ISSN 1337-8481

pondelok, 15. júla, 2024

Životné prostredie

Taliani vyrábajú z vytriedeného bioodpadu alternatívny zdroj energie. Na Slovensku podobné zariadenia chýbajú

menejodpadu.sk |MM|  Pred dvoma desaťročiami by nikto nepovedal, že talianske samosprávy na severe krajiny budú patriť medzi regióny, ktoré v rámci Európskej únie dosahujú najlepšie výsledky v recyklácii komunálneho odpadu. V roku 2020 dokázali Taliani vďaka systematickej práce od...

Cudzinci pytliačili v okrese Senica – pozor, tresty môžu byť vysoké

Prezídium PZ SR |MM|   Enviropolicajti upozorňujú občanov, že lov rýb bez povolenia je trestným činom, kde v závislosti od vzniknutého následku tohto protiprávneho konania môže byť uložený trest odňatia slobody až do výšky 10 rokov. Enviropolicajti oddelenia Bratislava odboru...

Enviro polícia obvinila firmu, ktorá vypustila pri Senci kontaminovanú vodu do voľnej prírody

Prezídium PZ SR |MM|  Enviropolicajti oddelenia Bratislava odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK P PZ vzniesli obvinenie právnickej osobe za zločin ohrozenie a poškodenie životného prostredia v súbehu s trestným činom porušovanie ochrany vôd a ovzdušia. ​Podľa zistení...

Svet žije od zajtra na ekologický dlh

WWF Slovakia |MM|  Tohtoročný Overshoot Day nastáva 28. júla, opäť skôr ako pred rokom. V trende stále skoršieho termínu, bol naposledy výnimkou pandemický rok 2020. Slovenský deň vyčerpania prírodných zdrojov Zeme nastal  už 3. mája 2022. Earth Overshoot...

Na Cukrovarskej to bzučí, kvitne, vonia a hýri farbami! Čo hovoria Seredčania na prvú kvetinovú lúku v meste?

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta / Experiment seredskej radnice sa pravdepodobne vydaril. Opeľovače a potrebný hmyz sa už hostia na nevädzi poľnej, cíniách, kúkoli, lucerne ďatelinovej, či hadinci. Zakvitli na vynovených plochách v okolí obchodov na Cukrovarskej ulici....

Nová detská zostava na Železničnej ulici oživila pôvodné ihrisko

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta  / 20 JÚL 2022 / Pred pár týždňami zmizla z ihriska na Železničnej ulici opotrebovaná šmýkačka. Na jej mieste je dnes osadená úplne nová a väčšia herná zostava. Jedná sa v poradí o tretie obnovené...

Na Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2022 bolo nominovaných 9 projektov

SAŽP |MM|  Do siedmeho ročníka Ceny Slovenskej republiky za krajinu bolo nominovaných 9 realizovaných projektov. Ich počet v aktuálnom ročníku, v porovnaní s minulým z roku 2020, vzrástol. Vyhlasovateľom ceny je Ministerstvo životného prostredia SR, národným koordinátorom je Slovenská agentúra životného prostredia. Cena SR...

Regenerácia parku na ulici D. Štúra bola ukončená

Regenerácia vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra v Seredi začala v septembri 2021. Rekonštrukčné práce trvali približne 10 mesiacov a po ukončení bolo dielo kompletne odovzdané v júli 2022. Niekoľkoročný proces a financovanie Prvé kroky k revitalizácii začali ešte v roku 2017....

Nepýtajme sa Budaja, čo urobil za dva roky, ale Tomčányiho, čo NEurobil za viac ako tri desaťročia

Prakticky žiaden záujem verejnosti nevzbudilo osadenie drevených krížov do svahu lúženca, ktorý je odpadom po bývalej Niklovej huti v Seredi. Na krížoch boli nalepené nápisy spomínajúce ministra ŽP Jána Budaja a k tejto činnosti sa nik neprihlásil. Ak sa...

SHMÚ plánuje v Seredi vykonávať merania podzemnej vody

Na Slovensku je momentálne umiestnených 1147 monitorovacích sond na meranie kvality podzemných vôd. Meracie zariadenia sú súčasťou štátnej hydrologickej siete monitorovania vôd na Slovensku. Meranie zabezpečuje SHMÚ, ktorý po novom vybuduje alebo obnoví 385 meracích zariadení. Jeden pozorovací objekt...

Na Pažitnej ulici mesto osadilo nový bezpečnostný plot. Odstraňuje aj vulgarizmy z detských ihrísk

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta  / 27 JÚN 2022 / Detské ihrisko aj basketbalové ihrisko na Pažitnej sú vybavené novým oplotením. Zabezpečilo ho oddelenie životného prostredia mesta na základe požiadavky obyvateľov daného sídliska. Aktuálne sa v...

Nastalo pravé leto – vonkajšie teploty sa vyšplhajú k 35 st. C. Čo robiť pri extrémnych horúčavách?

Pravé leto nenastalo len v kalendári ale napovedajú tomu aj vonkajšie teploty. Meteorológvia hlásia na najbližšie dni teploty, ktoré sa vyšplhajú k 35 st. C. SHMÚ v súvislosti s horúčavami už vydal pre okres Galanta výstrahu I. stupňa, no...

Harmonogram: zber odpadov v Seredi v druhom polroku 2022

Oddelenie životného prostredia MsÚ Sereď oznamuje termíny zberu odpadov v druhom polroku 2022:   zdroj: Mesto Sereď

Skauti budujú oddychovú zónu na Larzenkách. Boršč im navarili mamičky z Ukrajiny.

Sereď / Nábrežie Váhu sa vďaka skautom rýchlo mení.Niekoľko brigád, stovky hodín odrobených pre všetkých občanov mladými ľuďmi, ktorým na meste skutočne záleží. Na brigády si nosia vlastnú techniku, nástroje a náradie. A nerobia veci polovičato a takpovediac "na náhodu",...

Nízke tresty a škoda v státisícoch eur, ktorú štát nevymáha. Čo zistila správa o protiprávnej činnosti voči chránených druhom?

WWF Slovensko |MM| Štát si za trestné činy proti chráneným druhom nevymáha náhradu škody. Tresty sa pohybujú na dolnej hranici trestnej sadzby, prípadne sú ešte nižšie a neodrádzajú páchateľov od protiprávnej činnosti. To sú jedny z hlavných zistení “Národnej...

Zomrel aktivista Rudolf Pado

Juraj Smatana Dnes vo veku 52 rokov zomrel Rudo Pado, zakladateľ OZ Tatry, vášnivý bojovník za zdravé životné prostredie, ktorý - okrem iného - svojim neúnavným úsilím doslova vyčistil Liptov od čiernych skládok. Zdroj: FB

Úspešný projekt “ Skrášlime si školský dvor“

Materská škola Komenského v Seredi sa zapojila do akcie Nadácie Pontis s projektom "Skrášlime si školský dvor". Ide o podujatie NAŠE MESTO a je to najväčšie firemné dobrovoľníctvo na Slovensku. Naše Mesto už viac ako 15 rokov spája firmy, samosprávy...

Skauti aj naďalej zveľaďujú oddychovú zónu Nábrežie Garbiarska.

Aj v tomto roku seredskí skauti pokračovali v starostlivosti a v budovaní oddychovej zóny na nábreží Váhu. Počas viacerých brigád upratovali a vyčistili okolie, kosili trávu a vyžínali opätovne zarastajúce časti. Keďže viacerí ľudia si nevážia dobrovoľnícku prácu iných a poškodzujú aj deťmi vyrobené ležadlá,  počas...

Prešli dva roky

Ľubomír Veselický  /14 JÚN 2022/ Návštevu haldy lúženca ministrom životného prostredia Jánom Budajom  3. 7. 2020 spájali nepolepšiteľní optimisti s predstavou, že po tridsiatich rokoch (1963-1993)  navážania polymetalického  prachu (lúženca) po vyťažení niklu na polia  pri fabrike, a  ďalších dvadsiatich siedmich...

Do objektu bývalého MILEXu vozia hlavne odpad a dielce z áut

Sereď / A stále s tým nikto z kompetentných nič nerobí. Prakticky každý mesiac je vidieť nový a nový odpad pochádzajúci pravdepodobne z havarovaných, resp. servisovaných  áut. Plastové nárazníky ako na autovrakovisku, sedadlá, svetlá, palubné dosky, množstvo ojazdených pneumatík... Brány...

Mestská polícia a manželia Kušníroví zo Serede boli ocenení čestným uznaním Ekologický čin roka 2021

Západoslovenské múzeum v Trnave sa 6. júna 2022 stalo miestom vyhlásenia víťazov 11. ročníka Ekologického činu roka za rok 2021. Cieľom súťaže je vyzdvihnúť aktivity v oblasti dokumentácie a likvidácie neriadených skládok odpadov v katastroch obcí a miest, zavedenie...

Duch karpatského lesa – rys, má zajtra svoj medzinárodný deň

WWF Slovakia |MM| Naša najväčšia mačkovitá šelma má 11. júna svoj medzinárodný deň! Rys kedysi obýval celú Európu, od severu po juh, dokonca vrátane Veľkej Británie či Írska. Zhruba v prvej polovici 20. storočia však na väčšine kontinentu vyhynul....

„Zápach bol neznesiteľný, fekálny, doslova sa mi prevracal žalúdok“ – píše Martin o vode vypúšťanej do Váhu

Sereď / Dolná Streda / Do redakčnej pošty nám čitateľ SOL  Martin (podpísaný e-mail máme v redakcii) zaslal e-mail s videozáznamom pravdepodobného znečisťovania rieky Váh. "Chcel by som poukázať na vypúšťanie splaškov do váhu. Predpokladám že sa jedná o prepadový...

Stavebné odpady sa už smú recyklovať, preto sa poplatky za skládkovanie stavebných odpadov postupne zvýšia

MŽP SR |MM|  Vládny kabinet dnes schválil nariadenie vlády, ktoré podporí recykláciu stavebných odpadov a znevýhodní skládkovanie. Nariadenie predložil na rokovanie vlády minister životného prostredia Ján Budaj a je jedným z kľúčových opatrení reformy stavebného odpadu a tiež Plánu...

Ľaliovníky na D. Štúra zakvitli prvýkrát. Prežiť im pomáhajú zelené vaky, napriek tomu ich poškodzujú vandali

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta / 8 JÚN 2022 Už niekoľko sezón môžu Seredčania vidieť zavlažovacie vaky pri novovysadených stromoch v meste. Pomáhajú im prežiť prvé náročné obdobie, poriadne zakoreniť a prečkať náročné letné dni. Bohužiaľ vandalom tieto...

Dávajte pozor, tu rastie lúka. Informujú školáci našej zelenej školy o novozaložených plochách na Cukrovarskej

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta / Zruční žiaci zo Základnej školy J. Fándlyho zmajstrovali špeciálne tabuľky, ktoré slúžia verejnosti. Informujú okoloidúcich o novozaložených lúčnych plochách v meste, aj o šikovnosti školákov. Okoloidúcich potešia a snáď aj zabránia úmyslom šliapať,...

Zdravé rieky pre ľudí. Európa chce intenzívnu obnovu riek a mokradí. A Slovensko sa pridáva novou vodnou politikou.

WWF Slovakia |MM| Kedy ste sa naposledy kúpali v rieke? A poznáte miesta, kde môžete prísť priamo k rieke a sledovať, ako sa slobodne kľukatí krajinou, na jednom brehu naplavuje štrk a na druhom vyrezáva svah, v ktorom hniezdia...

Slovenská inšpekcia životného prostredia uložila prevádzkovateľovi odkaliska Poša rekordnú pokutu

SIŽP |MM| Dňa 1.6.2022 Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vydala druhostupňové rozhodnutie vo veci uloženia pokuty pre spoločnosť TP 2, s.r.o., ktorá zodpovedá za prevádzku odkaliska Poša a ktorá sídli v areáli bývalého podniku Chemko v Strážskom. Ústredie SIŽP za protizákonné vypúšťanie...

Svetový deň životného prostredia oslávime Festivalom Zeme

SAŽP |MM|  Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v spolupráci s partnermi pripravuje ďalší ročník Festivalu Zeme. Zameraný bude na environmentálne aktivity pre školy a verejnosť, pričom program je rozdelený do dvoch dní. Vo štvrtok, 2. júna, budú prebiehať vzdelávacie...

Na margo kosby

Ľubomír Veselický  / 28 MÁJ 2022 / Aktuálne požiadavky mnohých občanov znejú: „Kosiť, kosiť , kosiť! Napriek tomu, že informácie o globálnom otepľovaní a nedostatku vlahy sú permanentne takmer na dennom poriadku od botanikov, biológov, poľnohospodárov a priateľov prírody, skupina...

Ján Himpán: Keď je Školská ulica práve pokosená, obyvatelia z Čepenskej už hlásia 40-centimetrovovú trávu

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta / 27 MÁJ 2022 / O tom, aký je cyklus kosenia, aké podnety práve hlásia Seredčania a koľko technicky a zamestnancov denne pracuje na údržbe mesta, zisťovali Seredské novinky u vedúceho údržby mesta, Jána Himpána.   AKO...

Začala sezóna samozberu jahôd

Máme koniec mája a jahody začínajú vo veľkom dozrievať. Určite mi mnohí dajú za pravdu, že jahody kupoené v obchode sa ani zďaleka nevyrovnajú jahodám čerstvo odtrhnutým vo vlastnej záhradke alebo na poli. Sereď má výhodnú polohu a jednou...

Aké náklady má zákazník vynaložiť, aby dostal späť zálohu za vratné obaly? – VIDEO

Sereď / Neustále sa nám opakujú podnety od občanov poukazujúcich na problémy s odoberaním zálohovaných vratných PET fliaš a alumíniových plechovičiek. Dôvody majú byť rôzne, no zatiaľ nám vždy boli sprostredkované len sťažnosti bez zadokumentovania konkrétnej situácie, čo je...

Stromy vysadili na pamiatku svojho priateľa

Pred vyše rokom vo veku nedožitých 57 rokov podľahol ochoreniu Covid bývalý poslanec a člen komisie pre rozvoja mesta a životného prostredia p. Milan Buch. Bol to skvelý človek, na ktorého aj po čase mnohí spomínajú so slzami v...

VIDEO z korún stromov: pozrite, čo vidia stromolezci v seredskom amfíku

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta / Prácu arboristov, teda profesionálnych ošetrovateľov stromov, môžu Seredčania v meste sledovať už druhú sezónu. Vybrané mestské stromy kontrolujú a vykonávajú potrebné zdravotné a bezpečnostné rezy, robia vysoko odbornú a náročnú prácu v korunách stromov....

RECobal upozorňuje: triedenie odpadu šetrí životné prostredie, aj vašu peňaženku

REC obal s r.o., PR / 17 MÁJ 2022 Priemerný obyvateľ Slovenska vyhodí podľa Eurostatu takmer pol tony odpadu ročne. Množstvo vyprodukovaného odpadu sa navyše stále zvyšuje, za uplynulú dekádu narástlo o viac ako 35 %. Na Slovensku putuje, bohužiaľ,...

Harmonogram zberu odpadov od rodinných domov – 2. polrok 2022

Oddelenie životného prostredia / Harmonogram v prílohe: Harmonogram_zberu_odpadov_2. polrok 2022     zdroj: Mesto Sereď

Envirorezort štartuje Zelený vzdelávací fond

Na rok 2022 je vyčlenených 150 000 eur z Environmentálneho fond SAŽP |MM|  Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) po zásadných zmenách spúšťa 4. ročník Zeleného vzdelávacieho fondu. Jeho cieľom je naďalej podporiť environmentálnu...

Minister Ján Budaj predstavil obciam systémové riešenie medveďov

MŽP |MM|  Minister životného prostredia Ján Budaj, obaja štátni tajomníci ministerstva životného prostredia a odborníci z envirorezortu sa včera stretli so starostami z Podpoľania, ktorí upozorňujú na kolízie s medveďom hnedým v regióne Podpoľania. Ministerstvo predstavilo koncepčné riešenia pre obce...

Ekotopfilm prichádza do Serede

V utorok 17. mája zavíta do Serede so svojou jarnou tour po Slovensku EKOTOPFILM, ktorý do nášho mesta prináša skvelý program v podobe dokumentárnych filmov z celého sveta. EKOTOPFILM je medzinárodný filmový festival a patrí medzi najstaršie festivaly s...

Nové hracie prvky na ihriskách, opravy nedostatkov aj psie exkrementy. Čo ešte vidia mamičky s deťmi na seredských sídliskách?

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta / V máji preverila aktuálny stav všetkých seredských ihrísk špecializovaná spoločnosť. Výstupom tejto povinnej ročnej kontroly sú návrhy a odporúčania, aké úpravy musí radnica zabezpečiť. Nedostatky sa už odstraňujú a k čistote a poriadku na ihriskách Sereď vyzýva...

Hlásenie zo Smeťobrania 5: Garbiarska, Mlynárska, Novomestská sú čisté! Ďakujeme študentom Obchodnej akadémie, aj spoločnosti RECobal

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta / Deň Zeme, teda 22. apríl, v Seredi symbolicky odštartoval 17 - dňové obdobie s názvom Smeťobranie. Jeho cieľom boli čisté sídliská a príroda mesta. Na očistnú výzvu samosprávy zareagovala aj Obchodná akadémia Sereď. Počas dobrovoľníckej...

K vyššej bezpečnosti parku a amfiteátra prispejú aj ozdravné orezy na stromoch

V priestoroch mestského parku a amfiteátra boli v týchto dňoch vykonané zdravotné a bezpečnostné orezy vzrastlých stromov. Práce vykonala spoločnosť Lumberjack s.r.o., ktorá sa o stromy v Seredi pravidelne stará. Podľa Štefana Székelyho, špecialistu na ošetrovanie stromov, sú zásahy...

Hlásenie zo Smeťobrania 4: Fándlyho, Niklová, Vonkajší rad, Mlynárska, D. Štúra, Cukrovarská sú vyčistené! Ďakujeme žiakom zo ZŠ J. Fándlyho

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta / 6 MÁJ 2022 Zelená škola Juraja Fándlyho vyhlásila pri príležitosti medzinárodného Dňa Zeme svoj vlastný Týždeň Zeme. Počas neho sa pedagógovia a žiaci viac venovali ekologickým témam: vysiali kvetinovú lúku a...

Na ďalšiu vykurovaciu sezónu sa pripravte už teraz

Ing. Katarína Mičáková Manažér kvality ovzdušia /  5 MÁJ 2022 Prišla jar, všade okolo nás sa prebúdza príroda a na väčšine územia Slovenska môžeme dať pomyselnú bodku za vykurovacou sezónou. Ako, ale hovorí známe porekadlo „Šťastie praje pripraveným“. Teraz je...

Nebezpečný odpad v našich kúpeľniach

SAŽP |MM|   Laky na nechty, odlakovače, spreje, laky na vlasy či voňavky sú bežná výbava nejednej kúpeľne na Slovensku. Ide pritom o horľavé alebo chemicky agresívne výrobky, mnohé z nich sú dokonca považované za nebezpečný odpad. Všetky tieto...

Víťazom tretieho ročníka súťaže Zelený Merkúr je spoločnosť Slovenské magnezitové závody z Jelšavy

SAŽP |MM|  Súťaž Zelený Merkúr zviditeľňuje a oceňuje environmentálne správanie firiem podnikajúcich v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Do aktuálneho ročníka sa prihlásili organizácie s rôznym predmetom podnikania – od stavebnotechnických riešení, cez produkciu pestovateľských substrátov i výrobu organických hnojív až...

Černobylská havária a materiály z tejto doby v Múzeu totality

Od doposiaľ najväčšej jadrovej havárie elektrárne na svete dnes uplynulo 36 rokov. Vybuchol reaktor Černobylskej atómovej elektrárne a zmenil svet. Doslovne. Nielen Európu zamorením nebezpečným rádioaktívnym spadom, ale aj úplným zdecimovaním financií bývalého ZSSR a tým významným urýchlením rozpadu...

DEŇ ZEME v Slovenskej inšpekcii životného prostredia

SIŽP |MM|  Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) 25. apríla 2022 zorganizovala pri príležitosti dňa zeme  25. apríla 2022 celodenné podujatie, zamerané na tému boja s environmentálnou protiprávnou činnosťou a reformu SIŽP, ktorá  súvisí s implementáciou Plánu obnovy a odolnosti...

Zamestanci KP SR zasadili spolu s prezidentkou 1400 stromov

Zamestnaci prezidentskej kancelárie zasadili v sobotu 23. apríla 2022 spolu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou 1400 stromov pri Križovanoch nad Dudváhom.  Ide o súčasť projektu Zelená kancelária. Podľa prezidentky by mali verejné inštitúcie prispieť k znižovaniu svojho dopadu na klímu a prezidentská kancelária...

Dobrovoľníci v rámci Smeťobrania vyzbierali až 5 vriec odpadu pri brehu Váhu a v blízkosti Mlynárskej ulice

Udržateľná mobilita pre Sereď / " Včerajší zber smetí v rámci smeťobrania, ktoré vyhlásilo Mesto Sereď, sme ukončili asi s piatimi vreciami plnými odpadkov. Priznám sa, nebol by som to povedal, že na tak malom území (breh rieky Váh za...

Hlásenie zo Smeťobrania: deti cirkevnej základnej školy a firma FM Logistic upratovali Sereď na Deň Zeme. Ďakujeme!

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta / 22 APR 2022 / Dnes, 22. apríla, je Deň Zeme. Osláviť ho môžeme akoukoľvek aktivitou, ktorá je prospešná pre planétu a život na nej. Mesto Sereď vyhlásilo pri tejto príležitosti takmer...

Hmyzí hotel – žiaci poskytli strechu nad hlavou živočíchom, ktorí často nemajú kde zložiť hlavu

ZŠ Juraja Fándlyho Sereď / Domček pre hmyz, alebo hmyzí hotel, je nielen krásnou záhradnou dekoráciou, ale predovšetkým útočiskom pre stále viac miznúci hmyz. Vplyvom premeny krajiny na monokultúrnu, miznutím lúk a pastvín, urbanizácie, ale napríklad aj popularity anglických...

Na DEŇ ZEME sa žiaci venovali ekologickým témam upozorňujúcim na vplyv ničenia životného prostredia

ZŠ Jana Amosa Komenského Sereď /  Deň Zeme sa každoročne koná 22. apríla. Prvý Deň Zeme bol oslávený v San Franciscu. Zaoberal sa otázkami recyklácie odpadkov a hľadania obnoviteľných zdrojov energií. Ľudia poukazovali na to, že človek a jeho činy...

B. Gröhling: Environmentálna výchova bude na školách povinná

MŠVVŠ SR |MM| Zhoršenie stavu životného prostredia, ubúdajúce zásoby neobnoviteľných zdrojov a globálne otepľovanie sú dlhodobo celosvetovými výzvami. Na tie musíme reagovať už od detstva. Aj preto sa environmentálne témy stanú súčasťou povinného vzdelávania. Žiaci sa po novom budú...

„písomne vyzývali majiteľov týchto konkrétnych nehnuteľnosti na dodržiavanie zákona o odpadoch“ – Tu je výsledok.

Sereď / Už v niekoľkých materiáloch sme upozornili na odpadky a špinu prakticky sústavne sa nachádzajúce na mestských pozemkoch a v sociálnych bytoch Mesta Sereď. Upozorňujeme aj na zneužívanie a tolerovanie odvozu odpadu v miere, ktorá pre bežného občana...

Deň Zeme v SAŽP – tradične, aj s novinkami

SAŽP |MM| Slovenská agentúra životného prostredia pri príležitosti Dňa Zeme nadviaže na tradičné podujatia spred pandémie, chýbať však nebudú ani celkom nové aktivity. Väčšina z nich sa uskutoční na čerstvom vzduchu v rámci environmentálnej výchovy a vzdelávania v spolupráci...

Veľkonočný masaker na rieke Kysuca

Prezídium PZ SR  |MM| Enviropolícia vyšetrovala aj cez Veľkú noc. Konkrétne jazdu motorovým vozidlom v koryte rieky Kysuca. Doplatilo na to životom niekoľko stoviek rýb. V pondelok večer v okrese Čadca enviropolícia vykonala obhliadku miesta činu. Niekto tam totiž jazdil...

RECobal upozorňuje: za nevytriedený komunál si platíte vy, za vytriedené odpady platia výrobcovia

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta  /12 APR 2022 / Sereď musí každoročne prispievať zo svojho rozpočtu na zneškodňovanie nevytriedeného komunálneho odpadu. Príspevok z mestskej kasy by mohol byť nižší, ak by sa podarilo vyseparovať čo najviac...

Na Cukrovarskej pribudli kvetináče s trvalkami, na finálny zelený efekt si ešte treba počkať

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta / Po minuloročnom vynovení peších trás v okolí bývalej Vravy a jesennej výsadbe okrasných hrušiek, sa konečne na rad dostáva ďalšie zazelenanie priestranstva. Vo vhodnom vegetačnom období a po správnej predpríprave príde na rad výsev...

Zmena termínu vývozu odpadu na Veľkonočný pondelok

Oddelenie životného prostredia MsÚ Sereď oznamuje     zdroj: Mesto Sereď  

Stromy v Zámockom parku dostali originálne štítky

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta  /8 APR 2022/ Vlani si dala Sereď vypracovať projekt Revitalizácie Zámockého parku v Seredi – Sadové úpravy, ktorý inventarizuje jeho existujúce dreviny. V uplynulých dňoch dostali stromy v parku svoj arboristický štítok podľa tejto dokumentácie. Náš...

Sú v meste občania, pre ktorých pravidlá týkajúce sa odvozu odpadov neplatia. Komu tento stav vyhovuje?

Sereď / Nevyhnutnosť separácie v domácnostiach produkovaných odpadom nezvyšuje len potreba byť ekologickejší, ale aj nárast ceny za ich odvoz, skládkovanie alebo likvidáciu. V Seredi v tomto roku obyvateľov na rodinných domoch vychádza odvoz odpadov prakticky o 100% viac ako...

Smeťobranie: piatok 22. apríl spustí dvojtýždňovú očistu Serede

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta /7 APR 2022/ Pri príležitosti Dňa Zeme sa v Seredi opäť uskutoční Smeťobranie. Jeho cieľom je spojiť obyvateľov a organizácie mesta a zúročiť spoločnú energiu v prospech čistoty našich verejných priestorov, sídlisk a prírody. Vyzbierané...

Podzemná voda – zviditeľniť neviditeľné

ZŠ Juraja Fándlyho Sereď / “Cenu vody objavíš, len keď vyschnú studne” (škótske príslovie) “V nedohľadne pod našimi nohami, je podzemná voda skrytým pokladom, ktorý obohacuje náš život.” Toto hlboké heslo nás sprevádzalo počas prác na súťažných príspevkoch o podzemnej...

Reformou nakladania so stavebným odpadom sa zvýši miera recyklácie

MŽP SR |MM|  Vláda SR dnes schválila reformu nakladania so stavebným odpadom v podobe novely zákona o odpadoch. Ide o ďalšiu reformu, ktorá je nevyhnutnou súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Sr. Jej hlavným cieľom je predchádzať vzniku stavebného odpadu...

Vyčistenie vonkajších priestorov na Jesenského ulici

Seredskí seniori usporiadali na 5. apríla brigádu zameranú na vyčistenie a úpravu okolitého areálu budovy na Jesenského ulici. V priestoroch sídli DOC Stonožka, RC MAMA klub aj spomínané Denné centrum pre seniorov a príchodom jari budú deti aj tí...

Smrad nepozná hranice

ZŠ Jána Palárika Majcichov /  Vzduch vo Vlčkovciach je častokrát nedýchateľný. Z miestnej farmy sa šíri silný zápach, ktorý strpčuje život nielen obyvateľom Vlčkoviec, ale aj ľuďom v okolitých obciach. Mladí reportéri pre životné prostredie zo ZŠ Jána Palárika...

Brigáda seredských rybárov zameraná na vyčistenie vodných revírov

Medzi pravidelné činnosti členov Slovenského rybárskeho zväzu v Seredi patria aj brigády zamerané na vyčistenie prírody v okolí vodných revírov. Konajú sa niekoľkokrát do roka a cieľom je vyzbierať odpad, ktorý tu nechávajú nezodpovední návštevníci. Rybári odstránili aj náletové...

Antibiotiká – pomocníci alebo globálna hrozba

ZŠ Jána Palárika Majcichov /   Mladým reportérom pre životné prostredie zo ZŠ Jána Palárika Majcichov nie je vodný ekosystém ľahostajný. Aj antibiotiká môžu ohroziť život v potokoch, riekach... a prostredníctvom potravového reťazca aj človeka. Veľké množstvo užívaných antibiotík nepriaznivo pôsobí...

Povedzme jasné NIE letákom v schránkach

SAŽP |MM| Papier je po plastoch druhá najčastejšie používaná surovina v bežnom živote ľudí. Vyrába sa z neho široké spektrum výrobkov dennej spotreby, napríklad aj obaly. Aktuálnym trendom v obalovom priemysle je nahrádzanie plastových obalov práve tými papierovými. Ich...

Jarná preventívna deratizácia

Oddelenie životného prostredia MsÚ /   Mesto Sereď oznamuje, že v termíne od 4.4.2022 do 20.4.2022 bude na verejných priestranstvách mesta Sereď vykonávaný monitoring výskytu hlodavcov a následne celoplošná deratizácia. Žiadame všetkých občanov, aby počas výkonu celoplošnej deratizácie verejných priestranstiev mesta...

Začal sa siedmy ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu

SAŽP |MM|  Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásili už po siedmy raz Cenu Slovenskej republiky za krajinu. Cena je udeľovaná samosprávam, združeniam samospráv a mimovládnym organizáciám za ochranu, manažment a plánovanie krajiny. Kandidáti na cenu...

Už o hodinu môžete sledovať reportáž o nezákonnom dovoze odpadu zo zahraničia na Slovensko, aj do Serede

Dnešné večerné hlavné správy RTVS priniesli ďalšiu reportáž z odpadu nezákonne navozeného do Slovenskej Republiky  a skladovaného na pozemku Mesta Sereď v Malom háji. Pozemok mesto prenajalo niekoľkým firmám po sebe s rovnakým konateľom a jeho podnikanie bolo mestom...

Kompostujeme: v Seredi bude počas nastávajúcej sezóny kompostovať o 50 záhrad viac

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta / Najekologickejším spôsobom, ako sa zbavovať zelených odpadov zo záhrady a z domácnosti, je zhodnocovať ich na vlastnom pozemku. To, čo záhrada vyprodukovala, jej bez ďalšej potrebnej logistiky vrátime naspäť v podobe...

V utorok si pripomíname Svetový deň vody

SAŽP |MM|  Svetový deň vody pripadá na 22. marca, svet si ho pripomína od roku 1993. Agentúra OSN UN-WATER, ktorá koordinuje činnosť OSN súvisiacu s problematikou vody, určuje každý rok novú tému Svetového dňa vody, zodpovedajúcu súčasnej alebo budúcej výzve....

My si našu krajinu vieme zničiť úplne sami. Nepotrebujeme na to zahraničné vojská.

Juraj Lukáč Obec Ďačov v predhorí Levočských vrchov. 200 hektárov zelene zrovnanej so zemou. Vyrúbaných 46 450 stromov. Výrub sa koná na základe príkazu Slovenského pozemkového fondu (ministerstvo pôdohospodárstva). Schválila a bez pripomienok odobrila Štátna ochrana prírody (ministerstvo...

V nedeľu sa vybrali do prírody a doniesli z nej niekoľko vriec odpadu. S menom a adresou jeho vlastníka.

Šintava / V nedeľu sa vybrali do prírody a doniesli z nej niekoľko vriec odpadu. Do prírody chodia často a odpadky veľa krát upratujú aj po neslušných rybároch. Tak tomu bolo aj túto nedeľu. V prírode v Šintave našli niekoľko nelegálnych...

Tohtoročná Hodina Zeme je hodinou solidarity s ľuďmi a planétou

 WWF Slovakia  |MM| Hodina Zeme sa tento rok vo svete uskutoční 26.3. o 20.30 miestneho času. Symbolické zhasnutie bude vyjadrením solidarity a volaním po bezpečnej, spravodlivej a udržateľnej budúcnosti pre všetkých. WWF Slovensko pripravuje v Bratislave podujatie, ktoré vyvrcholí...

Zber kuchynských odpadov: Sereď vysúťažila novú firmu, v týchto dňoch vám v stojiskách vymenia nádoby

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta / Ak separujete kuchynské odpady, pripravte sa na možnosť, že ho pár dní nebudete môcť odovzdať do hnedej nádoby pri kontajneroch. Súvisí to so zmenou spoločnosti, ktorá bude v Seredi zabezpečovať zber...

V roku 2021 sme v Seredi triedili odpady až o desať percent lepšie, než v roku 2020. Ako sa to prejaví na poplatkoch?

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta / Samosprávy sú povinné každoročne hlásiť dosiahnutú úroveň triedenia odpadov za uplynulý rok. V Seredi sme sa z úrovne 36,47 percenta za rok 2020 dopracovali na 46,40 percenta za rok 2021, čo znamená výrazný posun...

Osveta zálohovania: aj futbalisti z Cosmosu sa učia, ako narábať so „Zetkovými“ obalmi

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta /9 MAR 2022/ Športovci zo seredského OZ Cosmos nedávno riešili netradičný ekologický problém. Vyriešili ho a výsledkom je nová dohoda: plechovky a plastové fľaše už nemôžu krčiť, ale budú ich spoločne odkladať na...

Revitalizácia nábrežia Váhu sa odkladá

Pred časom OZ Seredské nábrežie predstavilo verejnosti zámer revitalizácie územia pri Váhu nazývanej „Larzenky“. Cieľom bolo vybudovať v lokalite viacúčelovú oddychovú a relaxačnú zónu s mestskou nábrežnou promenádou, s osobným prístaviskom, informačným centrom o rieke Váh a mestskou plážou. Celý...

Vitajte na Zbernom dvore Serede. Okrem stavebného tu všetky odpady odovzdáte bezplatne. Svoj priestor tu našlo aj upcyklovanie

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta / Zberný dvor má mesto Sereď zriadený na Cukrovarskej ulici a pozostáva z dvoch samostatných dvorov. Okrem drobného stavebného odpadu tu všetky kategórie odpadov môžete odovzdať bezplatne. V zime tu zoženiete palivové drevo,...

Nová téma marcovej výzvy SAŽP: Napime sa bez obalu!

SAŽP |MM| Slovenskí spotrebitelia obľubujú pestré druhy nápojov. Nápojové obaly, takisto ako aj rozličné poháriky, slamky či miešadlá však majú životnosť iba niekoľko minút, dokonca sekúnd, a stávajú sa odpadom. Problémom je ešte stále slabá dostupnosť nápojov vo vratných...

Verejnosti prístupné pozemky pri ČS LPG na Bratislavskej sú roky znečistené odpadkami napriek tomu, že ich vlastník je Mestu Sereď známy

Odpadky všade po meste. Neudržiavané sídliská, popri cestách po dlhé mesiace množstvá odpadkov. Objekt bývalého MILEXu postupne sa meniaci na nelegálnu skládku odpadov a to aj nelegálne dovážaných zo zahraničia. Niečo podobné, ako mestský pozemok v Malom háji. Ale máme tu...

Fotografická súťaž Envirospektrum vyzýva: pozrime sa na naše bydliská cez fotoobjektív

SAŽP |MM| Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlasuje 6. kolo fotografickej súťaže detí a tínedžerov s názvom Envirospektrum, tentokrát na tému M(I)ESTO PRE ĽUDÍ. Poslaním súťaže je prostredníctvom fotografie vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu. Súťažné fotografie...

Po odtiahnutom aute znečistený pozemok zostal. Bojí sa hovorkyňa mesta Slahučková pomenovať pravdu?

  Niekoľko dní dozadu na súkromnom pozemku nachádzajúcom sa z časti v areáli bývalého MILEXu, sa  "vyskytol" vrak osobného auta a vedľa tak za traktorovú vlečku nového odpadu. Ďalej v areáli pribudli ďalšie skládky odpadu pochádzajúceho evidentne z nejakého "servisu" alebo...

Pripravujeme: Reportáž zo železničnej stanice v Seredi. Všade samé výkaly a smrad !

Sereď / Práve teraz spracovávame reportáž zo železničnej stanice v Seredi, kde sme stretli bezdomovkyňu so stiahnutými nohavicami medzi ľudskými výkalmi. Podnet čitateľa bol oprávnený ! Verejné priestory máme na úrovni najchudobnejších černošských štvrtí v zahraničí. Už onedlho...

Závidí vedenie mesta Sereď košičanom Luník IX. ?

Sereď / Vyzerá to tak, že obyvateľov mesta problematika nakladania s odpadmi a šetrenia mesta na úkor občanov zaujala a podstatne viacej si všímajú dianie okolo seba. Na základe diskusných príspevkov pod článkami na SOL týkajúcimi sa odpadov pribudli postrehy...

Minister Budaj predstavil iniciatívu za dôstojné odškodné

  MŽP SR |MM| Minister životného prostredia Ján Budaj dnes predstavil iniciatívu za vyplácanie dôstojného odškodného a zjednotenie legislatívy, týkajúcej sa odškodnenia, ktorá uľahčí a sprehľadní procesy vyplácania odškodného za rôzne ujmy zo strany štátu pri zranení, respektíve úmrtí. Súčasný...

Včera bolo množstvo odpadkov vyprodukovaných fyzickými osobami na mestskom pozemku. Kde sa nachádzajú dnes?

Ešte včera neskoro popoludní mestský pozemok vedľa Mestských sociálnych bytov čo do skladovania odpadu vyzeral takto: Stav, ktorý je na tomto pozemku bežný po dlhé roky - viac menej stále. Býva však aj horšie. Následne sú odpadky rozfúkavané po okolí,...

Zmena ÚP v Malom háji odsúhlasená ….

Zo zverejnenej správy p. Slahučkovej vidíme, že poslanci schválili  „Zmeny a doplnky v rozsahu Zmena funkčného a priestorového využívania na ploche SBO-01 skládka biologického odpadu v lokalite „Malý háj“ „. Prikladám k uvedenému výsledky hlasovania jednotlivých poslancov. Čo ma však najviac...

Spolupráca mesta a jej obyvateľov: Sereď by mohla byť ekologickejšie mesto

Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MÚ a projektov mesta   /21 FEB 2022/ Nielen obyvatelia mesta potrebujú motivovať. Dobré rady a pochopenie potrebujú aj úradníci mesta. Potom spolupráca funguje a spokojnosť sa násobí. Príkladom je reálna situácia zo Serede, kedy myšlienku poctivého...

Problémy na pozemku v Malom Háji sa neskončili odchodom podnikateľa – VIDEO

Mária Fakčovcová, poslankyňa MsZ /  Aj keď si poslanci na mestskom zastupiteľstva dňa 17.2. odsúhlasili navrhnutý program,  zdá sa, že aj tak „najhorúcejšou témou“ bol opäť   mestský  pozemok  v Malom Háji. Po tom, čo  spoločnosť GreenCon Recycling v septembri 2021 vypovedala...

AKTUÁLNE: Do areálu bývalého MILEXu stále vozia odpad

Sereď / Presne ako sme predpokladali, do areálu bývalého MILEXu po odstránení brán a nezáujme samosprávy, začnú ľudia a firmy voziť ďalší a ďalší odpad. Aktuálne po niekoľkých kamiónoch plastových odpadov (podobný "tovar" ako na mestskom pozemku v Malom háji)...

AKTUÁLNE: Pred areálom bývalého MILEXu a pri ČS LPG je vrak auta, z ktorého vytekajú prevádzkové kvapaliny

Sereď / Najskôr vo vnútri pôvodne ohradeného areálu, následne pred areálom sa už niekoľko dní mimo iného neporiadku a odpadkov nachádzal aj vlastne vrak osobného motorového vozidla. Dnes nás okoloidúci občan upozornil na skutočnosť, že tento ...

Akú výhodu má ten, kto separuje oproti tomu, kto sa šetrením prírody a znižovaním nákladov mesta nezaťažuje?

Pred viac ako tromi rokmi sme vedenie mesta verejne žiadali o odvoz, resp. odoberanie komunálneho odpadu na základe vyprodukovanej hmotnosti (objemu). Neuspeli sme. Väčšie množstvo odpadu preto už štvrtý rok na vlastné náklady vozíme na skládku to Trnavy, aj...

Slovensko musí Európskej komisii vysvetliť, ako stavalo malé vodné elektrárne a vyriešiť porušenia

WWF Slovensko |MM|  Slovensko musí Európskej komisii vysvetliť, ako stavalo malé vodné elektrárne a vyriešiť porušenia Slovensko pri stavbe malých vodných elektrárni a pri výbere miest pre ich výstavbu nepostupovalo vždy v súlade so smernicami Európskej únie. Neposudzovali sme dostatočne dopady týchto...

Silný vietor lámal stromy, kemping je bez dodávky elektriny

Na Slovensko opäť dorazil mimoriadne silný vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na niektorých miestach výstrahu až III. stupňa. Rýchlosť vetra na západe Slovenska dosahoval priemernú rýchlosť viac ako 60 km/h a v nárazoch až 105 km/h. Takáto rýchlosť predstavuje...
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img