ISSN 1337-8481

streda, 22. mája, 2024

ZŠ J. A. Komenského

Prajeme krásne prázdniny

Začalo obdobie letných prázdnin. Sú časom na oddych, nabratie nových síl do ďalšieho školského roka. Nech vám letné prázdniny prinesú veľa dobrodružstiev, zábavy a relaxu.  Načerpajte radosť zo všetkého, čo vás napĺňa šťastím. Prajeme krásne leto!

Energia budúcnosti

V poslednej dobe sa veľa hovorí o obnoviteľných zdrojov energie a túto tému rozpracovali aj pedagógovia ZŠ J.A. Komenského v Seredi spolu so žiakmi 8. ročníka. Hlavným cieľom projektu bolo získanie základných informácií o obnoviteľných zdrojoch energie ( voda, vietor, slnko, biomasa) prostredníctvom modelových...

Fotovoltaika na ZŠ Komenského

 Naša škola sa zapojila do projektu podporeného Nadačným fondom Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy v Nadácii Pontis, ktorému sa touto cestou chceme poďakovať za poskytnuté finančné prostriedky. Projekt nám poskytol odpoveď na otázku: „Kam sme sa vďaka inováciám spojeným s...

Deň detí s Ozbrojenými silami SR

jún je sviatkom všetkých detí. Aj žiaci našej školy ho patrične oslávili spolu s vojakmi Ozbrojených síl SR v seredských kasárňach. Vojaci pre nich pripravili naozaj zaujímavý a pestrý program. Videli diaľkovo riadený odmínovací komplet Božena IV., pontónovú mostovú...

Úspešní Frajeri z Komenskej

Výpočet školských a mimoškolských aktivít už dávno nezahŕňa len množstvo absolvovaných testov a previerok, skúšaní, prednášok, exkurzií alebo výletov. Na dobrej a úspešnej škole nie je problém nájsť žiakov, ktorí sa aktívne zapájajú do športových a vedomostných súťaží a...

Deň otvorených dverí na „frajerskej“ škole

Prišli a neoľutovali Ako najlepšie stráviť piatkové popoludnie? Predsa v zmodernizovanom prostredí Základnej školy J. A. Komenského v Seredi v prítomnosti dobre naladených zamestnancov školy a jej žiakov. 21. apríla 2023 frajeri z Komenskej privítali širokú verejnosť. Deň otvorených dverí spojený s oslavou 60. výročia...

Ako spoznať dobrú školu

Blíži sa zápis do školy  a rodičia budúcich prvákov   sa rozhodujú kam zapísať svoje dieťa.   Na jednej strane nie je ľahké sa zorientovať  medzi školami, no na druhej strane to nie je nemožné. Stačí nájsť  odpovede na nasledujúce otázky na...

Deň učiteľov na ZŠ Jana Amosa Komenského

28. marec je oslavou výnimočnej práce pedagógov. Najlepším učiteľom je život sám. Učiteľ je ten, ktorý dáva žiakovi to najcennejšie, základy pre život. Pretože od základov sa odvíja všetko. Nie je to iba o učiteľovi, ale aj o žiakovi a jeho...

MIDICOOL VOLEJBAL

Starší žiaci a staršie žiačky ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi sa vo štvrtok 23.3.2023  zúčastnili I. kola turnaja v Midicoolvolejbale , ktorý sa uskutočnil na ZŠ J. Fándlyho v Seredi. V kategórii starších žiačok sa zúčastnili družstvá seredských...

Rezervujte si čas v kalendári 😉

Máte doma budúceho prváka? Chodí Vaše dieťa na ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi alebo ste absolventom najstaršej školy v meste? V roku 2023 oslavuje naša škola 60. výročie založenia, a preto pre Vás pripravujeme NETRADIČNÝ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.  V piatok 21. apríla...