ISSN 1337-8481

pondelok, 24. júna, 2024

KORONAVÍRUS: Komplet informácie o dokladoch, STK, cudzineckej polícii, info pre vodičov a opatrenia pre SBS

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

DOKLADY, ZBRANE, DOPRAVA

➡️ robí sa 3 hodiny denne 8-11
➡️ zastavený príjem žiadostí o vydanie OP pre deti pod 15 rokov
➡️ žiadosti o nový OP iba: skončená platnosť maximálne dve mesiace dopredu, už neplatné, strata/odcudzenie (doručenie nových iba poštou)
➡️ nové vodičáky: iba ak už máte vodičské oprávnenie, strata časovej platnosti, strata/odcudzenie
➡️ nové cestovné pasy iba expresne do dvoch dní (99 eur)
➡️ stop pre aktiváciu certifikátov pre vytvorenie elektronického podpisu (ide to elektronicky)
➡️ stop pre skúšky na držanie alebo nosenie zbrane, stop pre vydávanie zbrojných preukazov a zbrojných sprievodných listov
➡️ zbrane: výnimkou sú len úkony, v ktorých zákon striktne určuje povinnosť odovzdať zbrane do úschovy policajného útvaru, napríklad pri skončení platnosti zbrojného preukazu a podobne
➡️ zbrane: ďalšou výnimkou je povinnosť zaevidovania zbrane podľa v prípade, ak zbrane boli nadobudnuté na základe nákupného povolenia alebo zbrojného sprievodného listu pred vyhlásením opatrenia o zatvorení maloobchodných prevádzok
➡️ zbrane: zmeškanie ostatných zákonných lehôt v dôsledku zavedených mimoriadnych opatrení sa nebude považovať za porušenie zákona o strelných zbraniach a strelive
➡️ dopravná evidencia: vybavení budú iba občania, ktorí sa objednali online
➡️ dopravná evidencia: iba nevyhnutné úkoúny ako napr. prihlasovanie vozidiel, vydanie nových osvedčení a tabuliek EČV
➡️ dopravná evidencia: stop pre úkony, ktoré znesu odklad (vydanie TEČ na nosič bicykla apod.)
➡️ ak nemáte OP s čipom, objednajte sa na určitý čas

👮‍♂️Elektronické služby:
🆘 https://portal.minv.sk/…/site/main/zivotne-situacie/vozidla/
🆘 https://portal.minv.sk/…/m…/zivotne-situacie/tpreukazy-menu/
🆘https://portal.minv.sk/…/main/zivotne-situacie/menu-doklady/

STK A EK 

➡️ polícia nebude pokutovať vodičov s neplatnou STK/EK, ktorá im skončila dňom 12.3.2020
➡️ dodržujte všetky predpisy o cestnej premávke

🆘 Zdroj nariadenia: https://www.mindop.sk/…/pokuty-za-zmeskanu-technicku-a-emis….

CUDZINECKÁ POLÍCIA 

➡️ stránkové hodiny: pondelok, streda, piatok 8-13
➡️ stop pre registrácie pobytu občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov
➡️ postačí ak takéto osoby zašlú poštou prihlasovací lístok o začatí pobytu na území SR.
➡️ následne, po skončení opatrení, si prídu urobiť registráciu pobytu
➡️ štátni príslušníci tretích krajín si budú môcť požiadať len o podanie žiadosti o obnovenie prechodeného pobytu alebo o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas
➡️ iné žiadosti sa počas tohto obdobia nebudú prijímať.
➡️ prísne karanténne opatrenia, nutnosť zakrytej tváre, kontrola povinnej karantény

UPUSTENIE OD SANKCIÍ PRE VODIČOV Z POVOLANIA 

➡️ upustené sankcie pre vodičov, ktorým dňom 15.3.2020 skončila platnosť: (1) osvedčenia vozidla na prepravu ADR alebo preukazu vodiča ADR, (2) protokolu z periodickej prehliadky záznamového zariadenia alebo karty vodiča, (3) kvalifikačnej karty vodiča, (4) dokladu o zdravotnej spôsobilosti vodičov, (5) dokladu o psychickej spôsobilosti vodičov
➡️ na SR je možné vykonávať prepravu nebezpečných vecí aj na základe osvedčenia, ktorého platnosť skončila po15.3.2020
➡️ predĺženie platnosti osvedčenia o schválení vozidla na prepravu ADR sa vykonáva prostredníctvom technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí v priebehu jedného mesiaca pred dátumom platnosti alebo po tomto dátume platnosti (bod 9.1.3.4 dohody ADR).
➡️ z dôvodu zatvorenia všetkých staníc technickej kontroly sa do tejto lehoty nebude zarátavať lehota zatvorenia staníc technickej kontroly, čo znamená, že prevádzkovatelia vozidiel budú mať dostatočnú lehotu na vykonanie technickej kontroly na prepravu ADR

OPATRENIA PRE SBS 

➡️ pozastavenie prijímania žiadostí o udelenie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, vlastnej ochrany a žiadostí o udelenie akreditácie
➡️ pozastavenie vykonávania a určovania skúšok odbornej spôsobilosti a kvalifikačných skúšok; v prípade potreby treba vyrozumieť akreditované osoby
➡️ osobám, ktorým skončila platnosť preukazu odbornej spôsobilosti a tieto osoby boli prihlásené na skúšky odbornej spôsobilosti, ale nemohli sa jej zúčastniť z dôvodu zrušenia skúšky ako aj osobám, ktorým skončí platnosť preukazu, sa umožňuje naďalej vykonávať fyzickú ochranu podľa zákona o súkromnej bezpečnosti v období od 12.03.2020 do odvolania.
➡️ osobám, ktoré sa zúčastňujú výkonu fyzickej ochrany bez preukazu odbornej spôsobilosti po dobu 3 mesiacovi, umožňuje sa vykonávať túto činnosť aj po uplynutí tejto lehoty v období od 12.03.2020 do odvolania.
➡️ fyzickým osobám a právnickým osobám, ktorým v období od 12.03.2020 uplynie dvojročná lehota na predloženie dokladov bezúhonnosť, spoľahlivosť a zdravotná spôsobilosť umožňuje sa odklad na predloženie zamestnávateľom a príslušnému orgánu do odvolania.
➡️ upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre
➡️ odporúčame občanom, aby svoje podania a komunikáciu s pracoviskami na úseku súkromnej bezpečnosti realizovali elektronickou formou alebo prostredníctvom Slovenkej pošty a. s.

🆘viac info na http://www.minv.sk/?sprava-o-cinnosti-sbs

zdroj: Polícia SR

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img