ISSN 1337-8481

streda, 22. mája, 2024

Na stabilizáciu pracovníkov v sociálnych službách a centrách pre deti a rodiny sme vyplatili 50 miliónov eur

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

MPSVR SR |MM|  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatilo vybraným zamestnancom sociálnych služieb a centier pre deti a rodiny stabilizačný príspevok v celkovej sume 49 742 493 Eur. Podporilo tak  spolu viac ako 18-tisíc zdravotníckych a sociálnych zamestnancov v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, rovnako odborných pracovníkov či opatrovateľov vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb aj v teréne. Ide o ďalšiu formu pomoci v oblasti sociálnych služieb a jednorazovým príspevkom chce rezort práce motivovať zamestnancov a zároveň stabilizovať a podporiť tieto dnes nedostatkové profesie.  

Okruh oprávnených prijímateľov stabilizačného príspevku bol pomerne široký. Okrem sestier, fyzioterapeutov, opatrovateľov a nižšieho zdravotníckeho personálu sa táto pomoc vzťahovala aj na ďalších odborných pracovníkov, vychovávateľov, logopédov, psychológov aj terénnych pracovníkov. Zamestnávatelia mali možnosť podať žiadosť o dotáciu na stabilizačný príspevok do konca januára 2023. Jednorazový príspevok vo výške 2 000 až 4 000 eur je oslobodený od zdravotných aj sociálnych odvodov.

„Som veľmi rád, že stabilizačný príspevok v plnej výške a v závislosti od náročnosti danej profesie, získalo viac ako 70 percent sociálnych pracovníkov, ktorí naň mali nárok, čo je vyše 18 600 zamestnancov. Je to naozaj dobré znamenie, pretože sestry, fyzioterapeuti, opatrovatelia, ale aj ďalší odborní pracovníci, vychovávatelia, logopédi, psychológovia či terénni pracovníci chcú naďalej pracovať vo svojich profesiách a pomáhať tým, ktorí sú odkázaní na ich starostlivosť. Týmto im veľmi pekne ďakujem za ich odhodlanie a prejavenú spoluprácu,“ zdôraznil Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Podmienkou poskytnutia stabilizačného príspevku bol záväzok zamestnanca odpracovať 3 roky u zamestnávateľa, s ktorým má uzavretú pracovnú zmluvu. V prípade, ak sa zamestnanec rozhodne ukončiť pracovný pomer skôr, je povinný vrátiť pomernú časť poskytnutého stabilizačného príspevku podľa doby, ktorá mu chýba na splnenie zmluvného záväzku. Nárok na príspevok si rovnako mohli uplatniť aj zamestnanci  pracujúci v kratšom pracovnom čase ako týždenný, a to v pomernej výške podľa príslušnej pracovnej pozície.

V konečnom súčte, zamestnanci neverejných poskytovateľov sociálnych služieb boli podporení sumou 14,6 milióna eur, v zariadeniach v kompetencii samospráv dostalo vyše 6-tisíc zamestnancov spolu viac ako 17 miliónov eur. Subjekty sociálnoprávnej ochrany detí  a sociálne kurately získali stabilizačné príspevky vo výške 1 milión eur a štátne centrá pre deti a rodiny celkovo vyše 4,4 milióna eur pre viac ako 2-tisíc pracovníkov. Výška dotácie sa odvíja od druhu pracovnej činnosti a pracovného úväzku.

Podporení zamestnanci Vyplatená suma
Obce / mestá 4 671 12 058 993 €
Samosprávne kraje 6 148 17 618 301 €
Neverejní poskytovatelia 5 246 14 629 702 €
Subjekty SPODaSK 514    1 003 497 €
Štátne CDR 2 099    4 432 000 €
SPOLU 18 678 49 742 493 €

 

Poskytnutie stabilizačného príspevku je ďalším pokračovaním pomoci pre zariadenia sociálnych služieb. Naposledy rezort práce koncom roka 2022 podporil tieto subjekty dotáciou v rámci inflačnej pomoci na pokrytie zvýšených prevádzkových nákladov. Poskytovateľom sociálnych služieb vyplatil balík pomoci  v celkovej sume takmer 18 miliónov eur. Tieto finančné prostriedky môžu použiť do konca marca 2023.

 

Všetky informácie k dotáciám na stabilizačný príspevok a zoznam schválených žiadostí sú zverejnené na stránke MPSVR SR:

https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/dotacia-stabilizacny-prispevok/

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img