ISSN 1337-8481

piatok, 14. júna, 2024

Trh práce v minulom roku na maxime

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

MPSVR SR |MM| V minulom roku pracovalo 2 583,7-tis. Slovákov a miera zamestnanosti dosiahla svoje maximá. Naopak, nezamestnanosť sa udržala na historickom minime. Klesol aj počet ľudí, ktorí boli odkázaní na pomoc v hmotnej núdzi. Vyplýva to zo Správy o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2019, ktorú pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Trh práce v roku 2019        

Rast ekonomiky v roku 2019 mierne spomalil, napriek tomu sa trh práce vyvíjal pozitívne. Celková zamestnanosť vzrástla podľa údajov Štatistického úradu SR (metodika VZPS) o 0,7 %, čo je nárast o 17-tisíc pracujúcich na 2 583,7-tis. Miera zamestnanosti osôb vo veku 20 – 64 rokov sa tak v porovnaní s rokom 2018 medziročne zvýšila o 1,0 p. b. na 73,4 %, výraznejšie rástla u žien (o 1,4     p. b. na 66,9 %) ako u mužov (o 0,7 p. b. na 79,9 %). Vďaka týmto výsledkom sme prekročili cieľ SR v rámci stratégie Európa 2020 zvýšiť mieru zamestnanosti vo vekovej skupine 20-64 rokov na 72 % do roku 2020. Naplnili sme ho už v roku 2018.

V minulom roku pokračoval pokles počtu ľudí bez práce. Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v priemere za rok 2019 úroveň 5,0 %, čo je historicky najnižšia priemerná miera na Slovensku. Priemerná miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie za rok 2019 bola na úrovni 6,11 %. Počet ľudí bez práce sa medziročne znížil o 13 673 osôb na 168 030. V evidencii nezamestnaných sa uchádzači o prácu zdržali v priemere 8,85 mesiaca, v roku 2018 to bolo 9,18 mesiacov. Pre nezamestnaných evidovali úrady v priemere 92 361 voľných pracovných miest, čo je o viac ako 12-tisíc viac ako rok predtým.

V minulom roku rástli aj mzdy. Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve sa podľa ŠÚ SR (štvrťročné výkazníctvo) za rok 2019 medziročne zvýšila o 7,8 % na 1 092 eur, reálne vzrástla o 5,0 %. V roku 2019 vzrástla minimálna mzda oproti roku 2018 na 520 eur/mesiac (o 8,33 %) a na hodnotu 2,989 eura za jednu odpracovanú hodinu.

Rástli výdavky na dávky zo sociálneho poistenia

V roku 2019 vyplatila Sociálna poisťovňa na dávky nemocenského poistenia 759,7 mil. eur. V porovnaní s rokom 2018 je to viac o  98,5 mil. eur. Nárast spôsobil vyšší počet prípadov, ako aj rast priemernej sumy vyplatených nemocenských dávok.

Najviac žiadali poistenci o dávku nemocenské, tých vyplatila Sociálna poisťovňa takmer 1,5 milióna. Nasleduje materské – 414 778 uhradených dávok.

K 31. decembru 2019 bolo vyplácaných  1 698 478 dôchodkových dávok. Priemerný starobný dôchodok ku koncu roka 2019 vzrástol medziročne zo 444,26 eur na 460,39 eur. Spolu bolo na dávkach dôchodkového poistenia vyplatených takmer 7,4 mld. eur, čo zodpovedá nárastu výdavkov o 4,4 %.

 

Poskytovanie rodinných dávok

V roku 2019 sa medziročne zvýšil priemerný mesačný počet poberateľov prídavku na dieťa o 2 876  na 652 176. Počet detí, na ktoré sa prídavok vyplatil, vzrástol o 6 378 na  1 090 534. V minulom roku sa tak zastavil dlhodobý pokles a priemerný počet detí sa dostal na úroveň rokov 2015 a 2016.

Na pokrytie výdavkov spojených s narodením dieťaťa poslal štát jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa spolu 53 958 rodičom na 54 645 detí v celkovej výške takmer 43,40 mil. eur. Je to o niečo menej ako v roku 2018.

Mierny pokles poberateľov nastal aj pri rodičovskom príspevku, a to o 839 osôb. V roku 2019 ho poberalo priemerne mesačne 138 706 rodičov v celkovej sume  približne 377,346 mil. eur. Muži tvorili z tohto počtu priemerne 2,6 %, čo je o niečo viac ako rok predtým.

Ubudlo rodín v hmotnej núdzi

V minulom roku bolo na sociálnu pomoc štátu odkázaných o 12,2 % osôb menej ako v roku 2018. Pomoc v hmotnej núdzi poberalo v priemere mesačne 63 244 osôb. Spolu s ostatnými členmi rodiny bolo na túto pomoc odkázaných 142 888 osôb. Štát ich podporil 112,141 mil. eur. Priemerná mesačná výška pomoci v hmotnej núdzi dosiahla výšku 138,33 eura. Takmer polovica domácností mala nárok aj na príspevok na bývanie.

Viac peňazí ťažko zdravotne postihnutým

Ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím poslal štát v minulom roku na kompenzáciu 395,538 mil. eur, čo je v porovnaní s rokom 2018 nárast o 102,3 mil. eur. Z toho bolo na opatrovanie poslaných 230,938 mil. eur, na osobnú asistenciu 71,507 mil. eur, na kompenzáciu zvýšených výdavkov 63,702 mil. eur a  na prepravu 3,325 mil. eur.

Priemerná mesačná výška peňažného príspevku na opatrovanie bola v roku 2019 317,87 eur mesačne pre 57 048 poberateľov, na osobnú asistenciu 551,00 eur mesačne pre 10 657 poberateľov, na prepravu  85,41 eur mesačne pre 3 192 poberateľov  a na kompenzáciu zvýšených výdavkov 33,93 eur mesačne pre  153 144 poberateľov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dlhoročne vydáva Správu o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za predchádzajúci rok. Jej cieľom je informovať Vládu Slovenskej republiky, ale aj širšiu verejnosť  o stave a vývoji sociálno-ekonomickej situácie obyvateľstva na Slovensku. Správa bude zverejnená na webstránke ISP po schválení vládou SR.

Správa obsahuje stručný prehľad o  základných ukazovateľoch makroekonomického prostredia a demografického vývoja v SR, zaoberá sa vývojom na trhu práce z agregovaného a zo štrukturálneho hľadiska, mzdovým vývojom, zahŕňa analýzy úplných nákladov práce, vyhodnotenie aktívnej politiky trhu práce a poskytuje aj stručný pohľad na pracovné podmienky. Súčasťou je podkapitola sektora sociálnej ekonomiky, ktorá vytvára ucelenú  reguláciu fungovania a podpory sociálnych podnikov v prostredí Slovenskej republiky. Najrozsiahlejšia časť správy  je zameraná na stav a zmeny v systéme sociálnej ochrany v oblasti jednotlivých druhov sociálneho poistenia, dôchodkového sporenia, štátnej sociálnej podpory  a  systému sociálnej pomoci. Správa zahŕňa aj vyhodnotenie národných indikátorov chudoby a sociálneho vylúčenia, ako aj  informácie o stave rovnosti medzi ženami mužmi a rovnosti príležitostí  na Slovensku.  Súčasťou  je taktiež porovnanie vybraných ukazovateľov medzi krajinami Európskej únie v kontexte stratégie Európa 2020.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯
  1. To sú tie pravé ukazovatele o štáte a nie tie kecy,ktorými vtedajšia opozícia neustále oblbovala ľudí .Slovensko bolo na správnej ceste,aj povymienalo ľudí,ktorí boli namočení do rôznych káuz.Namiesto toho sa k moci dostali 4.milionari,mierne povedané pochybnej povesti.Pre Slovenského voliča však stačilo že celé ich umenie bolo kydať na iných.Uvidime,čo sa stane ďalej.Prvu udalosť,ktorá ich všetkých usvedčuje z nesmierneho farizejstva máme za sebou( samozrejme,že tu bez povšimnutia)

  2. Halo, zaujímavé že najnižšiu nezamestnanosť v celej EU má Česko na čele s druhým najbohatším človekom krajiny, tiež mierne povedané pochybnej povesti. V čase ekonomickej konjuktury sa dobre vládne, nezamestanost na minime v celej EU (okrem juhu) a trebalo sa pripraviť na krízu, ktorá vždy príde…no a namiesto toho aby sme sa pripravili, tak predchádzajúca vláda celý ekonomicky rast prežrala, to je naozaj „správna cesta“?…oni sa o tú zamestnanosť nijak nezaslúžili…si myslíš že tí ľudia jak Fico či Blaha, ktorí v živote nepracovali a ani nezamestnávali žiadnych ludí vedia vytvárať pracovné miesta lepšie jak podnikatelia zamestnávajúci stovky ludí? dáš nejaké konkrétne príklady jak sa o to oni sami pričinili?…všetko čo sa im podarilo je prežrať fázu ekonomického rastu, ktorá bola v celej eu..

  3. Pracujúci ľudia sa budú ešte čudovať,čo dokáže spraviť neoliberalna vláda,mala by teda byť,ale nie je, je to populisticke združenie amatérov,ktoré namiesto toho,aby teda bola lepšia ako tá minula,nerobí nič iného,len politické čistky,a upevňuje si svoju pozíciu,nie šikovným vedením národa,ale špinavými metódami na udržanie moci.A prestaňte Vy blázni neustale ako papagáji,Smer hento,Smer toto,Fico hento ,Pelegrini toto.To by už nemalo nikoho zaujimat.Doteraz nedali nič a posrali,všetko Riešia diplomové práce,riešia prerušenie tehotenstva,a Matovič sa už teší,ako bude môcť zase bez konceptu predať vládu hlavnému hygienikovi.O to ide kapito?

  4. Pre Ratafak Plachta,takže hovoríš,že bolo všade dobre,a prezralo sa to,takže je jedno,čo bude nová vláda robiť,na vine je vždy tá stara.Kto je tu fanatik,táto teória je vlastne už dopredu dane aliby.Tak to chápem a zrejme to bude takto trvať až do nových volieb.

  5. To si mi ty vložil do úst..Ja som písal o tom že minula vláda sa nijak nezaslúžila o ekonomický rast a nezamestnanosť, naopak sa nepripravila na krízu o ktorej sa hovorí už 2 roky…o žiadnych alibi som nepísal

Comments are closed.

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img