilo sumy dávky v hmotnej núdzi

MPSVR SR |MM|  Dnes, 9. decembra 2022, bolo v Zbierke zákonov uverejnené Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi (predpis č. 439/2022 Z. z.).  Ministerstvo upravilo sumy pomoci v hmotnej...

Rada EÚ: Pomoc pre najzraniteľnejšie domácnosti aj sektor ekonomiky je nevyhnutná

MPSVR SR |MM|  Ďalšie kroky Európskej komisie s ohľadom na energetickú krízu, aktívne opatrenia na trhu práce v súvislosti s prichádzajúcimi inováciami aj zlepšovanie pracovných či sociálnych podmienok pre obyvateľov členských štátov únie. Aj na tieto témy sa sústredili...
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img