ISSN 1337-8481

piatok, 24. mája, 2024

ondrej kurbel

Nábrežie Váhu ožíva.

Projekt Nábrežia Garbiarska, ktorý realizujú počas svojich brigád seredskí skauti, vytvoril nový atraktívny priestor pre kultúrne podujatia v našom meste. Už dnes, od 17tej do 19tej hodiny budete môcť počas pikniku na tomto mieste, okrem ochutnania tradičného seredského jedla, spoznať tím...

Skauti aj naďalej zveľaďujú oddychovú zónu Nábrežie Garbiarska.

Aj v tomto roku seredskí skauti pokračovali v starostlivosti a v budovaní oddychovej zóny na nábreží Váhu. Počas viacerých brigád upratovali a vyčistili okolie, kosili trávu a vyžínali opätovne zarastajúce časti. Keďže viacerí ľudia si nevážia dobrovoľnícku prácu iných a poškodzujú aj deťmi vyrobené ležadlá,  počas...

Zahlasujte za projekt skautov a pomôžte im tak pokračovať vo zveľaďovaní Nábrežia Garbiarska

Počas posledného roka seredskí skauti odviedli na nábreží kus práce. Zarastený kút nášho mesta sa postupne premenil na miesto, kde sa dá oddýchnuť si, poprechádzať sa, či opekať si s priateľmi. V novom roku plánujú ešte doplniť altánok, húpačku...

Projekt Darujme úsmev tieto Vianoce pomohol 600 ľuďom

Ľudskosť sa nestratila. Stále je veľa tých, ktorí sú ochotných deliť sa a pomáhať. Je krásne sledovať, koľko jednotlivcov, ale aj organizácií a zbierok sa snaží, aspoň trochu, spríjemniť Vianočné sviatky núdznym okolo nás. Aj tento rok sa seredskí skauti...

Aj vy sa máte možnosť zapojiť do budovania oddychovej zóny

Seredský skauti Vás pozývajú podieľať sa na vybudovaní oddychovej zóny Nábrežie Garbiarska. Najbližšia brigáda sa uskutoční už túto sobotu, 23.10. od 9.30 Oddychová zóna Nábrežie Garbiarska bude slúžiť všetkým, preto chcú skauti do jej budovania zapojiť aj verejnosť. Veria, že...

Budovanie oddychovej zóny pri Váhu opäť pokročilo.

  Aj túto sobotu pokračovali skauti s budovaním oddychovej zóny Nábrežie Garbiarska ďalšou brigádou. Podarilo sa im dokončiť všetky tri originálne lavičky – ležadlá, z ktorých si budú môcť obyvatelia mesta vychutnať krásne výhľady na rieku Váh. Lavičky boli...

Našim skautom pomohli technikou vojaci zo Serede

Vyvrcholením skautskej celoročnej činnosti sú letné tábory, ktoré sa nachádzajú na lúkach pri potokoch, v malebných slovenských lesoch. Skauti sa nenechali odradiť prísnymi protipandemickými opatreniami a odhodlali sa zotrvať na lúke v malebnej doline celé 2 týždne. Po prvýkrát to...

Stanovisko Ministerstva vnútra a ZMOS k otázke zániku mandátu poslanca

Nakoľko vznikla vážna pochybnosť o tom, či poslancovi Michalovi Hanusovi zanikol mandát poslanca MsZ, podľa  § 25 ods. 2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, tak ako to vo svojom oznámení uvádza primátor mesta Ing. Martin...

Plastový odpad v Malom Háji – reakcia na primátorovu odpoveď.

Vážený pán primátor, Ing. Martin Tomčányi. Dňa 26.1.2020 som, spolu s ostatnými poslancami MsZ, dostal Vašu odpoveď na výzvu, neodkladne riešiť nelegálne navážanie plastového odpadu na pozemku v Malom Háji, pod ktorú sa podpísalo 10 poslancov MsZ a ktorú som...

Na konci roka je čas bilancovať.

Na konci roka je čas bilancovať, obzrieť sa za sebou, preskúmať čo sa dalo počas roka urobiť lepšie a čo sa oplatí ešte pre svoj úspech niekedy zopakovať. Napriek tomu, že Seredský skautský zbor od marca fungoval poväčšine len...