ISSN 1337-8481

nedeľa, 14. apríla, 2024

Ministerstvo vnútra zaregistrovalo takmer 73-tisíc žiadostí o voľbu poštou zo zahraničia

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

MV SR |MM| O voľbou poštou zo zahraničia pre voľby do Národnej rady SR požiadalo spolu 72 993 voličov zo 131 štátov. Zákonná lehota na podanie a doručenie žiadosti na Ministerstvo vnútra SR uplynula v stredu 9. augusta o 24. hodine.

Na tlačovej besede vo štvrtok 10. augusta 2023  informovali o definitívnom počte podaných žiadostí predseda vlády SR poverený riadením MV SR Ľudovít Ódor, štátny tajomník MV SR Tomáš Oparty a riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán sekcie verejnej správy MV SR Eva Chmelová.

 

Väčšina žiadosti bola podaná elektronicky prostredníctvom webovej aplikácie, ktorú spustilo ministerstvo vnútra ako novinku pre septembrové voľby. V listinnej podobe podalo žiadosť len 477 voličov.
Najviac žiadostí (26 996) prišlo z Českej republiky. Druhý najvyšší počet žiadostí je zo Spojeného kráľovstva (8 718) a tretí najvyšší počet žiadostí je z Nemecka /6 721/.

Žiadosti o voľbu poštou:

Česko 26996
Spojené kráľovstvo 8718
Nemecko 6721
Rakúsko 6031
Švajčiarsko 3916
Holandsko 2498
Spojené štáty americké 2267
Belgicko 1430
Írsko 1421
Dánsko 1329
Francúzsko 1311
Španielsko 1254
Kanada 1105
Nórsko 1020
Taliansko 1020
Maďarsko 656
Austrália 653
Švédsko 645
Poľsko 436
Luxembursko 414
Fínsko 276
Spojené arabské emiráty 247
Cyprus 232
Portugalsko 227
Chorvátsko 154
Grécko 153
Island 153
Nový Zéland 139
Slovinsko 98
Izrael 96
Lotyšsko 87
Malta 85
Turecko 69
Singapur 65
Japonsko 61
Čína 57
Thajsko 55
Bulharsko 51
Srbsko 50
Bosna a Hercegovina 45
Mexiko 38
Indonézia 35
Estónsko 34
Taiwan 34
Rumunsko 33
Hongkong 28
Čierna Hora 27
Kórejská republika 25
Rusko 25
Gruzínsko 21
Litva 21
Malajzia 21
Saudská Arábia 21
Brazília 20
Ukrajina 20
Lichtenštajnsko 19
Katar 17
Vietnam 17
Keňa 15
Egypt 14
India 14
Argentína 13
Monako 13
Albánsko 12
Libanon 10
Azerbajdžan 9
Bahrajn 8
Čile 7
Faerské ostrovy 7
Filipíny 7
Gibraltár 7
Kolumbia 7
Madagaskar 7
Moldavsko 7
Arménsko 6
Južná Afrika 6
Kazachstan 6
Maldivy 6
Severné Macedónsko 6
Čad 5
Maroko 5
Maurícius 5
Peru 5
Kambodža 4
Kostarika 4
Omán 4
Tunisko 4
Uganda 4
Uruguaj 4
Uzbekistan 4
Aruba 3
Francúzska Polynézia 3
Kuba 3
Srí Lanka 3
Tanzánia 3
Andorra 2
Ekvádor 2
Fidži 2
Irán 2
Jordánsko 2
Mongolsko 2
Panama 2
Rwanda 2
Turks a Caicos 2
Vatikán 2
Angola 1
Bahamy 1
Bangladéš 1
Bermudy 1
Britské Panenské ostrovy 1
Burundi 1
Etiópia 1
Grónsko 1
Irak 1
Kajmanie ostrovy 1
Kirgizsko 1
Kongo 1
Kuvajt 1
Malawi 1
Mjanmarsko 1
Namíbia 1
Nepál 1
Nigéria 1
Pobrežie Slonoviny 1
Portoriko 1
Réunion 1
Senegal 1
Seychely 1
Sv.Helena,Asc,Trist.daC. 1
Venezuela 1
Zimbabwe 1
Súčet 72993

 

Návratnú obálku s hlasovacím lístkom doručilo na ministerstvo vnútra doteraz viac ako 3000 voličov. Vo voľbách v roku 2020 požiadalo o voľbu poštou viac ako 55 tisíc voličov, avšak na voľbách sa zúčastnilo iba takmer 49 tisíc z nich.

Voliči, ktorí požiadali o voľbu poštou, sú zapísaní do osobitného zoznamu voličov, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR.

Počet žiadostí o voľbu poštou v predchádzajúcich parlamentných voľbách:

 • rok 2006:  3 427
 • rok 2010:  5 861
 • rok 2012:  7 051
 • rok 2016: 17 278
 • rok 2020: 48 925

 

Delegovanie do osobitných okrskových volebných komisií do 21. augusta

Na základe počtu žiadostí bolo utvorených 18 osobitných volebných okrskov pre voľbu poštou, na jeden okrsok tak pripadá viac ako  4 000 voličov.

Každá politická strana a koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, môže najneskôr do 21. augusta delegovať jedného člena a jedného náhradníka do každej osobitnej okrskovej volebnej komisie pre voľbu poštou.

Vo voľbách do Národnej rady SR kandiduje spolu 25 politických subjektov.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka je potrebné doručiť predsedovi Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán na mailovú adresu  statnakomisia@minv.sk alebo listinne na adresu sídla Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, Drieňová 22, Bratislava.

Osobitná okrsková volebná komisie pre voľbu poštou musí mať minimálne 9 členov. V prípade, že nebude mať 9 členov alebo sa jej počet zníži pod 9 a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva predseda štátnej komisie.

 

Zasielanie volebných materiálov do zahraničia

Ministerstvo vnútra je povinné všetkým voličom, ktorí požiadali o voľbu poštou, zaslať volebné materiály na hlasovanie najneskôr do 21. augusta. Materiály sa zasielajú pribežne a vďaka elektronizácii procesu zásielky odchádzajú spravidla nasledujúci pracovný deň po podaní žiadosti.

V prípade, že pôvodná zásielka s materiálmi na hlasovanie sa Ministerstvu vnútra SR vrátila ako neprevzatá, respektíve nedoručená, môžu voliči cez webovú aplikáciu požiadať o opätovné zaslanie materiálov, pričom  majú možnosť adresu v zahraničí zmeniť. Posledný možný termín na podanie žiadosti o opakované zaslanie volebných materiálov (aj doručenie žiadosti na MV SR) je 20. september. O nedoručení zásielky sú voliči informovaní prostredníctvom emailovej notifikácie.

Volič pri opakovanej žiadosti by mal prihliadať aj na to, či je ešte možné, aby sa zásielka s hlasovacím lístkom vrátila ministerstvu vnútra včas podľa toho, kde sa zdržiava. Napríklad na Nový Zéland a do Austrálie sú doručovacie lehoty dlhšie.

Zákon umožňuje aj zrušiť registráciu pre voľbu poštou v prípade, že zásielka s materiálmi na hlasovanie bola MV SR vrátená ako nedoručená.

 

Hlasovacie lístky musia byť doručené na MV SR do 29. septembra  do 12:00 h

Návratnú obálku s hlasovacím lístkom je potrebné zaslať tak, aby bola doručená do podateľne Ministerstva vnútra SR na Drieňovej ulici 22 v Bratislave najneskôr do piatka 29. septembra do 12.00 h. Zaslať ju možno aj z územia SR alebo doručiť do podateľne Ministerstva vnútra SR.

V piatok 29. septembra v poobedných hodinách budú obce a mestá v SR dostávať informácie – zoznamy voličov, ktorí odhlasovali poštou, a týchto voličov musia zo zoznamu voličov v obci vyčiarknuť.

 

Kedy je možné voliť na Slovensku pri registrácii na voľbu poštou?

Volič s trvalým pobytom na Slovensku, ktorého návratná obálka nebola doručená na rezort vnútra včas, prípadne ju neodoslal, môže 30. septembra hlasovať v obci svojho trvalého pobytu.

Vo volebnej miestnosti mimo miesta trvalého pobytu možno hlasovať na základe hlasovacieho preukazu. Potrebné je zrušiť registráciu o voľbu poštou predtým, ako volič požiada o hlasovací preukaz. Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku, môže hlasovať len poštou.

Z dôvodu možnosti voľby poštou sa hlasovacie preukazy budú vydávať od 16. augusta. Vtedy už bude každá obec vedieť, kto požiadal o voľbu poštou, a tomu obyvateľovi obec nemôže vydať hlasovací preukaz.

Osobne možno požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v piatok 29. septembra v úradných hodinách obce. V prípadne listinnej alebo mailovej žiadosti je posledný termín na jej doručenie obci 8. september.

 

Spôsob hlasovanie pri voľbe poštou

MV SR posiela voličom obálku na hlasovanie, návratnú obálku a poučenie o spôsobe hlasovania. Pri písomnej žiadosti sú voličovi zaslané aj hlasovacie lístky, pri elektronickom podaní si volič stiahne hlasovací lístok vybraného zaregistrovaného politického subjektu z webovej stránky ministerstva vnútra: https://www.minv.sk/?nr23-hl.

Ak sú údaje na hlasovacom lístku uvedené na dvoch stranách, volič vytlačí obidve strany hlasovacieho lístka, pokiaľ možno obojstranne. V prípade nemožnosti obojstrannej tlače, oba listy hlasovacieho lístka pevne spojí. Ak volič vytlačí neúplný hlasovací lístok, je takýto hlasovací lístok neplatný.

Volič môže, ale nemusí upraviť hlasovací lístok zakrúžkovaním poradového čísla najviac štyroch kandidátov (prednostné hlasy).

Hlasovací lístok volič vloží do obálky na hlasovanie s pečiatkou MV SR, ktorú vloží do návratovej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU – ELECTION BY MAIL“. Každá návratná obálka musí obsahovať iba jednu hlasovaciu obálku. V prípade, že bude návratná obálka obsahovať viac hlasovacích obálok, budú všetky tieto obálky neplatné.

Podrobné informácie o voľbe poštou sú na webe MV SR v časti: https://www.minv.sk/?nr23-posta.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯
 1. Anonym 9:47,písal som to už v 20:08. To sa nedá nijako kontrolovať. Dotyčný o ktorom vedia naše úrady že je v zahraničí ani vôbec netuší že nejaký agent poslal hlasovanie namiesto neho… majú o ňom všetky údaje – totálna kontrola už existuje !

 2. Mnohí tu majú pravdu v jednom. Mudrovať o vývoje Slovenska bez skutočnej existencie tu je ako nedeľná debata v kruhu rodiny. Viem o tom viac , ako si mnohí môžu myslieť, ale realita nepustí. Raz si preč, tak nemudruj. Ako tí politickí utečenci počas vojnových udalostí. Dobre sa im mudrovalo, keď si popíjali drinky a Slovač sa bránila proti bezpráviu. Buď si Slovák, alebo iba nemý pozorovateľ. Bodka . The end. das Ende. vége. Fine. 終わり. 結束. la fin.

 3. Nechcú tu bývať, ale voliť to áno ? Čo je to za nezmysel. Veď to je úplne proti zdravému rozumu. Nevytváram žiadne hodnoty, ale budem o vás rozhodovať. Navyše je tu priestor na manipulácie.

 4. Pre, Anonym 12. augusta 2023, 14:28
  „Cize ked ty ako socka poberas na Sk socialku, cize neplatis dane, nemozes volit?“
  Ale on socka, tu zije. Preco by mal o buducnosti statu a v state rozhodovat niekto kto tu nezije, neplati dane atd.
  Cize uz si pochopil ze si jebnuty?

 5. 10.34
  Jebnuty si ty a urcite pochadzas aj z jebnutej rodiny. Ked nedokazes pochopit par jednoduchych viet, tak drz tu jebnutu papulu.
  Nechaj si vysvetlit ten prispevok, na ktory bola reakcia. Ty blb tupy.

 6. 10.34
  Jebnuty si ty a urcite pochadzas aj z jebnutej rodiny. Ked nedokazes pochopit par jednoduchych viet, tak drz tu jebnutu papulu.
  Nechaj si vysvetlit ten prispevok, na ktory bola reakcia. Ty blb tupy.
  Ten pod tebou tiez.

 7. Informácie pre voliča

  Právo voliť

  Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

  Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

  Spôsob voľby

  Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

  – vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný

  (Informácia pre voliča), alebo

  – v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu

  (Hlasovací preukaz).

  Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

  – nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

  – má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

  a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.

  Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže voliť výlučne poštou.

  (Voľba poštou)

Comments are closed.

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img