ISSN 1337-8481

pondelok, 15. júla, 2024

Ako sa „darí“ zmluvnému vzťahu Mesta Sereď s firmou GreenCon Recycling s.r.o.?

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Sereď / Podnikanie spoločnosti GreenCon Recycling s.r.o. (firma vystriedala  Tekadex s.r.o)  , teda premenovaný BOPAL s.r.o., v meste Sereď rozhodne považovať za výhru netreba. Na neseriózne konanie a správanie sa vedenia tejto firmy dlhodobo, minimálne od leta minulého roku, upozorňovali niekoľkí poslanci Mestského zastupiteľstva. Zistili podozrivé navážanie plastového odpadu pochádzajúceho aj zo zahraničia, upozornili na vytváranie nelegálnych skládok a neplnenie si záväzkov voči Mestu Sereď vyplývajúcich firme zo zmluvy.  To všetko na mestský pozemok prenajatý vtedy firme Tekadex, s.r.o. na úplne iný účel,  ako sa dialo. A to ešte poslanci netušili, čo odhalí vyšetrovanie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorá v objekte na základe podnetu obyvateľa mesta vykonala kontrolu.

Šetrením SIŽP bolo zistené, že sa jedná o „nelegálny cezhraničný dovoz odpadu“, ktorého na mestskom pozemku skončili stovky ton. Konkrétne citujeme zo stanoviska SIŽP: „Kontrolovaný subjekt sa ako príjemca odpadu podieľal na nezákonnej cezhraničnej preprave odpadov. Kontrolovaný subjekt nebol oprávnený v kontrolovanom zariadení (mestský pozemok Malý Háj) preberať tieto druhy odpadov a teda ani oprávnený uskutočniť ich zhodnotenie“.

Konateľ spoločnosti pán Krošlák niekoľkokrát poslancov zavádzal klamlivými informáciami a tvrdil, že všetko čo robí je v súlade so zákonom. Pravdou ale je, že takúto činnosť mu neumožňovala ani nájomná zmluva s mestom. Zároveň na takúto činnosť nedisponoval ani nevyhnutnými povoleniami Odboru životného prostredia Okresného úradu Galanta.

Na všetky tieto skutočnosti bol niektorými poslancami Mestského zastupiteľstva priamo na verejných rokovaniach zastupiteľstva upozorňovaný ako primátor mesta Tomčányi, prednosta Krajčovič, tak aj ostatní poslanci. Žiaľ je nevyhnutné konštatovať, že primátor mesta Tomčányi nekonal a prednosta Krajčovič dokonca toto konanie obhajoval.

Prekvapí snáď niekoho informácia, že vedenie mesta túto firmu dlhší čas z verejných finančných zdrojov – teda našich peňazí dotovalo a Krajčovič to obhajoval  napr. na rokovaní MsZ 25.6.2020 (dôkaz-videonahrávka v čase 4:33 hod). Dokonca aj na MsZ dňa 17.9.2020 (videonahrýávka v čase 1:25 hod.) prednosta opätovne potvrdil, že firme v podstate iba finančne mesto pomáhalo a nezaujímalo ho (Krajčoviča), či službu, ktorú mala firma zmluvne vykonávať, aj reálne vykonala. Zdá sa vám toto ako úryvok z nejakého scifi románu? Aj nám. No stačí nahliadnuť do dennej tlače staršieho dátumu a pripomenúť si, že primátor Tomčányi prednostovi Krajčovičovi udelil 65 000 Eur odmien aj za uzatvorenie výhodnej zmluvy na obdobie viac ako 30 rokov s touto spoločnosťou, ktorá mala zmluvne do roku 2045 zadarmo odoberať a spracovávať BRO odpad od rodinných domov. Po uvedených faktoch vás snáď prekvapí informácia, že firma si svoje zmluvné povinnosti mala problém plniť od začiatku zmluvného vzťahu?

Medzičasom uplynulo niekoľko mesiacov a na konci roka 2020 firma Tekadex s.r.o.  spoluprácu s Mestom Sereď ukončila, lebo sa dostala do problémov. V septembri 2020 konateľ Krošlák totiž zmluvu s mestom vypovedal. (Napriek tomu nemáme informácie, že by prednosta Krajčovič 65 000 Eurovú odmenu do rozpočtu mesta vrátil).

Firma Tekadex s.r.o. ukončila zmluvný vzťah s mestom k 31.12.2020 a zanechala po sebe voči mestu nasledovné záväzky:

 • 36 172,47 Eur (dlžné nájomné a zmluvné pokuty)
 • 15 202,49 Eur (čiastka za služby vykonávané mestom namiesto firmy Tekadex, s.r.o. – zber BRO z plastových vriec a konárov)

Ak na základe týchto skutočností predpokladáte, že s takouto firmou a vedením, ktoré v nej figurovalo, mesto zastúpené štatutárom a primátorom Tomčanyim nebude chcieť mať nič spoločné, mýlite sa.

Tekadex s.r.o. bol okamžite nahradený firmou GreenCon Recycling s.r.o. a ak predpokladáte, že konateľom tejto firmy je rovnaký Ing. Tomáš Krošlák, nemýlite sa. Konateľ novej firmy od tej starej, teda vlastne sám od seba, dokonca neprevzal ani objekt nájmu od mesta, čo vedeniu mesta ani nevadilo. Vedenie mesta reagovalo až na opätovné upozornenie poslancov MsZ. Prečo je tomu asi tak? Vlastne je to pochopiteľné, Krošlák vedel čo po sebe preberá. A keď primátor Tomčányi napriek upozorneniam nezákonnosti toleroval predchádzajúceho pol roka, ťažko nejak obzvlášť kritizovať takýto postup v roku novom.

Podľa poslankyne JUDr. Edity Červeňovej išlo o nový právny subjekt, ktorému sme mali dať šancu. Ako členka komisie, ktorá vyberala nového nájomcu, teda opätovne Krošláka, asi videla dôvod na takéto konanie aj vyhlásenie. Tak teda, dostal šancu. Ako sa jej zhostil, dokumentujú ďalšie fakty:

 • firma GreenCon Recycling s.r.o. podľa našich informácií zo začiatku týždňa, si neplní povinnosti vyplývajúce zo zmluvy voči mestu od júna 2021. Neplatí nájom za prenajatý pozemok a ku koncu septembra má firma dlhovať mestu 8520 Eur.
 • Podľa našich informácií bioodpad už nespracováva, nakoľko bioplynová stanica nie je funkčná a má byť na ňu uvalených niekoľko exekúcií.

Aktuálny list vlastníctva č. 6256 si bez problémov nájde každý sám.

Je toho málo alebo dosť? Poďme ďalej.

Pred asi dvomi mesiacmi našu redakciu kontaktovali vlastníci jedného pozemku neďaleko Bratislavy s tým, že na ich pozemok prišiel kamión s plastovým odpadom a jeho zahraničný vodič dostal pokyn na tomto pozemku sa dovezeného odpadu zo zahraničia zbaviť. Vodič mal smolu. Na pozemku boli prítomní jeho vlastníci a vo vysypaní odpadu mu zabránili. Pýtali sa ho, kto ho tam poslal a na základe čoho. Vodič kamióna mal povedať, že bol presmerovaný dispečerom na tento pozemok už počas jazdy do Serede (spoločnosti GreenCon Recycling), kam bol odpad určený. Túto skutočnosť dokladoval písomnou dokumentáciou, ktorej fotografie nám vlastníci pozemku do redakcie zaslali.

Z dôkazov ktorými redakcia disponuje je zrejmé, že náklad kamióna s návesom – plastový  odpad zo zahraničia – skutočne smeroval do Serede a to do firmy vedenej Krošlákom a teda znovu na pozemok prenajatý od Mesta Sereď.

Vlastníci pozemku pri Bratislave vodiča s kamiónom zablokovali, na miesto privolali políciu a prípad jej prenechali.

Aj vy sa zamýšľate nad dôvodom, prečo dispečer presmeroval kamión s odpadom zo zahraničia niekde mimo Sereď? A zamýšľate sa aj nad tým, koľko takýchto kamiónov odpadu určených do Serede možno bolo presmerovaných na nejaké pozemky po Slovensku? Túto informáciu netušíme a v niektorých prípadoch pribudnutie niekoľkých ton plastového odpadu možno nezistili ešte ani vlastníci svojho pozemku, na ktorý chodia menej často. A možno takýto prípad už nenastal. Je to na vyšetrovaní polície rovnako, ako prípad pri Bratislave, obdobný plastový odpad v objekte bývalého Milexu Sereď, ale aj samotné nezákonné dovážanie a skladovanie odpadov na mestskom pozemku v Malom Háji prenajatom už firme GreenCon Recycling s.r.o.

Vyzerá to tak, že konateľ Krošlák so všetkými firmami podnikajúcimi v našom meste je špeciálnym typom podnikateľa, ktorého určite niekedy v budúcnosti „radi uvítajú“ kdekoľvek sa len objaví. Myslíte si, že nájde rovnakú podporu a finančné dotácie aj od volených zástupcov ďalšieho mesta alebo obce tak, ako našiel v Seredi?

S konateľom GreenCon Recycling s.r.o. a všetkých minulých firiem, v ktorých figuroval Ing.Tomášom Krošlákom sme sa stretli osobne a dali sme mu šancu vyjadriť sa k pripravovanému článku. Túto možnosť nevyužil. Uplynul mesiac čakania, či si predsa len neuvedomí závažnosť situácie, v ktorej sa nachádza nielen firma, on, ale aj mesto s ktorým je v zmluvnom vzťahu. Súčasný stav: pozemok znečistený a znehodnotený nelegálne vozeným a skladovaným plastovým odpadom zo zahraničia, čierna stavba na ňom postavená a bioplynová stanica s niekoľkými exekúciami…

Ozaj, v akom štádiu je konanie stavebného úradu v tejto veci?

Konateľa spomenutých s.r.o.-čiek Krošláka sme sa pokúsili osloviť aj v utorok. Telefón počas zvonenia zrušil a automat nám zaslal hlášku o 9.44 hod. „zavolám naspäť“. Nezavolal.

Zavolal až dnes, teda v stredu  15. 09. 2021 o 12:21 hodine a vyjadril sa nasledovne:

 • bioplynová stanica funguje, len teraz má technickú poruchu. Rokuje s dodávateľom Farmou Majcichov.
 • dlžný nájom od júna nepoprel, najskôr ale musí rokovať s mestom.
 • spracovávanie BRO odpadu z mesta? Najskôr musí rokovať s mestom.

A že až tak za dva týždne sa vyjadrí. Asi tak, ako doteraz a v minulosti vždy.

Vo štvrtok, teda zajtra, poslanci MsZ opätovne rokujú na Mestskom zastupiteľstve. Bude sa niekto z nich zaujímať o vývoj situácie okolo firmy GreenConRecycling s.r.o. a stavu jej podnikateľských aktivít na mestskom pozemku v Malom Háji?

Prípadu sa budeme ďalej venovať.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯
 1. Odpad bol a bude vždy dobrý biznis..pár ľudí sa na tom nabalí(aj z vedenia mesta)bez toho by to nešlo😉,len je to ťažšie aj dokázať..je radosť pracovať na úrade (niektorým)

 2. Je na zamyslenie, prečo znova uzatvorili zmluvu s tým podvodníkom Krošlákom, keď takéto ohavnosť urobil, keď premenoval firmu a očividne sa im smeje do očí? Alebo majú aj oni niečo do činenia s tým, lebo takéto veci sa nerobia?

 3. Hold, krása EU a Schengenu spočíva aj vo voľnom pohybu bordelu. Ktorý sa sem zo západu vozí vo veľkom. Veď prečo by to vyspelé krajiny neodviezli „strategickému“ partnerovi, ktorý je pevne zakotvený v atlantických štruktúrach. U nás sa na tom pár vydrbancov nabalí čo tam po nejakom životnom prostredí. Slováci znesú. A, že fungujú takéto pofidérne spoločnosti je len krásnou ukážkou našich bezzubých zákonov a neschopných orgánov.

 4. Veď preto nás prijali do EÚ, aby nám zlikvidovali hospodárstvo a aby mali kam vyvážať svoje nekvalitné produkty, ktoré by museli vyhodiť a odpad. Pre nás je to dobré.

 5. Korona extra 17. septembra 2021, 20:38
  a pre
  pre Korona extra 18. septembra 2021, 8:37 – mozete nam vsetkym ozrejmit, co KONKRETNE ma EU s nezakonnym cezhranicnym obchodovanim v clanku menovanej firmy a NEkonanim primatora a statutara mesta Tomcanyiho (napriek upozorneniam poslancov) , ktory nezakonny stav na mestskom pozemku prenajatom firme bezodkladne po ziskani vedomosti o nom mohol a mal eliminovat podanim oznamenia prislusnym organom?

  To akoze EU nam ma kontrolovat volenych zastupcov a nutit ich, aby chranili majetok, ktory im bol zvereny do spravy za co su plateni nami obcanmi?

  Mozete prosim ozrejmit, co ma EU ako taka s obchodnou politikou obchodnych retazcov a vyrobnych firiem, ktore u nas predavaju tovar, ktory by v Nemecku ci Belgicku na pulty obchodov nedali?

  Ja si myslim, ze za stav je zodpovedny pravny subjekt a konatel spolocnosti a ten, kto je za Mesto Sered, teda vlastnika veci povinny konat v sulade s verejnym zaujmom.

  A za mnozstvo tovaru inej kvality ako na zapade samotne firmy, kontrolne organy SR (ak to maju v kompetencii) a samozrejme zakaznik, ktory tovar kupuje.

  Ak nebude spolocnost porusovat legislativu, voleny zastupca po preukazatelnych upozorneniach poslancov a nielen ich si bude plnit povinnosti, ak by podnikanie na mestskom pozemku zastavila firmam vedenym predmetnym konatelom (urobili opacne, dali mu moznost v dalsej firme) prislusna komisia, mohlo byt vsetko inak a mesto (teda my vsetci) nemuselo mat voci nim dalsie pohladavky.

  Ak zakaznici budu odmietat taketo praktiky vyrobcov a predajcov, zacnu aj na nas trh dovazat potraviny a tovar, ktory bude identicky s tovarom predavanym na zapade.

  Ano, aj ja tvrdim, ze EU uz nie je tou EU, do ktorej sme vstupovali. Byrokracia, velmi dobre platene desiatky tisic uradnikov a politikov, ich vyhody a minimalna zodpovednost za konanie, su aj pre mna NEprijatelne. Tvrdim, ze su potrebne zavazne zmeny – ovplyvnim ich ale minimalne, az vlastne vobec.

  Ale nehladam jednoduche skratky v ospravedlnovani JASNYCH a zrozumitelnych ZLYHANI konkretnych ludi a funkcionarov na Slovensku.

  Je velmi malo zlozitych veci, ktore su „opravitelne“ jednoduchymi rieseniami…

 6. Anonym 18. septembra 2021, 10:16 – mozete prosim konkretizovat v com konkretne vidite „trepanie“ a preco mam byt trapny? Napiste prosim, co z mnou uvedeneho nie je pravdou a preco.
  Dakujem.

 7. Pre Miloš Majko 18. septembra 2021, 9:08
  Čo sa ako prvé zrušilo po vstupe do EU? Hranice a colné kontroly ako také. Čo otvorilo dvere dokorán všetkým týmto praktikám, a neobmedzenému dovozu šmejdov, odpadu aj nebezpečného. Jednoducho, ak sa toto neodchytí na hranici, vo vnútrozemí je minimálna šanca, že sa tak stane. Ľudia majú možnosť si vybrať? Slovenských výrobcov a výrobkov je minimum, zase sa pýtajme prečo 😀 Ďalším faktorom, prečo sa sem vozia šmejdy, za možno nižšie ceny, že Slováci sú furt lacná pracovná sila, v celej vydrbanej EU. Preto si ľudia nemajú častokrát začo kúpiť drahšie potraviny. Hold, realita Slovenska po 17 rokoch pevného ukotvenia v západnom zadku.

 8. Korona extra 18. septembra 2021, 13:12 – statocne sa Vam podarilo dokopy zamiesat vele veci, ktore su od zakladu odlisne, maju odlisne priciny alebo su nasledkami rozdielnych pricin.

  Volny pohyb obcanov a tovaru v EU je niecim, po com tuzia desiatky inych statov nemajucich tuto vyhodu. To je teda ciel a bonus, nie nevyhoda.

  Smejdi, dovoz odpadu aj nebezpecneho a ine nezakonnosti nie je ani cielom a ani nasledkom volneho pohybu osob a tovaru. Nezakonne konanie je dielom jednotlivcov, skupin a firiem a nejde o nic viac, ako o prachy. A v pripade odpadu o peniaze velke. Hodne velke.

  Co sa tyka lacnej pracovnej sily – je a v podstatne vacsom mnozstve aj v Nemecku a inde na zapade. A tam tento problem nevidime.

  Nie, nezlahcujte si – problem je v nas. Viem ze sa s tym tazko spi, no je to fakt.

 9. pre Miloš Majko 18. septembra 2021, 14:42
  Miloš, vysvetli prosím nám „neznalým v politike a bez politických kamarátov“ ako majú ľudia vyriešiť tento problém? Voľbami? Po tých minuloročných vidíme, že je to ešte horšie, miesto odborníkov vo vláde, samí idiot. Revolúciou? Tá tu, že vraj bola v 89tom aj keď to bol čistý ojeb. Protestami? Politici, banda, úradníci neschopní, policajti bojujú medzi sebou, a ľudia už sú z toho všetkého unavení. Vyše 30 rokov tu máme akože demokraciu a slobodu a stojí to za veľké hovno. Vozí sa sem vo veľkom odpad, či už direkt zo smetiska alebo v pod. potravín a iného spotrebného tovaru. Xkrát sa zistili prešlapy, nedostatočná kvalita, a…? Zmenila sa dačo? Chvíľku to akože riešili aj darmožráči v EU parlamente a skutek utek. Ľudia posielajú listy, spisujú sa petície proti smetiskám, dovozu odpadu a výsledok? Nulový. Chyba je tá, že máme slabé zákony a slušne povedané sa tu s prepáčením musí s každým jednať v rukavičkách. Za takéto konanie by mali byť krkolomné pokuty a tresty. Lenže to nikdy nebude. Lebo to tak vyhovuje nielen tým, ktorí na tom zarábajú ale aj EU, pretože západ nás nikdy nebude považovať za rovných partnerov. My budeme len to, prečo nás prijali do EU, lacní otroci a odbytisko bordelu. Takže, ako to zmeniť? Napadá ma jedna možnosť, ale to by bolo nezverejniteľné. A na margo hraníc, koľko takéhoto bordelu sa doviezlo do roku 2004 a koľko po ňom? To už nikto nevie, že ale vtedy by ho na hranici otočili svinským krokom. Bolo obrovskou chybou, že nezostali zachované colné kontroly, min. na kvalitu potravín a drogérie. Teraz sa sem môže doviezť hocičo v hocijakom množstve.

 10. Korona extra 18. septembra 2021, 17:15 – ani mne sa nepaci, ako funguje vlada, co sa tu (NE)deje a vela veci okolo. Realne ale hodnotim moznosti a kedze pivo s poldecakmi nie je moja silna stranka ani v krcme a ani doma, tak ani nekecam zbytocne nezmysly. Fakty a znovu fakty…

  Skus si precitat starsie clanky tykajuce sa temy Maleho haja – je ich publikovanych niekolko.

  A nasledne napis, ci z faktov (a ver ze su tam len fakty, vzdy su fakty, kedze sa podpisujem) vidis, kde, kedy a kto konkretne urobil chybu a aku cestu vidis na napravu.

  Jasne, ja som urobil vsetko, co som urobit mohol. Nielen pisanim. Aj preto je stav taky, aky je dnes. Ale to je malo. Je treba riesit tych, ktori NEkonali vtedy, kedy konat mali z povinnosti ulozenej funkciou a teda zakonom.

Comments are closed.

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img