ISSN 1337-8481

utorok, 16. júla, 2024

Niektorí poslanci MsZ v Seredi nepoznajú zákon, no arogancia voči občanom im nechýba

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Sereď / Zase a znovu, sa niektorí poslanci MsZ a členovia komisie ukázali, ako (NE)poznajú zákony a hrajú sa na „nadľudí.

Zajtrajšiemu rokovaniu MsZ predchádzalo rokovanie komisií, ako poradných orgánov zastupiteľstva. Zloženie komisií v tomto volebnom období sme verejne kritizovali z dôvodu v podstate eliminovania občanov na aktívnom podieľaní sa  správy vecí verejných. Do komisií totiž navrhli a poslanci MsZ schválili hlavne – SEBA !!

Článok nájdete tu:

Samospráva pripravila občanov o možnosť aktívne sa podieľať na správe vecí verejných

Úspešne odignorovali záujem zo strany odbornej verejnosti a ukázali tak občanom, že si chcú rozhodovanie (!!) o veciach verejných v maximálnej možnej miere „uzatvoriť do kruhu“ – člen komisie inak poslanec MsZ na jej rokovaní vec navrhne a v komisii poslancom – teda sebe odporučí schváliť. Následne na rokovaní MsZ ten istý poslanec samým sebou navrhnutú a schváliť odporučenú vec skutočne schváli a to dokonca s odvolaním sa na fakt, že komisia (teda aj on) poslancom vec schváliť odporučila. Teda taký kolotoč, ako „vybabrať“ s občanom a zabezpečiť prechodnosť toho, čoho prechodnosť zabezpečiť poslanci (?) majú záujem.

Ale späť k rokovaniu komisií.

Komisie sú verejné!

Účasť verejnosti je na komisiách voľná. Bežný občan síce čas tráviť na komisii nemá, no jej rokovanie mu môže (a malo by) byť priblížené napr. audio alebo videozáznamom záznamom.

Pred niečo viac ako týždňom sme sa rokovania dvoch komisií zúčastnili. Na oboch mimo iné boli rozdeľované dotácie z verejných financií.

Na komisii športovo a školskej sme bez problémov a protestov urobili videozáznam z celého jej rokovania.

Rokovanie komisie rozvoja mesta a životného prostredia sme nahrávali na diktafón. A práve nahrávanie sa nepáčilo poslancovi  Jozef Sečeňovi. Ostro sa ohradil proti zaznamenávaniu verejného rokovania komisie (!!) v priestoroch zasadačky MsÚ (!!) a pridal sa k nemu aj bývalý poslanec a súčasný člen komisie Robert Král. Najhoršie na veci je, že našli podporovateľa aj v osobe ďalšieho poslanca MsZ a predsedu komisie  Jána Himpána. Ostatní členovia sa konfliktu len prizerali nevediac, či sú poslancami vedené obvinenia z protiprávneho nahrávania verejného (!!) rokovania členov komisie odmeňovaných za účasť na komisii v priestoroch MsÚ opodstatnené, alebo má pravdu občan a útočiaci poslanci akurát tak arogantne predvádzajú svoje predstavy o správe vecí verejných a ich spôsob vnímania transparentnosti.

Poslanci v tomto prípade pre občanov žiaľ NEpoznajú zákon a od občanov z pozície moci alebo hlúposti, či arogancie (?) vyžadujú niečo, na čo nemajú právo.

Poslanci MsZ sú verejnými činiteľmi a neobstojí ani to, že v komisii sú členmi aj nie poslanci. Každý člen komisie si musí byť vedomý svojich práv, ale aj povinností. A musí veľmi citlivo oddeľovať to, čo je povahy osobnej (napr. vykonanie potreby na toalete) a čo je jeho konaním súvisiacim s jeho verejne vykonávanou funkciou. Ide totiž o komisiu pri MsZ rokujúcu oficiálne v priestoroch MsÚ (nie teda na toalete, ani nie v obývačke či spálni poslancov Sečeňa alebo Himpána) a všetko, čo sa na komisii (a vlastne na MsÚ) udeje, je teda verejné !! Verejnosť môže byť obmedzená výlučne zákonom a aj to len na čas nevyhnutný a vo veci zákonom presne definovanej. Nie teda hocikedy a v hocičom, čo „len“ niektorým poslancom nevyhovuje, aby sa dozvedeli občania.

Že z našej strany nejde o názor, alebo domnienky potvrdzujú aj rozsudky súdov a dokonca aj judikáty Najvyššieho súdu SR.

Rozhodnutie – Rozhodnutie III. ÚS 169_03

Rozhodnutie – Rozhodnutie III. ÚS 451_2014

Prípadne niečo v reči obyčajnému človeku zrozumiteľnejšej:

Právna analýza:
Podľa čl. 26 ústavy sloboda prejavu a právo na informácie sa zaručujú, pričom jediné obmedzenia ich výkonu sú upravené v čl. 26 ods. 4, podľa ktorého slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.
Podľa nálezu Ústavného súdu SR (II. ÚS 44/00) pri uplatňovaní týchto základných práv musí byť vytvorená primeraná rovnováha medzi právom na informácie na strane jednej a právom na súkromie tých, o ktorých sa informácie získavajú, pričom sa uznáva, že u osôb verejného záujmu dochádza k zúženiu priestoru ich súkromnej sféry, v dôsledku čoho sa adekvátnym spôsobom znižuje aj úroveň ochrany ich osobnostných práv. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy vo svojej rezolúcii 1165 z 26. júna 1998 o práve na súkromie uvádza, že verejne činné osoby (public figures) … musia rešpektovať, že osobitné postavenie, ktoré zastávajú v spoločnosti, automaticky vyvoláva tlak na ich súkromie“.
Každá osoba verejne činná, vrátane zamestnanca štátneho orgánu, musí pri výkone svojej funkcie strpieť zvýšenú kontrolu verejnosti nad takouto svojou činnosťou.
Aj zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny majú právo na ochranu svojej osobnosti podľa § 11 a 12 Občianskeho zákonníka, ako aj podľa čl. 19 ods. 3 ústavy, avšak predmetom tejto ochrany sú len rýdzo osobné práva fyzickej osoby, pričom hlavným zmyslom a cieľom takejto občianskoprávnej ochrany je všestranný rozvoj a uplatnenie osobnosti človeka. Toto hľadisko je potom rozhodujúce aj pri určení, ktoré práva fyzickej osoby a v akom rozsahu sú týmto ustanovením Občianskeho zákonníka chránené.
Zdroj: Centrum samostatného života n.o., www.csz.sk
– – –
Príkladov a rozhodnutí by sme mohli uviesť veľa, no máme zato, že sú to hlavne a práve volení zástupcovia občanov – poslanci MsZ  Sečeň a Himpán, ktorí by si mali aspoň základnú legislatívu naštudovať a konať v súlade so zloženým sľubom poslanca. Neskladali ho tak dávno, aby si jeho obsah mali právo NEpamätať. Samovzdelávanie hlavne u volených zástupcov je dôležité a za vedomosti sa hanbiť netreba. Za čo im ale verejná hanba patrí, je obmedzovanie práv občanov, ktorí od poslancov očakávajú aspoň slušnosť, keď už na profesionalitu a morálku ešte nedosiahli. Nie je však všetkým dňom koniec a preto sa nevzdávajme…  😉
– – –

Je smutné, že znovu sa o poslanecké mandáty uchádzali a zvolení boli jedinci, ktorí už aj na obci (meste) sú si schopní napĺňať mocenské ambície a byť niečo viac, ako je bežný občan, ktorý to všetko (aj ich odmeny a nakoniec aj stoličku na ktorej sedia a stôl za ktorým rokujú) platí.

V praxi sme sa stretli už aj s prípadmi, kedy dokonca starosta obce a poslanci OZ chceli vykázať občanov a médiá s kamerou aj z rokovania OZ. Odvolávali sa na svoje práva akosi ignorujúc fakt, že vstupom do verejnej funkcie, alebo zamestnaním sa vo verejnej sfére a byť úradníkom, znamená výrazné obmedzenie napr. práva vo vzťahu k verejnosti samozrejme pri výkone funkcie. Niektorým arogantným starostom odmietajúcim byť na zázname pri rokovaní orgánu obce sme dokonca odporučili dať si na hlavu papierovú tašku, alebo igelitové vrece. Jeden sa urazil, vyhlásil prestávku a išiel do kancelárie poradiť sa smúdrejším priateľom na telefóne. Po rozhovore otvoril dvere a s údivom nám oznámil, že sme mali pravdu, ospravedlnil sa a pozval nás na kávu, čo sme odmietli a následne rokovanie orgánu pokračovalo samozrejme, že už bez invektív voči právo na informácie si uplatňujúcim občanom a médiám.

V Seredi na komisii vedenej poslancom Himpánom podľa názoru niektorých poslancov (aj samotného predsedu), nateraz občan Ústavou SR a ďalšími zákonmi garantované práva automaticky nemá.  Podľa ich názoru o ne musí prosiť komisiu. Komické? Nie, viac ako tridsať rokov po revolúcii tragédia.

Uvidíme, či na jej najbližšom zasadaní sa poškodeným občanom poslanci ospravedlnia. Určite verejnosť budeme informovať.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯
 1. pre trtena vyšie šak nech nešikanujú ľudí a konečne prehriznú že majko to má v malíčku.voľajaký lampasák ho móže prosiť o radu

 2. a nie rozkazovať mu.majko bol na úradoch aj u kamoša na východe kde im pomohol veci vyriešiť len tým že tam bol.sa posrali po prvej otázke

 3. Myslím, že sa pán Majko chodí radiť a dávať úlohy na úrad, dosť často. Videla som ho tu už niekoľko krát a myslím, že mal namierené pani viceprimatorke, takže nepochybujme o odbornom vedení úradu. A keď sa tu spomínajú komisie. tiež by som bola zvedavá na odborné vzdelanie niektorých poslancov, nakoľko sú aj v troch komisiách.Či to len preto aby sa nejaká dotácia na kaštieľ nestratila. Arogancia niektorých mestských poslancov sa dostáva na úroveň tých čo tu boli pred nimi.

 4. hm, možno by bolo vhodné preskúmať novinárske vzdelanie pána novinára a možno by sa zistilo, že pán novinár nie je až taký novinár a mohli by pána novinára vyhodiť už predo dvermi … možno …

 5. Tak to vidím že pán Majko znovu zaťal do živého a bolí to ešte aj toho minulého.Dosadil si tam rovnakých vychcálkov a zas ten Majko im to kazí.Do toho držím všetky prsty.A prídem na komisiu aj ja nech si ich vychutnám.

 6. Anonymko 6:55- chápem tvoju úchylku v nazeraní do nejakých novinárskych preukazov (ak teda taký doklad aj na Slovensku existuje), ale p.Majko tam bol v prvom rade ako občan, oni vyhadzovali občana, nie novinára, a to je na to celom to najsmutnejšie. Vyhodili by aj teba, keď teda nie si jedným z nich, čo je dosť možné podľa tvojho príspevku…

 7. onie je jednym z nich. on nie je jednym z nikoho. takeho blba nechcu ani „ONI“.
  On je jediny a nenapodobitelný. take blbe hovno nedokaze vyondit ani cd rom.

 8. Ahojte, nuž nedá mi aby som nepodporil pána Majka. Je pravda, že nepoznám do detailov jeho prácu, teda , čo do histórie, ale. Aj ja mám veľa skúseností s terajšou situáciou vo vzťahu samosprávy, či verejnej správy a to ako celku. A pozrite , ako sa chápadla moci začali rozťahovať a začali škrtiť už len písanú, či vyslovenú myšlienku. Ukážková cenzúra a potom už nič nebude, bude tu opäť totalita moci. Takže vážte si prácu pána Majka ako novinára. Určite sa táto jeho nedá ani zaplatiť. Je to jednoducho jeho poslanie.

 9. Majko ty si fakt dilino.este ani nezačali a už sú taký,hentaky… Doteraz Tomčany atď. Ty budeš mať komplex neaky,alebo tá týrali v dectve.

 10. Myslím, že toto sa tu už v minulosti preberalo. Nie som si celkom istý, ale myslím, že komisie boli jedného času aj vysielané. (Covid) Nechápem, čo im na tom teraz vadilo. Ale tak pozícia moci a pocit všemohúcnosti… A čuduj sa svete, známe to mená.

 11. Ak majú problém s prítomnosťou verejnosti na komisiách, asi vedia prečo. Keby konali transparentne, nebol by dôvod sa triasť.

 12. A kde je ten pravdovravný a čestný starosta ktorý tak vehementne s opieral o to ako chce ľudom pomáhať !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Veď zbadáte kto je ONDREJ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 13. Zase si budú presadzovať svoje vlastné záujmy ako v komisiách, tak aj v zastupiteľstve. Zo zákona majú občania sa zúčastňovať na zastupiteľstve a akým právom takýto hajzli si dovoľujú ľudí odtiaľ vyhadzovať. Ich by mali chytiť za krk a vyhodiť nenažrancov. A čo sa týka sľubov, ako sa v jednej riekanke hovorí : sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú. Prečo im to tak vadí účasť občanov na zasadaní? Robí sa tam niečo nekalé o čom by občania nemali vedieť? Podľa mňa, mali by občania vedieť o čom sa o nich rokuje. Alebo o nás, bez nás? Himpán aj so Sečeňom by mali odtiaľ zmiznúť, keď nevedia zniesť účasť občanov, ktorí ich volili.

 14. Tu nestačí to, že sa podarilo vymeniť primátora. Na mestské komisie nemá primátor žiadny dosah, to je v rukách len a len poslancov. Takže ak chceme naozajstnú zmenu treba vymeniť aj všetkých Tomčanyho ritolezov v zastupiteľstve, kde majú znova väčšinu .

 15. pre nadomnou, tak že pán majko mal pravdu keď písal že sú komisie také dôležité a budú si robiť čo im vyhovuje?????to potom môžu brzdiť všetko čo bude primátor robiť pre ľudí??????vie mi voľakto odpovedať????

 16. Ahojte, aby sme sa / ste sa / zbytočne nestresovali. Môj odkaz pre všetkých, teda prispievateľov tu, ale i neprispievateľov je takýto.
  Aj inde ako v Seredi je presne to isté. Teda , ak už sú tam, tí poslanci, veľmi často a dovolím si tvrdiť, že takmer vždy, sa odklonia od svojich sľubov a hádam v dobrej viere aj na začiatok svojej charakternosti. Stanú sa z nich / často/ iba pritakávajúci zdvíhači rúk. Malá moc vždy poteší. Ale je tu jedna výhra a to v tom, že sú doma. Máme, máte možnosť ich pekne slušne vyhrešiť. A najlepšie priamo pred ich domom, aby vedeli , čo zas spravili. Horšie je to v tej inej , celonárodnej politike- že jeden volebný obvod. Ha, ha a ešte raz ha. Tam ani divá /prasiatko/ netuší, kto bude rozhodovať o mojom regióne.

 17. Zloženie komisie závisí od toho, ako si to zastupiteľstvo určí a schváli. Priklad definovania členov ako odborníkov v inom meste :
  „Komisie sú zriadené ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestského zastupiteľstva.
  Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a členov schválených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov.
  Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec mestského zastupiteľstva – a schvaľuje členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb“.

 18. Ďakujeme pán primátor za úpravu cien za poskytované služby na cintoríne.
  Občanom je naprosto zrejmé, že od Vášho nástupu do funkcie primátora ste zjavným prínosom pre občanov. Vďaka.
  Dúfame, že nie „upravené“, ale nazvime to presnými výrazmi „zvýšené“ ceny za poskytované služby na cintoríne prispejú do mestského rozpočtu dostatočne, aby mohli poslúžiť ďalšiemu navýšeniu Vášho príjmu vyplývajúcemu z výkonu Vašej funkcie.

 19. Vydrž „cintorín“! Pán Majko určite pána primátora navštívi s kamerou a pán primátor v obsažnom rozhovore vysvetlí verejnosti skrz SOL, prečo bolo potrebné upraviť ceny za služby nahor a nie nadol. Krok za krokom. Všetko bude.

 20. Cintorín 10. februára 2023, 21:04 – a diskutujuci vyssie:

  Odpoved je uplne jednoducha – VZN so zvysenymi poplatkami NEschvaluje primator, ale POSLANCI MsZ !!

  Ide o kompetencie v samosprave, ktore pravdepodobne nepoznate. Mozno v systeme vzdelavania na ZS a skolach vyssich fakt chyba vyuka aspon zakladneho prezitia v dobe po revolucii…

 21. Nie je to tak dávno, čo bol Tomčányi kritizovaný aj za to čo schválili poslanci. A to píšem ako nevolič Tomčányiho a volič Kurbela. Ale inak súhlasím s tým, že treba rozlišovať kto má aké kompetencie a občas treba byť objektívny.

 22. Už sa len nepokakajte s tým večným kritizovaním. Robíte to, len aby ste sa zviditeľňovali. Veď všade sa zvyšujú poplatky a vy chcete, aby sa znižovali? Je to nepríjemná vec ktorá sa nás dotýka. Ak to dokážete urobiť lepšie, nech sa páči. Budeme len radi.

Comments are closed.

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img