ISSN 1337-8481

pondelok, 27. mája, 2024

Primátor Ondrej Kurbel: O seredskom futbale a dotáciách na šport – AKTUALIZOVANÉ

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Ondrej Kurbel, primátor mesta Sereď /  Bohužiaľ, táto téma naše mesto zatiaľ viac rozdeľuje ako spája. Aj preto sa pokúsim objasniť niektoré súvislosti a to, čo vnímam ako nevysvetlené.

Problematiku futbalu by som rozdelil na dve časti:
1️⃣ Prvou je rekonštrukcia štadióna – premárnená dvojmiliónová dotácia, dôsledkom čoho je budova a areál štadióna v stave na zaplakanie, aj vypadnutie z Fortuna ligy.
2️⃣ Druhou je samotná futbalová akadémia – 12 mládežníckych kategórií, zázemie celej futbalovej akadémie s platenými trénermi, ako i A mužstvo ktoré hrá 3. ligu.
K prvej téme budeme diskutovať verejne vo štvrtok 23. marca o 16.00 hod., vo Veľkej zasadačke MsÚ, na v poradí druhom Tematickom stretnutí, na ktoré Vás srdečne pozývam.

Ako je to s dotáciami pre futbalovú akadémiu?
Futbalová akadémia v Seredi má od vypadnutia A mužstva z Fortuna ligy finančné problémy a je viac odkázaná na financie z mesta. Je úplne pochopiteľné, že futbalový klub sa snaží zaplátať diery vo svojom rozpočte.

Mesto Sereď dlhodobo podporuje fungovanie športových klubov či združení na území mesta dvomi spôsobmi:
1. čiastočným hradením nákladov na údržbu a prevádzku športovísk niektorým klubom a
2. prideľovaním dotácie z rozpočtu mesta cez každoročne vyhlasované výzvy.

Prerozdelenie vyčlenených financií z rozpočtu mesta navrhuje v tomto prípade Školská, športová a bytová komisia. Dotácie sú delené medzi približne 20 rôznych klubov, či združení mesta a k poslanci môžu prideliť aj určité financie samostatne pre nimi zvolené O.Z. alebo klub.

V roku 2018 bolo z rozpočtu mesta na podporu telovýchovy a športu vyčlenených 190 000 eur.
V roku 2019 to bolo opäť 190 000 eur a následne na druhý polrok bola dodatočne schválená suma 20 000 eur, rozdelených bolo teda 214 100 eur.
V roku 2020 sa pôvodne rozdeľovala suma 200 000 eur, neskôr kvôli finančnej neistote spôsobenej covidom, sa suma znížila na 150 000 eur a ku konca roka sa opäť navýšila na pôvodných 200 000 eur. V roku 2021 komisia rozdeľovala sumu 230 000 eur.

V roku 2022 opäť 230 000 eur. V tom roku ŠKF Sereď z dôvodu nevyhovujúceho štadióna vypadla z 1. ligy, čím zároveň prišla aj o časť svojich finančných zdrojov z Fortuna ligy. Vedenie ŠKF v tejto súvislosti požiadalo Mesto Sereď o schválenie mimoriadnej dotácie vo výške 97 000 eur, aby udržali mládežnícke kategórie a zároveň aby mohli zabezpečiť štart A mužstva v 3. lige. Aby mesto futbal podporilo, požadovaných 97 000 eur pre futbal vo svojom rozpočte nielen našlo, ale aj schválilo zmenu svojho všeobecne záväzného nariadenia, aby dotácia mohla byť poskytnutá v súlade s pravidlami. Osobne som vtedy navrhoval navýšiť dotáciu na 120 000 tak, aby mohli byť podporené aj iné športové kluby, čo však neprešlo.

V roku 2023 sa nám ako Mestu podarilo, napriek obrovskej finančnej neistote v závere minulého roka a neúmerne zvýšeným výdavkom v rôznych oblastiach, udržať poskytovanú dotáciu vo výške 230 000 eur. Aby sa však v čase, kedy nebolo jasné, ako zostavovať rozpočet nezopakoval scenár z roku 2020, mesto rozdelilo dotácie na prvý polrok vo výške 130 000 a na druhý polrok je v rozpočte plánovaných ďalších 100 000 eur.

Zo žiadanej sumy o dotáciu bolo ŠKF, vzhľadom na celkový balík rozdeľovaných financií, bola komisiou a následne mestským zastupiteľstvom schválená len časť. Rovnako, ako mali len čiastočne pokryté svoje požiadavky aj iné športové kluby. Chápem však aj rozdiel v tom, že niektoré kluby majú profesionálnych trénerov, prípadne hráčov a iné nie.

Každý klub, a to nie len v našom meste, sa pasuje nielen s finančnými problémami, ale aj s neistotou pri zostavovaní rozpočtov. Balík financií je však len jeden a komisia ho musí rozdeliť medzi žiadateľov čo najspravodlivejšie.

Ako situáciu riešime?
O finančných problémoch ŠKF a futbalovej akadémie ma, rovnako ako poslancov, informoval na pracovnom stretnutí dňa 16. februára 2023 aj Miroslav Greguška, športový riaditeľ mládeže ŠKF Sereď. Pre pokračovanie mužstva v 3. lige a zachovanie mládežníckych kategórií v meste požiadal navýšiť dotáciu na prvý polrok o sumu 72 561 eur. Na tomto stretnutí viacerí poslanci vyjadrili nesúhlas s výškou požadovanej dotácie. Následne som s predstaviteľmi ŠKF absolvoval ešte 3 pracovné stretnutia.

Dobrou správou je, že spolu s prednostkou MsÚ sme v rozpočte našli zdroje, odkiaľ by mohla byť financovaná dotácia na spomínanú žiadosť športového riaditeľa ŠKF Sereď. Je však na rozhodnutí mestského zastupiteľstva, či bude s takouto dotáciou súhlasiť. Aj o tomto probléme budem spolu s poslancami a predstaviteľmi ŠKF diskutovať na najbližšej pracovnej porade, ktorú som zvolal.

Poplatky rodičov.
Medzičasom akadémia navýšila poplatky pre rodičov a nastala optimalizácia niektorých kategórií mládežníckeho futbalu, o čom som bol ako primátor informovaný.
Od prezidenta ŠKF mám jasne potvrdené, že odhlásením dvoch kategórií zo súťaží neprišlo k tomu, že by niektoré deti nemohli ďalej trénovať, len boli presunuté do iných kategórií.

Rád by som uviedol na pravú mieru, že o výške poplatkov pre rodičov nerozhoduje mesto, nerozhoduje o nich ani športový riaditeľ, ale Dozorná rada ŠKF Sereď. Rozumiem, že navýšením poplatkov sa môže pre niektoré rodiny stať futbalová akadémia náročnou, avšak mesto sa aj naďalej snaží v rámci svojich možností futbal v meste podporovať.

Je v mojom záujme, aby deti v Seredi aj naďalej športovali. Nie je v mojej kompetencií vrátiť poplatky na pôvodnú výšku, ale je v mojom záujme, aby futbal a rovnako aj iné športy, prioritne mládežnícke kategórie v Seredi mali svoje stabilné a podporované zázemie.

Do budúcna verím, že sa nám podarí nastaviť lepší model poskytovania dotácií tak, aby jednotlivé kluby mali väčšiu finančnú istotu. Zároveň, aby si v dostatočnom predstihu vedeli nastaviť svoje rozpočty na sezónu, ktoré budú zodpovedať reálnym možnostiam dotácií od Mesta Sereď. Spolu s poslancami a predstaviteľmi klubov budeme hľadať riešenia, ktoré podobným situáciám predídu.

 

zdroj: Fb

 

– – –

AKTUALIZOVANÉ – ZMENA TERMÍNU !

Tematické stretnutie o problematike rekonštrukcie seredského štadióna presúvam na štvrtok 30. marca !!

Zo zdravotných dôvodov presúvam plánovaný termín tematického stretnutia zo štvrtka 23. marca na štvrtok 30. marca o 17.00 hod.

Stretnutie sa uskutoční vo Veľkej zasadačke Mestského úradu Sereď. Srdečne vás pozývam. Verím, že sa už v pevnom zdraví stretneme v čo najväčšom počte.

Ondrej Kurbel, primátor mesta Sereď

 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯
 1. Mládežnícke kategórie OK, 3. ligu nech si súkromná spoločnosť platí zo svojho. Myslel som, že natŕčanie rúk už skončí.

 2. Tak. Deťom treba dať. Nech športujú. Aj A mužstvo nech funguje tiež ,ale nie Tako. A keď 2-3 mecenáši chcú vrážať love do futbalu,nech sa páči. Ale nie cúcať rozpočet.

 3. problém je v tom že ked pri mládeži viem že mam iba 50 000 € nebudem vymýšlať nejakú akadémiu a hrať sa na špičkového manažera, zhánať čo najviac detí z okolia, vytvárať dalšie a dalšie družstvá s vedomím že tie peniaze nepostačia. Akadémia má byť len vo veľkých mestách čo aj je a nie na väčšej dedine. ma akademiu nie sú tu podmienky…

 4. Vníma verejnosť ako napr. super reprezentujú Sereď naši seredskí basketbalisti (škf lokomotíva) napr. aj v európskej lige?? A robia oni taký humbuk a nátlak ako futbalisti? Nie, veru nie!
  Na fc účte basketbalistov sa dá dočítať, že napríklad získali peniaze pre šporovú mládež (lopty, športové oblečenie) z nejakej nadácie .
  Futbalisti vedia iba pýtať jednoducho od mesta. To je najľahšia cesta. Ale mesto potrebuje súrne iné veci. Iné vypuklejšie požiadavky trápia mesto Sereď – každý by vedel vymenovať toho veľa, čo každého trápi.
  Na mládež sa dajú získať peniaze aj od sponzorov za reklamu, od nadácii, župy, ministerstiev. Existujú rôzne dotačné výzvy atď atď. Nech sa obracajú sami. Tak ako to robia ostatné športové kluby.

 5. AKTUALIZOVANÉ – ZMENA TERMÍNU !

  Tematické stretnutie o problematike rekonštrukcie seredského štadióna presúvam na štvrtok 30. marca !!

  Zo zdravotných dôvodov presúvam plánovaný termín tematického stretnutia zo štvrtka 23. marca na štvrtok 30. marca o 17.00 hod.

  Stretnutie sa uskutoční vo Veľkej zasadačke Mestského úradu Sereď. Srdečne vás pozývam. Verím, že sa už v pevnom zdraví stretneme v čo najväčšom počte.

  Ondrej Kurbel, primátor mesta Sereď

Comments are closed.

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img