ISSN 1337-8481

nedeľa, 3. marca, 2024

Školstvo

Deti z Ukrajiny stále neovládajú slovenčinu, ukázala ďalšia inšpekcia 

ŠŠI |MM| Štátna školská inšpekcia vo februári a apríli tohto roka opakovane vykonala inšpekciu zameranú na začleňovanie žiakov a žiačok z Ukrajiny do vzdelávania, opäť v spolupráci s Centrom vzdelávacích analýz.   „Prvá inšpekcia na túto tému koncom minulého roka ukázala,...

Brány škôl sa otvoria v pondelok 4. septembra

Nový školský rok 2023/2024 už o pár dní začína! Dva mesiace prázdnin ubehli ako voda a brány škôl sa opäť otvárajú, žiaci sa vracajú do svojich tried a učební. Je to čas nových začiatkov, učenia sa nových vecí a...

Základná umelecká škola oznamuje voľné pracovné miesta

Dagmar ŠAJBIDOROVÁ, DiS.art., riaditeľka ZUŠ  /  Oznam o voľnom pracovnom mieste a)     Názov a adresa zamestnávateľa: Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa v Seredi, ul. Komenského 1136/36, 926 01 Sereď   b)     Príslušná podkategória pedagogických zamestnancov:   učiteľ základnej umeleckej školy so študijným zameraním hra na...

ZŠ J.A. Komenského ponúka pracovné miesta: Vedúci/a ekonomického úseku, pedagogický asistent/ka, pomocná sila do kuchyne

Základná škola Jana Amosa Komenského ponúka nasledovné pracovné miesta: vedúci/a ekonomického úseku Úväzok: plný Dátum nástupu: 1.9.2023 alebo podľa potreby Požiadavky: - komplexné spracovanie agendy finančného účtovníctva podľa platnej legislatívy, metodiky a interných predpisov školy, - ovládanie zákona o účtovníctve, účtovnej osnovy a postupov účtovania, - účtovanie došlých...

Zvýšený prídavok na dieťa pomôže aj tento rok rodičom prvákov zvládnuť nástup do školy

ÚPSVR SR |MM| Aj tento rok vyplatia úrady práce, sociálnych vecí a rodiny jednorazovo rodičom prvákov zvýšený prídavok na dieťa. Jeho účelom je pomôcť rodičom finančne zvládnuť nástup do prvého ročníka a s tým spojené náklady na zabezpečenie školských...

V Seredi prebehlo slávnostné vyhodnotenie kampane „DO PRÁCE NA BICYKLI“

Tento rok sa konal jubilejný 10. ročník kampane „Do práce na bicykli“. Podujatie organizuje OZ Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica. Mesto Sereď sa do kampane pravidelne zapája od roku 2015. Cieľom je zlepšiť dopravnú situáciu v meste a zároveň motivovať...

Materská škola D.Štúra prijme do pracovného pomeru upratovačku

MŠ D. Štúra /   Materská škola D.Štúra, Sereď  prijme do pracovného pomeru upratovačku. Miesto výkonu práce Dionýza Štúra 2116, Sereď elokované pracovisko Cukrovarská 730, 926 01 Sereď Termín nástupu 04.09.2023 Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 28.08.2023 Rozsah úväzku 50% Platové podmienky Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a...

Materská škola Komenského prijme do pracovného pomeru pedagogického asistenta, pomocnú vychovávateľku, upratovačku

MŠ Komenského /   Materská škola, Ul. Komenského 1137/37, Sereď prijme do zamestnania pedagogického asistenta  pomocnú vychovávateľku upratovačku na 6 hod  ( 6:00-12:00 hod , 10:30 – 16:30 hod)   Nástup do zamestnania 4.9.2023 Pracovný pomer na dobu určitú 12 mesiacov Mzda v zmysle zákona 553/2023 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej správe. Kontakt Žiadosti prosím...

Prajeme krásne prázdniny

Začalo obdobie letných prázdnin. Sú časom na oddych, nabratie nových síl do ďalšieho školského roka. Nech vám letné prázdniny prinesú veľa dobrodružstiev, zábavy a relaxu.  Načerpajte radosť zo všetkého, čo vás napĺňa šťastím. Prajeme krásne leto!

Na podanie žiadosti o štipendium 9 000 Eur ostávajú maturantom už len 2 týždne

MŠ VVŠ SR |MM| Maturantom ostávajú 2 týždne na podanie žiadosti o štipendium „Študujem doma. Slovensko ma odmení.“ Rezort školstva cez Plán obnovy a odolnosti SR opätovne podporuje a motivuje  študentov zostať študovať na Slovensku. Úspešní maturanti môžu už po...

Materská škola už využíva solárnu energiu

Nadačný fond dm drogerie markt vedeného v Nadácii Pontis otvoril tento rok prvý ročník grantového programu Školy na zelenú. Jedným z troch úspešných podporených projektov na Slovensku bol projekt Materskej školy Komenského v Seredi pod názvom "Slnko svieti pre...

Mestská polícia sa v rámci prevencie podieľala na realizácii didaktických hier na 1. stupni ZŠ J.A.Komenského

ZŠ J.A. Komenského / Dňa 27.6.2023 sa na školskom dvore uskutočnili didaktické hry pre žiakov 1. stupňa. Ráno si žiaci nastúpili na futbalovom ihrisku. Po zahájení sa po ročníkoch presunuli na stanovištia: 1. Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana –...

Koniec školského roka 2022/2023

ZŠ J.A. Komenského /  V Dome kultúry v Seredi sa konalo slávnostné oceňovania žiakov, ktorí počas školského roka 2022/2023 dosiahli výborné výsledky vo vzdelávaní, úspechy v reprezentácii školy na rôznych súťažiach a aktívne sa zapájali do školských akcií. Najúspešnejší si...

Harmonogram otvorenia materských škôl počas prázdnin

Materské školy v Seredi, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta budú fungovať aj počas prázdnin. Prevádzka bude zabezpečená v obmedzenom režime nasledovne: MŠ KOMENSKÉHO A ELOKOVANÉ PRACOVISKÁ: V mesiaci júl 2023 budú v prevádzke: MŠ Komenského A MŠ Podzámska V mesiaci august  2023 bude...

Minister školstva Daniel Bútora navštívil školu v Seredi

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Daniel Bútora navštívil v rámci svojej pracovnej cesty po všetkých krajoch vo štvrtok 29. júna 2023 Základnú školu J.A.Komenského v Seredi. Na pôde vzdelávacieho inštitútu ho privítala riaditeľka školy Paulína Krivosudská. "Pred ukončením školského...

VYSVEDČENIE NIE JE ROZSUDOK – neprimeraná reakcia zákonného zástupcu na hodnotenie školáka môže spôsobiť traumu, alebo aj útek z domova

Prezídium PZ SR |MM|  Dnes si deti prevezmú vysvedčenia, ktoré odzrkadľujú ich celoročné výsledky v škole. Z dlhodobej praxe môžeme povedať a zároveň upozorňujeme, že rodičia by v prípade ohodnotenia, ktoré nie je podľa ich predstáv dieťa nemali trestať. Môže tým dôjsť nielen...

Energia budúcnosti

V poslednej dobe sa veľa hovorí o obnoviteľných zdrojov energie a túto tému rozpracovali aj pedagógovia ZŠ J.A. Komenského v Seredi spolu so žiakmi 8. ročníka. Hlavným cieľom projektu bolo získanie základných informácií o obnoviteľných zdrojoch energie ( voda, vietor, slnko, biomasa) prostredníctvom modelových...

Slávnostné oceňovanie najúspešnejších žiakov a študentov v šk. roku 2022/2023

V estrádnej sále Domu kultúry sa v stredu 28.6.2022 uskutočnilo slávnostné oceňovanie najúspešnejších žiakov a študentov seredských základných a stredných škôl v šk. roku 2022/2023. Školská, športová a bytová komisia sa na základe schválených kritérií rozhodla oceniť viac ako 200...

Rezort školstva pripravil usmernenia pre ZŠ a SŠ k tretej hodine telesnej výchovy od školského roku 2023/2024

MŠVVŠ SR |MM| Podľa § 15a ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), základná škola splní najmenší počet vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy, ak v súčte za všetky triedy vyučuje 3 a...

Ministerstvo školstva pošle školám ostatnú časť financií na energie na rok 2023

MŠVVŠ SR |MM| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uhradí školám v plnej miere zvýšené prevádzkové náklady z dôvodu nárastu cien energií v roku 2023. V 3. kole dohodovacieho konania na dofinancovanie prevádzkových nákladov z dôvodu nárastu cien energií v...

Fotovoltaika na ZŠ Komenského

 Naša škola sa zapojila do projektu podporeného Nadačným fondom Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy v Nadácii Pontis, ktorému sa touto cestou chceme poďakovať za poskytnuté finančné prostriedky. Projekt nám poskytol odpoveď na otázku: „Kam sme sa vďaka inováciám spojeným s...

Dramatický záver školského roka na piešťanskej škole. Incident medzi dvoma maloletými osobami.

KR PZ Trnava |MM|  Policajti boli dnes privolaní na jednu zo základných škôl v meste Piešťany. Na škole malo prísť k incidentu medzi dvoma maloletými osobami, pri ktorom sa našťastie nikto nezranil. Polícia kontaktovala pracovníkov Sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately...

Škôlkarska tangramiáda

Emília Stoklasová, MŠ Podzámska  /  Predškoláci z MŠ Komenského v Seredi a jej elokovanýchpracovísk mali možnosť zmerať si svoje sily v matematickej súťaži, ktorá nesie názov „Tangramiáda". Dňa 19.6.2023 sa v ET Podzámska v Seredi uskutočnil 14. ročník škôlkárskej tangramiády. V tento deň sa naša MŠ zmenila na more a celá atmosféra sa niesla...

Na mestskom úrade informovali o možnostiach financovania rôznych mládežníckych, či športových aktivít

Marek Čulaga, koordinátor práce s mládežou v meste Sereď / 21. JÚN 2023 /  Na Mestskom úrade sa vo štvrtok 15.6.2023 uskutočnil Infoseminár o možnostiach získania finančných prostriedkov na prácu s mládežou, športové aktivity, či vzdelávacie podujatia. Infoseminár bol...

Voľné pracovné miesta: ZUŠ hľadá učiteľa klavíra a učiteľa výtvarnej výchovy

Dagmar ŠAJBIDOROVÁ, DiS.art., riaditeľka ZUŠ / Oznam o voľnom pracovnom mieste a) Názov a adresa zamestnávateľa: Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa v Seredi, ul. Komenského 1136/36, 926 01 Sereď   b) Príslušná podkategória pedagogických zamestnancov: - učiteľ základnej umeleckej školy so študijným zameraním hra na...

Žiaci ZŠ J.A. Komenského zažili počas „prespávačky“ večer plný zážitkov

ZŠ J.A. Komenského Sereď /  16. júna bol pre deti veľmi netradičný, pretože noc strávili v ŠKD. Vo večerných hodinách sa deti I.,II., a IV. oddelenia vrátili, aby zažili čaro zhasnutých svetiel ŠKD. Prespávačka, ako sme ju spolu s deťmi...

ZŠ Jana Amosa Komenského udržuje medzištátne priateľstvo s českými susedmi

ZŠ J.A. Komenského Sereď /  45 žiakov našej školy si užilo dvojdňový výlet u našich českých susedov. V stredu 7. júna sme v skorých ranných hodinách autobusom vyrazili na cestu a po cca 3 hodinách sme dorazili do cieľa. Malebný...

Škola Juraja Fándlyho pozýva na „Vedecký jarmok“

ZŠ Juraja Fándlyho / V piatok 23. 6.2023 začína v meste Sereď tradičný hodový jarmok. Nebude to však jediný jarmok v meste. Naša škola pozýva všetkých rodičov, starých rodičov, priateľov školy a širokú verejnosť na náš školský „Vedecký jarmok“, ktorý...

Seredčania sú Majstrami Slovenska vo FLAG FUTBALE

  Dňa 25. mája sa na Základnej škole J. Fándlyho konalo divízne finále Majstrovstiev Slovenska pre Západoslovenský kraj vo flag futbale, určeného pre žiakov 4. ročníka základných škôl ( článok z podujatia si môžete pripomenúť tu: Flag futbal na škole...

Z nadácie SPP získali grant dva projekty zo Serede: školská komunitná záhrada a Vata fest

Nadácia SPP prostredníctvom grantov chce vytvoriť lepšie miestom pre život. Podporuje aktívne komunity podporia rozvoj regiónov, revitalizáciu životného prostredia a zlepšenie kvality života ľudí na Slovensku. Granty sú smerované napríklad na podporu zdravého životného štýlu, ekovýchovy, budovania vzťahu k prírode,...

ZUŠ v Seredi hľadá administratívnu posilu na čiastočný úväzok

Dagmar ŠAJBIDOROVÁ, DiS.art., riaditeľka ZUŠ /  Oznam o voľnom pracovnom mieste a)     Názov a adresa zamestnávateľa: Základná umelecká škola Jána Fischera -Kvetoňa v Seredi, ul. Komenského 1136/36, 926 01 Sereď   b)     Pracovná pozícia: administratívna pracovníčka na sekretariáte školy   c)     Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie s maturitou   d)    ...

Projekt Erasmus+ Prvá pomoc a zdravý životný štýl na seredskom gymnáziu

Mgr. Alžbeta Tabačková /   V strede mája sa Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď stalo hostiteľom študentov a učiteľov zo španielskej Valencie, portugalského Alijó a macedónskeho Skopje. V projekte Erasmus+ FAHL spolufinancovanom Európskou úniou sme sa venovali nácvikom podávania prvej pomoci v krízových situáciách a zdravému životnému...

Tretiaci na exkurzii v Mestskom múzeu

ZŠ J.A. Komenského Sereď /  Dňa 6.júna 2023 sme navštívili Mestské múzeum v Seredi, ktoré sídli v historickej budove bývalej Fándlyho fary. Vedúca múzea, pani Diková, nám predstavila prostredníctvom prezentácie významnú osobnosť našich dejín – Juraja Fándlyho. Obdivovali sme množstvo...

Na potulkách po hradoch a zámkoch s Lovcom hradov

ZŠ Juraja Fándlyho /   Letné prázdniny sa nám nezadržateľne blížia. Mnohí už rozmýšľame, kam pôjdeme na výlety, dovolenky. Inšpiráciu si môžeme zobrať od blogera Lukáša Malečka, ktorého mnohí poznáme ako Lovca hradov a ktorý k nám zavítal, aby žiakom...

Herec Lukáš Latinák sa pokúsil v žiakoch prebudiť nadšenie z literatúry a túžbu po pochopení a hľadaní súvislostí

ZŠ J.A. Komenského Sereď /   Podstatou literatúry je prinášať ľuďom krásu. Veľakrát i poučenie a nádej do života. A pochopenie- nás samých, sveta okolo nás, tých ostatných. Nie je to vždy jednoduché a pre naozajstné vhĺbenie sa do tajov...

Testovanie 9 2023 – výsledky

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl, 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom MŠVVŠ SR |MM| Tohtoročné Testovanie 9 absolvovalo takmer 45 tisíc žiakov na 1 639 školách v...

ŠŠI: Pri písomných maturitách sa opakujú stále tie isté nedostatky   

ŠŠI |MM| Štátna školská inšpekcia vykonala kontroly externej časti a písomnej internej časti maturitných skúšok, ktoré sa konali 14. – 17. marca 2023 na stredných školách.   Ako uviedla hlavná školská inšpektorka Alžbeta ŠtofkováDianovská, stredné školy sú povinné pri realizácii...

Prispením do „Zbierky školských pomôcok“ pomôžete deťom v núdzi získať rovnaké vzdelanie ako ich spolužiaci

Trnavská arcidiecézna charita opäť vyhlásila iniciatívu s názvom "Zbierka školských pomôcok“. Tradične sa spúšťa na Medzinárodný deň detí a je určená pre rodiny v núdzi. Nové, ale aj nevyužité písacie potreby, čisté zošity alebo školské tašky môžete priniesť na...

Deň detí s Ozbrojenými silami SR

jún je sviatkom všetkých detí. Aj žiaci našej školy ho patrične oslávili spolu s vojakmi Ozbrojených síl SR v seredských kasárňach. Vojaci pre nich pripravili naozaj zaujímavý a pestrý program. Videli diaľkovo riadený odmínovací komplet Božena IV., pontónovú mostovú...

Škôlkarska olympiáda tento rok v znamení rozprávky o Troch prasiatkach a s rekordnou účasťou

V piatok 2. júna sa na futbalovom štadióne v Hornom Čepeni konal 19. ročník Škôlkarskej olympiády. Tento rok bola rekordná účasť v počte 383 súťažiacich detí z deväťnástich materských škôl. Z miestnych to bola MŠ D.Štúra, Cukrovarská, Fándlyho, Pažitná,...

Úrady práce poskytli v máji dotáciu na obed 444-tisíc deťom

ÚPSVR SR |MM|  Od mája sa významne rozšíril okruh detí, ktoré majú nárok na dotáciu na stravu v školských a predškolských zariadeniach. Podľa predbežných údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny poskytli v máji úrady práce dotáciu na stravu...

Súťaž v ľahkej atletike KINDERIÁDA

Základná škola Jána Fándlyho v Seredi poskytla žiakom nezabudnuteľný zážitok a to priamo na Deň detí vo forme súťaže v ľahkej atletike KINDERIÁDA. Proti sebe bojovalo vyše 300 žiakov z prvého stupňa. Do boja sa pridal aj tzv. Dream...

Deň detí s Ozbrojenými silami SR v Seredi

91. ženijný pluk v Seredi zorganizoval 1. júna Deň detí s Ozbrojenými silami SR. Kasárne v tento deň otvorili svoje brány a privítali malých návštevníkov. Cieľom podujatia bolo poskytnúť možnosť spoznať prácu profesionálnych vojakov, predstaviť techniku, výstroj, výzbroj a...

Deviaty ročník sa zúčastnil workshopu o Prvej česko-slovenskej republike a antisemitizme

ZŠ J.A. Komenského Sereď /  Triedy deviateho ročníka sa zapojili do workshopu organizovaného neziskovou organizáciou Post Bellum, ktorý sa na našej škole konal 24. a 25. mája. Toto stretnutie nám umožnilo presunúť sa do čias Prvej česko-slovenskej republiky a...

Materská škola Komenského ul. prijme učiteľku na zastupovanie

MŠ Komenského  / 31. MÁJ 2023 /   Materská škola na Komenského ulici v Seredi prijme  do pracovného pomeru na dobu určitú  UČITEĽKU  na zastupovanie rodičovskej dovolenky. Pracovný pomer: na dobu určitú od 1.9.2023 do 31.12.2023. Požadované vzdelanie: v zmysle vyhlášky 173/2023...

Medzinárodný deň detí v ŠKD ZŠ Juraja Fándlyho

ZŠ J. Fándlyho Sereď /  Tak ako aj pominulé roky sme sa rozhodli do ŠKD zavolať firmu Step Up, aby sme s deťmi mohli osláviť ich krásny sviatok. Sme veľmi radi, že časť nákladov sme mohli  uhradiť z výťažku...

Postup na MSR vo flag futbale

ZŠ Juraja Fándlyho Sereď /  Dňa 25.5. na konalo postupové kolo vo flag futbale pre žiakov 1. stupňa. Našu školu reprezentovali: Igor Červeň, Kamil Oplt, Lukáš Oplt, Radko Jelínek, Damián Hrdlica, Jakub Arpáš, Maxim Kulich, Samuel Grman, Jakub Blaho a...

Chystá sa PRVÝ RODINNÝ DEŇ na škole J.A. Komenského

Rodičovské združenie AMOSKO v spolupráci s ZŠ J.A. Komenského v Seredi organizuje  PRVÝ RODINNÝ DEŇ, v piatok 9. júna od 15.30 hod. v areáli školy.    

LY DANCE UNITED si podmanili Nitru i Brno

ZŠ J.A. Komenského / Dva májové víkendy mali tanečníci a tanečníčky nášho CVČ nabité. 12.-14. mája 2023 sa zúčastnili súťaže „Za hranicou pohybu“ v Nitre. Opäť raz predviedli skvelé výkony. Choreografia CESTA OKOLO SVETA získala od porotcov plný počet bodov...

Výsledky externej časti maturitnej skúšky

MŠVVŠ SR |MM| V období od 22. mája do 9. júna 2023 absolvujú maturanti ústne skúšky. Pred odchodom na akademický týždeň sa dozvedeli svoje výsledky z maturitných testov. V tomto školskom roku maturuje vyše 40 tisíc žiakov zo 690...

Materská škola na Komenského ulici získala grant na fotovoltaické panely vo výške 23 208 eur

Nadačný fond dm drogerie markt vedeného v Nadácii Pontis otvoril tento rok prvý ročník grantového programu Školy na zelenú. Fond poskytne školám príspevok na fotovoltaické panely v sume 90 000 eur s minimálnou výškou podpory na jednu žiadosť 10...

Pozvánka na záverečný koncert absolventov Základnej umeleckej školy

ZUŠ Sereď /  Základná umelecká škola J.F.Kvetoňa Vás srdečne pozýva na záverečný koncert absolventov.  Podujatie sa uskutoční 30. mája o 17:00 hodine v obradnej sále MsÚ. V programe vystúpi sedem žiakov v hre na hudobné nástroje. Všetci ste srdečne vítaní. zdroj: Mesto...

Mesto Sereď vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi

Mgr. Silvia Kováčová, vedúca oddelenia školstva, rodiny, kultúry a športu MsÚ v Seredi /  Mesto Sereď v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

V Seredi sa konalo devízne finále Majstrovstiev Slovenska vo FLAG FUTBALE

FLAG FUTBAL je to bezkontaktná verzia amerického futbalu s jednoduchšími pravidlami, s menšou organizačnou a finančnou náročnosťou. Tento šport je vhodný pre všetky vekové kategórie a ako pre mužov, tak aj pre ženy. Zaraďuje sa medzi športy, ktoré sú...

Rodičovský príspevok aj pre rodičov detí, ktoré neprijali v spádových materských školách

MPSVR SR |MM| Rodičia detí vo veku od 3 do 6 rokov majú nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku. Platí to v prípadoch, ak ich dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov. Opatrenie je súčasťou schválenej novely zákona...

Družstvo ZŠ J.A. Komenského získalo 3. miesto krajského kola MCDONALD´S CUP

ZŠ J.A. Komenského Sereď /  18.5.2023 sa uskutočnilo krajské kolo vo futbale na trávniku FK Lokomotíva Trnava. Tento rok sa usporiadatelia rozhodli nastrieľané góly premeniť na finančnú sumu a tá poputuje na charitu pre rodiny s deťmi v slovenských...

Detský atletický míting

Mesto Sereď v spolupráci zo ZŠ J. Fándlyho Sereď zorganizovali 24.5.2023 DETSKÝ ATLETICKÝ MÍTING. Určený bol pre žiakov a žiačky 1. stupňa základných škôl zo Serede a okolia. Podujatie začalo slávnostným nástupom. Súťažiacich prišiel pozdraviť primátor mesta Ondrej Kurbel, reprezentantka...

Detičky z MŠ Podzámska v roli spevákov

Emília Stoklasová – MŠ Podzámska Sereď /  Mamičky a babičky detí z MŠ Podzámska dostali tento rok ku Dňu matiek netradičný darček. V rámci spolupráce s rodinou sme oslovili p. Jimiho Cimbalu, ktorého deti navštevujú našu materskú školu, o vytvorenie demo nahrávok k niekoľkým...

Slávik Slovenska

ZŠ Jana Amosa Komenského Sereď /  Štafeta úspechov našich žiakov pokračuje. 15.05.2023 sa v Galante konalo Okresné kolo speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska. Našu školu reprezentovali víťazky školského kola v l. kategórii - Dominika Kočnárová z...

Záverečné predstavenie „Odviate časom“ žiakov tanečného odboru ZUŠ J. F. Kvetoňa

V Dome kultúry v Seredi sa dňa 17.mája konalo záverečné vystúpenie žiakov tanečného odboru ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa. Podujatie malo názov „Odviate časom“ a predstavilo sa v ňom cez 70 účinkujúcich všetkých vekových kategórií. Učiteľka Tatiana Michálek Walzelová vysvetľuje, prečo...

Víťazstvá našich malých veľkých futbalistov

ZŠ Juraja Fándlyho Sereď /  Včera 16.5. sa hralo tretie a zároveň záverečné kolo v malom futbale, ktoré organizuje Slovenský futbalový zväz. Odohrali sa oblastné kolá od najmladších žiakov až po najstarších. Naši žiaci prvého stupňa nastúpili v dvoch kategóriách...

MO – MIDICOOL VOLEJBAL 11.5.2023

ZŠ J.A. Komenského Sereď /  Dňa 11.5.2023 sa uskutočnili Majstrovstvá kraja v MIDICOOL VOLEJBALE starších žiačok na ZŠ v Bučanoch. Naše dievčatá : Sofia Sedláková , Sara Viktória Oláhová , Natália Bírešová , Leona Viskupová , Ema Gogolová , Michaela...

Pozvánka na súťaž v prednese poézie a prózy Mihálikova Sereď

MO Matice slovenskej / MO Matice slovenskej a Mesto Sereď v spolupráci s  Domom kultúry vyhlasujú18. ročník regionálnej súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy MIHÁLIKOVA SEREĎ   Termín súťaže: 5. jún 2023 / pondelok / o 13,00 hod. Miesto súťaže: Dom kultúry v Seredi- DKaffe ( vchod pri...

Pozvánka na záverečné vystúpenie žiakov tanečného odboru Základnej umeleckej školy

ZUŠ Sereď /   Základná umelecká škola J.F. Kvetoňa v Seredi Vás pozýva Pozvánka na záverečné vystúpenie žiakov tanečného odboru. Podujatie sa uskutoční 17. mája 2023 o 17:00 hodine v divadelnej sále Domu kultúry v Seredi.   zdroj: Mesto Sereď

Florbalistky zo ZŠ J.A. Komenského sa zúčastnili majstrovstiev kraja

ZŠ J.A. Komenského /  Naše staršie žiačky sa dňa 12.5.2023 zúčastnili majstrovstiev kraja vo florbale. Dievčatá podali pekné športové výkony no na prvé tri miesta to nestačilo. Našu školu reprezentovali žiačky: Sofia Sedláková, Natália Bírešová, Barbora Hipšová, Viktória Nytraiová, Simona...

Základná škola J.A.Komenského získala ako prvá na Slovensku ocenenie AKTÍVNA ŠKOLA

Základná škola Jána Amosa Komenského v Seredi bola 11. mája 2023 ako prvá škola na Slovensku ocenená ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Jánom Horeckým titulom AKTÍVNA ŠKOLA. Pilotný projekt Aktívnej školy počíta s 200 zapojenými školami, ktoré sa postupne...

Hlásenie zo Smeťobrania 4: aj deti a učitelia z cirkevnej ZŠ zatočili s odpadkami v meste!

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď / 11. MÁJ 2023 /   Jesenského, Komenského, Železničná, Legionárska a ďalšie okolité uličky si na chvíľu môžu vydýchnuť od povaľujúcich sa smetí. Namierili tam totiž smeťozberačské sily vyslané Cirkevnou základnou školou sv. Cyrila...

Z denníka našej Oldies

ZŠ Juraja Fándlyho / Myšlienka usporiadať Oldies párty prišla v okamihu, keď som sa s Kristínkou T. zúčastnila takejto párty v Abraháme, ktorú zorganizovala základná škola. Bolo to skvelé, tak sme si povedali, že toto by sme snáď mohli...

Slávnostné otvorenie nového športového areálu na ZŠ J.A.Komenského

V októbri 2022 začala na Základnej škole J. A. Komenského výstavba nového športového areálu. Ten nahradil pôvodnú vonkajšiu bežeckú dráhu, ktorá bola po rokoch vplyvom času a opotrebenia v zlom technickom stave. V rámci projektu bol novovybudovaný priestor pre...

Svetový deň čistých rúk

ZŠ J.A. Komenského / 5. máj každoročne patrí Svetovému dňu čistých rúk. Aj keď ide pri umývaní rúk o zdanlivo samozrejmú vec, čisté ruky sú jedným z najlepších nástrojov na udržanie zdravia. Do našej školy prijali pozvanie pracovníčky RUVZ v...

Podporné opatrenia pre všetkých žiakov či právo na miesto v materskej škole sa stanú realitou. NR SR schválila novelu školského zákona

Ministerstvo školstva SR |MM| Zavedenie systému podporných opatrení do výchovy a vzdelávania, vytvorenie pozície supervízora v školách či nárok na predprimárne vzdelávanie – to sú len niektoré zmeny, ktoré prináša novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Poslanci...

Prijímacie skúšky do Základnej umeleckej školy J.F.Kvetoňa

Základná umelecká škola J.F.Kvetoňa  /  Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení neskorších predpisov vyhlasuje prijímacie...

Hollého pamätník – a opäť sme bodovali!

ZŠ J.A. Komenského /  Náš recitačný talent, Lenka Vargová z 8. C, dňa 3.5. 2023 reprezentovala nielen našu školu, ale aj Galantský okres v krajskom kole súťaže Hollého pamätník, ktorú organizovalo Trnavské osvetové stredisko. Ide o súťažnú prehliadku v umeleckom...

Hlásenie zo Smeťobrania 2: žiaci zo ZŠ J. Fándlyho upratovali mesto celý týždeň

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď /   Aj deti seredskej Základnej školy Juraja Fándlyho pridali svoje ruky k zelenému dielu. V teréne sa postupne vystriedalo až 474 žiakov a spolu so svojimi pani učiteľkami, pánmi učiteľmi a pani vychovávateľkami vyčistili poriadny kusisko mesta!...

Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní

ZŠ J.A. Komenského /  Národný inštitút vzdelávania a mládeže (ďalej NIVAM) spustil v spolupráci s humanitárnou organizáciou UNICEF projekt Podpora odídencov z Ukrajiny vo vzdelávaní. Cieľom tohto projektu je podpora pedagógom a školám v integrovaní cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu. Nakoľko...

Študenti sa môžu znovu uchádzať o 9 000 Eur

MŠVVŠ SR |MM| Od apríla sa môžu maturanti registrovať na získanie štipendia „Študujem doma. Slovensko ma odmení.“ Rezort školstva cez Plán obnovy a odolnosti SR opätovne podporuje a motivuje  študentov zostať študovať na Slovensku. Študenti môžu už po druhýkrát získať ...

Aj školáci si postavili svoj máj

ŠKD ZŠ J.A. Komenského /  V piatok popoludní sa spred školy ozýval detský spev a hudba. Privítali sme jar stavaním mája, ktorý nám teraz skrášľuje vstup do školy. Deti máj riadne vyzdobili stuhami a spoločne si zaspievali zopár ľudových piesní....

Pohyb a šport patria k žiakom ZŠ J.A. Komenského

ZŠ J.A. Komenského Sereď /  Pohyb je prirodzenou súčasťou nášho života a má svoje významné zastúpenie v mimoškolských aktivitách detí našej školy. Žiakom je vytvorený priestor a podmienky na aktivity, ktoré im umožňujú rozvíjať svoj pohybový potenciál a majú pozitívny...

Škôlkari si postavili máj

Materská škola na ulici D. Štúra počas roka pripravuje pre deti rôzne aktivity, pomocou ktorých spoznávajú našu národnú kultúru, zvyky, ľudové piesne a tance. Jednou z každoročných iniciatív je aj stavanie mája. Śkôlkari z MŠ D.Štúra B si s učiteľkou...

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023

Mgr. Jana Vadovičová / Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím  návykom dieťaťa od 01.05.2023  Dňa 28.02.2023 bol v zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 65/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci...

Majstrovstvá mesta Sereď v plávaní

Dňa 27.apríla 2023 sa na ZŠ Juraja Fándlyho uskutočnil 32. ročník Majstrovstiev mesta Sereď v plávaní. Zúčastnili sa ho žiaci z miestnych škôl: ZŠ J.A.Komenského, Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Gymnázia V.Mihálika ako aj z domácej ZŠ J.Fándlyho....

Deň ZEME v materskej škole

Dňa 22. apríla si celý svet pripomína Deň Zeme, ktorý je venovaný ochrane a zlepšovaniu životného prostredia. V materských školách je táto téma často prezentovaná cez hry, rozprávky a kreatívne aktivity, ktoré deti zapájajú do vzdelávacieho procesu. Interaktívnou formou...

Úspešní Frajeri z Komenskej

Výpočet školských a mimoškolských aktivít už dávno nezahŕňa len množstvo absolvovaných testov a previerok, skúšaní, prednášok, exkurzií alebo výletov. Na dobrej a úspešnej škole nie je problém nájsť žiakov, ktorí sa aktívne zapájajú do športových a vedomostných súťaží a...

Koncert žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy pod názvom „POZDRAV JARI“

V obradnej sále Mestského úradu v Seredi sa dňa 20. apríla konal koncert žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy J.F.Kvetoňa. Program niesol názov POZDRAV JARI. Okrem hostí prijali pozvanie aj p.primátor Ondrej Kurbel a p.viceprimátorka Mária Fačkovcová. Riaditeľka ZUŠ Dagmar...

Školské kolo speváckej súťaže „Slávik Slovenska“

ZŠ Jana Amosa Komenského Sereď /  V utorok doobeda (25.4.2023) sa v našej škole veselo spievalo. Konalo sa totiž školské kolo speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska. 20 speváčok a spevákov dostalo možnosť predviesť svoj talent...

Výtvarná súťaž pri príležitosti 60. výročia školy „NAŠA ŠKOLA“

ZŠ Jana Amosa Komenského Sereď /  21.4. 2023 sa otvorila brána našej školy a „Komenská“ oslavovala 60. narodeniny. Zablahoželať jej prišli nielen bývalí pedagógovia, ale aj budúci prváčikovia a priatelia školy. Pri tejto príležitosti sa konala výstava výtvarných prác na...

Folklórne deti zo ZŠ J. Fándlyho zožali obrovský potlesk v Domove dôchodcov v Seredi

ZŠ Juraja Fándlyho Sereď /  V jedno krásne jarné dopoludnie detičky zo ZŠ J. Fándlyho navštívili Domov dôchodcov  a Domov sociálnych služieb na Dolnočepenskej ulici v Seredi. Pod vedením Mgr. Žanety Baudyšovej si pripravili program pod názvom ,,Nositelia tradícií,,....

Deň otvorených dverí na „frajerskej“ škole

Prišli a neoľutovali Ako najlepšie stráviť piatkové popoludnie? Predsa v zmodernizovanom prostredí Základnej školy J. A. Komenského v Seredi v prítomnosti dobre naladených zamestnancov školy a jej žiakov. 21. apríla 2023 frajeri z Komenskej privítali širokú verejnosť. Deň otvorených dverí spojený s oslavou 60. výročia...

Deti zo Serede úspešné na krajskej súťaži P-T-S

Detská atletická súťaž P-T-S je uznávanou športovou udalosťou, ktorej cieľom je podporiť záujem detí o pohybovú aktivitu. Dňa 23. apríla sa na atletickom štadióne v Trnave konalo krajské kolo súťaže P-T-S. Športového zápolenia sa zúčastnili deti z Holíča, Bojničiek,...

Chlapčenské florbalové družstvo zo ZŠ J.A. Komenského sa zúčastnilo Okresného kola vo florbale

ZŠ J.A. Komenského Sereď /  Chlapčenské florbalové družstvo z našej školy sa zúčastnilo Okresného kola vo florbale, ktoré sa uskutočnilo v Galante za účasti 6-ich tímov - ZŠ J.A. Komenského, ZŠ Šoporňa, Gymnázium Janka Matúšku Galanta, ZŠ G. Dusíka...

Myslíme logicky, žijeme ekologicky

ZŠ Juraja Fándlyho Sereď /  Pri príležitosti Dňa Zeme sme s preventistkou MsP Karin prichystali pre našich druhákov aktivity zamerané na udržateľnosť a odpadové hospodárstvo. Na druhákov čakali zaujímavé aktivity, ako Kimovka, ktorej cieľom bolo naučiť sa rozoznávať odpad. Rôzne...

Deň otvorených dverí na Základnej škole J. A. Komenského

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl sa na území mesta Sereď bude konať 28. a 29. apríla 2023. Pri tejto príležitosti sa dňa 21. apríla konal na Základnej škole Jána Amosa Komenského Deň otvorených dverí, ktoré bolo zároveň...

Deň narcisov 2023 podporili aj žiaci seredských škôl

Deň narcisov je aktivita, ktorá má za cieľ zvýšiť povedomie o rakovine a získať finančné prostriedky na podporu boja proti tejto chorobe. Podujatie sa koná pod záštitou Ligy proti rakovine, ktorá už 33 rokov pomáha onkologickým pacientom. Hlavným symbolom...

Hlavná školská inšpektorka: Pre ešte nerozhodnutých alebo nerozhodných rodičov pri výbere základnej školy prinášame odporúčania

HŠI |MM|  V týchto dňoch rodičia vyberajú základnú školu pre svoje deti. Hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská dáva do pozornosti, čo všetko by pri tom mali brať do úvahy.  „Zďaleka to nie je len o kúpe peknej školskej tašky a pomôcok. Je to rozhodnutie, ktoré...

LEGO krúžok je na škole J.A. Komenského veľmi obľúbený

ZŠ J.A. Komenského / Tento krúžok ponúka žiakom 1. stupňa rôzne herné témy, vďaka ktorým si zlepšujú jemnú motoriku. Prácou so stavebnicou LEGO si rozvíjajú tvorivosť, fantáziu, priestorové vnímanie, proporčnosť, ale tiež si upevňujú a rozširujú okruh svojich priateľov medzi...

Žiaci ZŠ Juraja Fándlyho úspešne reprezentovali na súťaži Folklórna Sereď

ZŠ Juraja Fándlyho Sereď /  Aj tento rok nám otvorila svoje brány Folklórna Sereď, ktorá bola organizovaná Maticou Slovenskou pod vedením Mgr. Slávky Kramárovej. Za našu školu Juraja Fándlyho sa súťaže v speve ľudovej piesne zúčastnili Igor Červeň, Lukáš Baudyš...

Aj takto sa dá využiť odpad. Žiaci vyrobili zaujímavé „ekokostýmy“

ZŠ Juraja Fándlyho Sereď /  Dňa 13. 4. 2023 sa žiaci 9.A triedy zúčastnili projektového vyučovania s pani učiteľkou Matuškovou a Uhnákovou. Vyrábali sme odevy z odpadového materiálu ako napríklad vrchnáky, vrecká, kartóny, tetrapaky, gombíky, vlna. Konečný výsledok sa nám...

Tajomstvo ruže, alebo ako darovať kilogramy oxidu uhličitého

ZŠ Jána Palárika Majcichov /  Ružami sa obdarúvame pri rôznych príležitostiach. Sú ľahko dostupné počas celého roka. Môžeme si ich kúpiť nielen v kvetinárstvach, ale aj v supermarketoch či na čerpacích staniciach. Ale koľkí z nás sa pri ich...

Na rovine vyrastajú kopce

ZŠ Jána Palárika Majcichov /   Najčastejším, ale najnevhodnejším spôsobom nakladania s odpadom na Slovensku je skládkovanie. Na rovine, na úrodnej pôde, neďaleko Trnavy vyrastajú kopce. Skládka zmesového odpadu naplnila svoj objem. Zmenila sa na trávnatý kopec s rôznymi kríkmi....

Preventisti vysvetlili študentom Obchodnej akadémie v Seredi, čo ich čaká, keď sa stanú policajnými kadetmi

KR PZ Trnava |MM|   Preventistka Dáša spolu s ostrieľaným kolegom vysvetlili stredoškolákom na Obchodnej akadémii v Seredi, čo ich čaká a neminie, keď sa stanú policajnými kadetmi. S tými stredoškolákmi, ktorí sa chystajú na Interview Day do Trnavy, sa vidíme...
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img