ISSN 1337-8481

nedeľa, 16. júna, 2024

Kultúrna komisia bude samostatná

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Ľubomír Veselický / 13. FEB 2023 /

Ak by som mal z uznesení zastupiteľstva 9.2.2023 vyzdvihnúť  niektoré ako pozoruhodné, určite by to bolo uznesenie o  čiastočnej zmene obsahovej náplne dvoch komisií a najmä osamostatnenie komisie pre kultúru. Názor, že ak máme riaditeľa Domu kultúry, tak komisiu pre kultúru nepotrebujeme, je už prekonaný. Náplňou práce komisie pre kultúru totiž nie je organizovanie a zabezpečovanie kultúrno-spoločenských akcií a divadelných predstavení. To je naozaj prácou riaditeľa DK. či vedúcej múzea.  V  časti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015 – 2024 na stranách 148 – 150 je uvedené niečo iné. Doslovne:

5.8   PROGRAM   8. KULTÚRA

 

Strategický zámer

Trvalé pôsobenie na kultúrne povedomie obyvateľov širokou paletou kultúrnych aktivít organizovaných externými subjektmi. Existencia dôstojných priestorov pre kultúrne aktivity je povinnosť mesta. Priebežná a kreatívna propagácia podujatí má vplyv na imidž mesta a tým aj na cestovný ruch.

 

Skúste si odpovedať na niekoľko otázok.

Kto v Seredi okrem pracovníkov, ktorí ho pripravujú, pozná plán všetkých  kultúrnych akcií na rok? Kto ho vyhodnocuje?

Kto vie, koľko hudobných skupín v Seredi reálne existuje,a ktoré z nich sú na takej úrovni, že môžu vystúpiť na verejnosti?

Kto vie, koľko speváckych súborov v Seredi máme a či sú schopné urobiť hodinový koncert?

Kto vie objektívne posúdiť technickú stránku priebehu predstavenia ako napríklad teplota divadelnej sály, čistota prostredia, alebo taký „detail“ akým je čas začatia predstavenia?

Je posúdenie veľkosti a efektívnosti propagácie predstavení iba vecou riaditeľa DK?

Kto  sa okrem riaditeľky ZUŠ zaoberá otázkou koľko odborov  má ZUŠ otvorených a ktoré by mohla mať?

Ako funguje princíp ponuky a dopytu. Deti môžu chodiť iba na odbory, ktoré máme pokryté pedagógmi. Kde sa umelecky vzdelávajú deti, ktoré majú záujem o také odbory, ktoré nemá kto v Seredi vyučovať?

Kto sa okrem vedúcej knižnice zaoberá vývojom počtu registrovaných čitateľov?

Kto sa zaoberá stavom amfiteátra a jeho aktuálnymi potrebami?

Je v poriadku, že 400- stranová kniha História mesta Sereď vydaná v roku 2002 je našou jedinou monografiou? Za ostatných 20 rokov nič historicky významné v Seredi nepribudlo? Kedy sa  od výchovného koncertu  štyroch saxofonistov (10. apríla 2017), zorganizovaného Marcelou Tomčányiovou, konal v Seredi nejaký ďalší?

 

Sú iba dve cesty

Uspokojiť sa s tým, že máme riaditeľa DK, riaditeľku ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa,  vedúcu knižnice a vedúcu  Mestského múzea a ponechať  kultúru na týchto štyroch.

Alebo

Zriadiť samostatnú komisiu pre kultúru ako poradný orgán zastupiteľstva, ktorý bude vyhodnocovať zámery Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, pripravovať a podávať návrhy na vytváranie podmienok pre zabezpečenie kultúrnych podujatí investičnými impulzmi v kultúrnych zariadeniach.

Nakoniec aj podľa § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení : Samospráva obce – utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.

Dopredu môžu v tomto smere mesto posunúť iba odborne zdatní a najmä zanietení ľudia so skúsenosťami. Voľný vstup na akcie organizované Domom kultúry by som považoval iba za taký malý bonus pre členov komisie. A na záver to najdôležitejšie. Očakávať zlepšenie v oblasti kultúrneho života mesta môžeme iba po zodpovednom výbere jej členov. Ak takých nenájdeme, ostaneme tam, kde sme teraz.

zdroj: Mesto Sereď

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯

Comments are closed.

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img