ISSN 1337-8481

streda, 22. mája, 2024

Reč a komunikačné možnosti samosprávy

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Bc. Miroslava Miklošovičová, Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Sereď /

Je dôležité komunikovať

„Beseda bola napríklad o komunikácii a zelených projektoch mesta Sereď. Dozvedela som sa, ako sa v rámci súčasnej doby máme správať na internete, čo robiť v prípade, ak by sme niečo v našom meste chceli zmeniť, kam a komu máme dať vedieť, čo by sme chceli zmeniť a hlavne, že komunikácia je veľmi potrebná a dôležitá. Ak by sme nekomunikovali, nevyriešili by sa problémy ohľadom nášho života a života ľudí okolo nás.“ (Tamara G.)

V jeden októbrový piatok sa žiaci 9.A triedy presunuli v rámci predmetu mediálna výchova z CZŠ sv. Cyrila a Metoda do priestorov Mestského úradu v Seredi. Svoj čas im venovala pani Ing. Zuzana Slahučková (samostatný referent pre komunikáciu mesta a zelených projektov). Spoločne absolvovali besedu pod názvom „Reč a komunikačné možnosti samosprávy“. Cieľom stretnutia bola diskusia k téme komunikácia a kľúčové problémy nášho mesta, formy, možnosti, spôsoby komunikácie so zreteľom na aktuálne kľúčové témy samosprávy. Žiaci sa v rámci predmetu na besedu vopred pripravovali, zostavili témy a otázky, ktoré ich zaujímali a následne ich osobne kládli Ing. Slahučkovej. Podľa vyjadrenia samotných deviatakov si žiaci odniesli množstvo užitočných informácií a zároveň pozitívnych dojmov.

Medzi mnohými témami dominovali najmä forma a spôsoby komunikácie, zelené projekty, správanie sa na sociálnych sieťach, aké sú možnosti riešenia drogovo závislých obyvateľov. Žiakov tiež veľmi zaujímala samotná náplň práce p. Slahučkovej a jej vzťah k svojmu povolaniu – teda, či ju práca napĺňa a baví. Pani Slahučková svojou odpoveďou deviatakov naviedla prirodzene k tomu, aby sa snažili svoje ďalšie študijné a pracovné plány smerovať k tomu, aby tak ako ona, aj oni raz vykonávali povolanie, ktoré ich bude baviť, nakoľko sa to podľa jej slov prejaví v kvalite vykonanej práce a zároveň aj v ich vlastnej spokojnosti. Upriamila pozornosť žiakov aj na dôležitosť času pre vlastnú rodinu popri povolaní, ktoré sa rozhodnú raz vykonávať.

Ďakujeme pani Ing. Slahučkovej za jej vzácny čas, ktorý nám ochotne a plnohodnotne venovala.

O čom bola konkrétne reč? Samotní žiaci to zhrnuli takto:

O čom sme na besede diskutovali a čo si sa k týmto témam dozvedel/a?

„Na besede bola reč napríklad o tom, aké kroky robia zamestnanci mestského úradu, aby šetrili energiami. A reč bola, tiež, o zamestnancoch mestského úradu, kto všetko je mestom zamestnaný… Bavili sme sa aj o zelených projektoch a hlavne o tom, ako by mala alebo nemala prebiehať komunikácia.
Dozvedela som sa, že mesto chce dať na všetky budovy, ktoré vlastní, slnečné panely a niekde to už aj skúšajú. Určité kroky sa už teda podnikajú. Dozvedela som sa, že zamestnancov mesta stretáme dennodenne vonku (to som ale vlastne už vedela :)). A tiež, že nad týmito zamestnancami mestského úradu je prednosta, nie primátor.“ (Laura K.)

„…občianske združenie, ktoré zapája drogovo závislých ľudí do práce (Teen Challenge) “ (Ema M.)

„Dozvedela som sa, že Sereď má záujem o úpravu a zveľaďovanie mesta.“ (Ester C.)

„O zelených projektoch – napr., že sa snažia zabezpečiť na každom dome alebo na každej bytovke solárne panely a akými spôsobmi riešiť prípady s drogami a že drogovú závislosť riešia občianske združenia.“ (Alex V.)

Akými formami komunikácie vystupuje mesto voči verejnosti / občanom? Aká je vhodná – ideálna podoba komunikácie?

„Mesto s občanmi komunikuje rôznymi spôsobmi: mestským rozhlasom, novinami, možno rádiom a dnes najpoužívanejšími sociálnymi sieťami. Podľa mňa sú v našom meste najvhodnejšie dve formy komunikácie. Jedna je pomocou sociálnych sietí, pretože tie majú v dnešnej dobe obrovské zastúpenie, veľa vecí sa už rieši len cez ne. Ale druhá sú noviny alebo rozhlas. Síce má sociálne siete veľa ľudí, staršia generácia už v tomto moc nevyniká. Aj keď my o tom často nevieme, okolo nás sa stále dejú nové a nové veci, ktoré možno ešte nie sú realitou, ale časom sa môže toho veľa uskutočniť.“ (Tamara G.)

„Formy komunikácie: na Facebooku – prostredníctvom otázok a odpovedí; prostredníctvom článkov na internetovej stránke; mailami; telefonátmi a osobnými stretnutiami.
Vhodná podoba komunikácie: keď si povieme veci z očí do očí, nenadávame a prijmeme aj názor druhých. Keď treba kritiku, nech je bez urážok a nech je vždy pravda tá, ktorú budeme obhajovať a zastávať. „Pravde veriť, pravdu žiť a pravdu brániť.“ (M. R. Štefánik). Nech je naša kritika konštruktívna, nielen kritizovať, ale predovšetkým dať návrhy, ako zabrániť daným problémom…“ (Laura K.)

„…buď verbálna alebo neverbálna ale hlavne slušná komunikácia“ (Ema H.)

„…novinami, rozhlasom, obnovovaním mesta – slušná a chápavá komunikácia i výmena názorov“ (Ester C.)

„Dôležitý je rešpekt ľudí voči sebe. Sereď stanovuje nápady a projekty na obnovu mesta. Na sociálnych sieťach sa ľudia často ponižujú, hádajú a nerešpektujú sa navzájom. Mesto komunikuje v podobe novín, rozhlasu, na sociálnych sieťach. Komunikácia by mala byť slušná, rešpektovaná, tolerantná výmena názorov, chápavá,…“ (Dominika H.)

Čo si sa dozvedel/a o zelených projektoch? Aké zelené projekty boli na besede spomenuté?

„Ako takým hlavným zeleným projektom v Seredi boli solárne panely na streche budovy mestského úradu“. (Tamara G.)

„…vybudovali sa fotovoltaické elektrárne na budove Mestské úradu a mestských policajtov“ (Ema M.)

„Naučil som sa, že niektoré zelené projekty (ako napr.: „Ovocný sad“ na Fándlyho škole), má na starosti p. Ing. Slahučková. Že sa mesto chystá pokryť všetky strechy budov solárnymi panelmi, s cieľom priblížiť sa k energetickej samostatnosti mesta.“ (Max F.)

Žiaci prišli s viacerými a veľmi podnetnými návrhmi pre zlepšenie videnia mesta Sereď v očiach širokej verejnosti:

„V mojom záujme v meste Sereď je, aby sme konali spoločne ako mesto a nie ako jednotlivci. V dnešnej dobe chce každý všetko zvládnuť sám, ale spolu dokážeme viac, nie? Páčilo by sa mi viac kultúrnych stretnutí a podujatí.“ (Tamara G.)

„Zlepšila by som prostredie mesta Sereď – konkrétne viac zelene by bolo potrebnej, menej znečisťovania (lenže to závisí hlavne od ľudí). Sereď by mohla vyzerať oveľa krajšie, keby tu bolo viac zelene a kvetov…. (aj keď, páči sa mi aj tak dosť :))
Tiež si myslím, že by bol fajn nápad, keby tu boli občas také kultúrne programy, nejaký koncert pre mladých, kľudne aj starších. Nejaký dobrí, nevulgárni speváci, skupina. Alebo nejaké tanečné vystúpenie. Nejaká skupina, čo je známejšia….“ (Laura K.)

„…myslím, že Sereď pozná veľa ľudí, ale tak mohol by sa spraviť nejaký veľký projekt, ktorý by inšpiroval okolie…“ (Ema H.)

„Centrum, aby sa viac zaoberala životným prostredím…“ (Ester C.)

„Väčšie múzeum, dôkladné čistenie prírody, modernejšie budovy…“ (Dominika H.)

„Väčšina Slovákov vníma Sereď skrze správy, kde väčšinu času sa Sereď „prezentuje“ ako „križovatka drogových dílerov“ a pod., Zlepšil by som kultúrne podujatia, opatrenia voči drogám a vytvoril viac parkov alebo takých centier miest so zeleňou…“ (Max F.)

„…televízny program (niečo ako KREA)“ (Ema M.)

Deviataci zhrnuli svoje vlastné dojmy a postrehy z besedy, teda čo sa im páčilo, čo ich zaujalo a aký majú celkový pocit z aktivity takto:

„Veľmi sa mi páčilo ako s nami Pani Slahučková komunikovala, pre veľa ľudí sme ešte stále deti bez rozumu, ale na besede som sa konečne cítila prijatá niekým vážnejším. Táto téma ma veľmi zaujala a preto som vďačná, že som sa mohla besedy zúčastniť a naučiť sa niečo nové o komunikácii a meste, v ktorom žijem :)“ (Tamara G.)

„Páčilo sa mi, ako pani Slahučková vedela komunikovať, zaujalo mňa, keď sme sa bavili o tom, že do ktorých oblastí vedia zamestnanci úradu zasiahnuť (konkrétne o kultúrnych aktivitách). Beseda nesplnila moje očakávania, keďže som si myslela, že to bude nudná dvojhodinová prednáška, ale naopak, bola veeeľmi zaujímavá 🙂 nad moje očakávania. Som za ňu veľmi vďačná. Ďakujem.“ (Laura K.)

„Tak, ak by som mala byť úprimná, mňa to moc nebavilo, ale Ing. Slahučková bola komunikatívna, milá a bola mi sympatická, takže tým ma zaujala celá beseda. Áno, myslím si, že všetko, na čo sme sa pýtali, zodpovedala.“ (Ema H.)

„Páčilo sa mi, ako s nami komunikovala, zaujala ma forma tej komunikácie, celkový pocit úžasný. Áno, áno, páčilo sa mi, ako profesionálne odpovedala na otázky.“ (Ester C.)

„Veľmi sa mi páčil prejav Ing. Slahučkovej, veľmi ma zaujali témy okolo ktorých sme rozprávali, bolo mi pohodlne, odpovede zo strany Ing. Slahučkovej boli veľmi príjemné a zrozumiteľné, páčilo sa mi ako profesionálne komunikovala a chcela by som si od nej vziať príklad.“ (Dominika H.)

„No, páčil sa mi ten zelený projekt. Áno splnila sa podľa mojich očakávaní a odpovede boli zrozumiteľné a páčila sa mi, ako sa o Sered snažia starať čo najviac.“ (Alex V.)

„Pozitívne. Dozvedela som sa nejaké nové veci. Beseda splnila moje očakávania.“ (Ema M.)

„Veľmi sa mi beseda páčila, p. Ing. Slahučková bola veľmi milá a zrozumiteľná aj pre úplného laika. Páčil sa mi ten nápad spýtať sa na rôzne otázky, komunikovať, prípadne predniesť nejaký návrh, pretože doteraz sme žiadnu podobnú exkurziu nemali a príde mi veľmi dôležité vedieť, ako komunikovať s mestom. Každopádne, hodnotím to veľmi pozitívne (a ďakujem za dve „vynechané“ hodiny 🙂 )“. (Max F.)

Ďakujem žiakom 9.A triedy za aktívny prístup k aktivite a ich hodnotné postrehy a podnety.

Stávajú sa mladými ľuďmi, dôležitými pre spoločnosť, pre budúcnosť, pre naše mesto. Na ich ďalšej ceste životom im prajeme veľa šťastia a rozumných rozhodnutí.

 

foto: CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Sereď

zdroj: Mesto Sereď

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯

Comments are closed.

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img