ISSN 1337-8481

nedeľa, 16. júna, 2024

Poskytovanie príspevku na stravovanie pre nepracujúcich seniorov

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Príspevok na stravovanie sa poskytuje poberateľom starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského a vdoveckého dôchodku, ktorý nemá príjem z pracovnej činnosti alebo podnikania. Výška príspevku činí 0,60 eur na jedno hlavné jedlo denne. Táto suma nebola menená od roku 2017.

Vzhľadom na rastúce ceny obedov bol na rokovanie MsZ poslancom dňa 13.12.2022 predložený návrh na zvýšenie príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov na 1 euro za jedno hlavné jedlo.

Poslanci boli oboznámení aj s dopadmi takéhoto zvýšenia na mestský rozpočet. Výdavky v rozpočte mesta na rok 2022 na poskytovanie príspevku na stravovanie nepracujúcich seniorov boli vo výške 23 500 €. Schválením zvýšenia príspevku na 1 € budú predpokladané výdavky na poskytovanie príspevku zvýšené o sumu 16 500 €.

Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní 13. 12. 2022 návrh schválili a upravili výšku príspevku na 1 euro. Pravidlá poskytovania príspevku nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.

Príspevok na stravovanie je poskytovaný žiadateľovi na základe vyplnenej písomnej žiadosti doručenej na mestský úrad. K žiadosti je potrebné doložiť:

a) rozhodnutie o poberaní dôchodku

b) doklad o preukázaní hmotnej núdze, doklad odkázanosti na sociálnu službu alebo preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím resp. preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom

Mesto Sereď vypláca príspevok na stravovanie seniorovi za nasledovných
podmienok:

a) predloženie dokladu zo stravovacieho zariadenia, v ktorom bude uvedený počet odobratých obedov v danom kalendárnom mesiaci alebo za obdobie predchádzajúcich troch mesiacov

b) doručenie dokladu na Mestský úrad v Seredi – referát pre sociálnu oblasť po ukončení kalendárneho mesiaca

c) nedošlo k zmene podmienok, za ktorých bol príspevok na stravovanie priznaný

Príspevok je vyplácaný:

a) v hotovosti na Mestskom úrade v Seredi, alebo
b) na bankový účet seniora, ktorý si uvedie v žiadosti

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img