ISSN 1337-8481

streda, 22. mája, 2024

Materská škola D.Štúra „A“ prešla rekonštrukciou

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Mesto Sereď má záujem o realizáciu projektov, ktoré sú zamerané na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Z tohto dôvodu začali koncom júna 2022 rekonštrukčné práce na materskej škole D.Štúra časť „A“.

Vykonané rekonštrukčné práce

Objekt materskej školy bol odovzdaný do užívania v sedemdesiatich rokoch 20 storočia a pozostáva zo štyroch jednopodlažných pavilónov prepojených centrálnou časťou, ktorá slúži ako jedáleň. Rekonštrukčné práce zahŕňali: zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukciu strechy, výmenu otvorových konštrukcií, rekonštrukciu elektroinštalácie a výmenu osvetľovacích telies za úsporné LED osvetlenie. Ďalej bola zrekonštruovaná vykurovacia sústava, bleskozvody, vzduchotechnika a zavedené bolo riadené vetranie s rekuperáciou. Na budove boli zároveň nainštalované aj fotovoltaické zdroje, čím sa materská škola priblížila k energetickej sebestačnosti. Všetky realizačné práce vykonala firma BAUMANN Nitra s.r.o., Šenkovská 189, 951 36 Lehota.

Branislav Bíro, projektový manažér na Mestskom úrade uviedol: „Cieľom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti a vylepšenie tepelno-technického stavu stavby, čím sa dosiahnu úspory energie. Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie bezbariérového prístupu pre osoby so sťaženým prístupom a orientáciou, ktorý v minulosti nebol k dispozícií. Ako je vyššie spomínané na budove bola inštalovaná nová technológia – fotovoltaika zameraná na výrobu elektrickej energie, ktorá bude slúžiť pre potreby prevádzky, osvetlenia a spotrebičov v kuchyni. Nadbytočná a nevyužitá elektrická energia, bude uchovávaná vo virtuálnej batérii.“ Budova po ukončení prác vyhovuje všetkým normalizovaným a odporúčaným požiadavkám. Stavebnými prácami mimo iného došlo aj k odstráneniu existujúcich porúch a nedostatkov, predĺžila sa životnosť stavby a zlepšilo sa aj farebné riešenie budovy.

Moderná budova s energetickou triedou A0

Spokojnosť s vykonanými prácami vyjadrila aj riaditeľka materskej školy Beáta Lukáčová: „Budova má viac ako 50 rokov a väčšie zásahy za ten čas do nej neboli investované. Rozsiahla rekonštrukcia trvala cez tri mesiace a všetko prebehlo bez väčších komplikácií. Ďakujeme vedeniu mestu, že pristúpilo k zníženiu energetickej náročnosti a z našej materskej školy sa stala moderná atraktívna budova so všetkým čo k tomu patrí.“

Branislav Bíro ďalej uvádza, že obnovou v rámci projektu sa dosiahlo výrazné zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy a zníženie potreby energie na jej prevádzku. Celková energická náročnosť sa zníži zo súčasnej energetickej triedy B na triedu A0 (globálny ukazovateľ – primárna energia), budova sa stala realizáciou projektu budovou s takmer nulovou spotrebou energie. Zároveň sa dosiahne zníženie záťaže na životné prostredie prostredníctvom emisií znečisťujúcich látok. Projekt popri dosiahnutí energetických úspor podstatne prispeje k zlepšeniu tepelnej a svetelnej pohody a celkovej mikroklímy interiéru. Budova MŠ bude spĺňať energetické štandardy a normy, ktoré sú kladené na budovy škôl a školských zariadení.

Financovanie

Celá rekonštrukcia si vyžiadala značné finančné náklady. Zásluhu na získaní financií z mimorozpočtových zdrojov má projektové oddelenie mesta Sereď. „Celkové náklady na projekt po verejnom obstarávaní boli 542 735,84 eur s DPH, spolufinancovanie projektu mestom bolo v hodnote cca 53 000 eur. Projekt bol pripravený a vysúťažený v roku 2021 t.j. pred vojnovým konfliktom na Ukrajine a skokovým nárastom cien stavebných materiálov a energií. Realizáciu a ukončenie projektu za týchto podmienok a podmienok, ktoré sú stanovené v dotačnej zmluve Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre považujem za zázrak,“ dodáva na záver projektový manažér B.Bíro.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img