ISSN 1337-8481

štvrtok, 13. júna, 2024

„Mohlo dojít k fatálním následkům na životě děti.“ – vydal písomné stanovisko výrobca detského ihriska umiestneného v Seredi.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Sereď / „Mohlo dojít k fatálním následkům na životě děti.“ – vydal písomné stanovisko výrobca detského ihriska, ktoré je umiestnené vo vnútrobloku činžiakov na Mlynárskej ulici v Seredi. A pokračuje tvrdením, že výsledkom neodborného spôsobu opravy „je až životu nebezpečné “dětské hřiště “ – presne takéto odborné stanovisko na „údržbu“ detského ihriska nám zaslal jeho výrobca z Českej republiky.

Verejná hanba pre  Mesto Sereď a od nás otázka primátorovi a štatutárovi mesta  Ing. Martinovi Tomčányimu – čo tie deti urobili vedeniu mesta a poslancom, keď ich oprávnené potreby sú na konci záujmu a investícií z verejných finančných zdrojov? To naozaj chceme byť mestom na srandu už nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí?

Sereď je  v republike väčšinou známa predajom drog, kriminalitou, haldou lúženca pri rýchlostnej komunikácii, torzom bývalého Milexu, raz nenormálne vysokými odmenami udelenými primátorom mesta prednostovi MsÚ  Ing. Tiborovi Krajčovičovi, a inokedy nezákonne určenými  a viac ako 8 rokov tým istým primátorom primátorom   vyplácanými odmenami pre zmenu svojmu zástupcovi  Bc. Ľubomírovi Veselickému. No a po novom neodborným „servisovaním“ (bez súhlasu výrobcu)  detského ihriska tak, že samotný výrobca konštatuje  „Mohlo dojít k fatálním následkům na životě děti.“.

Na detskom ihrisku sídliska Mlynárska ul, sme stretli mamičku s detičkami, ktoré sa pod nebezpečne trčiacimi  skrutkami hrali niekoľko hodín.

Že pod vedením mesta súčasným primátorom problémov a porušovania zákonov pribúda vieme hlavne na základe vykonaných kontrol hlavnou kontrolórkou Mgr. Zuzanou Horváthovou. Že mesto už nezvládne ani bezpečné priskrutkovanie neudržiavaného ihriska,  je fakt vážny problém pre občanov. Už nie len ekonomický, ale aj bezpečnostný.

Kompetentným pracovníkom  sme položili niekoľko otázok. Na ich odpovede sme vzhľadom na dovolenku pracovníčky čakali 10 dní. Tu sú ako nami položené otázky, tak odpovede za vedenie mesta. Modrou farbou sme doložili krátky komentár, aby občan vedel, ako je možné na otázky formálne odpovedať, no vlastne v podstate občanom nič nepovedať.

Modrým písmom je náš komentár k odpovediam Mesta Sereď.

Bc. Zuzana Vohláriková
Prílohypo 1. 6. 11:46 (pred 2 dňami)
komu: mne
Dobrý deň p. Majko,
posielam Vám odpovede na Vaše otázky:

1. su dnes detske ihriska v meste otvorene, alebo zatvorene?
Detské ihriská sú zatvorené do odvolania.

2. ak su zatvorene, tak na zaklade akeho nariadenia?
Uznesením krízového štábu zo dňa 20.05.2020.    

Problémom je, že v odpovedi sa nehovorí, ktorý krízový štáb toto obmedzenie vydal. Nie je to celoštátny – podľa rozhodnutia platného pre celé Slovensko, detské ihriská majú byť otvorené už dávno, no majú byť dezinfikované. V Seredi si ako obyčajne situáciu prispôsobili svojim predstavám a svojvoľne deti obmedzili nad rámec nutnosti a to preto, lebo na dezinfekciu mesto nemalo kapacity. Toľko sme sa dozvedeli zo zdroja priamo z MsÚ. Absurdné v čase, kedy sú milióny presmerovávané na štadión pre dospelákov hrajúcich 1. ligu?

Fakty sú teda takéto: Krízový štáb a Úrad verejného zdravotníctva od 5. mája (teda prakticky pred mesiacom)  povolil používanie detských ihrísk a naše deti a ich rodičia sú bezdôvodne, resp. z viny vedenia mesta obmedzovaní nad rámec  opatrení autorít.

Na koho povolenie teda čaká primátor Tomčányi? Spolieha sa na odobrenie z Moskvy alebo od Kima zo Severnej Kórei?

3. ak su zatvorene, aky dovod je na taketo obmedzenie vyuzivania ihrisk?
Prebieha údržba a opravy detských prvkov. Mechanické a chemické čistenie pieskovísk.

Tak teda prebieha údržba a opravy. Čo robilo mesto počas dvoch mesiacov, kedy boli detské ihriská zatvorené a deti boli nútené byť v podstate odizolované doma v panelákoch? Nie je hanbou už samotné takéto „vysvetlenie“ zúfalého stavu ihrísk a ich zatvorenia v čase, kedy v iných mestách deti ihriská využívajú?

4. kto konkretne (meno a priezvisko, funkcia na MsU ci v inej spolocnosti riadenej mestom, pripadne nazov mestom objednanej firmy) vykonaval opravu detskeho ihriska na Mlynarskej ul., kde po „servise“ do volne pristupnej casti ihriska trcali pre zdravie deti nebezpecne skrutky?
Požiadavka bola zaslaná Správe majetku Sereď, s.r.o. na základe zmluvy č. 2/2020.

Dovolím si verejne zopakovať otázku: kto konkretne (meno a priezvisko, funkcia na MsU ci v inej spolocnosti riadenej mestom, pripadne nazov mestom objednanej firmy) vykonaval opravu detskeho ihriska na Mlynarskej ul., kde po „servise“ do volne pristupnej casti ihriska trcali pre zdravie deti nebezpecne skrutky?   Ide o otázku na mieste, pretože podľa stanoviska výrobcu, s najväčšou pravdepodobnosťou práve (minimálne) táto osoba svojou neodbornou prácou spôsobila stav, ktorý výrobca definoval, že  „je až životu nebezpečné “dětské hřiště “ Znamená to teda, že minimálne táto osoba sa bude musieť zodpovedať pred zákonom. S najväčšou pravdepodobnosťou aj osoby, ktorá neodborný zásah do detského ihriska bez súhlasu výrobcu dopustila.

5. kto konkretne (meno a priezvisko, funkcia) preberal od servis vykonavajucej osoby odvedenu pracu?
Opravy neboli zatiaľ ukončené a stále prebiehajú.

Výsledok opráv máme zadokumentovaný. Opravovanie  opráv  minimálne na tri razy bolo vykonané na základe upozornenia občanom na sociálnej sieti a následne našimi novinami. Nájdu sa poslanci MsZ, ktorí sa na najbližšom rokovaní MsZ verejne zastanú detí a uznesením odsúdia obzvlášť zavrhnutia hodné konanie pracovníka mesta / mestskej spoločnosti a NEkonanie kompetentných zodpovedných osôb vrátane primátora a štatutára mesta Tomčányiho? Alebo opätovne bude snaha nechať tento vážny problém „vyhniť“ a zapadnúť prachom? Nie, nikto si už nemôže zakrývať oči a tváriť sa, že sa nič nestalo. Dnes totiž ide o deti a tie sú chránenými osobami zo zákona. A ich rodičia sú rozhorčení spravodlivým hnevom. Tie 3 a pol cm vytŕčajúce skrutky totiž mohli zabiť, v „lepšom“ prípade  zmrzačiť ich deti a nie deti primátora, vnúčatá viceprimátora či niektorého z poslancov.

6. prosim spristupnit certifikat predmetneho ihriska
Viď príloha.

Scan10001

Scan1

7. prosim spristupnit reviziu konkretneho ihriska
Na detské ihriská uvedené do prevádzky pred 1.1.2020, je povinný prevádzkovateľ vykonať prvú pravidelnú kontrolu do 31.12.2021.

Takže dovtedy môžu rodičia očakávať obdobný stav na viacerých ihriskách, alebo sa vedenie mesta vysporiada s „odborníkmi“ mentálne neschopnými uvedomiť si nebezpečenstvo použitia skrutiek pretŕčajúcich do priestoru, v ktorom sa hrajú dvoj, troj či päť ročné deti?

8. kto konkretne (meno a priezvisko, funkcia) za stav detskych ihrisk v meste zodpoveda?
Subjektom zodpovedným za stav detského ihriska a plnenie všetkých povinností podľa zákona č. 371/2019 Z.z. o základných požiadavkách n bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vlastník detského ihriska.

Opätovne si dovolím zopakovať položenú otázku:  8. kto konkrétne (meno a priezvisko, funkcia) za stav detských ihrisk v meste zodpovedá?

Keďže vlastník zariadenia z daní obyvateľov platí zodpovedné osoby s menami a priezviskami, skutočne trváme na zverejnení  mena a priezviska s funkciou, ktorú zodpovedná osoba na meste zastáva. Občan má právo (verejný záujem) poznať, kto za akú prácu poberá mesačne mzdu. Iba týmto spôsobom – verejnou kontrolou – si občanmi platení úradníci a volení zástupcovia uvedomia svoju zodpovednosť a snáď sa zmení aj ich prístup k uloženým povinnostiam.

9. bude voci servisnemu pracovnikovi pripadne inej osobe vyvodena zodpovednost za sposobene bezpesnostne riziko v podobe nebezpecne trciacich skrutiek na predmetnom detskom ihrisku? Ak ano, voci komu konkretne, aka zodpovednost konkretne a kym konkretne ( (meno a priezvisko, funkcia)
Po ukončení údržby a opráv bude pracovníkom mesta vykonaná vizuálna kontrola.

Ale otázka neznela, čo bude po ukončení údržby vykonané pracovníkom mesta, ale : bude voci servisnemu pracovnikovi pripadne inej osobe vyvodena zodpovednost za sposobene bezpesnostne riziko v podobe nebezpecne trciacich skrutiek na predmetnom detskom ihrisku? Ak ano, voci komu konkretne, aka zodpovednost konkretne a kym konkretne ( (meno a priezvisko, funkcia)

10. ak nie su k dnesnemu dnu pre verejnost otvorene detske ihriska, kedy otvorene budu?
Mesto Sereď čaká na uvoľnenie prísnych opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva. Najskôr budú otvorené detské ihriská bez pieskovísk.

Opatrenia  Úradom verejného zdravotníctva  uvolnené boli už dávno. Mesto Sereď – konkrétni zodpovední zamestnanci si toto buď nevšimli z nedbalosti, alebo úmyselne. Oba varianty sú pre občana neprijateľné. Mesto Sereď zastúpené konkrétnymi funkcionármi a pracovníkmi s menami a priezviskami je súčasťou Slovenskej republiky, aj keď sa to pomerne často a mnohým občanom nezdá. Preto sa občania a obyvatelia mesta dožadujú stavu, kedy pre neschopnosť vedenia mesta nebudú obmedzovaní nad rámec nevyhnutný, teda po dobu dlhšiu, ako stanovil ÚVZ.

11. kde sa maju v sucasnosti hrat male deti na sidliskach?
Odporúčam tráviť čas s deťmi v prírode.

Rodičia nepochybne za radu ďakujú. No nie všetci majú vytvorené podmienky na každodenné chodenie do prírody. Preto od Mesta Sereď pre svoje deti požadujú nie aroganciu a život detí ohrozujúce preliezky, ale dostatok detských ihrísk spĺňajúcich príslušné normy a predpisy. 

S pozdravom
____________________________

Bc. Zuzana Vohláriková
Oddelenie životného prostredia

– – –

Aj vy po prečítaní odpovedí máte dojem, že za vami odvádzané peniaze vo forme daní a rôznych neustále sa zvyšujúcich poplatkov do samosprávy sú pre takýto prístup vedenia mesta vyhodené? Aj vám sa zdá, že po viac ako 30-tych rokoch od revolúcie, by si toto volení funkcionári samosprávy a nami platení úradníci nemali dovoliť?

Zistiť stanovisko primátora a štatutára mesta  Ing. Martina Tomčányiho k tomuto skutočne vážnemu problému a možnému ohrozeniu detí hrajúcich sa na verejnom ihrisku, za ktoré zodpovedá Mesto Sereď, sa denne snažíme zdokumentovanými pokusmi kontaktovať jeho hovorcu  Bc. Ľubomíra Veselického. Bez úspechu. Služobný mobilný telefón v pracovnej dobe nedvíha a tak po desiatkach pokusov budeme musieť zvoliť účinnejšiu metódu kontaktu s ním. Aby volený a z našich daní platený funkcionár samosprávy v pokročilom dôchodcovskom veku zistil, kto a za čo ho svojou každodennou prácou po dlhé roky živí.

Z pohľadu občana, obyvateľa mesta a rodičov detičiek je takýto postoj primátora mesta viac ako smutný. Arogancia moci sa teda v plnej nahote neprejavuje len vo „vysokej politike“, ale aj na úrovni miest a dedín.

Pod fotografiami zverejňujeme stanovisko výrobcu preliezky v plnom znení a bez akýchkoľvek obsahových úprav.

 

 

Re: detske ihrisko   Doručené

Radek Herold   po 1. 6. 17:28 (pred 2 dňami)

Preložiť správu
Vypnúť pre jazyk: čeština
Dobrý den,

Pozorně jsem prohlednul přiložené fotografie a mohu konstatovat nasledovné:

1.¨Hřiště na obrázku vypada jako je námi vyráběné.Vzhledem k tomu,že nám nebyla předložena faktura dodavatele,nemohu potvrdit ani vyvrátit toto tvrzení.Jedná se totiž o hřiště několik let staré a my mnoho našich výrobků prodáváme prostřednictvím našich obchodních partnerů v ČR i ve SR.Stejně tak je možné od nás hřiště zakoupit jako  “skladačku” a podle certifikovaného  návodu a instrukcí ji sestavit.Toto může i tzv koncový zákazník.

2. Hřiště je ve velmi žalostném stavu – tzn že zrejmě provozovatel hřiště – v tomto případě město Sereď nekonalo pravidlené servisní prohlídky a ani roční POVINNOU kontrolu dětského hřiště podle EN 1176 : 2018 .Pokud by toto konalo věřím,že by nedošlo ke stavu,který vidíme.

3. Někdo se zřejmě pokoušel “ opravit “ hřiště velmi neštastným a především neodborným způsoběm a výsledkem je až životu nebezpečné “dětské hřiště “ Těžko říci,kdo takto a proč učinil.Každopádně PLNOU ZODPOVĚDNOST za stav tohoto hřiště nenese dodavatel (naše firma)  ale provozovatel (předpokládám město Sereď,které dle zákona za provoz a bezpečnost hřiště zodpovídá).

Mrzí nás,že na výrobních štítcích je uvedena naše firma a tento tragický stav hřiště nám “ dělá “ reklamu.Žádáme tímto aby zodpovědná osoba plně postavila k tomuto případu a vše dala dohromady.Mohlo dojít k fatálním následkům na životě děti.Stačilo tak málo – zvednout telefon nebo napsat email
A některých z našich obchodních partnerů ve SR toto hřiště uvedl do bezpečného  stavu.Jakkoliv opravovat nebo upravovat hřiště bez vědomí dodavatele Je porušením norem – potažmo zákona.
Žádáme tímto způsobem o OKAMŽITOU NÁPRAVU a pokud bude poškozeno ‘jméno naší firmy obrátíme se na příslušný soud.

s pozdravem Radek Herold  jednatel Herold – dětský svět a zahrada sr.o.
Kutná Hora. Česká republika

– – –

K problému ihriska sme sa v štúdiu stretli s mamičkou  Katarínou Tauferovou a poslancom MsZ  Mgr. Tomášom Karmažínom, ktorí sa o ihrisku rozprávali pred kamerou:

(Záznam bol vyhotovený krátko pred prijatím odpovedí od Mesta Sereď a stanoviska výrobcu preliezok.)

– – –

So stanoviskom výrobcu sa plne stotožňujeme. Vzhľadom k neodborným zásahom do preliezok takýmto konaním voči chráneným osobám vzniklo výrazne zvýšené riziko úrazu až smrti dieťaťa hrajúceho sa na ihrisku, podávame v tejto veci trestné oznámenie. O riešení prípadu orgánmi činnými v trestnom konaní budeme verejnosť informovať.

Skôr publikované materiály vrátane kompletnej dokumentácie nájdete tu:

Kto ohrozuje bezpečnosť našich detí hrajúcich sa na detských ihriskách?

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯
 1. Veľmi dobre a podrobne spracovaný článok o neschopnosti mesta a primátora.To je naozaj veliká hanba.Výrobca to píše presne,naše deti mesto dostalo do rizika úrazu s trvalými následkami.Taký hrot do malinkej detskej hlavičky nemusí ani prežiť.Toto je už naozaj pre policajtov nech sa zodpovedný zodpovedá.Na deti sa v meste kašle a primátor podporuje len štadión lebo odtiaľ má hlasy.Sme jedno odporné mesto a keby neupozorňoval na špinavosti Majko by sme boli ešte väčšia stoka.

 2. Kto ma na starosti udrzbu ihrisk v Seredi.Preco to nerobia?Co robia?Ake ine prace ked toto nestihaju?Naco su teda ?Nerobi to SMS?Co a kde su?Naco potom taka SMS v Seredi.

 3. Veľa pozornosti sa venuje štadiónu a amfiteátru. Postupne sa začalo aj s chodníkmi, ale venuje sa pozornosť aj kvalite? Ako si všímame, že ako sa u nás robí. Čo dnes zabetónujeme, zajtra rozbíjame…

 4. Pán autor článku , cely Váš článok od úplného začiatku pôsobí tak zaujato voči mestu a osobám v ňom spomínaným že aj napriek jeho nepopierateľnej zaujímavosti čitateľa ničím neprekvapí . Vôbec sa nečudujem že Vam nechcú dvihnúť telefon.

 5. Mesto,Zviera,Vec 4. júna 2020, 22:18 – ani jedinu sekundu nepochybujem o tom, ze tym, ktori kaslu na deti, porusuju zakony napriek tomu, ze v ich dodrziavani maju ist obcanom prikladom, ignoruju opravnene poziadavky rodicov, objednali, vykonali, z verejnych penazi zaplatili fuserinu ktora niektore dieta mohla stat zdravie ci zivot a pod., sa tento clanok nepaci.

  Ano, podla stanoviska vyrobcu niekto konkretny pravdepodobne nedbalostou navodil stav, ktory budu kompetentne a zodpovedne osoby vysvetlovat policii.

  Clanok je spracovany fakticky, vsetko je vyargumentovane a podlozene dokazmi.

  Skuste teraz Vy napisat, v com sa autor myli, v com snad zavazda verejnost, alebo v com konkretne klame.
  Skuste napisat, ci s konanim konkretnych ludi z mesta suhlasite a ci mali byt rodicia ticho a cakat, pokym sa niektore z deticiek na trciacich skrutkach zmrzaci.

  Dakujem za zmysluplnu odpoved.

 6. Veľmi správne faktograficky podložené a napísané. Nerozumiem výčitke zaujatosti voči mestu. Bolo to smerované na zodpovedných za nebezpečný stav a tým nie je nikto iný ako vedenie MÚ.
  Predpokladám, že všetci ktorí „odpovedali“ na otázky majú okolo seba ľudí, pred ktorými by sa za ne mali dokázať hanbiť.

 7. Jednou z možností ako sa obyvatelia obce môžu zapojiť aktívne do fungovania svojej obce, je vysloviť nespokojnosť s konaním starostu, a to tak, že ho odvolajú v miestnom referende. Konanie miestneho referenda môžu obyvatelia podnietiť zorganizovaním petície.

  Ludia, zobudme sa.

 8. V konečnom dôsledku je za bezpečnosť detských ihrísk zodpovedne vedenie mesta.Dakujme Bohu,že sa ozaj nič vážneho nestalo a dúfam,že mesto vyvodí zodpovednosť a ľudí,ktorí majú údržbu na starosti poriadne preverí a ich podľa možnosti potrestá.

 9. Ak ma pamäť neklame, tak do platnosti vstúpil nový zákon o detských ihriskách. Choďte sa pozrieť do škôlok, ako to tam vypadá. Je to čistá katastrofa. Ale vyhovoriť sa na to, že tie nie sú na verejnom priestranstve, je také sereďské. Na to samozrejme peniažky nebudú. Primátor a prednosta si honia svoje ego na článkoch, ktoré sú ničím iným, len propagandou. Spravené. Na 💩, ale nové. Toto je ich vizitka. Galanta bola oproti Seredi diera, aj keď bola okresným mestom. Teraz? Preskočila Sereď niekoľkonásobne. Toto je vizitka vedenia mesta na čele s primátorom Tomčányim. Otázka času, kedy sa prevalia ďalšie a ďalšie veci. Za 10 rokov toho už bolo až až. A poslanci s radosťou obielovali jeho konanie dodatočne prijatými uzneseniami. Hanba im a ich priateľom vo funkciách v štruktúrach mesta.

 10. ale preboha, veď to hádam žiaden príčetný majster nemôže nechať v takomto stave, bez ohľadu, kto ho najal a zaplatil.

 11. Nam za barakom pekne KAKAJU MACICKY do piesku a to sa neriesi hlavne ze pes tade nesmie ani prejst a pani policajti pokutuju za sprostosti

 12. Mamicky a ked ste videli ze ihrisko je opaskovane, preco ste nechali deti nech sa tam hraju? Rodicia sedeli na obrubnikoch… no a co ze je tam paska ved nech sa deti hraju…

 13. Prosím Vás, za každú kravinu v tomto meste viníte primátora. Ja ho nezastávam, ale aby všetko a dopodrobna v našom meste presne vedel, denne možno tisíc vecí od zákonov, daní, invest. akcií, výberových konaní, kosení v meste, stromov, detských ihrísk a mnoho iných drobných vecí tak by musel byť Pán Boh. Už len treba nájsť primátora pre mesto Sereď s prehľadom p. Majka, jeho vedomosťami, pracovitosťou, spravodlivosťou, vysokou odbornosťou,efektivitou a mzdou ako určuje základ zákon bez navýšenia. Ja takého za posledné roky poznám len jedného.

 14. občan 10. júna 2020, 12:18 – mozete obcanom napisat, kto konkretne – FUNKCIA nie meno – zodpoveda za chod mesta, majetok a MsU? Dakujem za odpoved.

 15. Vážený pán majiteľ stránky. Vám ide len o rozšparchávanie a hľadanie senzácií z ničoho. Hlavne Vám ide len o písanie taľafatiek, aby ľudia klikali, a vy aby ste dobre predávali Váš reklamný priestor. Chápem, že tiež potrebujete z niečoho žiť.
  Ale v našom meste tiež nie je všetko len zlé, treba vidieť,že je aj kopec zrealizovaných akcií, nielen vonku, ale aj v školách, škôlkach a inde. Nie je teda všetko len čierne, alebo biele.

Comments are closed.

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img