ISSN 1337-8481

utorok, 16. júla, 2024

Prijímacie skúšky do Základnej umeleckej školy J.F.Kvetoňa

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Základná umelecká škola J.F.Kvetoňa  /  Riaditeľka Základnej umeleckej školy Jána Fischera-Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 00 Sereď v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení neskorších predpisov vyhlasuje prijímacie skúšky

do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického   odboru na školský rok 2023/2024

Formulár elektronických prihlášok je zverejnený na www.zussered.sk /Prihlášky do ZUŠ/ Vyplnenú prihlášku odošlite do : 31.5.2023

Po spracovaní prihlášok Vás vyzveme na prijímacie talentové skúšky, ktoré sa budú konať: 7.6.-9.6.2023 od 14,00 do 18,00 hod.

Miesto konania prijímacích talentových skúšok : budova  Základnej umeleckej školy Jána Fischera- Kvetoňa, Komenského 1136/36, 926 01 Sereď.

Vzhľadom na každoročný vysoký počet záujemcov o štúdium zašlite prihlášky čo najskôr.

Hudobný odbor – v tomto odbore sa vyučuje hra na klavíri, akordeóne, keyboarde, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne, trubke, husliach, gitare, harfe, bicích nástrojoch a hlasovej výchove – spevu.

Výtvarný odbor  -poskytuje základy výtvarných techník – kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, práca s materiálom.

Tanečný odbor –  je zameraný na  tanečno-pohybovú prípravu, tanec-ľudový, moderný, kreatívny, tanečná prax

Literárno-dramatický odbor– prednes, prípravná dramatická výchova, dramatická príprava

 

Podmienky prijatia:

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia. Do základného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný  v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.

 

Vekové kategórie  žiakov študujúcich na ZUŠ:

Štúdium na ZUŠ je určené vo všetkých odboroch pre:

 

5-6 ročné deti /prípravné štúdium/

7-15 ročné/ štúdium 1.stupňa/

15-18 ročné /štúdium 2.stupňa/

18 a  viac /štúdium pre dospelých/

 

Štúdium je rozdelené :

prípravné štúdium – jednoročné ( pre žiakov 1.ročníka základnej školy )

prípravné štúdium – dvojročné ( pre deti materských škôl od 5 rokov )

základné štúdium na I. stupni trvá 8 /9/rokov a delí sa na primárne vzdelávanie ( 4 roky ) a nižšie sekundárne vzdelávanie ( 4/5/ roky )

základné štúdium na II. stupni trvá 4 roky

štúdium pre dospelých trvá 4 roky

 

Na prijímacích ( talentových) skúškach zisťujeme tieto schopnosti :

 

Hudobný odbor:

hudobný sluch ( zaspievať zahraný tón, rozlíšiť jeden a viac tónov, výšku tónu, a iné)

rytmické cítenie ( tlieskaním či ťukaním opakovať krátky rytmický úsek )

spev ľudovej piesne

pri skúške tiež zisťujeme fyzické predpoklady ku hre na určitý hudobný nástroj

 

Výtvarný odbor :

schopnosť priestorového, farebného a tvarového vnímania

stupeň vyjadrovacích schopností výtvarným prejavom podľa skutočnosti a podľa predstavy( na základe prinesených obrázkov alebo kreslenia na danú tému)

 

Tanečný odbor :

hudobné a pohybové schopnosti

telesnú spôsobilosť

rytmické cítenie

 

Literárno-dramatický odbor: 

prednes

pohyb, dramatické vnímanie

 

Výška príspevku za štúdium v základnej umeleckej škole mesačne na osobu

 

v prípravnom štúdiu:

 

individuálne vyučovanie                                              10,00 €

skupinové vyučovanie                                                   7,00 €

 

v základnom štúdiu:

 

individuálne vyučovanie                                                10,00 €

skupinové vyučovanie                                                     7,00 €

 

v štúdiu pre dospelých:

 

pre plnoletú osobu, ktorá má vlastný príjem

 

individuálne vyučovanie                                                 70,00 €

skupinové vyučovanie                                                    40,00 €

v štúdiu pre dospelých

 

pre plnoletú osobu -študujúcu /do 25 rokov/,ktorá nemá vlastný príjem

 

individuálne vyučovanie                                                 10,00 €

skupinové vyučovanie                                                      7,00 €

 

Zdroj: Mesto Sereď

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img