ISSN 1337-8481

utorok, 23. apríla, 2024

Mesto Sereď pod vedením primátora Tomčányiho je schopné svojvolne nepovoliť predvolebné stretnutie a to na to nepotrebuje ani protesty občanov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Sereď  /  Už v troch publikovaných materiáloch sme sa venovali akcii Kotlebovcov konanej v mestskej nehnuteľnosti Dome kultúry.

V dvoch materiáloch boli uverejnené listy občanov adresované primátorovi  a štatutárovi mesta Sereď  Ing. Martinovi Tomčányimu, jeho zástupcovi a riaditeľovi DK a v jednom SMS odoslaná z nášho média rovnako primátorovi mesta Tomčányimu, nakoľko jeho zástupca a hovorca Veselický náš pokus kontaktovať ho na služobný mobilný telefón ignoroval a komunikáciu o veciach verejných aj dlhodobo (už cca 7 rokov) ignoruje. Je smutné, že po celú túto dobu podľa výsledkov vykonanej kontroly hlavnou kontrolórkou na základe určenia primátora mesta Tomčányiho, práve jemu boli vyplácané odmeny bez právneho základu a to v úhrnnej výške  149 500 Eur.

Pod jednotlivými listami diskutujúci uverejnili niekoľko diskusných príspevkov skutočne k veci, teda preberanej téme, ale aj veľa príspevkov polemizujúcich o tom, či Kotlebu voliť alebo nie.

Je smutné a určitým spôsobom dokumentujúce stav časti spoločnosti, kedy čitatelia z obsahu listov nedokážu identifikovať, že debata  vlastne nie je (nemá byť)  o samotnej strane Kotlebovcov (alebo ako sa to po novom majú volať), ale o požiadavkách obyvateľov mesta písomne doručených volenému zástupcovi – primátorovi a štatutárovi mesta Tomčányimu. A o konaní, alebo NEkonaní Mesta Sereď a primátora Tomčányiho.

O tom je aj tretí publikovaný materiál, v ktorom samotná redakcia primátora Tomčányiho verejne vyzýva, aby k veci zaujal stanovisko a to nielen z pozície svojej funkcie, ale aj fyzickej osoby – obvyvateľa mesta.

Primátor sa dodnes k listom nevyjadril (nedal to redakcii vedieť).

– – –

Pozorný čitateľ určite hlavne v diskusii neprehliadol, že požiadavky, resp. oznámenia o konaní akcií pred voľbami v meste už boli. A to nie jedna, ale desiatky. Vedia občania a obyvatelia mesta, že Mesto Sereď  konaním úradníkov pod vedením / zodpovednosťou  primátora Tomčányiho v obdobnej veci už aktívne  konalo a to aj bez akéhokoľvek protestu a zdôvodňovania občanmi legitímne právo občanov normálne a tzv. „na hulváta“ bez akéhokoľvek právneho základu zamietlo?

V diskusii obhajcovia Kotlebovcami poriadanej akcie volajú po rovnakom práve na slobodu slova a zhromažďovania (aspoň si myslíme, že o to im išlo) pre všetkých a chvália primátora za to, že dokonca protestujúcim občanom ani len neodpovedal. Majú ale obyvatelia tušenia o tom, že Mesto Sereď, resp. úrad pod vedením primátora vie byť  v konkrétnych prípadoch aktívny a otázka stojí, na základe koho príkazu?

Sú Kotlebovci ochotní a schopní postaviť sa za práva každého, alebo len za tie „ich“? To uvidíme už v diskusii pod týmto článkom…

– – –

Na sociálnej sieti pod odkazom na otázku položenmú primátorovi Tomčányimu cez SMS reagoval diskutujúci takto:

Patrik Pathology Kašík Primator nebude reagovat na imbecilne otazky, kazda politicka strana ma rovnake pravo robit stretnutia s obcanmi SR.

Tak sa teda pozrime na konanie Mesta Sereď (primátora mesta Tomčányiho) v inom prípade, kde si občania splnili tzv. „oznamovaciu povinnosť“ voči mestu, nakoľko sa chceli s občanmi stretnúť len na verejnom priestranstve. Opakujem a zdôrazňujem – na verejnom priestranstve !!
– – –
V roku 2017 si kandidátka na post poslanca VÚC voči mestu Sereď splnila oznamovaciu povinnosť a Mestu Sereď oznámila, že sa na verejnom priestranstve hodlá stretnúť s občanmi. Tu je e-mail adresovaný Mestu Sereď:

Dobrý deň,

touto cestou si plníme oznamovaciu povinnosť uloženú príslušnou legislatívou pre zaberanie verejného priestranstva na Námestí Slobody dňa 29.10.2017 od 14:00 do 17:00 za účelom prezentácie volebného programu kandidátov do VÚC.

Ďakujem. S pozdravom  Jana Hanuliaková,kandidátka na poslankyňu do VÚC

Na jej e-mail Mesto Sereď dalo takúto odpoveď:

Od: PhDr. Silvia Adamčíková <silvia.adamcikova@sered.sk>
Dátum: 25. októbra 2017, 9:40
Predmet: FW: Oznámenie
Komu: h*********@gmail.com
Kópia: andrea.sefcikova@sered.sk, „Jana Halánová, referent finančného oddelenia, Mestský úrad Sereď“ <jana.halanova@sered.sk>, Branislav Bíro – projektový manažér <projman@sered.sk>

Dobrý deň, pani Hanuliaková,

ako som Vás už telefonicky dňa 18.10.2017 informovala, priestranstvo na Námestí slobody nie je možné prenajať, nakoľko je vybudované z eurofondov. V telefóne ste mi povedali, že plánujete za účelom prezentácie volebného programu pristaviť väčšie vozidlo, čo už vonkoncom nie je možné v priestranstve parku na Námestí slobody.

Ako som Vám v telefóne uviedla, vhodné priestranstvo je pred OD Jednota, toto priestranstvo je však vo vlastníctve Jednoty, takže vo veci prenájmu treba kontaktovať Jednotu Galanta. Na MsÚ len potom oznámte, kedy a v akom čase sa bude akcia konať.

Vhodné priestranstvo vo vlastníctve meste je pri OD Progres, takže ak máte záujem organizovať podujatie tam, musíte požiadať mesto o prenájom tohto priestranstva.

Alebo je vhodné priestranstvo pred kinom Nova. Toto priestranstvo Vám v prípade záujmu môže prenajať mestská spoločnosť Správa majetku Sereď s.r.o. Obráťte sa na konateľku spoločnosti Ing. Mgr. Danielu Vargovú, č.t. 0917 972 114.

S pozdravom

PhDr. Silvia Adamčíková, vedúca organizačného oddelenia, Mestský úrad Sereď

Úradníčka Mesta Sereď pracujúca pod primátorom Tomčányim, sa teda rozhodla  nepovoliť stretnutie regulérnej kandidátky do verejnej funkcie na verejnom priestranstve v Meste Sereď. Teda nie v Tomčányiho či úradníčkynej obývačke, spálni alebo na ich dvore, ale na verejnom priestranstve. Primátora mesta aj jeho zástupcu Veselického sme sa na takéto konanie a na jeho oporu v zákone chceli spýtať, no ako obyčajne sa nepodarilo s nimi spojiť, pretože telefonáty a snahu o komunikáciu ignorujú.

Tak sme sa pýtali v súlade so zákonom  211/2000  Z.z.:

Milos Majko <majkomilos@gmail.com>
Dátum: 21. februára 2018, 8:53:45 SEČ
Pre:: info@sered.sk, podatelna@sered.sk, prednosta@sered.sk, seredonline <seredonline@seredonline.sk>
Predmet: Ziadost v sulade so zakonom 211/2000 Z.z.

Mestsky urad Sered,v sulade so zakonom 211/2000 Z.z. „osobu povinnu“ ziadam o zverejnenie nasledovnych informacii:

 1. – naklady v akej vyske boli vynalozene na revitalizaciu Namestia slobody v Seredi?
 2. – ake dodatocne prace v akej financnej vyske boli vynalozene na namestie v suvislosti s gabionmi okolo niektorych stromov, uprav na elektroinstalacii a pod. a kto je menovite za stav zodpovedny
 3. – ziadam zverejnit presny rozpis akcii s uvedenim usporiadatela, ktore boli na namesti Slobody  poriadane od jeho odovzdania do uzivania po revitalizacii do dnesneho dna
 4. – ziadam zverejnit vysku financnych prijmov pre mesto Sered z prenajmu priestorov na namesti na jednotlive akcie podla bodu 3. Ak mala prijem ina organizacia ( Dom kultury, mestska spolosnost), ziadam zverejnit ktora spolocnost a aky prijem z ktorej akcie konkretne
 5. – ziadam zverejnit zoznam podujati, na ktorych ako prenajimatel figurovala firma niektoreho z poslancov MsZ, pripadne blizkeho rodinneho prislušnika (manželka, manžel, dieta a pod.) a vysku najmu, aku za prenajom zaplatila.
 6. – ziadam zverejnit (zaslanim na e-mail) vsetky kratko a dlhodobe zmluvy medzi Mestom Sered a vsetkymi mestskymi firmami a organizaciami (napr. SMS  s.r.o., Dom kultury, MsBP s.r.o , ZS, MS a pod.,)  uzatvorene s firmami vlastnenymi poslancom MsZ (jeho blizkym rodinnym prislusnikom) alebo clenom ktorejkolvek komisie  pri MsZ alebo zamestnancom Mesta Sered  (jeho rodinnym prislusnikom), ci akejkolvek mestskej organizacie alebo firmy, v ktorej ma Mesto Sered podiel a to od datumu komunalnych volieb v roku 2010 k dnesnemu dnu.
 7. – Ziadam zverejnit pocet ziadosti s ich presnou specifikaciou a datumom dorucenia o prenajom verejneho priestranstva na Namesti slobody, alebo oznameni o konani akcie od ich organizatora dorucenych na MsU, ktore boli Mestom Sered odmietnute, alebo konanie akcie organizatorovi nebolo dovolene. Ziadam uviest dovody kazdeho pripadu osobitne.

Uvedene informacie ziadam zverejnit v zakonom stanovenej lehote, kompletne vratane vsetkych priloh elektronickou formou a to ich zaslanim na e-mail:  majko@majko.sk.

Dakujem.

Milos Majko, Trnavska 53, 926 01  Sered, kontakt: 0907 277 777

– – –

Samozrejme, Mesto Sereď požadované informácie zverejnilo, aj keď k prenájmom firmám a rodinným príslušníkom poslancov MsZ sa vyjadrilo, že takúto evidenciu nemajú. Jasné, tak to teda prípadne aj teraz je na občanoch, aby napísali, kto, kedy a aký biznis na námestí robí. Veď vieme, nie?

Pre tento článok je však dôležitá odpoveď zaslaná pani Adamčíkovou na posledný bod žiadosti a tá je nasledovná:

Podľa dostupných informácií bola jedna žiadosť odmietnutá mestom Sereď. Mailová komunikácia je v prílohe č. 5.

Prílohu č.5 prikladáme pod článkom. Obsahuje e-mail pani Adamčíkovej zverejnený vyžšie.

Príloha č. 5 – mail J. Hanuliaková

Tak to tu teda máme čierne na bielom. Mesto pod vedením primátora  Ing. Martina Tomčányiho síce nekonalo na základe troch podnetov občanov a obyvateľov, primátor nereagoval na ich priame písomné výzvy, no v jednom konkrétnom prípade mesto konalo proaktívne a úplne vedome a podľa nás nezákonne neumožnilo stretnutie s občanmi dokonca na verejnom priestranstve.

Úradníčka Adamčíková oznamovateľke uviedla ako argument zamietnutia stretnutia na tomto verejnom priestranstve:  priestranstvo na Námestí slobody nie je možné prenajať, nakoľko je vybudované z eurofondov, nad ktorým asi musela hodne rozmýšľať  a na takto vážne strápnenie sa pred verejnosťou musí mať vhodnú a dostatočnú motiváciu, alebo iný vážny dôvod, keďže v odpovedi Mesta Sereď na ostatné body žiadosti je niekoľko príloh s prenájmami tohto priestranstva a akciami priamo vylučujúcimi  Adamčíkovou uvedený argument.

Zostáva otázka – dokedy primátor Mesta Sereď   Ing. Martin Tomčányi bude konať tak, akoby mu to tu celé patrilo, akoby neexistovali zákony, akoby neexistovala sloboda slova, zhromažďovania a dokedy bude prostredníctvom úradníkov selektovať občanov, firmy, občianske združenia, politické strany a niektoré účelovo znevýhodňovať  či opačne iné protežovať?

Alebo snáď jasná a ťažko inak vysvetliteľná odpoveď Mesta Sereď  Podľa dostupných informácií bola jedna žiadosť odmietnutá mestom Sereď.“  svedčí o niečom inom?

Na záver otázka pre Patrik Pathology Kašíka –  ešte stále považujete otázku položenú primátorovi mesta Tomčányimu za imbecilnú?

 

Články ne predmetnú tému spolu s diskusiou nájdete tu:

Primátor mesta Tomčányi ignoruje občanov.

Kotlebovci v Dome kultúry v Seredi – 28.11.2019 – list občana vedeniu mesta Sereď a Domu kultúry v Seredi

“kto povolil meeting fašistom a popieračom holokaustu v DK v Seredi.” – pýtajú sa vedenia Mesta Sereď občania.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯
 1. pan Majko, kotlebovci boli v kulturaku, tuna pani to chcela na namesti v parku. Je to to iste miesto? A po dalsie, preco by mal primator daco zakazovat len preto, ze par ultra liberalov to ziada? Poprosim odpoved PRECO? PS: nie som kotlebovec.

 2. seredan 1. decembra 2019, 17:35 at 17:35 – aky je rozdiel v konani / NEkonani Mesta Sered / primatora mesta z pohladu prava ?

  A preco pod material s uvedenymi faktami miesate liberalov ?

  Mozno keby ste si precitali clanok s pochopenim zistil by ste, ze je UPLNE JEDNO o koho ide, Mesto Sered a primator Tomcanyi SU POVINNI KONAT ROVNAKO.

  Tento material si vyzaduje VECNU DISKUSIU. Tu sa uz nehra o dojmy, toto nie je o nazoroch. Toto je skutocne o tvrdej a dokazmi podlozenej faktografii spravania sa volenych zastupcov a uradnikov.

  Toto je o zakonoch a svojvoli, A toto je o obdobnom ako „velky politika“, len na regionalnej urovni.

 3. Ale potom nestojí celý tento víkendový problém v tom prečo povolili kotlebovcov, ale prečo nepovolili to predchádzajúce.

 4. V Meste Sereď žijú ľudia ktorí sú vôli LSNS a je ich možno viac ako si myslíme.
  Keďže oni platia dane tak ako každý tak majú právo na to isté čo iný.
  Čaputova sama povedala že ona LSNS prijme v prezidentskom paláci po voľbách. Tak prečo by mal primátor konať inak ako samotný prezident ?

 5. Anonym 1. decembra 2019, 18:25 at 18:25 – nie, nemate pravdu.

  Nie je to vikendovy problem, ale problem trvaly a v principe to je problem klucovy. Na rovnosti pred zakonom, rovnosti v rozhodovani, posudzovani obdobnych veci a na spravodlivej aplikacii legislativy Mestom Sered voci kazdemu z nas, zavisi pravo a demokracia v meste.

  Takze poukazanie na zneuzivanie postavenia, moci a uradnikov a nerovnaky pristup k obcanom / firmam / zoskupeniam a pod. primatorom mesta je mimoriadne dolezite. Len samotni obcania (a v urcitych pripadoch prislusne organy) maju sancu veci v meste zmenit.

  Musia vsak mat informacie podlozene faktami. A tie sa im vdaka SOL dostavaju.

 6. prečo tu robíte takú kovbojku z toho, že tu boli kotlebovci,? Veď v tomto štáte môžu mať mítingy všetci. Napríklad ako aj dúhový vyobliekaný akoby išli na maškarný ples, muži s obojkami na krku, lebo si o sebe myslia, že sú pes. Naopak predstavitelia ĽSNS prišli sem slušne oblečení, s občanmi sa dokázali rozprávať na úrovni ak niekto má niečo proti ním mohol tam každý prísť a povedať im otvorene čo si o nich myslí, aby vám vysvetlili čomu nerozumiete, alebo nechápete, verte mi každému by z vás určite odpovedali. V tom prípade by ste sa zachovali ako inteligentný – rozumný človek …..ale obviňovať primátora, ktorý sa zachoval správne ako to má byť v každom slobodnom štáte sa mi zdá veľmi primitívne

 7. Pan Majko môžem Vás poprosiť o odpoved na jednu otázku? Keď skončí súčasný mandát primátorovi plánujete kandidovať v Seredi za primátora???? Dakujem

 8. §422d

  Popieranie a schvaľovanie holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti
  kto verejne popiera, schvaľuje, spochybňuje, hrubo zľahčuje alebo sa snaží ospravedlniť genocídium, zločiny proti mieru, zločiny proti ľudskosti alebo vojnové zločiny spôsobom, ktorý môže podnecovať násilie alebo nenávisť voči skupine osôb alebo jej členovi, ak bol páchateľ alebo účastník tohto činu odsúdený právoplatným rozsudkom medzinárodného súdu zriadeného na základe medzinárodného práva verejného, ktorého právomoc uznala Slovenská republika, alebo právoplatným rozsudkom súdu Slovenskej republiky.

 9. Pred 12 rokmi som sa vyjadril jasne a zrozumitelne, ze v Seredi na post poslanca MsZ a primatora mesta kandidovat NIKDY NEBUDEM.

 10. keď počujem spájanie ĽSNS a vyjadreniu k téme holokaustu genocíde a podobných obvinení neviem, či mám plakať alebo sa smiať tak veľmi im média a niektorí politici – liberáli prišiť akúsi neľudskosť, neschopnosť vcítiť sa do nešťastia iných, že sa to už nedá ani počúvať , už ix krát im povedali že oni nepopierajú holokaust, napriek tomu novinári im neustále dávajú tú istú otázku neviem, či trpia ailzaimerom, alebo sa ich tak veľmi boja, že ich chcú skompromitovať za každú cenu nemajú na nich nič a preto do zvracania neustále opakujú holokaust, uniformy alebo čísla ale ani raz vám média nepovedali, že koľko krát už pomohli sociálne slabším rodinám, pomáhajú zdravotne postihnutím občanom´, že usporadúvajú rôzne zábavné akcie pre deti a to všetko robia už 4 roky odvtedy ako sledujem túto stranu možno to robili aj pred tým neviem, lebo sledovať som začala túto stranu až vtedy ako ju média začali všemožne očierňovať a miesto toho aby ich zavolali do redakcie aby sami im povedali aký je ich program, ani raz ich nezavolali, naopak vždy si zavolali pochybných odborníkov, ktorí na nich nakydali ešte väčšiu špinu, lenže ja som od prírody nedôverčivá neuverím len tak ľahko ak mi niekto niečo poviem sama sa musím presvedčiť čo je pravda a čo nie a div sa svete, žiadne násilie z ich strany som nevidela …..apropo čítali v niektorých novinách, že Milan Uhrík odvtedy ako je Euro poslancom, že z každej svojej výplaty dáva 3 000 EUR na charitu? Určite nie!!!!!!

 11. seredanka 1. decembra 2019, 20:36 at 20:36 – Vas naucili len pisat, alebo citat ste uz zabudli?

  Kazdy Vas dalsi prispevok mimo temu bude zmazany. Ak nie ste schopna pochopit, ze clanok nie je o Vasej oblubenej strane, musite si najst iny priestor na svoje prispevky.

 12. pán Majko čítať viem, ale sa mi zdá divné keď tu spájate minulosť s prítomnosťou, Kultúrny dom s námestím ale už som si zvykla, že vždy si nájdete niečo aby ste si mohli kopnúť do primátora, neviem prečo by som tu mala riešiť vašu averziu proti nemu pekný večer

 13. seredanka 1. decembra 2019, 20:36 at 20:36 -Ako tak čítam ,tie Vaše komentáre tak nevychádzam z údivu . V prvom rade si naštudujte históriu máte v nej veľké medzery. V druhom rade ak ste naozaj taká naivná a veríte , že Kotleba vo vašom prípade skoro spasiteľ ,všetky problémy na slovensku vyrieši tak naozaj nemám slov. Nijaká strana nejde do volieb , kvôli ľudom , ale kvôli sebe a svojmu prospechu toto je môj názor .

 14. Kotleba asi ani netusi ale zato moze mat radost aku reklamu mu robi SOL. Uz tri clanky po sebe😁😁😁 ale zato je to uplne v prdeli aby tu nejaka uradnicka pindolina mesta platena z nasich dani ktore este aj tato skurvena banda zvýšila 100%, rozhodovala o tom ci si slušný clovek moze spravit miting na verejnom priestranstve a dokonca ho zakazat. To absurdná arogancia. To akoze keby obyvatelia chceli protestovat proti zvyseniu dani, na verejnom priestranstve, tak tato pindolina im to moze eate aj zakazat. Tak to je uz uplne v prdeli v tomto meste a systeme. A prave preto budem volit Kotlebu. Proti tomuto skurvenemu, zlodejskemu skorumpovanemu systemu.

 15. Obyvatel 1. decembra 2019, 23:06 at 23:06 – problem je, ze som od ludi s IQ vyssim ako 70 ocakaval pochopenie clankov aspon vo veci, ze NIE SU O KOTLEBOVI, ale presne o roznom pristupe primatora a nim vedeneho mesta k dvom vlastne rovnakym aktivitam.

  Jeho konanie – a Ty to vies velmi dobre – je nebezpecne preto, lebo dnes je obratene proti jednej strane, nedavno bolo proti Tebe a zajtra moze byt voci komukolvek, kto ho dnes obhajuje.
  Vychadzajuc z nedavnej historie vlastne je dost pravdepodobne, ze sa obrati nie proti jednemu, ale viacerym – staci nepodlomit nohy a nezohnut chrbat tam, kde si to on zela.

  Toto je ZLO ktore preniklo do vsetkych stupnov riadenia veci verejnych a toto sposobilo rozklad statu ako takeho.

  Ze ludia citat nevedia, nevedia analyzovat a su povrchni sposobuje, ze systemove riesenia su v nedohladne…

 16. Zzeta Mikletič 2. decembra 2019, 0:01 at 0:01 – pri Vasej mentalnej vybave je vlastne na pocudovanie, ze vobec mate zachovanu schopnost mysliet… 😉

 17. Miloš Majko: nerobte z komára somára. Je to strana ako každá druhá, len media ako ste vy zo strany robia neviem čo. Je to obyčajné ovplyvňovanie občanov. Všetci tu dobre vedia, že ak sa vám nejaký príspevok nepáči, aj keď máme slobodu slova tak ho proste zmažete zo stránky aby bola stránka len v dobrom svetle. Strana normálne zverejnila že sa to konať bude a občania mali právo sa vyjadriť. Osobne si myslím ze keď neprotestuje viac ako 30% občanov tak je normálne a správne stretnutie povoliť. Pán Tomčány sa zachoval správne, kde by bolo mesto nebyť jeho rozhodnutí? Pre mňa za mňa, keby tam chceli mať stretnutie Rómovia, číňani, korejci, Nemci, Američania či Rusi tak by im to malo byt povolené ak splnia ohlasovaciu povinnosť. Toto je môj názor na danú problematiku. Ak sa vám komentár nepáči. Kľudne ho zmažte. (už štím máte skúsenosti ako stránka)

 18. Pre cestovatel2. a dalsich decembra 2019, 4:02 at 4:02 , ludia nechapem co utocite Majka ked nechapete alebo neviete normalne čítať text clanku. On poukazuje na svojvolu a aroganciu rozhodovania primatora a uz takuto aroganciu rozhodovania prebera aj nejaka pindolina obycajna uradnicka zamestnankyňa mesta. Ved to uz je v uplne v pici lebo sa demokracia meni na aroganciu a totalitu kroru si tu ale aj inde zacinaju zavadzat ludia ako je Tomcany a spol ktorich si volime.

 19. Pan majko si nenecha ujst nijaku prilezitost robit si predvolebnu kampan na hocicom a hocikom a tvarit sa ako ludomil a siritel demokracie a slobody slova-ved kazdy to tu dobre pozna,zmazane komentare a podobne…jedinu profesionalnu a nestrannu zurnalistiku na tejto trapnej reklamami prepchatej stranke robi Iveta Tothova

 20. Vas prispevok by sa mal nepacit Vam, pretoze ste si moj clanok bud neprecital, alebo ucelovo tvrdite nezmysly.

  Nie som volicom Kotlebu, no im ich fetis neberiem. Nech si ho volia, mnihi z nich by pred nedavnom polozili zivot za Mezensku – proste spolocnost asi musi mat aj takych ludi.

  Ja sa ale nevenujem im. Ja tu POUKAZUJEM NA FAKT, ZE PRIMATOR TOMCANYI uz podla mna nezakonne zakrocil proti opravnenemu stretnutiu pred volbami do VUC.

  A volicom Kotlebu tento NESPOCHYBNITELNY FAKT EVIDENTNE NEVADI.

  Tvrdim, ze ak primatorovi bude vyhovovat rovnako v buducnosti zakrocit proti volicom Kotlebu, lebo vyciti, ze mu to prinesie profit – urobi tak.

  Aj tieto postoje a zjednodusene videnie sveta sposobuje, ze ZLO SA OPAKUJE a ucinkami znasobuje. A dnes a tu prave volici Kotlebu svojimi postojmi ku konaniu voleneho zastupcu (mesta pod jeho vedenim) dokazuju, ze nie su schopni ani len v diskusii pod publikovanymi faktami sa pricinit o demokraciu a slobodu v krajine.

  Tak coho budu schopni v momente, ked by ziskali silu rozhodovat o zakonoch?

 21. Dúfal som že ľudia v tomto meste sú dostatočne inteligentní aby pochopili zmysel týchto článkov ale hlboko som sa mýlil. Vypisujete tu a ďakujeme Tomcanyimu lebo správne urobil keď nezrušil míting kotlebovcom. A útočíte na Maňka ako by sa on svojimi článkami zasadzoval za zrušenie mítingu. Skutočnosť je však úplne iná. On iba poukázal nato že v podstate Mestský úrad na čele
  s Tomcanim voči jednej akcii zasiahol a nepovolil ju a s druhou nemal problém Majko nevypisujem že mal kotlebovcov zakázať lebo… Poukazuje tu na rozdielny prístup v dvoch podrobných prípadoch. To je všetko. Nič viac a nič menej Skutočnosť je taká že MU na Čele s primátorom nemá právo podľa ľubovôle jednému povoliť a druhému nepovoliť . A vy čo sa tu tešíte a vypisujete že primátor urobil správne keď nezasiahol a útočíte a Majka si láskavo uvedomte že MAJKO svojimi článkami vlastne háji vaše záujmy aby sa Vám na budúce nestalo že Vám Tomcani na budúce zákaze vasestretnutie s Kotlebom lebo sa tak rozhodol bez opory v zákone. MAJKO vlastne piše o svojvôli a o tom že Tomcani si to nemôže dovoľovať.

 22. Nepochopím p. Majko, ako môžete napísať podobnú vetu, ako ste napísali, keď stále hovoríte o tej inteligencii a mentálnej výbave:

  Úradníčka Mesta Sereď pracujúca pod primátorom Tomčányim, sa teda rozhodla nepovoliť stretnutie regulérnej kandidátky do verejnej funkcie na verejnom priestranstve v Meste Sereď. Teda nie v Tomčányiho či úradníčkynej obývačke, spálni alebo na ich dvore, ale na verejnom priestranstve.

  Spálni ?

  Prečo ste vy teda nezorganizovali stretnutie pani Jany Hanuliakovej vo vašej spálni ?

 23. Zzeta Mikletič 2. decembra 2019, 9:08 at 9:08 – … a to sa este niekto cuduje, ze Trnka robi figuranta Kocnerovi. A ze SMERaci tu hadzu miliony hore dole. Vlastne miliardy. Pri takychto obcanoch ako ste Vy, mozu este viac…

 24. Dúfal som že ľudia v tomto meste sú dostatočne inteligentní aby pochopili zmysel týchto článkov ale hlboko som sa mýlil. Vypisujete tu a ďakujeme Tomcanyimu lebo správne urobil keď nezrušil míting kotlebovcom. A útočíte na Maňka ako by sa on svojimi článkami zasadzoval za zrušenie mítingu. Skutočnosť je však úplne iná. On iba poukázal nato že v podstate Mestský úrad na čele
  s Tomcanim voči jednej akcii zasiahol a nepovolil ju a s druhou nemal problém Majko nevypisujem že mal kotlebovcov zakázať lebo… Poukazuje tu na rozdielny prístup v dvoch podrobných prípadoch. To je všetko. Nič viac a nič menej Skutočnosť je taká že MU na Čele s primátorom nemá právo podľa ľubovôle jednému povoliť a druhému nepovoliť . A vy čo sa tu tešíte a vypisujete že primátor urobil správne keď nezasiahol a útočíte a Majka si láskavo uvedomte že MAJKO svojimi článkami vlastne háji vaše záujmy aby sa Vám na budúce nestalo že Vám Tomcani na budúce zákaze vasestretnutie s Kotlebom lebo sa tak rozhodol bez opory v zákone. MAJKO vlastne piše o svojvôli a o tom že Tomcani si to nemôže dovoľovať.

 25. Ja som ho volil. Nehanbím sa za to. Stále ho odsudzujú všetky médiá, ale pozrite sa do minulosti ako vládli iný. Všade sa kradne a nikto nieje vinný. Je načase skúsiť aj inú alternatívu. Možno práve ten koho tam nechcú nastolí poriadok. Ale to je mimo tému. Tomčánimu verím a podporujem ho. Robí mesto krajším a lepším pre život. Si len spomeňte aká bola Sereď diera. Ako sa vravi:len 2cm od raja. 😂

 26. Cestovateľ 2. decembra 2019, 13:59 at 13:59 – klamete – hanbite sa za to, ze ste ho volil aj zato, ze ho podporujete.

  Nehanbite sa totiz anonymne, takze vlastne nijako.

  Ale mozete to napravit a ziskat si pred obcanmi respekt. Staci rovnaky prispevok napisat pod svojim menom a priezviskom, obcan ktory Vas pozna bude mat moznost posudit nakolko a cim je Vasa podpora pripadne motivovana.

  Ja som na tom presne opacne. Ja sa za moj hlas dany Martinovi pri jeho prvej kandidature na post priatela HANBIM, mrzi ma ze som mu ho dal a VEREJNE toto vyhlasujem pod svojim menom a priezviskom.

  Ako ospravedlnenie vsak vzapati uvazdam, ze by ma nenapadlo, ze po nom (jeho funkciu pozname) zostanu desiatky poruseni zakonov v MsBP, sikanovani obcania, selektovane OZ, media a 149 500 Eur nezakonne vyplacanych pocas celeho obdobia co je primatorom jeho zastupcovi.

  Hanbim sa a povazujem za vazny zivotny omyl prejav mojej dovery jeho osobe.

 27. V jednej vete ste napísal viac ako dosť.
  Ak túto vetu niekto nechápe, znamená to, že si úplne zle vysvetľuje demokraciu. Demokracia neznamená, že si kokoľvek môže robiť čo chce. Aj tí najvačší tlčhubovia a demokrati musia vedieť koľko im zákon dovolí a nehovoriac o disciplíne. Jednoducho – o zákone sa nediskutuje. Pokiaľ má niekto výhrady, môže podať návrh na zmenu alebo doplnenie zákona a nie potom tu či alebo niekde inde pindať že je to zlé.
  Kam by sme došli, keby na pár štekajúcich primátor robil podľa ich vôli? Čo tých pár desiatok tisíc?
  Tak sa niektorí zamyslite. Preto je primátor, aby vedel uznať, alebo aj „buchnúť“ do stola. Ale nechcite, aby skákal ako opica podľa toho, ako sa niekto vyspí. Či to už u niekoho v spálni, alebo s niekym na verejnom priestranstve.

 28. Pani Jana Hanuliaková si mala taktiež ako Kotleba prenajať sálu v Dome kultúry a určite by ju neodmietli. Ďalej mala rozpísané, na ktorých priestranstvách v meste si môže robiť svoju kampaň. Predpokladám, že priestor na Námestí Slobody nie je mestom, teda poslancami schváleným Všeobecným záväzným nariadením určený na prenajímanie volebných kortešačiek.A keď táto neznáma osoba sa nedostala do VUC, teraz z toho viní mesto, že nesedí vo VÚC. Prečo nerobila kampaň napr. pred COOp Jednotou, kde mnohé a mnohé iné akcie boli.

 29. Pán dôchodca mesto nemá žiadne vzn kde sa môžu robiť kortesacky a neriešte reči Prečo chcela práve tam a nie inde ani Vám nikto neurčuje kde si máte kupovať chleba a mlieko

 30. Pán Cestovateľ, o Seredi by som radšej pomlčal. Naše mesto je v žalostne úbohom stave. Reálne tu za 12 rok vlády prakticky rovnakého zloženia vedenia mesta a zastupiteľstva, nenastal nijaký pokrok. Furt sa len motáme v bludnom kruhu. Jediný viditeľný pokrok nastal na štadióne. Ale v Seredi skapal pes. Nespravilo sa tu nič pre mladých, či starých. Len úboho napredujeme tam, kde nás míľovými krokmi predbehli všetky okolité mestá alebo väčšie obce.

 31. Pre obyvatel,a Ty kde bývaš? Keď niekto napíše takú volovinu,tak alebo nebol už 12 rokov medzi ľuďmi,alebo je to čistá zlomyselnost.Nehovorim,že by sa nedali veci v Seredi zlepšiť,ale takéto ponosy Ti žiaden Seredan neuverí.Ze vraj ;Zakopaný pes;

 32. dôchodca 2. decembra 2019, 16:17 at 16:17 – ale ju nemali co odmietat, ona NIC NEZIADALA. Ona OZNAMILA vykon svojho prava.

  Podla „logiky“ ktoru ste aplikoval, zajtra sa moze stat, ze uradnicka mesta obcanovi ZAKAZE nejaky druh siat, alebo urcity druh jedla.

  A nie je podstatne, ci vo volbach uspela, alebo nie. A uz vobec to, kde sa s obcanmi stretli ini kandidati.

  Verejne priestranstvo bolo, je a zostane verejnym priestranstvom. Obmedzit ho v pouzivani mozno VYLUCNE ZAKONOM a to len v odovodnenych pripadoch. (ani podzakonna norma ci predpis nesmu byt v rozpore so zakonom)

 33. pán Majko vy sa tu neustále oháňate s tým kto má aké IQ, Ja mám napríklad IQ 118 ale to zrejme bude pre vás príliš malé keďže vám nedám za pravdu, pretože tu neustále opakujete ,že primátor v roku 2017 nepovolil kandidátke stretnutie na námestí ale teraz Kotlebovcom povolil, ak máte také vysoké IQ ako sa nám tu všetkým snažíte dokázať, nenapadlo vás, že sa primátor poučil na vlastnej chybe a teraz nechcel zopakovať tú istú chybu?….A teraz k poznámke na margo Cestovateľa, môžete mi povedať prečo by mal písať pod vlastným menom, keď každý kto aspoň trocha sleduje čo sa tu deje dobre vie, že je tu nebezpečné vyjadriť svoj názor hlavne taký ktorí by mohol naštvať liberálov pretože napriek tomu, že sa chválime, že žijeme v demokracii, že je tu sloboda slova, tak tá tu v skutočnosti nie je. V dnešnej dobe platí iba jediné „Kto chce s vlkmi žiť, tak ten s nimi musí vyť.“ Preto sa tu ľudia vyjadrujú iba anonymne, pretože ak niekto vyjadrí iný názor tak ho média roznosia na kopytách a za vyjadrený názor mu hrozí súd a niekoľko tisícová pokuta- V takomto „slobodnom “ štáte tu žijeme

 34. seredanka 3. decembra 2019, 12:11 at 12:11 – kedze pisete anonymne, je uplne jedno, ake cisla hadzete. Skuste napisat meno a nepisat cisla. Takto o Vas hovori iba obsah Vasich prispevkov, ako napr.:

  „“Kto chce s vlkmi žiť, tak ten s nimi musí vyť.” Preto sa tu ľudia vyjadrujú iba anonymne, pretože ak niekto vyjadrí iný názor tak ho média roznosia na kopytách a za vyjadrený názor mu hrozí súd a niekoľko tisícová pokuta- V takomto “slobodnom ” štáte tu žijeme.“

  Mylite sa! Nie media identifikovaneho diskutujuceho roznosia, tie mu umoznia nazor bezplatne verejne vyjadrit.
  Roznosia diskutujuci, ako Vy. Bez mena, no s dostatocnou davkou agresie, bez pouzitia faktov, no zato so sto percentnou istotou nezmysly vydavajuc za pravdu.

  A su este taki poloblazni, co su schopni napisat, ze klamstvo nimi sirene nie je klamstvo, ale ALTERNATIVNA PRAVDA.

  … a bude horsie …

 35. A ja len dodávam k vášmu príspevku, aj keď viem, že ma pán majiteľ zmaže, že :
  Sereď online- nenávistné internetové noviny

 36. Tak prečo sem píšete? Prečo sa tak znižujete, že sem vôbec chodíte? Podľa toho čo píšete by to malo byť pod vašu úroveň.

 37. pre Sereďanku 3. decembra 2019, 12:22 at 12:22 – ale kdeze zmaze!

  Preco by som zmazaval Vase zrkadlo, do ktoreho sa tak rad pozerate? Ved niet lepsieho dokazu, ako nechat Vas prispevok pre citatelov aby videli, ake utrpenie dobrovolne podstupujete. 😉

 38. Primátora poznám hóóódne dlho a on je podľa mňa nepoučiteľný. O mítingu kotlebovcov jednoduch nevedel, tak ako drvivá väčšina mesta. Som však presvedčený, že na budúce, keď tu budú mať kotlebovci míting a on vyhodnotí, že ak ho zakáže tak mu to prinesie viac hlasov ako keby ho povolil, tak si môžete byť istí, že ho nepovolí v mestských priestoroch. A povie vám tak sa súďte. A až skočí súd už dáááávno nebude primátorom.
  sereďanka nechce sa mi veriť že máte IQ 118. Netreba to číslo podeliť desiatimi?

 39. Nechal som dostatocne dlhy cas na to aby som zistil, ci a kolko diskutujucich pochopi, ze to nie je o povoleni pre Kotlebu alebo nepovoleni zo strany primatora, teda mesta.

  Vysledok je vidiet. Kotleba moze byt na vacsinu svojich volicov hrdy… 😉

  Jediny umysel sledovany tymto clankom s POROVNANIM DVOCH prakticky rovnakych pripadov bol VEREJNE POUKAZAT na to, ze URADNICKA jediny raz v historii mesta rozhodla nad ramec svojich prav a zakona.

  Dokazy muselo zverejnit samotne mesto v dalsich prilohach a to s rozpisom akcii, ktore tam boli, byvaju a byvat budu.

  A boli tam aj akcie cisto komercneho charakteru kde bol mestom vyberany prenajom a to na namesti vybudovanom z fondov EU.

  Jednoducho a v skratke – VEREJNE POUKAZANIE na rozdielny pristup zo strany mesta v rovnakej veci.

  Zodpovedny: primator a statutar mesta Ing. Martin Tomcanyi. Nie preto, ze ho nemam rad, nesuhlasim s jeho sposobom spravy veci verejnych a pod., ale preto, lebo to tak ustanovil zakon a za zodpovednost je on PLATENY.

  Ak sa ludia nenaucia citat cely clanok a rozmyslat nad suvislostami, trvale budu klamani politickymi stranami, resp. ludmi v nich posobiacimi. A je to jedno ci SMERom, SDKU, Mostom, SNS alebo kymkolvek inym.

  Kazdu stranu a jej predstavitelov aj na komunalnej urovni je potrebne sustavne kontrolovat a nastavovat im zrkadlo. Ak to obcan podceni, v kazdej , aj ten umyslami najcestnejsej strane sa najdu PARAZITI, ktori system zacnu zneuzivat. A najlahsie to je prave na komunalnej urovni.

Comments are closed.

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img