ISSN 1337-8481

nedeľa, 19. mája, 2024

Národný inštitút vzdelávania a mládeže si pripomína Svetový deň Rómov

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

MŠVVŠ SR |MM| Na Slovensku žije približne 440-tísic Rómov. V školách sa učia tisíce rómskych detí a v oblasti školstva pôsobia tiež desiatky rómskych pedagógov a pedagogičiek a odborných pracovníkov a pracovníčok. Od roku 1990 si 8. apríla pravidelne pripomíname rómsku kultúru, rómsky jazyk a tradície. Pri tejto príležitosti Národný inštitút vzdelávania a mládeže organizuje seminár pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl so zvýšeným počtom žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) dlhodobo prispieva k podpore rozvoja rómskeho jazyka a vzdelávania o rómskej kultúre na celonárodnej úrovni od predprimárneho až po vyššie stredné vzdelávanie prostredníctvom viacerých projektov a aktivít. Rozvoj rómčiny a budovanie povedomia o rómskej kultúre považuje NIVaM za dôležitú súčasť pri budovaní tolerantnej a rozmanitej spoločnosti.

Pri príležitosti Svetového dňa Rómov organizuje krajské pracovisko NIVaM v Prešove seminár pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl so zvýšeným počtom žiakov zo SZP/MRK. Hlavným cieľom je prezentovať prvky rómskej kultúry, ktoré sú využiteľné v praxi.

Seminár sa uskutoční 11. apríla 2023 vo veľkej aule KP NIVaM v Prešove. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tomto odkaze: NIVaM Deň Rómov.

Program odborného podujatia NIVaM je zložený z kultúrnych vystúpení a workshopov

9:00       Rómska hymna, otvorenie, privítanie, príhovory

9:15       Vystúpenie divadielka pod vedením PaedDr. J. Pierovej

9:45       Nácvik choreografie rómskeho tanca pod vedením p. Gejzu Vaňa

11:15     Aktivity v pracovných skupinách

 

Systematická podpora vo formálnom a neformálnom vzdelávaní NIVaM dlhodobo pomáha školám rôznymi projektmi a tvorbou metodických materiálov, učebníc a kníh. Pravidelne organizujeme pre pedagogickú komunitu aj pracovníkov s mládežou rôzne školenia a vzdelávacie podujatia. NIVaM je tiež garantom súťaže AMARI ROMAŇI ČHIB – Naša rómčina. Súčasťou aktuálnej kurikulárnej reformy je aj vypracovanie nových pedagogických dokumentov z rómskeho jazyka a literatúry. V minulosti sme realizovali medzinárodný projekt v rámci programu Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu Erasmus+ s názvom „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia“.

Vďaka projektu „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť  ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ sa podarilo zvýšiť počet učiteľov a učiteliek, ale aj ďalších zamestnancov škôl, v oblasti využívania rómskeho jazyka, začleňovania informácií o rómskej histórii a kultúre do vyučovacieho procesu. Hlavným cieľom projektu, známym aj pod sloganom „Spolu s Rómami dosiahneme viac“, je zvýšiť odborné kompetencie pedagogických zamestnancov a odborných pracovníkov a manažmentu škôl. Prostredníctvom vypracovania učebných materiálov so zameraním na rómsky jazyk, kultúru a históriu, odborných publikácií a metodík chceme podporiť interkultúrne a inkluzívne vzdelávanie v školách so žiakmi z rómskych komunít.

„V NIVaM sme si vedomí, že dôležitým faktorom pre dosahovanie lepších školských výsledkov detí je nevyhnutné prispôsobenie podmienok vzdelávania ich sociálnym, kultúrnym a jazykovým špecifikám. Preto je medzi našimi prioritami vytváranie vzdelávacích podmienok, ktoré umožnia deťom, žiakom a žiačkam vzdelávať sa v materinskom rómskom jazyku a viac spoznávať rómsku kultúru a históriu,“ povedala Svetlana Síthová, riaditeľka odboru podpory formálneho vzdelávania NIVaM.

Odbor podpory neformálneho vzdelávania v NIVaM pripravuje tento rok vzdelávacie podujatie s názvom Vzdelávanie v oblasti práce s rómskou mládežou. Podujatie je určené pracovníkom s mládežou, mládežníckym vedúcim a mládežníckym dobrovoľníkom, ako aj zástupcom samospráv zodpovedných za mládež a pracovníkom s marginalizovanými a znevýhodnenými skupinami mládeže.

Na vzdelávacom programe účastník získa základné informácie o histórii Rómov na Slovensku, dokáže pochopiť, vysvetliť a prepojiť históriu Rómov s prácou s mladými ľuďmi z marginalizovaných komunít, zlepší si komunikačné zručnosti v oblasti prijímania a poskytovania spätnej väzby a riešenia konfliktov, dokáže aplikovať pojem líderstvo do praxe. Vzdelávací program nadväzuje na Národný Projekt KomPrax – Vzdelávanie rómskych lídrov v oblasti mládeže.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯
  1. Ozaj ešte stavajú bez povolenia a na cudzom pozemku na cukrovarskej? Na túto čvargu nemáte páky ? Len na tých čo chodia do roboty striehnú policajti s radarmi…

  2. 8.apríla si nemusíme nič pripomínať, cigánska kultúra sa nám pripomína každý deň na uliciach, na sídliskových bytoch, u lekára, na pošte, v TV, na cestách…

  3. najviac romov žije v leopoldove , ilave , hrnčiarovciach a dubnici . neviem čím to je ale asi preto že tam je krásna príroda 🙂

  4. Akú históriu majú Rómovia? Nepracuje, nepracujú, nebudú pracovať. Poberanie sociálnych dávok. Obchod s drogami. Postav my dom zasaď strom daj peniaze deti robiť viem. To je tá história? Inak Lunik9 v Košiciach, zničiť betónové paneláky sú dôkazom čoho je to etnikum schopné.

Comments are closed.

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img