ISSN 1337-8481

štvrtok, 18. apríla, 2024

Spolu pre komunity – terénnu sociálnu prácu a komunitné centrá podporíme sumou 250 miliónov eur

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

MPSVR SR |MM| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci nového programového obdobia na roky 2021-2027 z Programu Slovensko spúšťa nový národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá. Kontinuálne tým nadviaže na predošlé a dnes končiace projekty v gescii Implementačnej agentúry MPSVR SR a Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Ide o prvý projekt rezortu práce z Programu Slovensko. Projekt zabezpečí pokračovanie činnosti terénnych sociálnych pracovníkov, terénnych pracovníkov, pracovníkov komunitných centier, nízkoprahových denných centier a nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu, ktorí sú súčasťou práce s ľuďmi v núdzi a v ťažkých životných situáciách. Podpora na ďalších takmer 6 rokov  predstavuje 250 miliónov eur. Projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá zastreší Implementačná agentúra MPSVR SR „Implea“– agentúra zmeny.

Nový projekt nadväzuje na štyri, v súčasnosti končiace národné projekty. Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce a Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni, ktoré v ostatných rokoch realizovala Implementačná agentúra MPSVR SR a Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza, ktoré mal v gescii Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Trvanie týchto projektov je časovo ohraničené, a to do 31. júla 2023.

Nový národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá tak plynulo na seba preberá úlohy v tejto oblasti. Realizuje sa od 1. augusta 2023, pričom si zachováva kvalitu a prináša inovácie v rámci terénnej sociálnej práce a činnosti komunitných centier, nízkoprahových denných centier a nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu. Finančná alokácia z Programu Slovensko predstavuje balík vo výške 250 miliónov eur. Trvanie projektu je naplánované do januára 2029.

„Obzvlášť ma teší, že takto pripraveným projektom sa podarilo udržať v pracovnoprávnom pomere skúsených odborníkov pre výkon terénnej sociálnej prace, komunitnej práce a nízkoprahových sociálnych služieb. Zároveň tým, že projekt bude trvať 6 rokov, dávame možnosť, aby vznikali aj nové subjekty, ktoré registrujú napríklad samosprávy a budú môcť byť do tohto projektu priebežne zapojené aj finančne podporené. Podpora je predpokladaná až pre 660 zamestnancov komunitných centier, nízkoprahových denných centier a nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu a 1 000 pracovných pozícii v terénnej sociálnej práci. Každá spoločnosť vie byť len taká silná a odolná, ako jej najzraniteľnejšie skupiny a tento projekt je príležitosťou, ako ich naďalej podporovať,“ vyzdvihla dôležitosť kontinuálneho pokračovania v zabehnutých projektoch ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dlhodobo podporuje aktivity zamerané na znevýhodnené skupiny obyvateľov. Už od roku 2005 cez Implementačnú agentúru realizuje projekty terénnej sociálnej práce, ktoré boli následne rozšírené o podporu vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie pre rozšírenie skupiny ľudí, ktorí potrebujú pomoc.

Podpora komunitných služieb a terénnej sociálnej práce v predošlom období, ktorá sa realizovala vďaka financovaniu európskych zdrojov, potvrdila svoju opodstatnenosť aj zmysel pokračovať.

 „Naším cieľom je i naďalej podávať pomocnú ruku pri riešení problémov sociálne vylúčených osôb, aby sme im uľahčili cestu k dôstojnému životu a k možnostiam rozvíjania vlastného potenciálu. Práve preto chceme pokračovať v podpore komunitných centier a terénnej sociálnej práce, ktoré veľmi konkrétne pomáhajú ľuďom žijúcim v zložitých sociálnych podmienkach vrátane ľudí bez domova. Na základe dlhoročnej práce v regiónoch vieme, čo potrebujú ľudia v lokalitách a s čím sa terénni sociálni pracovníci a zamestnanci v komunitných centrách dennodenne stretávajú. Sme plne pripravení zabezpečiť financovanie týchto služieb a hlavne metodicky a odborne pomôcť s koordináciou týchto výkonov tak, aby pracovníci v komunite získali čo najlepšiu podporu“, uviedol Andrej Svitáč, generálny riaditeľ Implementačnej agentúry.

V rámci národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce 465 odborných pracovníkov podalo pomocnú ruku vyše 38-tisíc ľuďom. Odborné témy v oblasti bývania, zamestnania a financií a dlhov pomáhalo ľuďom v krízových situáciách riešiť ďalších 10 odborných pracovníkov.

Zároveň, lepšiu prepojenosť na komunity a identifikáciu ich potrieb priamo v teréne zabezpečuje celkom 314 zamestnancov komunitných centier. Tí v rámci programu Budovanie kapacít na komunitnej úrovni pomohli viac ako 34-tisícom ľudí v 94 komunitných centrách, nízkoprahových denných centrách a nízkoprahových sociálnych službách pre deti a rodinu.

Projekt Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít priniesol nenásilné spojenie ľudí a otvoril nové možnosti pre zlepšenie životných podmienok. 295 odborných pracovníkov pomohlo viac ako 24-tisícom ľudí v 103 komunitných centrách, nízkoprahových denných centrách a nízkoprahových sociálnych službách pre deti a rodinu.

A projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. prispel k lepšiemu zvládaniu životných i sociálnych udalostí, vyššej samostatnosti, učeniu sa novým veciam. Okrem prínosu pre marginalizované rómske komunity bol identifikovaný prínos pre všetkých obyvateľov obcí, či miest, kde sa projektové aktivity vykonávali.

Prezentácia tu: Spolu pre komunity_prezentácia IMPLEA

Bližšie informácie k projektu sú zverejnené na:

https://www.ia.gov.sk/narodny-projekt-terenna-socialna-praca-a-komunitne-centra/index.html?csrt=2108324943227695873

Bližšie informácie k realizovaným projektom sú zverejnené na:

https://www.ia.gov.sk/narodny-projekt-podpora-a-zvysovanie-kvality-terennej-socialnej-prace/index.html?csrt=9651529604047906773

Národný projekt Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni (gov.sk)

https://www.romovia.vlada.gov.sk/narodne-projekty/narodny-projekt-terenna-socialna-praca-a-terenna-praca-v-obciach-s-pritomnostou-marginalizovanych-romskych-komunit-ii/?csrt=15905815313338540254

https://www.romovia.vlada.gov.sk/narodne-projekty/komunitne-sluzby-v-mestach-a-obciach-s-pritomnostou-marginalizovanych-romskych-komunit-ii-faza/?csrt=15905815313338540254

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img