ISSN 1337-8481

sobota, 13. júla, 2024

Spolu proti násiliu na ženách a ich deťoch

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

MPSVR SR |MM|  Zavedenie systému centier poskytujúcich krízovú intervenciu obetiam domáceho násilia minimálne v každom vyššom územnom celku, úprava skutkovej podstaty trestného činu znásilnenia, sexuálneho násilia a trestného činu domáceho násilia či vytvorenie špecializovaných tímov pre vyšetrovanie násilia na ženách – aj tieto úlohy vyplývajú Slovenskej republike z návrhu Národného akčného plánu pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2022 – 2027. Strategický dokument na nasledujúcich šesť rokov predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) na medzirezortné pripomienkové konanie.

 

Napriek posunu v problematike násilia na ženách za ostatné roky na Slovensku stále chýba systémový prístup a koordinované zabezpečenie pomoci ženám, ktoré zažívajú násilie, a systematická prevencia. Zmeniť to má nový Národný akčný plán pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách. „V oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách potrebujeme dosiahnuť viditeľné zmeny, ktoré prinesú zlepšenie práce s týranými ženami a ich deťmi, tému domáceho násilia celkom odtabuizujú a spravodlivo potrestajú tých, ktorí násilie páchajú,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

 

Akčný plán apeluje aj na potrebu riešenia problematiky každého typu násilia v rodine, ako je napr. násilie páchané na deťoch, senioroch, zdravotne hendikepovaných členoch rodín, či partnerské násilie v homosexuálnych vzťahoch a v rodinách z marginalizovaných komunít

Rezort práce pri tvorbe nového strategického dokumentu vychádzal z predošlých akčných plánov, zároveň zohľadnil vývoj situácie poznačený celosvetovou pandémiou koronavírusu. Na príprave dokumentu participovala pracovná skupina, v ktorej mali zastúpenie nielen štátna správa, ale aj samospráva, akademická obec, mimovládne organizácie a expertky v danej problematike.

prevencia násilia, ochrana žien zažívajúcich násilie a ich detí, efektívne postihovanie násilia a koordinovaný prístup založený na poznatkoch

 

V oblasti ochrany žien akčný plán vymedzuje úlohy, ktoré majú zabezpečiť ich komplexnú ochranu, prístup k pomoci a udržateľnosť špecializovaných služieb pre týrané ženy v dostatočnom počte. Ide napr. o zavedenie systému centier, ktoré budú minimálne v každom vyššom územnom celku poskytovať krízovú intervenciu obetiam domáceho násilia či zabezpečenie poradenstva v prípadoch odškodnenia obetí domáceho násilia prostredníctvom intervenčných centier.

 

Problematika násilia na ženách a ich deťoch si vyžaduje multiinštitucionálnu a medzirezortnú spoluprácu aj pri zbere poznatkov a dát, ktoré budú slúžiť ako relevantný základ pre rôzne hodnotiace správy či ďalšie náročné akčné plány. Lokálnej stratégii na pomoc v rodine v núdzi z marginalizovaných rómskych komunít by mali pomôcť odporúčania pre starostov a primátorov.

 

Cieľom akčného plánu je o. i. zabezpečiť ochranu žien pred všetkými formami násilia, dôsledne a efektívne stíhať násilie a vyvodzovať zodpovednosť voči páchateľom násilia. Preto dokument navrhuje aj zvýšenie postihovania násilia či zabezpečenie komplexnej legislatívy, ktorá ženám zaistí prístup k spravodlivosti a náležitému odškodneniu v občiansko-právnej oblasti.

 

Návrh Národného akčného plánu pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2022 – 2027 môže laická a odborná verejnosť pripomienkovať do 23. novembra 2021 (Legislatívny proces – SLOV-LEX).

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img