ISSN 1337-8481

nedeľa, 19. mája, 2024

Materská škola Komenského vybudovala krásne vonkajšie sedenie v podobe altánku a ďalšej drobnej architektúry

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Na základe výzvy Environmentálneho fondu podala Materská škola na Komenského ulici projekt na podporu enviromentálnej výchovy u detí aj dospelých pod názvom „Školský dvor, ktorý učí environmentálne“. Materská škola úspešne získala finančné prostriedky v čiastke 20 976 eur. Spoluúčasť mesta bola schválená poslancami vo výške 5 % čo je 1 050 eur.

Projekt prispeje k rozvoju osobnosti dieťaťa

Projekt je zameraný na environmentálnu výchovu a je prepojený so vzdelávaním v rámci všestranných oblastí ako Človek a príroda, Človek a svet práce, Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra, Jazyk a komunikácia, pričom sa komplexne rozvíja osobnosť dieťaťa a medziľudské vzťahy v skupine. Projekt vypracovala zástupkyňa MŠ Katarína Jakubcová, ktorá uviedla: „Je určený pre všetky vekové kategórie v štandardnej materskej škole, ktorú navštevujú deti od 2,5 do 6 rokov. Jeho realizácia je nielen žiaduca a prospešná z hľadiska výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj vítaná deťmi, čo je významný predpoklad jeho efektivity. Realizáciou projektu zabezpečíme vhodné podmienky pre také vzdelávanie, ktoré deťom sprostredkuje poznatky, postoje a zručnosti, ktoré podporia vytváranie takých hodnotových orientácií, ktoré im umožnia zaujať stanovisko a prispieť k plneniu cieľov stanovených v tomto projekte aj v rámci environmentálnej stratégie 2030“.

Realizácia ukončená

Spoločnosť Karol Šimonek – Inter zo Svätého Petra v uplynulých týždňoch vybudovala vo priestoroch materskej školy vonkajšiu učebňu v podobe altánku so stolmi a lavicami, s tabuľou a prvkami drobnej architektúry ako nádoby na separáciu, pocitový chodník, nádoby na záchyt dažďovej vody, kvetináče, vtáčie kŕmidlá a búdky, potrebnými pre environmentálnu výučbu. Priestor zároveň poslúži aj na aktívnu výmenu skúseností medzi pedagógmi napr. formou otvorených hodín či workshopov.

V praxi využívajú inovatívne spôsoby vzdelávania

Materská škola na Komenského ulici sa dlhodobo venuje výučbe detí v oblasti životného prostredia. Deti učia vzťahu k prírode prirodzenou, nenásilnou formou. Katarína Jakubcová vysvetľuje: „Náš koncept predprimárneho prírodovedného vzdelávania sa líši od tradičného prístupu k prírodovedným témam v materských školách tým, že vybrané otázky sa deti snažia riešiť vlastnou výskumnou aktivitou, čím sa rozvíja nielen samotný koncept skúmanej prírodnej reálie (javu, situácie, objektu), ale aj proces nadobúdania korektného prírodovedného poznania. To znamená, že do vzdelávania zavádzame také vzdelávacie postupy, v ktorých nie je učiteľ zdrojom poznania, zdrojom poznania sa stáva realita. Učiteľovou úlohou nie je poskytovanie korektnej odpovede ani korigovanie nesprávnych predstáv detí o realite; učiteľovou úlohou je v týchto činnostiach najmä poskytovanie podpory vo výskumných aktivitách tak, aby dieťa zotrvávalo v objektívnom poznávaní prírody (rozvíja spôsobilosť vedeckej práce v úrovni dieťaťa materskej školy).“ 

 

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img