ISSN 1337-8481

utorok, 16. júla, 2024

Blogy a názory

Všetko čo je dobré, môže byť aj lepšie

Bc. Ľubomír Veselický  /  Hneď na začiatku chcem  povedať, že každá akcia, ktorá obyvateľom Serede prináša nové podnety, zaujímavé informácie, pohľady na umelecké stvárnenie sveta, stretnutia s ľuďmi, ktorí sa venujú fotografovaniu,  maľbe, histórii, divadelnému  umeniu , hudbe , dizajnu,...

Ústretový krok ešte neznamená premyslený

Ľubomír Veselický /  Záujem o rekreačný futbal je v Seredi pomerne slušný. Svedčí o tom existencia viacerých amatérskych futbalových združení . Záujem o hru na čo najkvalitnejšom povrchu je prirodzený a z tohto pohľadu sa informácia primátora  z 25. júla 2023, že ihrisko v Hornom...

Ľubomír Veselický: Hra o transparentnosti na SOL

Ľubomír Veselický / Miestne médium SOL vyrobilo kauzu a 10 júla 2023 primátor vo videu presviedčal vlastníka SOL, že je všetko v poriadku. Scenár ako z našich profesionálnych médií. Vrátane implantácie názorov na vytváranie verejnej mienky. Citujem druhý odsek textu úvodného článku Miloša...

V čom sú tohtoročné Seredské novinky lepšie?

Bc. Ľubomír Veselický  /  Zástupkyňa primátora  pani Mária Fačkovcová uverejnila 22. januára t. r. na svojej facebookovej  stránke informáciu pod názvom Mesto čaká vysúťažiť nového vydavateľa tlačených Seredských noviniek.  Okrem iného v nej napísala toto: „Mesto čaká v najbližšej budúcnosti...

Stretnutie primátora s občanmi 19. 6. 2023

Ľubomír Veselický  /  Z viacerých otázok, na ktoré v pondelok Ondrej Kurbel  odpovedal ma zaujali jeho  dve odpovede. Tá prvá preto, lebo bola zjavne v nesúlade s právnym poriadkom SR. Vyslovil  úvahu, že občania, ktorí majú v Seredi pobyt prechodný, a neplatia napríklad poplatok za...

Boris Kollár v Seredi ? Nič prekvapivé. Začali kortešačky.

Ľubomír Veselický / 19. JÚN 2023 /  Už tu bol aj Heger s Naďom.  V stredu  3. mája vysvetľoval  v  DKaffe  svoju úžasnú  politiku a o štyri dni (7. mája 2023) odstúpil z funkcie predsedu vlády. V OĽANE sa už neohreje a s Demokratmi sa do parlamentu...

Personálny audit na mestskom úrade bol iba košieľkou na zakrytie odstrelu neželaných

Ľubomír Veselický /   Na aprílovom  rokovaní MsZ pri otázke personálnych zmien povedal primátor Ondrej Kurbel jasne, že štruktúra úradu je v jeho právomoci. Inak povedané, do jeho rozhodnutí  nikoho nič nie je. (Vid. 53.  minúta záznamu z rokovania zastupiteľstva.13.4.2023) Zo záverečnej správy...

Stretnutie s primátorom korunoval nezáujem občanov

Ľubomír Veselický / 25. MÁJ 2023 /  Pozvánka na hodinu otázok 24. mája od 16.00 do 17.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu navodzovala predstavu plnej zasadačky. Opak bol pravdou. Pred auditóriom primátor, referentka komunikácie a pracovník IT. V...

Na počiatku bolo slovo

Ľubomír Veselický /  Osobnými stretnutiami, včasným informovaním, získavaním spätnej väzby a flexibilnými spôsobmi komunikácie môžeme dosiahnuť porozumenie. Pre tých, čo už zabudli, je to veta  z materiálu Sereď, v ktorej chceme žiť #teamOndro strana č. 14. To bola vízia a prísľub teamu Ondro. A aká...

Rastliny vždy rástli a rásť budú

Ľubomír Veselický /  Primátor mesta Ondrej Kurbel reagoval na rokovaní MsZ 13. 4. 2023 na interpeláciu Slávky Kramárovej, ktorou sa pýtala, či je doplnený stav pracovníkov údržby mesta. Primátor na interpeláciu odpovedal, že manažovanie oddelenia delegoval na vedúceho oddelenia pána...

Komisiu máme, ale ako pracuje, nevieme

Ľubomír Veselický  /  Z množstva interpelácií prednesených 13. 4. 2023 ma zaujala informácia, o obavách členky dočasnej komisie na vypracovanie návrhu riešenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v budove mestskej polikliniky. Podľa jej slov panujú medzi lekármi a zdravotníckym personálom obavy o budúcnosť polikliniky...

Naša snaha o rekonštrukciu seredského štadióna mala od počiatku vážne trhliny

Ľubomír Veselický /   V máji 2018 po víťazstve nad FK Noves Spišská Nová Ves v 29. kole II. futbalovej ligy  si ŠKF Sereď zaistila postup do Fortuna ligy. Postup seredského Áčka vyvolal  eufóriu. Podmienkou zotrvania v prvej lige však bolo mať do...

Môj pohľad na návrh Štatútu Seredských noviniek

Ľubomír Veselický /12. APR 2023/  Na začiatok niečo z materiálu Sereď, v ktorej chceme žiť #teamOndro strana č. 15. „Instagramová a mailová (marketingová) komunikácia chýba, čo by bolo vhodné zmeniť, smerom k mladšej populácii, nakoľko generácia do 40 rokov tvorí v...

Podľa poslanca Erika Štefaneka to bol dobrý nápad

Ľubomír Veselický /5. APR 2023/    Na začiatok uvediem časť článku Tržnica pre ľudí: viac priestoru pre peších, nové lavičky a v túto sobotu aj ľudová hudba a káva zadarmo uverejnený 24. marca 2023 na webovej stránke mesta. „Nakoľko bolo potrebné tento funkčný...

Aký dôsledok môže mať procesno – personálny audit

Ľubomír Veselický /30. MAR 2023/  Primátor mesta Ing. Ondrej Kurbel v článku „ Práve dnes pracujem pre Seredčanov sto dní napísal a 3. marca 2023 aj uverejnil túto informáciu: „Počas ostatných sto dní začala na mestskom úrade prebiehať externá kontrola, takzvaný...

Namiesto informácií iba hmla

Ľubomír Veselický / V článku s názvom Okolo tlačených Seredských noviniek je zatiaľ iba veľké ticho som 10. februára 2023 poukázal na dovtedy nezverejnené vyhlásenie súťaže na dodávateľa Seredských noviniek. Zastupiteľstvo navyše zatiaľ ani nerozhodlo o tajomníkovi SN. V programe...

Sereď 2023 – Odhalenie Pamätníka mosta cez Váh

Uplynulo niekoľko rokov od havárie, ktorá zničila pamätnú tabuľu - pamätník, ktorý pripomínal slávnostné otvorenie mosta cez Váh, ktorý je vstupnou bránou do mesta Sereď a denne tadiaľto prejde niekoľko tisíc áut. Pamätník nikto nikdy ničím nenahradil. Avšak posledných pár...

Stavba mosta ponad železnicu mala začať vlani

Ľubomír Veselický  /23. MAR 2023/     Mgr. Martin Guzi ako hovorca Slovenskej správy ciest, Bratislava dal v roku 2021 na otázku Ivety Tóthovej jasnú odpoveď. Jej článok s názvom Termín rekonštrukcie mosta nad železničnou traťou je známy. Premávka bude vylúčená, pre...

Snaha primátora

Ľubomír Veselický /   Ondejovi  Kurbelovi skutočne nemožno uprieť veľkú snahu a úprimný záujem informovať Seredčanov o dlho očakávanej výstavbe mostu nad železnicou.  Občania sa mu za jeho úsilie odmenili vo veľkej zasadačke mestského úradu 15. 3. 2023  skromnou účasťou zhruba tridsiatich...

Primátor začal verejnosť informovať aj prostredníctvom SeredOnLine

Ľubomír Veselický /   V článku Predvečerný výrub pár hodín pred ukončením platnosti povolenia  z  2. novembra 2022 Miloš Majko napísal: „Nie je načase začať občanov oboznamovať s dianím v meste aj iným spôsobom, ako výveskou pred MsÚ, či na...

Spôsob zisťovania spokojnosti občanov má svoje úskalia

Ľubomír Veselický  /   Pravdupovediac neviem, akú výpovednú hodnotu bude mať aktuálny  prieskumu prieskum spokojnosti s úrovňou vybavovania  požiadaviek občanov.  Vychádzam z toho, že každý zamestnanec mesta  vie,  že jeho povinnosťou je vybaviť požiadavku občana  slušne, odborne  a v zmysle zákona.  Jeho spokojnosť...

Výsledky výberových konaní mesto ani po týždni nezverejnilo

Bc. Ľubomír Veselický, bývalý viceprimátor mesta Sereď /6. MAR 2023/  V predvolebnom materiáli „ Sereď, v ktorej chceme žiť“ je  na 18. strane napísané: „C. Zapájanie obyvateľov do fungovania mesta Otvoreným mestom je také mesto, ktoré komunikuje a pravidelne informuje o procesoch vnútri aj...

Jeden otáznik za druhým

Ľubomír Veselický, bývalý viceprimátor mesta Sereď /   Asi takto by som mohol vyjadriť myšlienky, ktoré ma napadli po vygúglení  článku s názvom K prioritám nového primátora Serede Ing. Ondreja Kurbela patrí otvorenosť, jasná komunikácia i spoločná reč s poslancami , ktorý...

Sereď 2023

Prvá fotografia dosť presne charakterizuje stav kultúry v meste Sereď za posledné roky. Avšak po voľbách sa do komisie aj do zastupiteľstva dostala nová krv, ktorá nielen sľubovala, že niečo zmení, ale skutočne na zmene pracuje. Bolo by to...

Kultúrna komisia (ne)bude samostatná

Ing. Adrián Rückschloss /  Ako umelecky cítiacu osobu s pridruženou profesiou ma potešil článok od Pána Veselického "Kultúrna komisia bude samostatná", ktorý publikoval v Seredských novinkách 13.2.2023 Link na článok: https://www.seredskenovinky.sk/clanok/2023-02-13-kulturna-komisia-bude-samostatna Zastávam rovnaký názor ako pán Veselický a  rád by som doplnil,...

Kultúrna komisia bude samostatná

Ľubomír Veselický / 13. FEB 2023 / Ak by som mal z uznesení zastupiteľstva 9.2.2023 vyzdvihnúť  niektoré ako pozoruhodné, určite by to bolo uznesenie o  čiastočnej zmene obsahovej náplne dvoch komisií a najmä osamostatnenie komisie pre kultúru. Názor, že ak máme riaditeľa Domu kultúry, tak komisiu...

Ľ. Veselický: Okolo tlačených Seredských noviniek je zatiaľ iba veľké ticho

Ľubomír Veselický, bývalý viceprimátor mesta Sereď / 10. FEB 2023 / Na začiatok citácia z 34-stranového predvolebného materiálu Ondreja Kurbela s názvom „Sereď, v ktorej chceme žiť“. Na štrnástej strane je napísané : „Komunikačné kanály mesta V komunikácii mesta smerom k svojim obyvateľom platí to isté,...

Zbaví sa mesto kotolne?

Ľubomír Veselický /  Pár viet k článku „Poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi môžu podporiť unikátny projekt, ktorý v meste nemá obdobu“ Na začiatok malá oprava názvu článku. Zajtrajšie hlasovanie nebude o podpore či nepodpore unikátneho projektu. V programe rokovania MsZ v bode...

Celoslovenskú rezignáciu nazval ZMOS demonštráciou

Ľubomír Veselický / 30. JAN 2023 /  Aj naše mesto sa prihlásilo k iniciatíve ZMOSu. Naozaj si myslíte, že to bude stačiť? Veďoznačiť polhodinové vypnutie verejného osvetlenia ako demonštratívne je prinajmenšom úsmevné. Združenie miest a obcí Slovenska združuje 2784 samospráv z celkového počtu 2929. Proaktívna účasť zástupcov členských...

Jeden byt v Bratislave denne po celý rok dostane SkyToll ešte ako bónus.

Alojz Hlina️Pri tom všetkom, čo sa okolo vlády deje, zanikol jeden jej veľký úspech, ktorý sa im podaril v týchto dňoch. Dovolím si ho pripomenúť, aby sa nezabudlo. ️Zmluva je od toho zmluva, že má svoje kogentné ustanovenia, a...

Bude redakčná rada Seredských noviniek preškolená?

Občania a občianske združenia / Ľubomír Veselický / 3. DEC 2022 Poslanec mestského  zastupiteľstva JUDr. Michal Irsák v článku Ivety Tóthovej z 27. novembra 2022 s názvom „Stručne Vám predstavujeme devätnásť mestských poslancov a ich odpovede na štyri rovnaké otázky, ktoré sme im...

Na čo pri vhadzovaní volebných lístkov nezabudnúť….

Ing. Mária Jandová /  Predvolebná kampaň pomaly končí a stále je medzi nami veľa nerozhodnutých občanov. Väčšina sa asi zhodneme na tom, že naše mesto potrebuje zmenu a to zmenu k lepšiemu. Zmena sa ale s väčšinou súčasných poslancov, resp....

Najsprostejšie zločiny vždy bývajú opradené mýtom.

Pavol Varga Pozeral som debatu dvoch starcov, dôchodcov miliardárov, ako pozitívne hodnotia nimi prepisovanú históriu rozdelenia štátu Tomáša G. Masaryka. Arogantného Klausa a Mečiara s trasúcimi sa rukami. Inak trasľavými, ako zakladateľovi Mafiánskeho štátu. Robertovi Ficovi, ktorý povýšil slová Mikuláša...

„Bola tu mafia, ktorá prerástla do štátnych orgánov“. Tri dni pred príchodom Troch kráľov roku 2021.

Pavol Varga „Ten člověk je prostě debil. Malej, nenápadnej, ale snaživej debil.“ „Generálny prokurátor Slovenskej republiky v zastúpení prvým námestníkom generálneho prokurátora SR Jozefom Kanderom dňa 16. mája 2022 vyhovel návrhu obvinených Z. S. P. a R. S. a zrušil uznesenie...

Treba sa rozhodnúť,či budeme chrániť idiotské názory dezolátov,alebo sa vrátime k vytýčenej ceste očkovania a minimalizovania strát na zdraví a životoch.

Saasha Schweier Treba sa rozhodnúť,či budeme chrániť idiotské názory dezolátov,alebo sa vrátime k vytýčenej ceste očkovania a minimalizovania strát na zdraví a životoch. Demokracia totiž nie je len o hlúpych názoroch,ale predovšetkým o zodpovednosti. Nadávajú a protestujú proti opatreniam a neuvedomujú si,že...

Účel svätí prostriedky!

Pavel Macko Účel svätí prostriedky! Základom politickej demagógie a manipulácie je neustále mlieť to svoje a klásť sugestívne otázky. Ak by Plačkovú uväznili, bola by pre Smer politickým väzňom. Keď prokurátor stiahol sťažnosť proti rozhodnutiu o nevzatí do väzby, tak Smer...

Na podporu generálneho prokurátora a § 363 píšu všetci tí, ktorých charakterizuje jediné slovo : Hrabivosť.

Pavol Varga Na podporu generálneho prokurátora a § 363 píšu všetci tí, ktorých charakterizuje jediné slovo : Hrabivosť. Tak píšem aj ja. Nehraboš. Podobný tým deväťdesiatim percentám občanov Slovenska, ktorým tou neslávne slávnou vetou – „Bez komunistov to nejde“ – niekto tretíkrát...

Odpadky k cudziemu kontajneru doviezla autom. Pred ich vyhodením sa poobzerala, či ju nik nevidí. Videl. – kamera…

Sereď / Tvorenie odpadu pri sústavnom zvyšovaní cien za jeho skladovanie a likvidáciu, sa stáva stále intenzívnejšie diskutovanou témou. Odpad vo väčšom či menšom množstve tvorí každý z nás a každý musíme zabezpečiť jeho legálne zlikvidovanie. Spôsobov likvidácie je...

Nová liečebná metóda – Padni komu padni“ – zaznamenala nebývalú účinnosť.

Pavol Varga Nová liečebná metóda - Padni komu padni" - zaznamenala nebývalú účinnosť. Psychický chorá sudkyňa, ktorá bez advokáta nedokázala sama trafiť do súdnej sie-ne a bez väzenskej stráže do cely, po prepustení na slobodu sama trafila priechod pre chodcov. Oligarcha Pellegríniho,...

ROVNOSŤ PRED ZÁKONOM

Eduard Heger - predseda vlády SR  ROVNOSŤ PRED ZÁKONOM Opozícia má strach. Usudzujem podľa toho, s akou hystériou šíria konšpirácie, zastrašujú vyšetrovateľov a prokurátorov. Strany Smer a Hlas, tieto politické krídla organizovaného zločinu na Slovensku, vedia, že sa majú za čo...

„Všechno co máme prom(í)rdáme“ !

Pavol Varga „Všechno co máme promrdáme“ ! „Peter Lukeš je majiteľom IT firmy Ditec, ktorá získala zákazky za desiatky miliónov eur od ministerstva financií pod vedením Petra Kažimíra. Za IT projekt „IOMO“ z dielne firmy Ditec, ktorý bol využitý iba na...

Vylúpiť štátnu pokladnicu „pomocnou rukou“ môže iba Idiot, ktorý za 12 rokov vládnutia nevie, že v štátnej pokladnici nie sú trezory s hotovosťou.

Pavol Varga "V roku 2015 alebo 2016, nepamätám si presne, sa Brhel preriekol a povedal, že minister (Peter Kažimír ) dostáva od neho pol milióna eur. Keď som na neho vypleštil oči, tak mi s úsmevom povedal, že Fero (...

„Padni komu padni“ – píše Pavol Varga

Pavol Varga Nikto nedokázal, pani prezidentka, uraziť slovenskú diplomaciu tak, ako Mária Trošková, volavka mafiána Vadalu a jej prítomnosť na rokovaní s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelocou v sprievode hormónmi nadupaného Roberta Fica. Nemeckí diplomati protestovali, otvorene a rázne. Naša diplomacia pokorne...

„Uz za mna kopu anjeli, uzasni doktori a sestricky. Hadam to spolu dotiahneme do vitazneho konca.“ – píše pacient s COVID-19 z nemocnice

Vlado Goffa 49 min  · Tazky super ten covid, zatial sme po prvom polcase a hoci som mal vyhodu domaceho prostredia a predtym poctivo dodrziaval taktiku RUR, i tak ma zmastil ako zito. Teploty, dusenie sa, slaby ako 10x vyluhovany...

Igor Matovic: Zajtra nás čaká deň dobrých prekvapení.

Igor Matovic Zajtra nás čaká deň dobrých prekvapení. Dobrú,) Zdroj: FB - napísal na svoj FB profil premiér Slovenskej republiky  Igor Matovič v nočných hodinách. Čo to bude po dnešných tlačových brífingoch koaličných partnerov OĽaNO netrpezlivo očakávajú nielen oni, ale hlavne voliči...

Má samospráva v Žitavciach podiel na nelegálnej skládke so škodou 1,3 milióna Eur ? – VIDEO

Žitavce / Na základe podnetu aktivistov daného na Zelenú linku Ministerstva životného prostredia vo veci nelegálnej skládky obce Žitavce došlo za posledné mesiace k výraznému posunu v zisteniach týkajúcich sa predmetnej skládky ako aj v odhaleniach pozadia a šikanovania...

Špina bola a na mnohých miestach ešte stále je hlboko zažratá. Na vyčistenie treba veľa viery a vytrvalosti, ale pôjde to.

Jan Budaj dnes boli právoplatne odsúdení na 19 ročné tresty dvaja takí, ktorí rátali so štátom, kde sa dajú kúpiť rozsudky, menšie kauzy aj za dámsku kabelku. Ich odsúdenie je rukolapným dôkazom, že štát, kde žili skorumpovaní sudcovia, kde mohol...

Ako si plní Mestská polícia povinnosti počas pandémie?

V diskusii pod jedným z článkov zaoberajúcim sa opatreniami proti šíreniu COVID-19, čitateľ SOL napísal príspevok svojim obsahom priamo poukazujúci na nečinnosť Mestskej polície v Seredi: LOLO 1. januára 2021, 10:54  P.F. 2021 všetkým ľuďom dobrej vôle aj Sereďanom. Vážení začína...

Na zamyslenie: „…príbeh o 2 mandarínkach.“

Tento status som pred vianocami nepostrehol. No nemôžem neuverejniť aspoň teraz - myslím si, že svoju hodnotu má vždy... Ďakujem za chvíľu venovanú zamysleniu sa nad jeho obsahom. Zuzka Polackova ...príbeh o 2 mandarínkach. Dnes skoro ráno som stretla cestou vlakom rodinu. Matku...

„Smrť Milana Lučanského je tragická a ľudsky ma mrzí, ale nie je to justičná vražda a nie, nie je to to isté Jána a...

Samuel Marec Andrej Stančík napísal status o tom, že smrť Milana Lučanského nemožno celkom porovnávať s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej (celý tu: https://bit.ly/3b3wC8e). Genericky a podľa mňa aj nudne to napísal, takých vyhlásení sú denne desiatky, takže len s...

„Šťastné národy nemajú dejiny“ !

Pavol Varga Sme hlúpy a nevzdelaný, závistlivý, nesvojprávny a zakomplexovaný národ. Keby som bol Fico či Pellegríni a desaťtisíce nimi vytvorených zločincov desiaty mesiac stojaci v rade čakateľov na príchod NAKA a presun zo slobody do väzenia, asi by som sa...

„je dobre, aby slušní ľudia na Slovensku videli, kam až sú schopní zájsť ficovci a kotlebovci zo strachu pred hroziacim väzením“

Jan Budaj   Stručne : podporujem neprávom atakovanú rodinu Igora Matoviča. Pavlínka, Rebeka, Klárka ...Igor, sme na vašej strane a je nás oveľa viac, než tých , čo vás prišli v predvečer prvej adventnej nedele zatrašovať pred váš dom. .... Igor Matovič je...

ZA ČIAROU

Andrej Stančík ZA ČIAROU Kotlebovci dnes usporiadali protest pred domom Igora Matoviča. Prišlo pár desiatok podivných ľudí,skandujúcich vulgárne heslá. Samozrejme bez rúšok. Pred jeho dom priniesli dokonca truhlu. Pred dom, kde žije so svojou manželkou a dvoma malými dcérami, ktoré si tieto vyhrážky...

„obyvatelia politického a spoločenského suterénu hulákajú pred jeho domom a hrajú sa na záchrancov demokracie.“ – Radovan Bránik

Radovan Bránik Môj názor na Igora Matoviča v úlohe premiéra je dostatočne známy a tak ma nik nemôže upodozrievať z nejakých sympatií voči nemu, či nadpráci. Myslím, že jeho pobyt v premiérskom kresle je ďalším z omylov tejto krajiny a...

Ľudia, ak už idete separovať, tak si prečítajte a logicky porozmýšľajte, čo asi do akej nádoby patrí, alebo nepatrí.

Marián Barantal Šintava - spoločne rozvíjame obec Pozdravujem spoluobčanov. Ako neviem, čo už by som na toto povedal, takto prosím pekne sa separuje v našej obci. Mne ako veľkému podporovateľovi separovania odpadu normálne sa zastavuje rozum, keď toto vidím. Ľudia, ak...

Ak budete mať cez víkend pri testovaní chuť hundrať, nadávať a sťažovať sa NEROBTE TO.

Jozef Bakša Ak budete mať cez víkend pri testovaní chuť hundrať, nadávať a sťažovať sa NEROBTE TO. Nenadávajte na zlú organizáciu, na to, že všetko dlho trvá a podobne. Uvedomte si, že nik z tímu, čo bude testovanie zabezpečovať, nezdieľa nadšenie...

Aby aj rodičia Jána Kuciaka i rodičia Martiny Kušnírovej mohli pozrieť do tváre skutočných objednávateľov vraždy, dnes skrývanými za Bruchom.

Pavol Varga Príbehy NAKA o zločincoch, ktoré meškajú pomaly 31 rokov, dávajú za pravdu sudkyni Sabovej v oslobodzujúcom rozsudku Mariána Kočnera z objednávky vraždy dvoch mladých ľudí. Je zrejme, že odvolací súd do príchodu Moreny, trestný prípad nebude mať uzavretý. "Lebo Fico,...

Vulgarizmy, bez rúšok a bez rozumu

Andrej Stančík Vulgarizmy, bez rúšok a bez rozumu A protestujú v čase najväčšej epidémie tohto storočia. Doprial by som im brigádku v českej nemocnici na intubácii. Ak niekto z týchto kandidátov vied išiel na protest s pozitívnym testom, napariť rovno pár rokov...

13 ročnému chlapcovi sa posmievali – šil rúška pre deti…

Ako neskutočne vysoký je morálny úpadok spoločnosti a kam až môže +udská blbosť zájsť, veľmi dobre dokumentuje status na FB, ktorý dala mama 13 ročného chlapca vymykajúceho sa zo štandardu jeho rovesníkov. Príbeh chytil tisíce ľudí a za niekoľko dní...

„Zacalo to v piatok, bolest klbov a v noci horucka“ – zveril sa s ochorením na COVID-19 Ján

Spochybňovanie existencie vírusu a vlastne veľa krát aj samotného ochorenia  COVID-19 hlavne na sociálnych sieťach naberá obludné rozmery. Hlavne zo strany niektorých lekárov je zľahčovanie  možných následkov nebezpečné pre vysoké percento občanov. Mnohí si neuvedomujú dôvody, pre ktoré sú  hoaxy...

Namiesto riadneho povolenia o výnimke pri parkovaní stačí, že primátor o tom vie?

Po predchádzajúcom telefonickom rozhovore s autorom tohto článku a fotografií v ktorom sme boli oboznámení s popísanou problematikou, nám bol do redakčnej pošty doručený e-mail. Postreh obyvateľa mesta je podpísaný, no požiadal o zachovanie anonymity, nakoľko má obavy o možné...

Za posledných niekoľko desaťročí Slovensko stráca tu najcennejšiu pôdu. Každým rokom minimálne 500 hektárov zaasfaltuje a zastreší.

Michal Kravcik KTO ZASTAVÍ DESAŤROČIA PLIENENÚ POTRAVINOVÚ BEZPEČNOSŤ SLOVENSKA? Toľko politikov sa tu už desaťročia dušuje, ako dajú agrorezort do poriadku, no konca nevidno. Dnes som zachytil správu, že agrorezort zatiaľ nevie, kedy predstaví dlhodobú koncepciu poľnohospodárstva. Nevie kedy predstaví, alebo...

Neoprávnené obsadenie parkovacieho miesta pre invalidov je závažným priestupkom

Sereď /  Dodržiavanie zákonov, právnych predpisov a rôznych nariadení by malo byť v každej normálnej spoločnosti štandardom. Potrebné je povedať, že nie len pre občanov, ale aj tých ktorí zákony tvoria a rôznymi nariadeniami regulujú pohyb, obmedzujú občiansku slobodu...

Mnohí politici a ich papagáji síce nadávajú, že sme iba montážnou dielňou, čo je síce pravda, ale žiaľ, dnes na niečo iné z vlastných...

Mikuláš Sliacky Potrebujeme, aby v zahraničí niekto vymyslel a naprojektoval dáky výrobok. Potom aby nám dodal výrobnú linku, zorganizoval výrobu a dohliadal na nás, aby sme to nesprasili. A potom ešte musí aj vedieť nami zmontovaný výrobok vo svete predať,...

O tuneli v tuneli

Marek Belák / Na Višňovom sa za dlhé roky fingovanej výstavby nabalila smerácka betonárska partička od Širokého po Remetu. Aj politici si dobre načreli. Počiatek má chalupu pri mori (dodnes), Vážny zinscenoval najdrahšie mýto a je riaditeľom Sociálnej poisťovne...

Fazuľová ulica v Šoporni je ako tankodrom, no starosta sa na ňu nemá čas ísť pozrieť

Šoporňa /  Nepochybne aj obyvatelia obce Šoporňa na kanalizáciu čakajú už dlhú dobu a teda jej realizáciu neodmietajú. Ťažko je ale veriť, že akceptujú stav, kedy buď svojim rodinným domom sa autami nedostanú vôbec, alebo ak sa dostanú, tak...

Kríky pri autobusovej stanici v centre mesta slúžia ako verejný záchod

Sereď / Ďalšou na pohľad nie príjemnou a už vôbec reprezentačnou vizitkou mesta sú kríky v mestskej zeleni pri autobusovej stanici, pod ktorými hlavne bezdomovci a feťáci (ale možno aj cestujúci) vykonávajú potrebu. Svedčí o tom množstvo zjavne nie...

Nádobíčko „Made in Sered“

Sereď / Do redakčnej pošty sme dostali aktuálne fotografie žiaľ mnohým ľuďom známeho "nádobíčka" potrebného na aplikáciu drog, pre nelagálny predaj ktorých je mesto tak veľmi známe vlastne po celej republike. Tentokrát občania toto svinstvo našli pri Campingu. ...

V noci húkajúci alarm obťažuje občanov

Sereď / Z viacerých podnetov obyvateľov mesta a občanov dnes vyberáme e-mail, ktorý nám do redakcie prišiel v uplynulom týždni. Dobrý deň rád by som informoval že na ulici vonkajší rad už asi 2 mesiace takmer každú noc je spustený...

Na margo príspevku čitateľky píšucej, ako mesto v rozvoji pokročilo

Sereď / "Včera som si prečítala diskusiu pod článkom poukazujúcim na burinou prerastený štrk popri chodníku na Hokejke. Neviem, kde sa čitateľka pohybuje, ale asi nie tam, kde väčšina obyvateľov mesta. Chodníky sú v meste v katastrofálnom stave vrátane...

„Prisahám na svoju česť a svedomie“, no iba svedok (občan) prisahá, že bude „vypovedať pravdu a nič iné len pravdu“.

Pavol Varga V smrteľnom ohrození žilo na Slovensku 5 prezidentov, 6 generálnych prokurátorov, 11 predsedov parlamentu a 11 predsedov vlád, stovky sudcov a prokurátorov, desaťtisíce policajtov a vojakov ba i tisícky starostov. Spoločnosť spotrebovala tridsať rokov, aby jej politici naformulovali diagnózu...

Na zamyslenie…

Lenka Tichakova Pred pár dňami som napísala, že 200 smeráckych káuz nás všetkých stáli skoro 6 miliárd eur! Samozrejme, že sa vždy nájdu ľudia, ktorí so mnou nesúhlasia a napíšu mi svoj názor - tu je jeden z nich: "Neber ten...

Pozvite na prechádzku mestom návštevu a budete sa hanbiť za to, kde žijete

Sereď /  Kritiku občanov si vyslúžilo viac verejných zákaziek realizovaných za peniaze občanov, "na obraz" ľudí vo vedení mesta, ktorých nároky na úroveň a kvalitu vykonaných prác zostali evidentne niekde v deväťdesiatych rokoch. Drobný štrk rozsypaný namiesto obrubníkov prakticky založení...

„Taká monštrózna korupcia u nás nemá obdoby“, povedal sudca v kauze Dobytkár.

Pavol Varga Prepojenia zločinu s politikou robia zo Slovenska mafiánsky štát. Andrej Kiska. Desať dní po päťdesiatom druhom výročí okupácie Československa barbarmi z východu si poniektorí pripomenú štvrťstoročie položenia základov „Demokracie tragédií“. Občanov. Staviteľom Vladimírom Mečiarom podľa „projektu“ Únos syna prezidenta republiky“. Stavbu...

„A TERAZ SA VYJADRÍM AJ JA…“ – k článku o zámere realizácie spaľovne odpadu pri Zavare

Iba pred niekoľkými hodinami v našich médiách uverejnil  Ing. Chynoranský bývajúci v Zavare článok, ktorým chce občanov upozorniť na zámer v lokalite neďaleko od obce Zavar vybudovať spalovňu odpadov. Tu je celý článok vrátane príloh: https://www.archiv2.seredonline.sk/2020/07/30/zamer-vybudovania-centra-cirkularnej-ekonomiky-zavar/ Ako reakciu na tento článok na...

Pravda o Seredi – časť 2. – jediné, pred čím majú rešpekt, je verejná mienka

Sereď / Niečo viac ako deväť rokov stačilo na to, aby o samosprávu priemerne sa zaujímajúci človek  pochopil, ako veľmi sa zmenil prístup vedenia mesta nielen k informovaniu občanov prostredníctvom SOL, ale všeobecne - k informovaniu občanov akýmkoľvek spôsobom,...

„Môžeme ostať navždy krajinou sedlákov bez vzdelania, vkusu a umeleckého cítenia, no žiaľ tak to vyšlo, že práve toto ešte nikde žiadnu civilizáciu neudržalo“

Havran Michal Ako pochopiť magický odpor množstva ľudí voči vzdelaniu, diplomom a univerzite? Odpor, ktorý sa prejavil nepochopením výhrady voči odrbu s diplomom? Prestalo už na Slovensku snáď platiť, že rodičia chcú, aby mali ich deti vysokú školu, pretože žijeme vo...

Sereď, 12. júl 2020. Mesto, kde zajtra znamená to isté, ako pred tridsiatimi rokmi…

Sereď / Na vážne a už na prvý pohľad viditeľné nedostatky v meste upozorňujeme systematicky od vzniku  SOL, teda dlhšie ako 12 rokov. Niektoré pripomíname častejšie, iné menej. A sú témy, ktoré majú v novinách dokonca vlastnú rubriku. Dnes si...

Detské ihrisko na Mlynárskej ul. je opravené a kolotoč pre deti po roku znovu nainštalovaný – VIDEO

Sereď / Už niekoľko týždňov na základne podnetu obyvateľov mesta priebežne sledujeme situáciu so stavom detského ihriska na Mlynárskej ulici. Príbeh začal uverejnením statusu rozčúleného rodiča detí zo sídliska, ktoré boli ohrozené na zdraví a živote zhruba 3,5 cm...

„zaviesť poriadok, znamená začať uplatňovať pravidlá“ – Ivan Šimko

Ivan Šimko Dnes je to sto dní, čo prezidentka republiky Zuzana Čaputová vymenovala vládu Igora Matoviča. Najskôr chcem povedať tri veci, ktoré vládna koalícia za tento čas zvládla. Predovšetkým prvú vlnu pandémie zvládla excelentne. Myslím si, že bolo správne v prvom...

Juraj Vávra: Otvorený list premiérovi Slovenskej republiky

Juraj Vávra Otvorený list premiérovi Slovenskej republiky Vážený pán premiér! Počas úžasnej povolebnej noci 29. februára ma ani vo sne nenapadlo, že neuplynie ani pol roka a budem nútený Vás osloviť takouto formou. Je mi jasné, v akom stave ste "prevzali" krajinu, navyše...

Bol to obraz nesmiernej biedy, ktorý som za svojich čias nikdy nezaznamenal!

Gabi Lešinský Málokedy vídam súčasných žiakov sídliskových základných škôl ísť do školy, skoro vôbec. Dnes to bol výnimočný deň, keď som mal možnosť - stojac na ulici - sledovať tretiakov či štvrtákov na tejto strastiplnej ceste. Bol to obraz nesmiernej...

Diplomové práce sú zjavne skvelá téma ako kohokoľvek skompromitovať

Alena Paľová Diplomové práce sú zjavne skvelá téma ako kohokoľvek skompromitovať. Za hriechy mladosti, nie čo robíte teraz, ale čo ste robili kedysi. Zjavne už nikoho netrápi korona, už sa zase politizuje... Pamätám si, že niektorí si tým privyrábali, že niekomu...

Chcú nový štadión a na súčasných športoviskách ide o zdravie

Sereď / Horný Čepeň /  Do redakcie nám prišiel tento podnet obyvateľa Serede - časti Horný Čepeň: "Už dlhšiu dobu počúvame, ako futbalisti potrebujú nový prvoligový štadión za milióny Eur. Pritom súčasné športoviská chátrajú a ich stav ne minimálne zdraviu...

Boris Kollár by mal odísť z verejných funkcií dobrovoľne

Iba pred niekoľkými dňami sme v článku uverejnenom  pod titulom "Pre Krištúfkovú nie je najväčším problémom stretnutie s Kočnerom na jeho jachte, ale tajenie tejto skutočnosti."   napísali aj toto: "Treba povedať, že nie samotný  kontakt s Kočnerom v danej...

„Veď ten asfalt po celom našom meste je nevkusný“ – píše primátorovi Tomčányimu obyvateľka mesta

Sereď / Rekonštrukcie chodníkov spôsobom, ktorý bol aktuálny pred 30-timi rokmi prípadne ešte dávnejšie za čias socializmu sa nepáči viacerým obyvateľom mesta. Sú takí, ktorí na toto vedenie mesta upozornia, no zďaleka nie všetci verejne a to napr. prostredníctvom...

Kauza Garbiarska pokračuje

Dňa 25.6.2020 sa bude konať riadne zasadnutie MZ v Seredi. Jedným z bodov rokovania MZ je  „Dodatok k zmluve o nájme – LRL PROFITECH – budova na Garbiarskej ul.“ Neuveriteľné, čo všetko sa v danom dodatku rieši ! Pred tým, ako mesto a spoločnosť LRL...

Stanovisko riaditeľky školy vo Vrútkach k tragickej udalosti

Stanovisko riaditeľky školy k tragickej udalosti v našej škole dňa 11. júna 2020: Vážení rodičia, žiaci, študenti a široká vrútocká i slovenská verejnosť! Dovoľte mi v prvom rade, ospravedlniť sa Vám všetkým za to, že sme nekomentovali a nezaujali stanovisko k...

Fakty o postojoch SMERu k práci v nedeľu

Peter Novoveský Doslova žasnem !!! Doslova žasnem a neverím vlastným ušiam. Dnes (13.06.2020) v pravidelnej diskusnej relácii Rádia Slovensko Sobotné dialógy som sa musel poštípať, či sa mi to, čo počujem, snáď nesníva. Dnešní hostia boli poslanci pán Grendel zo strany NOVA...

Vizitkou mesta SEREĎ je burina

Sereď / Podnety od občanov sme mali aj počas víkendu. Nielen na nekvalitne urobené chodníky a cesty v meste zatopené počas dažďa, ale aj na predvolebnú "ikonu" primátora mesta Tomčányiho vyhotovenú za tisíce Eur zo spoločných  peňazí v trojuholníku...

„o zneužitiach moci Ministerstva vnútra svedčia hroby obetí, ale Ministerstvo mlčí“

Jan Budaj - poznáte pravdu a pravda vás oslobodí (Ján 8,32) Po mojej výzve ministrovi niektorí nerozumeli, o čo mi ide. Vyzval som totiž, aby Ministerstvo vnútra zverejnilo pravdu o vyšetrovaní zneužitia jeho moci v minulosti, resp. ak také vyšetrovanie ešte...

Za stav chodníkov v centre, sa vedenie mesta môže hanbiť

Sereď  /  Už niekoľko mesiacov viac menej pravidelne prinášame články kritizujúce styv chodníkov a ostatnej infraštruktúry v meste. Nejde o úvahy, ale nespochybniteľné fakty, ktoré sú podložené aktuálnou foto dokumentáciou. Väčšinu chodníkov a kritizovaných miest pred samotným publikovaním článku fotografujeme...

Mimoriadne rozsiahlu ekologickú haváriu v Rusku úrady dva dni tajili. Z následkov Černobylu sa nepoučili

Mikuláš Sliacky V Rusku za polárnym kruhom pri meste Noriľsk pred týždňom skolaboval obrovský zásobník vykurovacej nafty v miestnej elektrárni. Vyvalilo sa z neho 20.000 ton tekutého paliva, ktoré sa dostalo do sibírskej rieky Ambarnaja. Miestne úrady, ako je v Rusku...

100 rokov stratenej slovenskej zeme

Marek Belák /  Pred 100 rokmi 4. júna 1920 v paláci Grand Trianon vo Versailles vo Francúzsku sa definitívne stanovila hranica medzi Slovenskom a Maďarskom. Na juh od Dunaja zostali uväznené stovky tisíc Slovákov. Nielen po Budapešť, ale aj...

„Prispôsobujeme našu prácu novým podmienkam, s ktorými sa nikto doposiaľ nestretol.“ – zo stanoviska vedenia ZŠ Fándlyho

Sereď  /  Už zajtra sa niektoré deti vrátia k účasti na vyučovacom procese v základných školách. Na sociálnej sieti si rodičia školákov ZŠ Fándlyho mohli pozrieť status konštatujúci nepokosenú trávu a burinu v areáli školy. Čomaj Jaroslav sa cíti smutne. Tento...

Vymyslená funkcia s platom 10 000 Eur. Takto vyzerá sociálnosť Smeru, ak ide o ich papalášov!

Marián Václav 🔴 Kým skutoční hasiči zachraňujú životy ľudí pri požiaroch, kým zachraňujú ich majetky, tento smerácky káder sa nechal vymenovať do Prahy za hasičského atašé. To je funkcia, o ktorej doteraz nikto v histórii hasičstva ani len nechyroval!...

Udalosti na Slovensku… – píše Peter Smolka

Peter Smolka Udalosti na Slovensku..... Čím dlhšie sa dívám na dianie na Slovensku, tak mňa napadli naozaj zaujímavé veci, po prečítaní si archívov o nadobudnutí majetku a pôvodu vlastníkov. Pravdepodobne to napadlo aj posledného investgatívneho novinára, ktorý doplatil na svoju zvedavosť...

Ak sa  ročne opraví  v meste 1 km chodníkov, tak na rekonštrukciu všetkých chodníkov v meste potrebujeme 47 rokov.

V Mestom ovládaných Seredských novinkách poslanec MsZ a viceprimátor Ľubomír Veselický uverejnil článok týkajúci sa stavu chodníkov v meste. Ide o reakciu na článok uverejnený na  SOL pod tirulom: "Poslanci schválili rekonštrukciu futbalového štadióna za milióny Eur. Ľudia chodia...

PREČO FRANCÚZKA MÔŽE NA SLOVENSKU DO DOMÁCEJ KARANTÉNY A FRANCÚZ NIE – AKTUALIZOVANÉ

Ondrej Dostál S tou výmenou telesných tekutín sa to vyriešilo expresne rýchlo, tak skúsme poriešiť aj tú národnosť.ČO MÁ NÁRODNOSŤ S DOMÁCOU KARANTÉNOU? Jedným z osobných údajov, ktoré sa zberajú prostredníctvom formulára určeného pre ľudí vracajúcich sa zo zahraničia na účely...

„Ospravedlňujem sa za nich – kresťanov“ – píše Milan Brejcha

Milan Brejcha   /   V poslednej dobe povychádzali z ,,hrobov" kresťania, ktorí nám tu naozaj nechýbali. Hlúpo vyjadrujú podporu hocijakému interupčnému zákonu, tlačia na zákaz predaja v nedeľu, ubližujú ľuďom z LGBT komuity. Som tiež kresťan, ale ... Nemôžem ináč ako...
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img