ISSN 1337-8481

streda, 22. mája, 2024

Rozhovor na tému: vojnoví utečenci z Ukrajiny v Seredi

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Vojnový konflikt na Ukrajine vyhnal z domovov tisíce ľudí. Najmä ženy s deťmi a seniori hľadajú útočisko za hranicami svojho štátu. Nielen Slovensko ale aj Poľsko alebo Maďarsko sa ocitli v situácii aká tu ešte nebola. Niektorí Ukrajinci cez jednotlivé štáty iba tranzitujú, iní tu ostávajú žiť dlhodobejšie. Pomoc im poskytujú jednotlivci, združenia, firmy aj mestá či obce. Aké kroky podnikla samospráva mesta Sereď v tejto súvislosti sme sa opýtali primátora Martina Tomčányiho a členov krízového štábu – Miroslava Račáka a Silviii Adamčíkovej.

Otázka: Aké kroky podniklo mesto od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine?

Odpoveď: V súvislosti s mimoriadnou situáciou na Ukrajine zvolal primátor mesta dvakrát zasadnutie krízového štábu, kde sme riešili aktuálnu situáciu. Podľa aktuálnej situácie sa stretávame priebežne u primátora. Mesto Sereď je v kontakte s Okresným úradom v Galante – odborom krízového riadenia, s Trnavským samosprávnym krajom, s Obvodným oddelením PZ v Seredi, s Mestskou políciou v Seredi , s Trnavskou arcidiecéznou charitou aj s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Galante. Kroky mesta sú koordinované tak, aby pomoc pre utečencov z Ukrajiny bola adresná a zmysluplná. Sme v kontakte s firmami, ktoré ponúkajú rôzne formy pomoci. V najbližšom čase sa stretneme so zástupcami firmy, ktorá by mohla postaviť ubytovanie z obytných unimo-zostáv.

Otázka: Aký počet utečencov z Ukrajiny má mesto momentálne nahlásený?

Odpoveď: K dnešnému dňu (streda 9.3.2022, 14:00) máme zaregistrovaných 17 dospelých a 21 detí. Vyzývame obyvateľov mesta Sereď, aj právnické subjekty, ktorí ubytovali utečencov z Ukrajiny, aby na Mestský úrad p. Račákovi osobne, mailom: miroslav.racak@sered.sk alebo telefonicky na t.č. 0918 815 728 (v úradných hodinách) tieto informácie nahlásili. Potrebujeme evidovať osobné údaje – meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto odkiaľ k nám prišli, odkedy sa v našom meste zdržiavajú a na akej adrese.

Otázka: V mnohých mestách sa konajú materiálne zbierky pre Ukrajincov. Okrem zbierok organizovaných dobrovoľníkmi samotné mesto ešte zbierku nezorganizovalo. Prečo ?

Odpoveď: Podobné zbierky už prebehli na území mesta, zrealizovali ich občianske združenia. Samozrejme im za to patrí poďakovanie. Ale organizovať materiálnu zbierku bez toho, aby sme vedeli, kde, ako a pre koho budú vyzbierané komodity využité nie je najšťastnejšie. Sú známe prípady z niektorých miest , ktoré materiálnu zbierku v dobrej viere zorganizovali a teraz nemá vyzbieraný materiál využitie.
Mesto Sereď je pripravené uskutočniť humanitárnu zbierku , ktorá musí byť adresná a bude sa týkať komodít, ktoré občania Ukrajiny konkrétne potrebujú. Doprava bude zabezpečená cez overené humanitárne organizácie do konkrétneho mesta.

Otázka: Má mesto v pláne v najbližšom období uskutočniť zbierku na pomoc Ukrajine ?

Odpoveď: Áno, jedná sa o lieky a zdravotnícky materiál pre konkrétne mesto. Podieľať sa bude nielen mesto Sereď, ale aj niektoré seredské firmy.

Otázka: Komunikujete navzájom s jednotlivými inštitúciami a v akom kontexte?

Odpoveď: Trnavský samosprávny kraj nás informoval, že v okrese Galanta je pre utečencov k dispozícii internát na strednej odbornej škole v Galante. Internát Obchodnej akadémie v Seredi nie je na ubytovanie vhodný z dôvodu technických nedostatkov. Tiež sme oslovili Trnavský samosprávny kraj aj Trnavskú arcidiecéznu charitu a ponúkli sme pomoc mesta.

Sme v kontakte s prednostom Okresného úradu v Galante, jeho pracovníkmi a firmami, ktoré sa tiež podujali poskytnúť pomoc. Na Okresný úrad v Galante nahlasujeme fyzické a právnické osoby, ktoré sú ochotné ubytovať utečencov z Ukrajiny. Na Obvodné oddelenie PZ v Seredi aj na Regionálny úrad verejného zdravotníctva denne nahlasujeme utečencov z Ukrajiny, ktorí sa nachádzajú v našom meste, avšak majitelia ubytovacích zariadení ich musia na meste nahlásiť.

Otázka: Aké má mesto možnosti ubytovať vojnových utečencov?

Odpoveď: Mesto Sereď nie je vlastníkom ubytovní, ktoré by mohlo poskytnúť k dispozícii pre utečencov. Ubytovacie kapacity v športovej hale Sokolovňa , ktoré slúžia na prespanie športovcov v prípade zápasov, vlastní Správa majetku Sereď. Priestory sa už pre utečencov využívajú. Mesto je vlastníkom budovy Domu kultúry, kde sa nachádza nocľaháreň pre ľudí bez domova, ktorá bude v prevádzke do 15. marca. Po tomto termíne bude vymaľovaná, uprataná a pripravená pre potreby utečencov.

Otázka: Eviduje mesto fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú ochotné poskytnúť ubytovanie?

Odpoveď: Áno, mesto vedie túto evidenciu a tieto informácie ďalej sprostredkovávame Okresnému úradu v Galante. Ak majú obyvatelia mesta záujem ubytovať utečencov z Ukrajiny, môžu sa nahlásiť priamo na Mestskom úrade u p. Račáka. Obyvatelia tiež môžu využiť webovú stránku https://pomocpreukrajinu.sk/sk/register, kde je formulár na registráciu ponuky ubytovania.

Otázka: Obrátili sa už nejakí Ukrajinskí utečenci priamo na úrad so žiadosťou o ubytovanie ?

Odpoveď: Prvé skúsenosti sme mali s utečencami z Ukrajiny minulý týždeň, ktorí mali v meste zabezpečené bývanie, pretože využili rodinné alebo pracovné kontakty, ktoré v našom meste mali. Poskytovali sme im predovšetkým poradenstvo a zaregistrovali sme ich. Tento týždeň sa na nás obrátil obyvateľ Serede, ktorý priviezol 2 rodiny z Ukrajiny a požadoval pre nich ubytovanie. Tieto rodiny sú ubytované v Sokolovni. O stravu pre nich sa postarali sponzorsky zamestnanci Základnej školy J. Fándlyho, ktorí im do konca týždňa budú zabezpečovať celodennú stravu.

Otázka: Pri ubytovávaní nastali určité povinnosti. Čo má občan, ktorý ubytováva Ukrajincov vykonať?

Odpoveď:
1.V prvom rade je potrebné prísť na Mestský úrad v Seredi za p. Račákom a oznámiť túto skutočnosť.
2.My zabezpečíme registráciu na Obvodom oddelení PZ v Seredi aj na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Galante a poskytneme poradenstvo.
3.Občan Ukrajiny bude potrebovať z cudzineckej polície v Dunajskej Strede doklad „inštitút dočasného útočiska“.
4. Kým pôjde do Dunajskej Stredy potrebuje čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti, u ktorého budú utečenci bývať.
5. V prípade riešenia akýchkoľvek problémov budú zamestnanci mesta nápomocní.

Otázka: Ak Ukrajinci chcú, môžu požiadať o „dočasné útočisko“. Aký je postup a čo to pre nich znamená?

Odpoveď: Inštitút dočasného útočiska je pre občanov Ukrajiny najjednoduchší spôsob ochrany pre osoby utekajúce pred vojnou, ktorý nevyžaduje zdĺhavé úradné procedúry. Zakladá nárok na základnú zdravotnú starostlivosť, prístup k zamestnaniu, poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi a deťom aj prístup ku vzdelaniu. Inštitút dočasného útočiska je potrebné vybaviť na Úrade cudzineckej polície v Dunajskej Strede na adrese Mlynská 462. Na vybavenie sa musia osobne dostaviť všetci utečenci, vrátane maloletých detí. Je potrebné mať so sebou doklad totožnosti s fotografiou, u detí rodný list a čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti, u ktorého utečenci bývajú. V prípade, že je vlastníkov nehnuteľnosti viac, musia byť na čestnom vyhlásení podpísaní všetci vlastníci. Podpisy nie je potrebné overovať. Úrad cudzineckej polície v Dunajskej Strede funguje nonstop, aj cez víkendové dni. Bližšie informácie k inštitútu dočasného útočiska sú uvedené na stránke Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=slovensko-od-1-marca-poskytuje-docasne-utocisko-obcanom-ukrajiny-a-ich-pribuznym-k-dispozicii-je-informacny-letak

Otázka: Utečenci, ktorí majú v pláne zostať v meste dlhšie, majú možnosť prihlásiť deti do materských a základných škôl. Treba ale dodržať určitý postup. Vysvetlite prosím aký?

Odpoveď: V prípade záujmu o umiestnenie detí do materskej alebo základnej školy na území mesta Sereď je potrebné kontaktovať Mestský úrad, oddelenie školstva mailom na silvia.kovacova@sered.sk, kde im bude odporučená škola, na ktorú je možné dieťa prihlásiť. K prijatiu do školy je potrebné predložiť potvrdenie o podaní žiadosti o inštitút dočasného útočiska.

Otázka: Ako to bude so stravou pre tieto deti v školských zariadeniach? Kto ich bude hradiť?

Odpoveď: Poplatky za poskytovanie stravy v školskej jedálni ani za školský klub deti rodičia detí neplatia, berú sa ako deti v hmotnej núdzi.

Otázka: Bude mesto nápomocné Ukrajincom, ktorí tu ostávajú dlhšie nájsť im zamestnanie a zapojiť sa do pracovného procesu?

Odpoveď: Áno, mesto už je nápomocné pri zapojení utečencov do pracovného procesu. Primátor mesta je v kontakte s firmami, ktoré ponúkajú pracovné príležitosti a tieto utečencom z Ukrajiny sprostredkovávame.

Otázka: Má mesto vytvorené kontaktné miesto alebo číslo telefónu kam by sa či už občania mesta alebo Ukrajinci v prípade potreby mohli ohlásiť?

Odpoveď: Ohľadom utečencov z Ukrajiny je kontaktným zamestnancom úradu Miroslav Račák. Kontakt: miroslav.racak@sered.sk alebo telefonicky na t.č. 0918 815 728 (v úradných hodinách).

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img