ISSN 1337-8481

sobota, 13. júla, 2024

Schválené dotácie na činnosť združení a klubov

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Mesto Sereď každoročne podporuje formou dotácií právnické a fyzické osoby, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta a ktoré tu pôsobia, vykonávajú činnosť alebo poskytujú obyvateľom Serede služby.

Dotácie budú v roku 2023 poskytnuté v piatich oblastiach:

– oblasť športu

– oblasť mládeže

– oblasť kultúry

– oblasť sociálna

– oblasť rozvoja mesta a životného prostredia

Požiadavky na dotácie vždy posudzujú príslušné komisie. Ak navrhované sumy dotácií v rôznych oblastiach prevyšujú čiastku 10 000 €, podliehajú pred poskytnutím schváleniu v mestskom zastupiteľstve. Poslanci MsZ výšku buď hlasovaním odobria, prípadne podľa zmeneného a hlasovaním potvrdeného návrhu upravia. Navrhované sumy dotácií, ktoré nedosiahnu výšku 10 000 eur schváleniu mestským zastupiteľstvom nepodliehajú. Podporiť žiadateľov mohli aj mestskí poslanci, ktorí mohli ľubovoľne prerozdeliť poslanecké dotácie v maximálnej výške 400 eur.

O výške dotácii na nasledujúce obdobie rokovala Školská, športová a bytová komisia 30.1.2023, Komisia pre rozvoj mesta a živ. prostredie 30.1.2023, Komisia sociálna a kultúrna 1.2.2023 a mestské zastupiteľstvo 9.2.2023. Výšku dotácií, ktorou budú žiadatelia podporení jednohlasne odsúhlasili poslanci aj členovia komisií.

O príspevok žiadalo 46 občianskych združení, organizácií či športových klubov. Celkom bolo prerozdelených 234 000 eur. Výška dotácií za oblasť športu predstavuje sumu len za I. polrok. Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na druhý polrok, bude uverejnená v apríli.

V nasledujúcej tabuľke je v modrom stĺpci požadovaná výška dotácie a v červenom stĺpci pridelená čiastka celkom za žiadateľov v jednotlivých oblastiach:

Celý materiál týkajúci sa dotácií predložený na MsZ: Dotácie  ( v materiáloch nájdete aj vyššie priloženú tabuľku vo vyššom rozlíšení na str. 71 ).

Z tabuľky vyberáme stručne zoznam:

Oblasť ŠPORT:

ŠKF Sereď – požadovaná suma za I. polrok 125 000 eur- pridelená dotácia 47 439 eur

AŠK Lokomotíva Sereď – požadovaná suma za I. polrok 57 000 eur -pridelená dotácia 34 189 eur

HK Slávia OA Sereď – požadovaná suma za I. polrok 36 000 eur – pridelená dotácia 16 744 eur

ŠK Ice Player´s požadovaná suma za I. polrok 28 000 eur – pridelená dotácia vo výške 11 606 eur

Taekwon-do klub Sereď  – požadovaná suma za I. polrok 13 146 eur – pridelená dotácia vo výške 5 778 eur

Tenisový klub – požadovaná suma za I. polrok 6 350 eur – pridelená dotácia vo výške 3 711 eur

Cyklistický klub AB  –  požadovaná suma za I. polrok 2 500 eur – pridelená dotácia 1 772 eur

ŠK Cyklo-tour Sereď požadovaná suma za I. polrok 8 474 eur – pridelená dotácia 3 556 eur

Stolnotenisový klub Mladosť  požadovaná suma za I. polrok 900 eur – pridelená dotácia 581 eur

TJ Rozkvet požadovaná suma za I. polrok 1 500 eur – pridelená dotácia  1 233 eur

AFK Vodra požadovaná suma za I. polrok 500 eur – pridelená dotácia 528 eur

AFK Puma –  požadovaná suma za I. polrok 570 eur – pridelená dotácia 413 eur

OZ Goel –  požadovaná suma za I. polrok  7 000 eur – pridelená dotácia 667 eur

ORF COSMOS CAMPING Sereď –  požadovaná suma za I. polrok 2 000 eur – pridelená dotácia 1 411 eur

OZ Sereď Darts Club –  požadovaná suma za I. polrok 2 000 eur – pridelená dotácia 1 022 eur

Atletika Sereď  –  požadovaná suma za I. polrok 1 000 eur – pridelená dotácia 1 000 eur

 

Oblasť MLÁDEŽ

Športový klub futbalu Sereď – požadovaná suma 4 500 eur – pridelená dotácia 3 819 eur

AŠK Lokomotíva Sereď – požadovaná suma 5 500 eur – pridelená dotácia 4 929 eur

HK Slávia Sereď – požadovaná suma 3 500 eur – pridelená dotácia 3 085 eur

Tenisový klub – požadovaná suma 5 500 eur – pridelená dotácia 3 171 eur

OZ Goel – požadovaná suma 13 000 eur – pridelená dotácia  3 042 eur

Slovenský skauting, 82. zbor Polaris Sereď – požadovaná suma 15 000 eur – pridelená dotácia  9 370 eur

RZ pri Obchodnej akadémii -požadovaná suma 900 eur – pridelená dotácia 777 eur

eRko – požadovaná suma 5 100 eur – pridelená dotácia 2 185 eur

KC PRIESTOR – požadovaná suma 9 850 eur – pridelená dotácia 4 471 eur

Zväz chovateľov zvierat – požadovaná suma 1 500 eur – pridelená dotácia 765 eur

Life is Perfect – požadovaná suma 15 430 eur – pridelená dotácia 3 644 eur

CAMP s.r.o. – požadovaná suma 1 600 eur – pridelená dotácia 992 eur

Pastoračné centrum s. Jána Pavla II. – požadovaná suma 7 000 eur – pridelená dotácia 800 eur

 

Oblasť KULTÚRA

OZ Goel – požadovaná suma 5 000 eur – pridelená dotácia 800 eur

KC PRIESTOR – požadovaná suma 3 500 eur – pridelená dotácia 1 700 eur

Life Is Perfect – požadovaná suma 21 285 eur – pridelená dotácia 2 000 eur

Spevácky zbor GAUDETE – požadovaná suma 1 500 eur – pridelená dotácia 1 100 eur

OLDTIMER MÚZEUM – požadovaná suma 1750 eur – pridelená dotácia 1 650 eur

OZ Vodný hrad – požadovaná suma 1700 eur – pridelená dotácia 1 950 eur

Združenie rodičov pri ZUŠ – požadovaná suma 3 300 eur – pridelená dotácia 2 500 eur

R SVS Seredský spolok J. Fándlyho -požadovaná suma 700 eur – pridelená dotácia 700 eur

Klub zdravotne postihnutých – požadovaná suma 2 100 eur – pridelená dotácia 1 000 eur

Seredan -požadovaná suma 1 000 eur – pridelená dotácia   700 eur

Občan rozhodni – požadovaná suma 2 600 eur – pridelená dotácia 300 eur

 

Oblasť SOCIÁLNA:

Teen Chaleng Slovakia – požadovaná suma 2 100 eur – pridelená dotácia 1 400 eur

Pomocníček – požadovaná suma 800 eur – pridelená dotácia 300 eur

Nikolka Sereď – požadovaná suma 5 500 eur – pridelená dotácia 3 950 eur

Klub zdravotne postihnutých – požadovaná suma 8 000 eur – pridelená dotácia 4 000 eur

Slovenský zväz zdravotne postihnutých – požadovaná suma 5 000 eur – pridelená dotácia 2 500 eur

Občianske združenie Slnko jesene – požadovaná suma 8 000 eur – pridelená dotácia 1 500 eur

Nezábudka Pata -požadovaná suma 1 000 eur – pridelená dotácia  800 eur

STORM – požadovaná suma 15 000 eur – pridelená dotácia 5 050 eur

Trnavská arcidiecéza – charita – požadovaná suma 6 000 eur – pridelená dotácia 4 450 eur

ADOS -požadovaná suma 3 500 eur – pridelená dotácia 3 500 eur

OZ Pri detskom domove – požadovaná suma 5 000 eur – pridelená dotácia 4 050 eur

 

Oblasť ROZVOJ a ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

KC PRIESTOR – požadovaná suma  1 750 eur – pridelená dotácia 1 750 eur

Pomocníček – požadovaná suma 4 072,58 eur – pridelená dotácia 4 000 eur

OZ Prúdy – požadovaná suma 13 700 eur – pridelená dotácia 2 410 eur

OZ Mám rád cyklistiku – požadovaná suma 2 500 eur – pridelená dotácia 2 500 eur

LRL Profitech s.r.o. – požadovaná suma 4 000 eur – pridelená dotácia 4 000 eur

Vlastníci bytov a NP Kukučínova 4443/28 v.z. Naša domová, s.r.o.  – požadovaná suma 740 eur – pridelená dotácia  740 eur

 

Prílohy:

Výsledky hlasovania mestského zastupiteľstva týkajúce sa dotácií:

https://www.sered.sk/materialy_msz/hlasovanie_poslancov/20230209/0027.xml

https://www.sered.sk/materialy_msz/hlasovanie_poslancov/20230209/0028.xml

https://www.sered.sk/materialy_msz/hlasovanie_poslancov/20230209/0029.xml

https://www.sered.sk/materialy_msz/hlasovanie_poslancov/20230209/0030.xml

https://www.sered.sk/materialy_msz/hlasovanie_poslancov/20230209/0031.xml

Zápisnice z rokovania komisií, na ktorých boli dotácie prejednávané:

Školská, športová a bytová komisia https://www.sered.sk/subory/122/20230201170920_20230130zapisnica_63da8eb0040b77.92070978.pdf

Komisia sociálna a kultúrna: https://www.sered.sk/subory/118/20230203152521_20230201zapisnica_63dd1951e0de67.75402613.pdf

Komisia pre rozvoj mesta a živ. prostredie https://www.sered.sk/subory/114/20230202095122_20230130zapisnica_63db798a9ecd82.25943532.pdf

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img