ISSN 1337-8481

nedeľa, 16. júna, 2024

Bol Miloš Majko spolupracovníkom Štátnej bezpečnosti?

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Keď niekedy čítam diskusiu na Seredonline, často sa v nadávkach dozvedám, že Miloš Majko bol „eštébak“. Niekto túto informáciu vedome opakovane pripomína. Bol som zvedavý, či je to pravdivé tvrdenie. Takže som zadal do vyhľadávača Ústavu pamäti národa zmieňované meno. A zobrazila sa mi informácia, že Miloš Majko bol kandidátom tajnej spolupráce (!).

Treba si však prečítať aj červenou farbou nadpis nad informáciou: „Kategórie rezident, agent, informátor, držiteľ prepožičaného bytu alebo držiteľ konšpiračného bytu sú kategóriami vedomých spolupracovníkov.“ Všimnime si, že kategória „Kandidát tajnej spolupráce (KTS)“ sa tam nenachádza. Pre istotu som klikol aj na registračné protokoly:

Čo som sa z nich dozvedel? Miloš Majko bol zaevidovaný ako kandidát tajnej spolupráce (KTS) dňa 18. mája 1989 súdruhom Eliášom z ŠtB Galanta, v záujmovej oblasti mládež. Eliáš mu pridelil krycie meno Vedúci. Zväzok bol zničený 20. 12. 1989.

Aj pri registračných protokoloch sa nám zobrazí upozornenie, ktoré informuje, kto je spolupracovník ŠtB. Kandidáta tajnej spolupráce (KTS) v nej však nenájdeme. Prečo je to tak?

Odpoveď dáva sám Ústav pamäti národa na svojej webovej stránke (https://www.upn.gov.sk/sk/vysvetlivky-k-registracnym-protokolom/): KTS – spis kandidáta tajnej spolupráce. Spis zhromažďoval údaje previerkového charakteru na osobu, ktorá MALA byť získaná na spoluprácu. Koho by však téma spolupracovníkov ŠtB zaujímala viac, môže si prečítať ďalšie informácie ÚPN.

Český Archiv bezpečnostních složek  vysvetľuje kategóriu podrobnejšie: Kandidát tajné spolupráce (KTS) – Byl vybírán pracovníkem kontrarozvědky na základě osobních předpokladů. Následovala (bez vědomí dotčené osoby) prověrka, během které pracovník kontrarozvědky shromažďoval různými způsoby veškeré informace o kandidátovi tak, „aby její výsledek byl maximálně objektivní“. Zkoumala se spolehlivost kandidáta a „schopnost dodržovat konspiraci“. Pro kontrolu kandidáta byl využíván odposlech a jiní prověření tajní spolupracovníci. Další metodou prověřování mohl být osobní kontakt, který byl „uskutečňován tak, aby nebyla předem narušena konspirace budoucího tajného spolupracovníka a aby ani jemu nebyl odkryt skutečný důvod osobního styku“. Na základě informací shromážděných během prověrky bylo později rozhodnuto, zda se kandidát stane tajným spolupracovníkem, či nikoli.

Poďme však ďalej. Prečo ÚPN kandidáta tajnej spolupráce nezaraďuje medzi vedomých spolupracovníkov? Už v roku 1992 Ústavný súd ČSFR nalez-us-pl-1-1992 rozhodol o tejto skutočnosti: „Neosvědčují totiž vědomou spolupráci, pouze vyjadřují záměr orgánů Státní bezpečnosti takto podchycené osoby do budoucna pro vědomou spolupráci získat. Co do skutkového závěru v této části odkazuje se jak na několikrát již zmíněné směrnice ministerstva vnitra, tak na svědecké výpovědi dr. Šetiny, dr. Novotného a Jar. Bašty; z nich jednoznačně vyplývá, že zápisy v této kategorii napadeného zákona byly prováděny nejen bez vědomí zapsaných osob, ale často i s úmyslem pracovníků Státní bezpečnosti předstírat svoji služební horlivost a aktivitu (čárkovací kód).“

Ľudia si často mýlia dve veci: Kandidát do KSČ a Kandidát tajnej spolupráce ŠtB. Samozrejme, každý vychádza zo svojej skúsenosti. V týchto „kandidátoch“ je však podstatný rozdiel. Ak chcel niekto vstúpiť do KSČ, musel iniciatívne a vedome vyplniť prihlášku a následne sa stal vedomým a dobrovoľným kandidátom KSČ. Pri druhom type kandidáta (ŠtB) o tom, že sa niekto stal Kandidátom tajnej spolupráce ŠtB, občan nevedel a ŠtB ho do registra zapísala aj bez jeho vedomia. Zapísanie do registrov ŠtB automaticky neznamená spoluprácu s ŠtB. V protokoloch sú zapísané aj obete ŠtB, na ktorých intenzívne pracovala, napríklad nepriateľské osoby štátu. Preto je dôležité registračné protokoly ŠtB čítať odborne.

Na „spoluprácu“ s ŠtB som sa otvorene opýtal aj Miloša Majka. Ukázal mi dva dokumenty ÚPN. Prvý hovorí o tom, že Kandidát tajnej spolupráce „nie je v zmysle platnej legislatívy zväzkom spolupracovníka bezpečnostnej zložky.“ Príloha1

Majko zašiel ešte ďalej a opýtal sa ÚPN, či na jeho zväzok si príslušník ŠtB nenechal vyplácať nejaké peniaze Príloha2. Inak povedané, mohol to byť aj náznak toho, že Majko sa mohol s ŠtB stretávať alebo jeho osoba bola použitá iba na „vyberanie“ peňazí. Dokument ÚPN potvrdzuje, že nebolo zistené, že nejaké peniaze v súvislosti s jeho osobou (zväzkom) boli použité. V prípade, že by sa sním príslušník ŠtB stretol, s najväčšou pravdepodobnosťou by si nechal náklady na stretnutie (káva, občerstvenie…) preplatiť.

Čo povedať na záver? To, že bol Miloš Majko zaevidovaný bez jeho súhlasu a vedomia v kategórii kandidát tajnej spolupráce ŠtB je z textu zrejmé. Doteraz sa nenašiel žiadny dôkaz, ktorý by potvrdzoval opak. Nie je známy ani žiadny dôkaz, že by sa s príslušníkmi ŠtB stýkal.

Ján Šimulčík, historik

 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯
 1. Každý jeden príslušník VB alebo dôstojník armády bol spolupracovník štb. Režim komunizmu na tom fungoval. Ten kto chce oponovať že to tak nebolo je kokot.

 2. Nech si každý pozametá pred svojim prahom a nech sa nestará o druhých! Zlodej kričí, chyťte zlodeja! Najlepšie na tom je to, že sa do pozície sudcov stavajú ľudia, ktorí mali ešte v tom čase sopeľ pod nosom a možno, že neboli ešte na svete. Súdia podľa toho, čo počuli a nie podľa toho, čo prežili. Nemajú čo robiť, len sa do nekonečna navážať do ľudí? A keby aj bol, no a čo?

 3. Anonym: „Každý jeden príslušník VB alebo dôstojník armády bol spolupracovník štb. Režim komunizmu na tom fungoval. Ten kto chce oponovať že to tak nebolo je…“

  Ak vnímame „spolupracovníka ŠtB“, ako „agenta“, tak tvrdenie nie je pravdivé. VB a ŠtB bolo združené v jednej organizácii, ktorá sa nazývala Zbor národnej bezpečnosti. Takže VB a ŠtB boli „kolegovia“, ale každý z inej zložky. ŠtB si svojich príslušníkov (nie agentov) hľadala aj vo VB. VB mala služobnú povinnosť odovzdávať informácie štátnobezpečnostného charakteru ŠtB. Aj keď to boli rovnocenné zložky ZNB, ŠtB dominovala. ŠtB si nepotrebovala verbovať agentov z VB, ktorá s nimi zo zákona spolupracovala. Často sedela VB a ŠtB aj v jednej budove, ako napríklad v Galante.

  Ján Šimulčík

 4. Pán Šimulčík, vychádzajúc z konštatovania „Český Archiv bezpečnostních složek vysvetľuje kategóriu podrobnejšie: Kandidát tajné spolupráce (KTS) – Byl vybírán pracovníkem kontrarozvědky na základě osobních předpokladů“, by som mal na Vás otázku či máte informácie o aké najčastejšie osobnostné predpoklady sa jednalo. Aj keď predpokladám, že išlo o subjektívne hodnotenie pracovníka kontrarozviedky… Ďakujem.

 5. Mnohí sa musia mať veľmi dobre, že nemajú čo robiť, len sa takýmito hlúposťami zaoberať. Sú múdri, premúdri, všade boli, všetko vedia. Keby sa k tomu vyjadrovali starší ľudia, ktorí v tom čase boli už dospelí, mali v tom čase skúsenosti ako to fungovalo, by sa človek nečudoval. Ale v akej vekovej kategórie sa k tomu vyjadrujú ľudia? Aj pán Šimulčík koľko mal v tom čase rokov, keď to tak dopodrobna opisuje? Už by bolo na čase, aby s takýmito hlúposťami ľudí nezaťažovali! Majú dosť iných starostí.

 6. Anonym: „Pán Šimulčík, vychádzajúc z konštatovania „Český Archiv bezpečnostních složek vysvetľuje kategóriu podrobnejšie: Kandidát tajné spolupráce (KTS)…“

  V prvom rade ďakujem za odbornú otázku. ŠtB pri agentoch ako aj KTS musela postupovať podľa vnútorných smerníc, ktoré jej predpisovali základné kritériá. V roku 1978 platili smernice, ktoré nájdete na http://www.ustrcr.cz/data/pdf/rozkazy/smernice/rmv_3_1978.pdf KTS je rozpísaný hlavne v čl. 26 -35. Z textu bude zrejmé, že posudzovanie bolo na príslušníkoch ŠtB a záležalo od jeho odbornej kvality. Posudzovanie však bolo viacstupňové, čo malo zabezpečiť kvalitnejšie zhodnotenie situácie (kandidáta). Tým, že Miloš Majko bol stále vedený ako KTS, podľa predpisu ŠtB to znamenalo, že stále o ňom ŠtB zbierala relevantné informácie. Teda jeho previerka ešte nebola ukončená.

  Ján Šimulčík

 7. Pán Šimulčík, je my jasné že uvádzate fakty z určitých dokumentov na základe čoho sa snažíte niečo obhájiť / napíšem to jasne že p. Majko za nič nemôže/. Dátum založenia spisu máj 1989 a pád systému v novembri 1989 ma vedú ku konštatovaniu že na preverenie, získanie relevantných informácií nebol dostatok času a to by sa týkalo kohokoľvek. Naozaj by ma zaujímalo i keď ste to popisoval na základe čoho sa pracovník ŠTB rozhodol sledovať za týmto účelom 20 ročného mladého chlapca po skončení strednej školy ktrý v tom čase mal byť na ZVS.

 8. Mozno estebak Majko nebol,ale mohol spolupracovat,preco sa tak dobre pozna z Budajom a aj pracoval pre Budaja?odkial sa poznaju?su tie spisi kompletne,alebo chyba 50%?

 9. Už som si zvykol na to, že mafián nadáva mafiánovi, zlodej kričí chytte zlodeja, štbak píše o eštebákovi. Toto je súčasná realita, skratka toto je IN

 10. Kto mohol cestovať za socíku skoro každým rokom na západ? Ja som to nemohol,vy áno.?Niektori vyvolení mohli.To je pre mňa smerodatne!

 11. Kto mohol za socíku skoro každým rokom cestovať na západ? Ja nie,vy áno,?niektorí vyvolení áno.Viacej sa k tomu nevyjadrim.Kto pozná Sered a Seredanov,presne vie,o čom píšem.

 12. Pre p. Šimulčíka o 12.20

  Nesnažím sa nič a nikoho obhajovať, len poukazujem na dokumenty, ktoré zasa poukazujú na historickú pravdu. Myslím si, že uvedené fakty by sa týkali každého Kandidáta tajnej spolupráce zapísaného v registroch ŠtB. Možno stačí zameniť iba meno a fakty nám budú prijateľnejšie.

  Zaujímavá je otázka na základe čoho sa pracovník ŠtB rozhodol pre Miloša Majka. Presnú odpoveď sa asi ani nedozvieme. Zaujímavé je však, že aj otec Miloša Majka Jaroslav Majko (1934, KTS Maja) bol dňa 3. mája 1985 vytipovaný za Kandidáta tajnej spolupráce. Po roku aj štvrť, 5. mája 1986 bolo v záverečnom vyhodnotení ŠtB skonštatované: „počas previerky KTS Maja bola získaná skutočnosť, že tento nemá možnosti a nespĺňa kritériá kladené na získanie k spolupráci, navrhujeme spis KTS… uložiť do archívu.“ Práve jeho uloženie do archívu a jeho neskoršie nezničenie nám umožňuje nahliadnuť do „zákulisia“. Otec Jaroslav Majko mal byť zameraný na svoju emigrovanú švagrinú, ktorá „po upravení si právneho vzťahu voči ČSSR“ ho mohla navštevovať. Zrejme ŠtB ho chcela nasadiť na švagrinú, čo sa jej nepodarilo.

  Otec Jaroslav Majko mal po roku 1968 na protest vpádu okupačných vojsk vystúpiť u KSČ. Jeho švagriná (manželkina sestra) po 1968 emigrovala do NSR (Nemecka), kde vyštudovala medicínu. Miloš Majko sa po maturite hlásil na žurnalistiku, kde ho zrejme pre jeho kádrový profil neprijali (niet sa čo čudovať). Neskoršie sa Miloš Majko v TOS Galanta stal redaktorom podnikových novín. Popri tom bol dobrovoľným vedúcim S-Klubu mládeže v Seredi.

  Možno práve posledné skutočnosti o Milošovi Majkovi boli zaujímavé pre ŠtB, teda mládež a novinárčina. Ale to je len v rovine dohadov.

  Ján Šimulčík

 13. Že kto mohol cestovať na západ? Každý, kto mal na to peniaze, tak ako aj teraz, s tým rozdielom, že si musel podať žiadosť o víza. Aj teraz môžu cestovať len tí, ktorí na to majú, nie každý. V tom čase, koľko ich vyštudovalo v zahraničí na západe, ktorí sa tvárili ako prenasledovaní a na kapitalizmus nadávali, lebo to bolo výhodné. Poznáme mnoho takých tvárí.

 14. Pre komentár nado mnou, len malý príklad na vycestovanie do Rakúska nebolo treba veľa peňazí, naozaj myslíš že stačilo požiadať o vízum a bolo vybavené? Ja som to zažil a nejako extra mi to nevadilo ale tí čo chceli ísť to nemali ľahké.

 15. Autor to pekne napisal, v konecnom dosledku tam bol majko evidovany od maja do decembra, nevieme kolko spoluziakov nabonzoval a nikto netusi co by bolo ak by nebola revolucia, ked citam sol a vidim tu jeho obracanie kabatov, tak si viem predstavit ako by sa spraval v danom rezime

 16. Pre Anonym 15.aprila 19,37.
  Konspirator a tarajko ako ste Vy to je skodna
  v spoločnosti . Pan Simulcik je mladý vzdelaný muž. V minulom režime bol malý chlapcek.. nepíšte hlúposti. a pre vás milý anonym?!? Na koľko máte,toľko napíšete!!!!

 17. Ten Šimulčík musí byť teda v tých zoznamoch teda poriadne vysoko zapísaný keď mu v roku 2014 udelili cenu Ústavu pamäti národa za prínos pre zachovanie pamäti národa. A v roku 2018 mu Trnavský samosprávny kraj udelil ocenenie za jeho vedeckú a publicistickú činnosť. 😊

 18. Pán Šimulčík,
  ešte jednu otázku by som mal. Na základe čoho sa rozhodovalo o tom, ktorý spis bude v archíve a ktorý bude zničený? Zaujalo ma totiž, že spis otca p. Majka bol založený do archívu a teda vďaka tomu bolo možné nahliadnuť do „zákulisia“, v prípade M. Majka bol spis zničený, ako píšete, 20.12.1989. Aké existovali dôvody na ponechanie, resp. zničenie zväzku?

 19. Anonym 20:42

  Rád by som Vám poďakoval za Váš odborný záujem. Hľadanie pravdy je dôležité.

  Teraz k otázkam. Spis KTS Jaroslav Majko (otec) nebol zničený, lebo bol daný do archívu. Nezachoval sa však celý. Nebol celý zoskartovaný (zničený), ale preskartovaný (z časti zničený). Čo to znamená? Keď ŠtB zistila, že Jaroslav Majko nebude pre ňu využiteľný, teda z KTS sa nestane agent ŠtB, tak spis dala do archívu. V archíve, aby nebolo veľa papierov, „preskartovali spis“. Teda zničili pomocné písomnosti (lustračný lístok, plán previerky, kádrové posudky, správy iných agentov o KTS…). Z dnešného pohľadu historicky zaujímavé dokumenty. Vtedy, bežná agenda. Zväčša ponechali iba Návrh a Záverečnú správu. Z nich sa dá však veľa vyčítať. Napríklad to, že Jaroslav Majko mal byť získaný po problematike ČSLA (armáda) v súvislosti s jeho švagrinou. Preskartovanie spisu sa netýkalo iba KTS, ale aj iných spisov – dôverníkov, agentov. Spis sa dá sčasti zrekonštruovať. To sa podarilo napríklad u premiéra Babiša. Nie je to však jednoduché. Prečo nebol spis KTS Jaroslava Majka úplne zoskartovaný (zničený)? Lebo bol v archíve a väčšina spisov sa z archívov zachovala. ŠtB zväčša ničila iba „živé“ spisy.

  Teraz k spisu Miloša Majka. K 1. 10. 1989 mala ŠtB spolu 20 337 spisov všetkého druhu (KTS, Dôverník, Agent…), ktoré neboli v archíve. Ale k 31. 1. 1990 to bolo iba 2 189. Teda celých 89,9% „živých“ (aktívnych) spisov bolo skartovaných (zničených). Tých niekoľko spisov zrejme zostalo iba náhodou, keď neposlúchli rozkaz zo 4. 12. 1989 o zničení spisov ŠtB. Pracovníci ŠtB skartovali všetky spisy, ktoré mali v trezoroch, teda neboli uložené v archíve. Aj nedokončený spis KTS Miloša Majka. Ešte zrejme neboli zozbierané všetky potrebné dokumenty na jeho vyhodnotenie.

  Ján Šimulčík

 20. Ak by vyšlo najavo ze Babiš eštebak nebol Slovenská republika by musela platiť veľké peniaze Babišovi. No a preto je to na bode mrazu. Jednoducho špinavé politické intrigy dnešných politikov. Bez eštebakov žiadna rekonštrukcia nemôže byť. Alebo niekto podplatí bývalého eštebaka? Verifikacia je nula pán Šimulčik. Na základe čoho sa dajú chýbajúce stránky zrekonštruovať?

 21. Ako sa dá zrekonštruovať spis ŠtB?

  V skutočnosti sa nikdy nepodarí na 100% zrekonštruovať spis ŠTB. Niekedy je to 10%, inokedy 30% alebo aj 0%. Pri spracovaní informácií od agentov ŠtB príslušník ŠtB vytvoril viac kópií tzv. agentúrneho záznamu. Jednu kópiu založil do spisu agenta, od ktorého informáciu získal, ďalšiu kópiu do spisu na osobu, na ktorú donášal. Ak je spis agenta skartovaný (zničený), možno ho takto dať dohromady zo spisov „obetí“, na ktoré donášal informácie. Nie je to však také jednoduché. Spis, do ktorého išiel iný záznam (obete), môže byť tiež skartovaný, takže mozaiku sa už nepodarí vyskladať. Ak boli informácie agenta veľmi zaujímavé, tak išli do Prahy. Tam by sa dalo tiež niečo nájsť. Je to mravčia práca, niekedy bez výraznejších, inokedy prekvapujúcich výsledkov.

  Už ale zachádzame do vysoko odborných tém, čo som na jednej strane rád, na druhej, odpovede nie sú také jednoduché, aby sa dali vysvetliť vo všetkých odtieňoch. Ak by mal niekto ešte hlbší záujem, môže ma kontaktovať na email: simulcik@sintava.sk (samozrejme, aj ten pán, ktorý pochybuje, či som to vlastne ja 😊)

  Ján Šimulčík

 22. Je smutne ked dezolati spochybnuju odbornika, ktory profesionalne studuje nejaku temu, ale sefovi kolotoca uveria plochu zem a antislovanskeho netopiera. Ci to nebude vysokymi davkami sava.

 23. Anonym 16. apríla 2023, 11:19

  Demokrat, ak si ešte doteraz nepochopil, že dnes je každé lajno odborníkom na všetko, tak ti to pripomínam s plnou vážnosťou. Ako živý príklad odborníkov na všetko máš posledných dvoch premiérov.
  Výsledkom ich pomätenosti je stav v akom sa spoločnosť nachádza.

 24. Pre RO UPN

  Ako som videl na wikipedii, po tých 10 kníhách, ktoré napísal, zrejme niečo bude vedieť a mať naštudované.
  Možeš sa prezentovať aspoň jednou (nie však vkladnou) knižkou? Nezávidme, keď niekto niečo vie a chce sa aj o to podeliť. Majme úctu k poznaniu.

 25. Pekne si si to na seba pripravil MM.. len treba pripomenúť, že v dobe ktorej žijeme už ťažko veriť tomu, že nie sú zmanipulované, alebo prerobené dotyčné podklady…

 26. Na toho si nikto netrúfa, ani pán Šimulčík. Už sa o to pokúsili viacerí, ale nepochodili. Tak ako všetko, p. Mečiar aj zmietol zo stola a viac sa o tom nehovorilo. Tak potom bolo treba sa zamerať na iných a tak došiel na rad aj pán Majko. Kto bude ďalší?

 27. K manipulovaniu podkladov a k p. Mečiarovi.

  Registre ŠtB aj s dokumentami (zväzkami) spravuje Ústav pamäti národa (ÚPN). Navyše, všetky registre sú verejné – môžete si v nich vyhľadávať z domu. Dôležité je, aby ste v nich vedeli aj správne čítať. Ak zväzok nie je zničený, ale aj keď je, môžete požiadať ÚPN o sprístupnenie všetkých informácií (možno majú aj iné). O informácie môže požiadať každý občan, nielen Miloš Majko. On túto možnosť využil.

  Nedáva logiku, že by Miloš Majko chcel v tejto veci niečo falšovať a podľa mňa, ani nemohol. Už v roku 1992 Ústavný súd ČSFR konštatoval, že kategória KTS nie je vedomou spoluprácou, teda občan Majko o tom ani nemusel vedieť. Až o desať rokov neskôr, v roku 2002, po vzniku ÚPN boli oficiálne zverejnené registračné protokoly, z ktorých bolo zrejmé, že Miloš Majko je KTS.
  Ktoré dokumenty by musel Majko sfalšovať? Rozhodnutie ústavného súdu ČSFR? Protokoly ŠtB, ktoré boli písané chronologicky za sebou a vytvorené v dobe 1989? Odpovede od ÚPN? Ak má niekto pochybnosť, môže sa priamo obrátiť na ÚPN o informácie a následne informovať verejnosť o nových zisteniach a faktoch.

  Čo sa týka p. Mečiara. V roku 2002, pred vyše dvadsiatimi rokmi, som publikoval knihu Dokumenty doby 1990 – 2000. Po jej prečítaní zistíte všetky odpovede na svoje otázky ohľadne zväzku ŠtB p. Mečiara. Nemám potrebu opakovať to, čo je už napísané v knihe. Stačí si to iba prečítať.

  Diskusia k článku nemôže nahradiť rozhľad a hlbšie štúdium. Preto aj v článku, pre tých, čo majú záujem, odporúčam odkazy, štúdie, dokumenty, knihy…

  Ján Šimulčík

 28. Jednoducho to ten archív treba zlikvidovať, papiere odviesť do spaľovne a jeto. Potomkovia nemôžu zato čo robil ich predok. Zbytočne sa vytvárajú nepriatelstvá medzi ľuďmi. Nemám žiadnu vedomosť že nejaký štbak bol odsúdení, sedel v base. Zbytočne vynaložené peniaze na fungovanie ÚPN.

 29. Tak potom som len ja idiot a ozaj potrebujeme mat studovanych ludi a hlavne vedcov na spolupracovnikov s STB. Ked tam napisem hoci koho z rodiny, blizkeho okolia, po pripade niekoho ineho…. nenajdem tam nikoho. No dam tam majka a on tam je, no podla vedca tam nieje, to je zase nejake scifi???

 30. Zaujímam sa novodobou históriou, ktorej súčasťou je aj ŠtB, preto je dôležité rozumieť, ako ŠtB fungovala.

  Nikdy som netvrdil, že Miloš Majko nie je v registračných protokoloch ŠtB. Len vysvetľujem, čo to KTS znamená a súvisiace historické okolnosti. Obdobne to bolo aj s prezidentom Václavom Havlom, ktorého bez jeho vedomia registrovali ako KTS. Neskoršie sa však stal disidentom a v ŠtB zmenili jeho kategóriu.

  Ak do registračných protokolov zadáte napríklad Silvester Krčméry alebo Vladimír Jukl, zistíme, že sa taktiež nachádzajú v registračných protokoloch ŠtB. Podľa hore uvedenej logiky (Anonym 20:58), len preto, že sa nachádzajú v registračných protokoloch ŠtB, by mali spolupracovať s ŠtB, ide o mylnú logiku. Pri obidvoch je značka NO – nepriateľská osoba. Neskoršie za svoje hrdinstvo dostali štátne vyznamenania.

  Vo svojom článku som sa zameral na zjednodušené vysvetlenie čítania registračných protokolov. Chápem, že pre niekoho, kto sa stým stretol prvýkrát to môže byť veľká neznáma.

  Ján Šimulčík

 31. Pan Simulcik, velka neznama je to, preco sa v zoznamoch nenachadza viac osobnosti zo Serede a preco sa nestretavali s Budajom ako Majko, preco k nim nechodili vladne limuziny a policajti??? Skusme neohybat minulost bez potvrdeni priamo zapojenych stbakov…. vieme ze aj lorencz si len robil svoju pracu

 32. Neviem v čom Šimulčík ohýba históriu, len logicky spomenul fakty. Kto to nechce vidieť, tomu sa nedá pomôcť. Ten si bude spievať iba svoju pesničku. Škoda mu niečo vysvetlovať.

 33. Na Vikipedii je že Šimulčík napísal asi desať kníh.Tu vysvetlil že na používanie zložitých výsledkov zoznamov a roboty Štb je potrebné vedieť viac ako čítať.Ja to vidím tak že tu na p.Majka kydali a teraz to robia na Šimulčíka neandrtálci tak ako kydali na vedcov.Tak to je,keď sa neandrtálci miešajú do vedy,medicíny,politiky aj do vojny.Každý je odborník na všetko a potom je celá diskusia aj facebok jeden veľký nagrcanec.Ja som veril vedcom pri kovide a verím aj teraz.A čo p. Majko????Kto sa ospravedlní jemu?????

 34. Pan Majko vas otec v ktorom roku prisiel do Serede a z ktorej casti Slovenska?Ak to teda nie je tajne . Vela seredanov by to mohlo zaujimat.

Comments are closed.

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img