ISSN 1337-8481

utorok, 16. júla, 2024

Rozhovor s odchádzajúcim primátorom Martinom Tomčányim

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Ing. Martin Tomčányi bol poslancom MsZ v Seredi od roku 1991 do roku 2010. Neskôr pokračoval vo verejnej správe vo funkcii primátora mesta Sereď, v ktorej pôsobil dvanásť rokov.

V roku 2010 o primátorskú stoličku bojovalo spolu s ním ďalších osem kandidátov: Miloš Hanus, Ján Himpán, Slávka Kramárová, Ľubomír Kyselý, Marek Lovecký, Peter Rampašek, Jaroslav Troják a Jozef Vereš. Z celkového počtu 5 354 odovzdaných hlasov pre primátora Martin Tomčányi získal 1 725 hlasov.

-V roku 2014 sa na funkciu primátora prihlásili iba dvaja kandidáti: Martin Tomčányi a Jaroslav Troják, ktorý získal 564 hlasov a s počtom 3 797 hlasov vyhral opäť M.Tomčányi.

-V roku 2018 sa o pozíciu primátora uchádzali traja kandidáti a to Zuzana Horváthová, Pavol Kurbel a Martin Tomčányi. Prvá z nich získala 226 hlasov, Pavol Kurbel 1 341 hlasov a Martin Tomčányi vyšiel opäť víťazne s 3 885 hlasmi.

Nikto nemôže uprieť, že sa počas týchto rokov mesto menilo a posunulo vpred. Spomeniem napríklad zrealizované projekty: zrekonštruovaný amfiteáter, nová tržnica, športová hala Sokolovňa, atletická dráha na ZŠ J.Fándlyho, dokončený pavilón G pri Cirkevnej ZŠ, máme jedno z najmodernejších kín na Slovensku, zrekonštruované sály (obradná a rokovacia na MsÚ, veľká estrádna DK vrátane oboch pódií), veľkou zmenou prešiel zámocký park a bastión kaštieľa, nový parčík Komenského, zrenovovaný malý park na námestí a “Kubačov “park vedľa Progresu, nový prívod pitnej vody Jelka – Sereď v dĺžke 16 km, nové rozvody tepla na takmer polovici územia mesta a CZT. Školy, škôlky a niektoré mestské budovy vrátane budovy MsÚ prešli rekonštrukciou alebo modernizáciou, bola zkúpená budova pre mestskú políciu a vytvorené profesionálne záznemie a budova pre seniorov, kde sú priestory pre deti, zrenovované boli všetky sochy v meste, pribudla nová socha Legionára o ktorej sa hovorilo desaťročia , Skate park, workout, cylotrasy a veľa – veľa iného. S Martinom Tomčányim v nasledujúcich riadkoch prinášame rozhovor, v ktorom zrekapituluje uplynulých dvanásť rokov a prezradí aj čomu sa bude ďalej venovať.

Mnoho ľudí prekvapil fakt, že ste sa v novom volebnom období rozhodli už nekandidovať za primátora. Môžete povedať prečo?

Tri volebné obdobia – 12 rokov vo funkcii primátora je dosť. Som presvedčený, že zodpovedný človek by mal vedieť kedy je čas prísť a kedy odísť.

Skúste prosím zrekapitulovať uplynulých 12 rokov.

Bolo to obdobie úspešných projektov, nadšenia, spolupráce, budovania a organizovania dobrých vecí pre obyvateľov mesta. Mal som šťastie na výborných kolegov a spolupracovníkov ktorých si vážim a bez ktorých by to nešlo. Takisto bola nutná podpora väčšiny poslancov. Vždy som vychádzal korektne s prednostom, s vedúcimi oddelení, s radovými zamestnancami i občanmi .

Od Vášho nástupu do funkcie ubehlo dlhých 12 rokov. Veľa sa toho zmenilo. Ako vnímate súčasný stav mesta?

Vždy je čo zlepšovať. Veľa bolo spomenuté vyššie a som rád, že veľa projetov bolo zrealizovaných. Je skvelé, že napriek rozsiahlym investíciám sa mesto v súčastnosti nachádza vo výbornej finančnej kondícii.

Je niečo čo by ste dnes už urobili inak?

Asi by som bol k niektorým indivíduám, ktorí sa správali primitívne odmeranejší a tvrdší. Keď im aj odpustíte ich podpásovky neberú to ako veľkorysosť. Je to o inteligencii. Minulosť ale nevieme zmeniť, tak načo sa tým zaťažovať. Všetko je tak ako má byť.

Každý kto z primátorskej stoličky odchádza zanecháva za sebou rozpracované projekty, ktoré dokončí nové vedenie. Môžete prezradiť aké novinky môžu občania očakávať?

Pripravené je zateplenie a rekonštrukcia škôlok, Domu kultúry vrátane divadelnej sály a knižnice, parkovisko pri železničnej stanici, veža pre deti na cvičenie pri workoute, úprava vnútrobloku na D. Štúra, pokračovanie rekonštrukcie škôl, výbeh pre psíkov s prekážkami (už sú zakúpené – podpora fy SAMSUNG) , úprava nábrežia a koryta Váhu pre malé plavidlá a rekreačné účely, vyčistenie ramena pod mostom do campingu.

Je niečo čo ste mali v pláne vybudovať / urobiť a nepodarilo sa Vám to naplniť?

Vyčistenie zátoky pod mostom do kempimgu. Dovolím si upozorniť, že odtokový kanál je zarastený a nachádza sa tam množstvo popadaných stromov nad i pod mostom, čo sme boli schopní spolu s armádou, mestom, ŽP a dobrovolníkmi na jeseň v tomto roku vyriešiť. ( správa a foto sú súčasťou zápisnice bezpečnostnej rady okresu OÚ Galanta). Vďaka udaniam a zlým ľuďom sa to zatiaľ nepodarilo.V prípade prívalovej vody bude most ohrozený a určite ho nebude zachraňovať samozvaný novinár, ale ostane to na armáde, hasičoch, primátorovi a dobrovoľníkoch.

Ktorý problém považujete v meste za najdôležitejší a bude ho treba prioritne riešiť?

Zo strategického hľadiska pre ďalšie generácie je to otázka pitnej vody a rozvodov tepla. Nový hlavný prívod pitnej vody do mesta v dĺžke 16 km je zrealizovaný, ale mnohé mestské horizontálne rozvody a stupačky v bytovkách sú po dobe životnosti. Aby boli dodávky vody bez havárií, je potrebná spolupráca so ZsVS a nutné podieľať sa investične na obnove potrubí. Podobne sme zrekonštruovali cca 45% tepelných rozvodov a je treba ísť do zvyšnej časti mesta. Energetika už projekt pripravuje – čaká sa na výzvu. Je mimoriadne dôležité pokračovať v nastúpenom trende. V najbližšom období bude nutné riešiť zvýšenie poplatkov za energie, zabezpečenie chodu škôl a škôlok, poplatky za smeti, dane, mzdy a v týchto súvislostiach schváliť vyrovnaný rozpočet. No a na jar by sa mala začať rekonštrukcia mosta ponad železnicu.

Mesto je momentálne v dobrej finančnej kondícii, no samosprávy čakajú ťažké časy. Je mesto pripravené zvládnuť krízu, ktorá prichádza ?

Každé vedenie by chcelo moderné mesto, s komplet novými chodníkmi, krásnou zeleňou, zišlo by sa viac rozšíriť škôlky, postaviť ďalší domov dôchodcov, športoviská a množstvo ďalších vecí. Môžete chcieť, ale máte len určité množstvo financií, jeden personál a obmedzujú Vás zákony. Treba stáť nohami na zemi…Vidieť nedostatky v meste, mať smelé plány a nápady má mnoho ľudí. Avšak dotiahnuť projekt do konca a vyrovnať sa s krízou je na vedení mesta. Netreba sa sťažovať, ale hľadať riešenia. Za uplynué roky bolo veľa krízových situácií ale dokázali sme problémy riešiť pragmaticky, pokojne a s rozvahou. 12 rokov riadil mesto skvelý kolektív ľudí, ktorým na meste skutočne záležalo. Profesionálny prístup a odbornosť bola na prvom mieste, čomu zodpovedá aj výborná finančná kondícia mesta. V hodnotení finančného zdravia samospráv v roku 2022 sme zo 141 samospráv Slovenska obsadili 11 miesto. V kase mesta ostáva cca 3 500 000 eur. Dobrý štart pre nového primátora, čo poviete? Je to o profesionalite, slušnosti a zodpovednosti.

Nová funkcia v pozícii primátora prináša so sebou aj značnú mieru popularity. Zároveň moc rozhodovať, riadiť ľudí, byť takmer vždy kam primátor príde stredobodom pozornosti– to všetko môže u niekoho priniesť aj zvýšené ego a pocit nadradenosti. Ako to bolo u Vás?

Dobrá otázka. Sám seba hodnotiť nemôžem, ale po celý čas som sa snažil ostať slušný, s veľkou dávkou empatie a ľudskosti. Pokora a ochota pomôcť zamestnancom alebo občanom by mala byť pre primátora alebo starostu samozrejmosťou. Ak som vedel, snažil som sa hľadať riešenia a nikto nemôže povedať, že som odmietol pomôcť alebo nechcel nájsť riešenie problému spolu so svojimi kolegami. Problematické sú susedské spory, kde spor nevie vyriešiť primátor, ale dotknutí sa musia obrátiť na súd.

Funkcia primátora je verejná funkcia a človek v tejto pozícii musí zniesť aj zvýšenú mieru kritiky, stretáva sa s tlakom verejnosti. Zasiahla Vás aj doba Covidu a s tým súviace napätie v celej spoločnosti. Viete z vlastnej skúsenosti k tomu niečo povedať?

Vecná a právom vyslovená kritika posúva vpred. Avšak ak absentuje slušnosť a nastupujú namiesto argumentov urážky, osočenia a udania, nie je možné problém vyriešiť. V dnešnej dobe môže pseudonovinár alebo vytupený hlupák bez poznania problému písať klamstvá, ubližovať, udávať a v podstate sa mu nič nestane. Súčastná spoločnosť je nastavená agresívne, vytratila sa elementárna úcta a slušnosť. Pri Covide sa ukázali charaktery niektorých Seredčanov v plnej nahote. Ísť do kaviarne, dať si kávu a potom ísť s bločkom prevádzku udať na mestskú políciu, to je sila. Alebo dožadovanie sa vstupu na MsÚ na základe nejakej výnimky z Ministerstva životného prostredia. Lebo ON má výnimku a všetci sa máme uvedomiť, lebo ON má elektromobil z ministerstva, lebo ON je poradca ministra, lebo … A opäť udania na polícii. Obdobie Covidu však prebudilo v ľuďoch aj to dobré. Lekári, sestričky, dobrovoľníci a dobrovolníčky, pracovníci mesta s prednostom Tiborom Krajčovičom, ktorý všetko organizoval sa prejavili úžasne. Pomáhali nezištne, obetavo a to sa cení. Patrí im všetkým za to náročné obdobie jedno veľké ĎAKUJEM. Je to dôkaz, že v Seredi je ale stále dosť šikovných, milých a dobrých ľudí, ktorí zlo prečíslujú.

 Aký odkaz máte pre nového primátora / poslancov?

Snažiť sa ľudí spájať bude výzva pre primátora, viceprimátora, poslancov a hlavne pre prednostu. Čaká ich množstvo stretnutí a úloh, kde bude dôležité odosobniť sa, dokázať potlačiť vlastné ego a spolupracovať navzájom v prospech nášho mesta.

Počas vášho primátorského obdobia ste sa stretli s množstvom osobností : či už s politikmi, umelcami, generálmi, riaditeľmi, vedcami, profesormi, hudobníkmi a pod. Je niekto, kto na Vás zanechal dojem a rád na toto stretnutie spomínate? 

Máte pravdu, tých stretnutí bolo neúrekom. Počas môjho primátorovania tu boli traja prezidenti a so všetkými som sa stretol osobne. Vystriedali sa aj piati predsedovia vlády a všetci boli na návšteve v Seredi. Vo funkcii náčelníka ženijného práporu, dnes už pluku sa vymenili šiesti velitelia a s každým som mal nadštandardné a korektné vzťahy. V Seredi vystupovali mnohí slovenskí aj zahraniční speváci i kapely, s niektorými hudobníkmi sme sa tiež stretli osobne. Naše mesto sa aj vďaka tomu zviditeľnilo na celom Slovensku.
A kto na mňa urobil najväčší dojem? Boli to mnohí: napríklad učitelia, riaditelia, vychovávateľky, kuchárky, čašníci, vodiči, hudobníci, úradníci, predavačky, murári, montéri, elektrikári, vodári, mechanici, záhradníci,lekári, sestričky, majitelia firiem, ľudia zo všetkých spoločenských vrstiev. Bol to každý jeden človek, ktorý vykonal niečo nezištne, každý, kto pomohol druhému, daroval napr. krv, zachránil život, urobil dobré skutky, urobil pre iného niečo milé len tak. To sú pre mňa hrdinovia a takých ľudí si vážim. Som rád, že som mal česť spoznať hlavne takýchto obyčajných, charakterných avšak vzácnych ľudí.

Môžete naznačiť, aké bude Vaše ďalšie smerovanie? Uvediem, že vo voľbách do VÚC ste boli úspešný aj bez politickej podpory. Ako jediný Slovák v okrese Galanta za severnú časť ste získali 6160 hlasov z toho v Seredi 2500. Ak by ste išli aj na primátora, podľa tých hlasov by ste vyhrali opäť.

Podľa hlasov asi áno, ak by som kandidoval, ale ja som na primátora nekandidoval a vyššie som sa vyjadril , že všetko je tak ako má byť. Vrátim sa k podnikaniu. Síce som uspel vo voľbách do VÚC ako poslanec, ale radšej by som bol, keby nás tam za severnú časť okresu Galanta bolo viac. Zasadnutia budú raz za 2 mesiace a ja sa budem snažiť spolupracovať s každým, kto bude nápomocný nášmu mestu a okresu. Dobré veci vždy podporím.

Aké sú Vaše slová pre občanov na záver?

Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste mňa osobne a náš kolektív počas tých rokov podporovali. Verím, že stopa, ktorú sme v našom meste zanechali v podobe horevymenovaných investícií je pozitívna a trvalá. Dovolím si poďakovať aj všetkým spolupracovníkom, kolegom, partnerom, priateľom, zástupcom firiem a rodinným príslušníkom, za slušnosť, vytrvalosť, trpezlivosť, pokoru a pochopenie v ťažkých obdobiach, ktoré sme museli spolu zvládnuť.

PRAJEM VŠETKÝM SEREDČANOM LEN TO DOBRÉ, VEĽA ŠŤASTIA, ZDRAVIA, DOBREJ NÁLADY A POHODY…

S pozdravom Martin Tomčányi

 

video

foto

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img