ISSN 1337-8481

nedeľa, 16. júna, 2024

Plastový odpad v Malom Háji – reakcia na primátorovu odpoveď.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Vážený pán primátor, Ing. Martin Tomčányi.

Dňa 26.1.2020 som, spolu s ostatnými poslancami MsZ, dostal Vašu odpoveď na výzvu, neodkladne riešiť nelegálne navážanie plastového odpadu na pozemku v Malom Háji, pod ktorú sa podpísalo 10 poslancov MsZ a ktorú som Vám zaslal dňa 18.1.2020.

Ďakujem za vašu odpoveď, avšak dovolím si k nej mať viaceré výhrady.

 1. Otvorene musím napísať, že ma zarazilo, ako selektívne ste pristúpili k pozývaniu poslancov na kontrolné stretnutie s konateľom spoločnosti GreenCon Recycling, ktoré sa konalo v pondelok dňa 25.1.2021. Vo Vašej odpovedi uvádzate, že stretnutie sa konalo „aj za prítomnosti poslankýň MsZ – JUDr. Červeňovej a PaedDr. Kramárovej (pozvaný bol aj autor výzvy pre primátora p. Ing. Ondrej Kurbel, ktorý sa ospravedlnil) „.

Je pravda, že ste ma vo štvrtok, 21.1. 2021 telefonicky informovali, že plánujete na pondelok stretnutie. Zo zdravotných dôvodov som sa musel ospravedlniť, pričom konkrétny čas konania plánovaného stretnutia mi nebol známy.

Muselo Vám byť zrejmé, že viacerí poslanci, ktorí boli pod výzvou podpísaní, by mali záujem zúčastniť sa tohoto stretnutia. Najmä poslanci Dušan Irsák, Mária Fačkovcová, či Michal Hanus, sa tejto téme venujú dlhodobo a situáciu veľmi dobre poznajú. Upozorňujú na ňu už od septembra minulého roka, dokonca aj na viacerých zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Iniciovali a zúčastňovali sa poslaneckých kontrol na pozemku, disponujú všetkými zápismi z vykonaných kontrol a stretnutí s konateľom spoločností, pánom Krošlákom. Napriek tomu ste týchto, ako i ďalších poslancov na stretnutie nepozvali. Pod výzvou pritom bolo podpísaných 10 poslankýň a poslancov, nie 2, alebo traja.

 1. Vo svojej odpovedi spomínate prebiehajúcu kontrolu Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Stále zastávam názor, že inšpekcia nemá za cieľ skúmať porušovanie nájomnej zmluvy medzi nájomcom a mestom Sereď.  Toto je vo Vašej kompetencii.
 2. Podľa vyjadrení vedúcej oddelenia životného prostredia, pani Bc. Zuzany Vohlárikovej, mesto Sereď nájomníkovi vydalo súhlas len na spracovanie plastov pochádzajúcich z dotrieďovania zvážaného bioodpadu. Výroba tuhého druhotného paliva, s použitím plastového odpadu pochádzajúceho zo zahraničia, ktoré vo svojej odpovedi spomínate v bode 2, je teda v rozpore s nájomnou zmluvou i s týmto súhlasom. Takisto vo Vašej odpovedi v bode 3, kde sa odvolávate aj na telefonický hovor s hlasitým odposluchom pre p. Vohlárikovú, Fačkovcovú, Slahučkovú a p. D.Irsáka s  pani Oľgou Príbelskou z  OU Galanta, odbor starostlivosti o ŽP, chýba, že aj pani Príbelská skonštatovala, že spoločnosť p. Krošláka  nemá povolenie  OU na takúto  skládku plastového odpadu a spôsob jej zhodnocovania deklarovaným p. Krošlákom.
 3. Za pozastavenie stojí aj skutočnosť, ktorú opisujete vo Vašej odpovedi, že v októbri 2020 bol vykonaný štátny stavebný dohľad a spoločnosť GreenCon Recycling bola vyzvaná na predloženie dokumentov k dodatočnému stavebnému povoleniu. Teda tá spoločnosť, ktorá tam v októbri 2020 realizovala prístavbu bez staveného povolenia a bez súhlasu mesta ako vlastníka pozemku,  a ktorej pôsobenie na tomto pozemku bolo bez akéhokoľvek právneho vzťahu k nemu. Nájomca pozemku bola spoločnosť TEKADEX, nie GreenCon Recycling a nájomná zmluva podľa článku VI, bod 4, vylučovala možnosť dať pozemok do podnájmu bez súhlasu mesta. Ešte pripomeniem, že rozdiel v právnej subjektivite týchto spoločností, napriek tomu, že v oboch je konateľom Ing. Krošlák, bol dosť intenzívne prízvukovaný pri rozprave k OVS na nájom pozemku v Malom Háji. A  vlastníkom budovy, ku ktorej sa vykonala prístavba, bola spoločnosť BPS Vlčkovce. Dostatočne ho vysvetlila aj p. Vargová v článku uverejnenom v Seredských novinkách dňa 13.1.2021 : Mesto vysúťažilo nového spracovateľa bioodpadov. „Podľa platných zákonov SR sa jedná o dve rôzne spoločnosti, avšak sú riadené tým istým konateľom, čo možno v realite vyvoláva dojem, že sa jedná o tú istú spoločnosť. Každá spoločnosť však nesie zodpovednosť sama za seba, a teda v prípade porušovania zmluvných alebo zákonných povinností zodpovedá sama za seba,“ doplnila vedúca majetkového a právneho referátu mesta Daniela Vargová.
 4. Na kontrole dňa 25.11.2020 sa pán Krošlák vyjadril, že v prípade, ak by spoločnosť GreenCon Recycling nebola úspešná ani v druhom kole OVS, budovy, ktoré sú na rozdiel od pozemkov vo  vlastníctve BPS Vlčkovce, bude využívať naďalej a požiada súd, aby určil výšku nájmu za užívanie mestských pozemkov pod stavbami. Je to jeho legitímne právo a tento stav môže nastať aj v prípade vypovedania nájomnej zmluvy.

Nie je mi jasné prečo by mesto, ako majiteľ pozemku, malo súhlasiť s vydaním dodatočného stavebného povolenia na prístavby vybudované na pozemku mesta, prípadne so zámerom pána Krošláka vybudovať na mestskom pozemku ďalšie spevnené plochy. Mesto sa v prípade súhlasu, de facto do budúcnosti vzdá možnosti nakladať s ďalšími časťami svojho pozemku.

V odovzdávacom protokole nie je uvedená informácia o rozsahu vybudovaných spevnených plôch. Po ukončení nájomnej zmluvy z toho môže vzniknúť problém, pri otázke nárokov na ďalšie užívanie pozemku.

 1. Uvádzate, že budete chodiť na kontroly častejšie, čo vítam. Avšak fotografie „ako to v skutočnosti je“ mám k dispozícii nielen ja a ďalší poslanci, ktorí chodili na pozemok na kontrolu, ale boli aj predmetom pomerne rozsiahlych diskusií pod viacerými článkami na túto tému.  Uskladňovanie plastového odpadu, ktoré je v rozpore s nájomnou zmluvou, je známe už od septembra.

Dňa 1.10.2020, v čase, keď p. Krošlák uvádzal, že bude plast odvážať,  deklaroval, že na pozemku sa nachádza 132 ton plastového odpadu (mail zo stretnutia konaného dňa 28.9.2020 má aj pán prednosta),  na kontrole dňa 25.11.2020 uviedol, že denne budú odvážať plastový odpad 4 nákladné autá, s doplnením že približne jedno auto denne ešte stále odpad dováža. LP-kamión pritom dokáže odviesť 18-20 ton plastového odpadu. Aj bez použitia zložitých výpočtov je zrejmé, že niektoré z uvádzaných údajov musia byť nepravdivé.

V telefonickom hovore z 21. januára ste mi povedali, že ste dohodli urýchlené odvezenie plastového odpadu.  Z Vašej odpovedi sa však dozvedáme, že odstraňovanie plastového odpadu, aj to len z nespevnených plôch, bude prebiehať ďalšie 3-4 mesiace, napriek tomu že prvý prísľub pána Krošláka bol, že plasty budú odstránené do konca roka 2020. Toto nepovažujem za „bezodkladné“, dokonca ani za urýchlené riešenie problému.

Dalo by sa namietať ešte aj k ďalším vyjadreniam. O to viac mi je ľúto, že ste neprejavili záujem stretnúť sa aspoň s tými poslancami, o ktorých ste museli vedieť, že sa nielen pridali k podpísaniu výzvy, ale na problémy s nájomníkmi na mestskom pozemku v Malom Háji poukazujú už niekoľko mesiacov a snažia sa ho riešiť.

Túto reakciu na Vašu odpoveď Vám posielam aj s podporou tých poslancov, ktorí mali záujem na  riešení vzniknutého problém, avšak napriek tomu, že boli pod výzvou podpísaní, neboli prizvaní na stretnutie, kde sa s konateľom p. Krošlákom tieto témy riešili.

 

S pozdravom,

Ing. Ondrej Kurbel

V Seredi, dňa 29.1.2021

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯
 1. pani Kramárová a pani Červeňová, to vám nevadí že vás použil ako tú handru na utretie tej špiny? Mal som o vás lepšiu mienku

 2. Reakcia Fačkovcovej na jej FB:
  Ing. Mária Fačkovcová
  26. januára o 22:33 ·
  Pán primátor dnes odpovedal na našu výzvu z 18.1.2021. Pre mňa je však veľkým sklamaním, že si na kontrolné stretnutie 24.1.ktoré spomína vo svojej odpovedi, pozval LEN dve poslankyne, ktoré sa pridali k výzve. Poslancov, ktorí od septembra upozorňujú na situáciu na pozemku v Malom Háji, od septembra majú zdokumentované všetky kontrolné zistenia i stretnutia s bývalým i súčasným nájomcom, akosi pozabudol pozvať. Keby tak urobil, zrejme jeho odpoveď by bola iná. Pre mňa jeho postoj nie je dostatočným signálom toho, že mu na vyriešení situácie na tomto pozemku NAOZAJ záleží. Je mi to ľúto.

 3. Takze greencon si pricapi stavbu k budove, ktora patri bps vlckovce, a to vsetko na pozemku, ktory patri tekadex. Dobry galamatias medzi tymito firmami. Ono je to aj tak jedno, lebo vsade ten isty koantel. Lenze nemal by to byt jedno, lebo su tri rozne pravne subjekty.

 4. Až na to, že to všetko sa deje na pozemku, ktorý nepatrí Tekadexu, ale na pozemku, ktorý patrí mestu!!! A primátor sa tvári akoby sa nič nedialo.

 5. Ešte aj to sa môže stať, že tomu podvodníkovi ten pozemok predá aj bez vedomia a súhlasu poslancov, ako aj občanov, tak ako to urobil pre Amazon. Ten podvodník sa ešte vyhráža súdom? Tak to je sila! Však

 6. podvod 29. januára 2021, 20:52 – hrozi a s najvacsou pravdepodobnostou bude aktualny daleko jednoduchsi scenar.

  Naco predavat? Ved staci vyhodny prenajom, ktory odsuhlasili poslanci ! Presne ako v pripade dalsieho majetku mesta – tepelneho hospodarstva. Tam idu prenajimatelovi vyhodne pozicky, tu dokonca dotacie, aby mu pomohli !! Chore, no bez poslancov by sa toto nedialo. Poslanci su zodpovedni za to, ze taketo ksefty mesto v zastupeni primatorom a statutarom Tomcanyim robi.

  Krok za krokom…

 7. Pán Majko, nie je presnejšie pomenovanie ako „pôžička“ dar? Pôžička sa vracia,
  dar sa nemusí vrátiť. Ale že Energetika niekedy dlh splatí, na to môžeme zabudnúť. V zálohe je majetok mesta. A vôbec, bola to len jedna pôžička? Takto sa rozkráda majetok miest, obcí a vôbec celého štátu. Myslím, že to bude aj v tomto prípade. Že na obhliadku nezavolal poslancov, ktorých sa to týka, sa vôbec nečudujem, lebo to je jeho prax, tak ako na zasadaní, keď sa má niečo odsúhlasiť a hrozí, že by to nedosiahol, taktický odvolá zo zasadania poslanca, pod nejakou zámienkou von a zatiaľ sa hlasuje. Overená parx.

 8. Bezna prax. Najskor sa postavi nacierno stavba a preto ze mu ju mesto dodatocne povoli teda zlegalizuje da majitelovi tromf ze nasledne si majitel stavby vysudi tarchu cize vecne bremeno na pozemky mesta. Cize takto sa robi podvod. Ale mesto zatial ma moznost si zachranit majetok mesta tak ze nepovoli ciernu stavbu lebo je na cudzom pozemku a moze a musi nariadit je odstranenie. Ak toto mesto neurobi tak pride o pozemok a stratí kontrolu nad nim.

 9. Takto sa to bežne u nás robí, že čiernu stavbu radšej zlegalizujú, ako ju dať odstrániť. Je to bez problémov. Takto by museli čeliť súdnym ťahaniciam, až by došli do úspešného konca. Ale aj to je otázne,keď to vidíme, ako to v našom štáte sa rieši. Ale ako vidieť, že naši predstavení naradšej spolupracujú s podvodníkmi. Nie je im milé, keď na to niekto poukazuje, ba žiada to dať do poriadku.

 10. Stale castejsie pocuvame, ako ludom prepina. Dokonca az tak, ze im odchadza schopnost citat a nasledne mysliet.

  V akom stave tito ludia budu ak bude lockdown predlzeny povedzme o mesiac, ci o dva? Mam obavy, ze to zanecha na ich zdravi trvale nasledky…

 11. Pre IP. Čítal si vôbec meno autora článku? Tak čo tu pletieš Majka. Či treba si ho brať do huby lebo niekto komu je stupebe na prsty je tvoj kamoš?

 12. Hlupáci nejde o Majka ale o vaše zdravie… Nestačí že tu máme kopec z niklu ktorý rozfúka a po celom okrese firmu na spracovávanie autobatérií ale treba ešte aj odpad z plastov ktorý nespĺňa normy a všetko vstrebáva naša zem a spodná voda… Ktorou si polievate záhradky a potom konzumujete…vo všetkom dopestovanom… Proste všetko zle.. treba to zobrať pekne poporiadku… Zmluvy skladovanie znečistenie okolia zeme spodných vôd.. treba tam zobrať políciu a zelenú hliadku.. nech poberu vzorky a ide sa… Nieze to skončí ako skládka v hlohovci

 13. … 30. januára 2021, 12:24 to dobre napísal. Riešite tu fotku, Majka, len nie to čo je podstatné.

  Primátor nás vo svojej odpovedi presviedča, že mu záleží na dianí v Malom Háji. Tento článok však dokazuje, že ku problému zďaleka nepristupuje „so všetkou vážnosťou“. Ktovie prečo?

  Primátor sa v tomto prípade správa ako štatista, nie ako ten čo má kompetencie. Na stretnutie s konateľom si pozve len poslankyne, ktoré nemajú problematiku zďaleka tak naštudovanú ako tí, ktorých od ignoroval.

  Čaká na výsledok kontroly inšpekcie ŽP, aj keď tá skúma niečo úplne iné ako to, či nájomca porušuje zmluvu s mestom.
  Bol vykonaný ŠTÁTNY stavebný dohľad – podalo podnet mesto, keďže malo znalosť, že sa na jeho pozemku pristavuje čierna stavba? A opäť pokojne čakajme ako dopadne konanie?

  Primátor dohodne akože „urýchlené“ odvezenie plastového odpadu, ale len z nespevnených plôch a pritom dá nájomcovi k dispozícií ďalšie 4 mesiace napriek tomu, že ten to sľuboval odpratať do konca minulého roka.
  Ak by boli pravdivé tie čísla o tonách odpadu, ktoré sa píšu v tomto článku, tak by nájomca dokázal odviesť všetok plast z pozemku za niekoľko dní !!!

  Takže čo vybavil primátor? Ďalší čas pre nezodpovednú firmu a možno ešte to, že nahrnú plast na tú betónovú plochu!

 14. Pán primátor si myslí, že je pánom vesmíru, že mu nikto nebude rozkazovať a porúčať, ani poslanci, ani obyvatelia a urobí si ako on sám chce. Je to také „just“. Robí si z nás blbcov. Kontroly sú už vopred dohodnuté, tak ako aj s kontrolou. Vedia už dopredu, čo majú dať do zápisnice, len to, na čom sú dohodnutí. Už máme s ním skúsenosti.

 15. Prepacte , nevsimol som si kto je podpisany pod clankom z dovodu mojej nepozornosti nakolko sa mi to podobalo pisani Majkom ci Kurbelinom , je to ako keby stale ten isty pise , este raz prepacte .Dakujem

 16. Musel by mať viac podpory od poslancov, ale väčšina sa hrá na mŕtveho chrobáka. Priali by sme si to, aby sa to tu už dalo do poriadku. Ale ako to tu u nás chodí, keď je známosť na kontrolných úradoch, súdoch, nie sa čoho báť.

 17. ste ale sprosty seredania.vozia vam smetie z polska. a vy sa hadate o kurbel majko tomcany.neni to jedno.smetie ostane. zerie sa polske maso smrdlave a ine piii a vy sa hadate o piii.jeden penis zarobi bordel vam necha.sorry za pravopis chyby.polomadar z vaga.a ma whysky v sebe.dik

 18. Všetko svinstvo predsa vyrobil pan primátor či nie? Kopa sprostích názorov a nič s toho. Polícia prokurátor je liek na zlodejov a tuto špinavú demokraciu.

 19. Primátor to síce nevyrobil, ale mal možnosť to zastaviť už dávno. Ževraj to už rieši aj polícia, tak uvidíme.

 20. Nie ževraj to rieši polícia, ale naozaj. Veď to napísal primátor v odpovedi poslancom na ich výzvu: Tunajší úrad poskytol vpredmetnej veci aj súčinnost’ Krajskému riaditel’slvu PZ v Trnave.”
  Čiže teraz čakajú na výsledky inšpekcie, aj na výsledky šetrenia polície a podľa týchto výsledkov, v závislosti čo všetko odhalia a neodhalia, až potom naše mesto zaujme postoj. Zatiaľ treba počkať.

 21. Nie, mesto môže zaujať postoj aj bez polície a SIŽP. Veď nájomca Tekadex a teraz aj Greencon porušuje zmluvu s mestom. To aj vy keby prenajímate byt a niekto poruší nájomnú zmluvu tak budete čakať čo povie polícia alebo súd? Niekoľko mesiacov či rokov nech vám byt zničia? Nie, zakrocite hneď, vypoviete nájom alebo robíte iné kroky ako je v zmluve zakotvené, resp. V zákone. A čo robí primátor? Čaká.

 22. Od podpísania zmluvy, za ten čas nikto nemal záujem, či sa zmluva dodržiava?
  Museli o tom vedieť, ale zatvárali oči nad tým, čo ten podvodník robí. Muselo to dôjsť až do takého stavu, že sa to musí riešiť a ešte nie je isté, či sa to vôbec vyrieši? Bude sa to naťahovať, až to pôjde do zabudnutia a podvodník si bude robiť i naďalej čo chce.

 23. mna skor zaujima preco okresna prokuratura v galante nekona. preco nekona krajska prokuratura v trnave? ide o podozrenie z trestneho cinu porusenie povinnosti pri sprave cudieho majetku. tym ze vedenie mesta nekonalo prislo z znehodnoteniu majetkumesta. a hrozia dalsie skody. tolko poruseni co mestsky poslanci urobili len za rok 2020 a prokuratura mlci. musi nastupit specialna prokuratura.

 24. Podal niekto žalobu na súd? Myslím si, že nie. Kde nie je žalobcu, nie je ani sudcu. Bolo by to veľmi dobrý, keby to niekto urobil. Ale tiež si nemôžeme byť istí, že by konal súd spravodlivo, alebo či by obžalovaný rozhodnutie súdu rešpektoval? Viď. Holička-Šintava a ďalší.

 25. Tieto veci sa preberali na zastupiteľstve už v júni, tam sa poslanci dozvedeli o Bopale. Potom v septembri o horách plastu. Kontroly na pozemku boli od septembra ale nie z vôle mesta, ale z vôle poslancov. Odvtedy vedia, čo sa tam deje. Bola hrubo porušená nájomná zmluva ešte to bolo aj v rozpore s územným plánom. Výhovorka o inšpekcii je len alibizmus! Znehodnocoval náš pozemok, porušil zmluvu, dlhoval peniaze ale primátor akože čakal na výsledok inšpekcie. Tá ani náhodou neskúma dodržiavanie nájomnej zmluvy. Tú mal okamžite vypovedať. Ale majiteľovi pozemku to bolo jedno. A polícia tiež nekoná na podnet primátora. Ani inšpekcia neprišla na jeho podnet. Neurobili vôbec nič, ani po prvej reportáži v TV.

 26. Obyvateľ 31. januára 2021, 12:00 – VEREJNE potvrdzujem to, co si napisal. Od leta, najneskor od septembra 2020 primator, jeho poskok Veselicky a prednosta Krajcovic (minimalne tito) vedeli presne, co sa na mestskom majetku deje, co tam je skladovane a primator nie ze to nezatrhol, ale vsetci traja VEREJNE na rokovaniach MsZ konatela obhajovali a ako napisala Fackovcova, na komisiu vytvarali tlak, aby rozhodla v prospech Kroslaka.

  Uz niekolko rokov dokonca POMAHALI FIRME platenim poplatkov, ktore platit mesto NEMUSELO, lebo Krajcovic dostal 65 000 odmien za dohodnutie odvozu BRO na desiatky rokov na naklady firmy Kroslaka.

  Aj v tomto pripade obdobny scenar ako pri tepelnom hospodarstve, le teraz pre bezneho cloveka lahsie pochopitelne a viditelne a pre uplneho blba. Staci prist pozriet sa k plotu.

  Ano, ani inspekcia a ani policia nekona na podnet primatora a nikoho z MsU, aj ked mam informacie, ze uz sa aj niekto dalsi podal TO. A bude dalsi…

 27. Strýko Brum 31. januára 2021, 8:32 – Mesto Sered ako vlastnik nehnutelnosti v zastupeni primatorom a statutarom Zomcanyim bolo POVINNE konat bezodkladne a zamedzit uzivaniu pozemku v rozpore s najomnou zmluvou a v kazdom pripade aj podat TO v momente, ked malo vedomost o dovazani a skladovani plastoveho odpadu zo zahranicia.

  SIZP neriesi najomny vztah a mesto ani oficialne nedostane protokol o vykonani kontroly, lebo nie je ucastnikom konania.

  Primator sa VYHOVARA a prislusny odbor ZP na MsU sa rovnako vyhovara – ucinne konat mali davno !!

 28. zo zmluvy:
  Na základe pisomného súhlasu prenajimatel’a prenajimatel nájomcovi umožni, aby časť prenajatého pozemku, nezastavaného bioplynovou stanicou, 2101m2) slúžila nájomcovi aj na iný dohodnutý učel, ktorý súvisí s d’alšou podnikatel’skou činnosťou nájomcu‘
  takze asi mu to bolo odklepnute…

 29. Podľa všetkého zatiaľ nie. Otázne je, či má písomný súhlas na užívanie aj na „iný dohodnutý účel“, ktorý zahŕňa použitie dovezených plastových odpadov. Vedúca oddelenia ŽP mesta Sereď viackrát potvrdila, že súhlas mesta ktorý mu bol udelený, sa týka len plastu vzniknutého po dotriedený dovezeného BRO.

 30. nie som si isty ako zmyslal Kroslak, ked uviedol:
  Staronový prenajímateľ uviedol, že mal za to, že súhlas mesta so spracovaním plastov mal vydaný ešte v júli 2020…
  a asi preto objednal linku a investoval dalej.
  A kedze ÚP to nepovoluje a on to vedel, musel to vediet a napriek tomu planoval, tak si myslim, ze niekto mu to musel slubit.
  takto som to myslel

 31. Jozef 4. februára 2021, 11:50 a preto je teraz na februárové zastupiteľstvo pripravené, aby poslanci odsúhlasili tento súhlas a zlegalizovali aj časť privezeného plastu

Comments are closed.

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img