Igor Slobodník bude pôsobiť v Dánsku, Dušan Krištofík bude SR zastupovať vo Fínsku a Estónsku, Matúš Bušovský v Gruzínsku a Tomáš Ferko bude pôsobiť v Indonézii, pričom Slovensko bude zastupovať aj v ďalších štátoch juhovýchodnej Ázie.

Dánsko je podľa prezidentky v mnohých oblastiach, počnúc zdravotníctvom, cez sociálne zabezpečenie, fungovanie verejnej správy až po zelenú tranzíciu inšpirujúcim lídrom. Od nového veľvyslanca preto prezidentka očakáva, že sa mu podarí prehĺbiť vzájomnú spoluprácu v týchto aj ďalších oblastiach.

Fínsko a Estónsko excelujú v oblasti vzdelávania, inovácií a digitálnych služieb. Prezidentka dúfa, že pôsobenie nového veľvyslanca v oboch štátoch pomôže v zdieľaní tejto expertízy u nás tak, aby sa posilnila konkurencieschopnosť našich podnikov a zvýšila efektivita našej verejnej správy. Navyše vstup Fínska do Severoatlantickej aliancie otvára aj ďalšie možnosti spolupráce, vrátane oblasti obrany.

V prípade Gruzínska prezidentka pripomenula dlhodobé euroatlantické ambície, ktoré Slovensko podporuje. Geopolitický a ekonomický význam regiónu juhovýchodnej Ázie sa stáva zásadným pre ďalší globálny vývoj. Naše vzťahy, a to nielen s Indonéziou, ale aj s ďalšími krajinami, vrátane Singapuru či Filipín, predstavujú podľa prezidentky veľký, no doposiaľ nevyužitý potenciál.

 

zdroj: prezident.sk