ISSN 1337-8481

sobota, 22. júna, 2024

Na rokovaní OZ v Šintave bol záujem obmedziť prítomnosť verejnosti. Kedy začne starostka Režňáková rešpektovať nariadenia platné na celom území SR?

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Šintava  /  „Mimoriadne“ rokovanie Obecného zastupiteľstva v Šintave bolo mimoriadnym hneď z viacerých dôvodov. Hlavným dôvodom bola výzva Ústavného súdu o stanovisko Obesného zastupiteľstva ku konaniu prebiehajúcemu voči exstarostovi obce Miroslavovi Holičkovi vo veci porušenia Ústavného zákona na ochranu verejného záujmu.

Už pred začiatkom rokovania OZ sa snažila najskôr pracovníčka OÚ  slušne neumožniť vstup SOL do miestnosti s tým, že „ale my už máme plno“  verejnosti, ktorej účasť bola na rokovaní OZ obmedzená. Následne  ekonómka  OÚ  Tóthová vočla do sály s verejne predneseným výrokom : „ Majko je tu navyše“. Nepovedala, že jeden občan tu je navyše, ale konkrétne Majko. 

Niekto musí byť naozaj hodne nervózny už len z prítomnosti SOL na verejnom rokovaní OZ a to nehovoriac pri kladení otázok, ktorých intenzita (narastajúcimi prešľapmi pracovníčok obecného úradu, neriešením, alebo nedostatočným  riešením  vecí verejných a samozrejme aj množiacimi sa pochybeniami  starostky)  bude narastať. A nielen intenzita, ale aj priame poukazovanie na neschopnosť starostky riešiť problémy spôsobené obcou a nekompetentnými rozhodnutiami jej predchodcu.

Poslanec   Kavoň na štvrťkovom rokovaní  OZ pokračoval v tradícii prezentácie  demagógie a pri bode týkajúcom sa pokuty v súlade so zákonom zastupiteľstvom udelenej exstarostovi Holičkovi, ukázal poslancom obálku s tým, či majú záujem vidieť obsah obálky. Vychádzajúc  z následného príspevku poslanca je zrejmé, že mal záujem skutočne svojsky  poukázať na v podstate nemožnosť poslancov hlasovať o veci bez poznania obsahu  v obálke.  Akosi  nepochybne účelovo pozabudol na fakt, že zákon určuje príslušnú komisiu k vyhodnoteniu obsahu  obálky s povinným priznaním predloženým dnes už exstarostom  Holičkom. Spochybnil tak uznesenie príslušnej komisie na ochranu verejného záujmu  ustanovenej v súlade so zákonom, ktorej je inak dokonca členom.

Vystúpenie poslanca Kavoňa vyznelo výlučne ako určitá forma zastrašovania poslancov tvrdením, že podľa neho sa jedná o spôsob procesov z 50-tych rokov a že poslancom hrozí pokuta. Kavoň sa výrokom že nikoho neobhajuje snažil navodiť atmosféru, že mu ide o spravodlivosť, no jeho ďalšia argumentácia vyzerala úplne inak. Nemal problém dokonca zosmiešniť sám seba, že si nepamätá, čo obálka predložená komisii obsahovala.

Nikdy v minulosti ale rozhodnutie komisie nespochybnil. Vo štvrtok už ale išlo „do tuhého“ a v  skutočnosti to vyzeralo tak, že cieľom vystúpenia poslanca  Kavoňa bolo oddialenie meritórneho rozhodnutia OZ vo veci majetkového priznania vtedy starostu a štatutára obce Šintava Holičku. No a následne pravdepodobne zmarenie rozhodovania Ústavného súdu, resp. jeho rozhodovanie bez stanoviska Obecného zastupiteľstva.

„Pochovaním demokracie“ poslanec Kavoň nazval regulérny a zákonom stanovený postup, ktorý  Obecné zastupiteľstvo aplikovalo  do praxe a rozhodlo.  Zákon na ochranu verejného záujmu  ustanovuje presný postup, v akých prípadoch a ako má postupovať  príslušná komisia, ako následne aj poslanci OZ.

Poslanec Šimulčík rovnako ako obyčajne , kolegom poslancom vysvetlil  právny základ rozhodovania, čo urobil, resp. neurobil kolega Kavoň vtedy keď mohol konať a vecne kolegovi Kavoňovi ozrejmil postup a dôvody rozhodnutia komisie.

Poslanec Kavoň pri porovnávaní konania OZ so súdnymi  procesmi  z 50 –tych rokov si asi neuvedomil, s kým sa púšťa do diskusie o histórii.  Ing. PhDr. Ján Šimulčík, PhD., je totiž renomovaným a uznávaným historikom špecializujúcim  sa práve na novodobú históriu  a je autorom 9 odborných kníh práve s tématikou týkajúcou sa obdobia  pred  Novembrom ´89.  Tak vyzerala aj jeho reakcia po stránke odbornej voči síce emotívnemu no argumentačne amatérskemu vystúpeniu Kavoňa.

Výborne je situácia popísaná v zápisnici z rokovania OZ:

Poslanec Kavoň žiadal uviesť v zápisnici: vo všeobecnosti je absolútne neprijateľné, aby poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali a vydali rozhodnutie, pričom materiály ku rozhodnutiu vôbec nikdy nevideli, takto prijaté rozhodnutie je nemorálne, nedemokratické a zrejme aj nezákonné.

Poslanec Šimulčík vystúpil v rozprave a poukázal na to, že sám poslanec Kavoň si žiadnym uznesením nežiadal, aby oznámenie a dokumenty M. Holičku boli poskytnuté Obecnému zastupiteľstvu. Je neprípustné, aby poslanec vytýkal poslancom a obecnému zastupiteľstvu, že nekonali a sám nič nevykonal. Samotné nekonanie poslanca Kavoňa už dávalo poslancom jasný signál, že predložené podanie komisie, ktorej je Kavoň členom, je v poriadku a nemusia si dokumenty žiadať.  

Zápisnica OZ 21.5.2020

Obecné zastupiteľstvo schválilo odoslanie stanoviska Ústavnému súdu.

Uznesenie OZ 21.5.2020

Odpoveď OZ ústavnému súdu(1)

Poslanec Kavoň „perlil“ ešte raz. A to v diskusii, kedy sme sa starostky Režňákovej spýtali, na základe čoho je obmedzený počet verejnosti prítomnej na verejnom rokovaní Obecného zastupiteľstva. Starostka odpovedala, že na základe rozhodnutia hygienika. Toto ale nepoznala a citovať nevedela. Povedala síce, že prečítať ho vie aj ona, len nevedela odkiaľ.

Preto sme jej pomohli – čítanie to bolo krátke a ľahké, takže s naštudovaním necelé dva dni starého usmernenia by problém mať nemala. Uvolňovanie v 4. fáze sme na SOL zverejnili už 18. mája  2020, teda stačí, aby starostka Režňáková čítala médiá s aktuálnymi informáciami. Od 18. do 21. mája mala času na prípravu dostatok.

Na SOL sme uverejnili tu: https://www.archiv2.seredonline.sk/2020/05/18/covid-19-od-stredy-20-maja-pristupujeme-k-vyraznemu-uvolnovaniu-opatreni/

Citujeme z materiálu 4. fáza  uvolňovania opatrení platného na území Slovenskej republiky od  stredy  20. Mája 2020:

Schôdze zo zákona – bez obmedzenia počtu

 

Prečo starostka obce Šintava na rokovaní OZ nerešpektovala uvolnenie opatrení platné na území Slovenskej republiky?

Poslanec Kavoň mal počas dňa asi málo humoru, tak sa vyjadril, že to sa týka obmedzenia poslancov. Že by podľa Kavoňa počas korona opatrení zasadali poslanci nekompletní? No, v niektorých prípadoch sa to vylúčiť nedá, no nie vo vzťahu k ich počtu. Ten totiž určuje zákon.

Rokovanie OZ bolo síce krátke, no pomerne zaujímavé.

Dnes o necelé dve hodiny bude riadne plánované rokovanie OZ v Šintave. Veríme, že starostka Režňáková si aspoň prečíta usmernenia hlavného hygienika  a nebude znovu konať nad rámec zákona obmedzeniami, ktoré  ak sa zopakujú, skončia ďalším podnetom na prokuratúre.

Videozáznam z rokovania OZ:

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯
 1. Vážení – myslíte, že vie naša p. starostka čítať – také niečo, že od 20.5.2020 je uvoľnená 4. fáza uvolňovania opatrení platného na území Slovenskej republiky dnes ovláda aj 80 – ročná babička (viem o jednej, ktorá chcela ísť na zastupiteľstvo jednej obce v minulý týždeň v piatok – nie v Šintave a sa tam bez problémov i dostala). No a čo sa týka ekonómky OÚ Tóthovej s jej predneseným výrokom na p. Majku „ Majko je tu navyše“ – to je o nej známe – „zapotí“ v najvhodnejšiu chvíľu, aby zabodovala u p. starostky. A takých chuderiek je na našom OÚ viac – dôležitosť nadovšetko a mozog vymletý ako orechový mlynček . Je to tam ale „zostava“………

 2. Sláva to si dopadla!!!Si hanba dediny a keď si myslíš že Kavoň ti drží stranu tak sa mýliš.On je Holičkovec.Ty sa lodičkárov strániš a tí traja ťa hodia cez palubu.Zostaneš sama.Kavoň ti teraz dá za pravdu preto lebo ide proti Šimulčíkovi a tak si mu dobrá.Len ty to sama nepochopíš.Ty to vlastne nepochopíš ani keď ti to napíšem.

 3. Kto nemá čo skrývať, tomu p. Majko na zasadnutí nemôže prekážať. Je síce pravda, že kto robí, urobí aj chyby, potom si ich treba priznať a opraviť…

 4. Duso, mas ty ale pravdu, chlapce. Nie je asi jednoduche robiť v sintave starostu, ale po rokoch, ktore sedela na obci ako zastupitel, mohla nabrat rozhlad. No hold.. nenabrala

 5. Ako napísal pod iným článkom poslanec, pokiaľ obec nebude dodržiavať zákony , nebude v obci pokoj. Ak budú občania pre vedenie obce rovní a rovnejší , bude vedenie obce pod paľbou kritiky. Niekto tu píše o závisti, ale ako hovorí príslovie – podľa seba súdim teba.

 6. Dobrý deň. Dovoľujem si reagovať na túto diskusiu, články, ale aj na iné, týkajúce sa našej obce a celkového diania v nej. Dlhší čas sa zamýšľam nad situáciou, ktorá v dedine (ale nie len v nej) pretrváva. Všetci sme plní nenávisti, neprajnosti – kam to smeruje? Ešte k väčšiemu nepochopeniu, k ´´masteniu´´ si svojho ega. SOL zverejní článok o našej dedine a vždy sa nájdu neprajníci, anonymy, ktorý ešte prikladajú ´´drevo do ohňa´´, urážame sa navzájom, ohovárame, osočujeme, ako keby bolo zlého vo svete málo. Nie nadarmo sa hovorí, z plnosti srdca, hovoria ústa. Niekedy je inteligencia človeka na škodu a neslúži na dobro, ako by mohla. Málo kedy sa nájde prajný, normálny príspevok, či článok, relevantný názor k veci, diskusia bez náznaku negatívnej emócie a odsúdenia človeka a jeho chýb. Veď kto ich nerobíme? Každý potrebujeme čas na uvedomenie si ich, nemusíme si ich anonymne a nenávistne vytýkať a schovávať sa za prezývku a neviditeľnú IP adresu. Všetci sme ľudia, tak ako súdime iných, súdime aj seba samých.
  Samozrejme, aj po zverejnení tohto komentára sa spustí vlákno nenávistných a nechutných príspevkov, napr. aj na moju osobu, ale to je jedno, každý máme právo na slobodný názor. Týmto príspevkom si dovoľujem osloviť nás, občanov Šintavy (v prvom rade aj seba) o spolupatričnosť a základnú ľudskosť , veď sme dobrá obec, nekazme si to tu, je to škoda. Čo sa týka pani starostky, alebo bývalých starostov, poslancov terajších a minulých, rovnako zamestnancov OU – obdiv má každý jeden, ktorý sa na to dal, veď poďme si to skúsiť, ja na to úprimne, určite nemám.. 🙂 Ako by sa páčilo nám, keby niekto pravidelne ´´hejtoval´´ a negoval naše povolania (nech sú akékoľvek), ktoré denne vykonávame a ktorým živíme seba a naše rodiny? Všetci sme na ceste, učíme sa, kto nepracuje, predsa chybu neurobí..

  Prajem pekný deň, pevné zdravie a všetko dobré! S úctou, Pavol Miklošík, občan Šintavy.
  PS. Ospravedlňujem sa za gramatické chyby v texte 🙂

 7. duso 25. mája 2020, 22:11 – velmi dobre opisana situacia v obci. A velmi dobre popisana situacia, do ktorej sa DOBROVOLNE NECHALA VMANIPULOVAT starostka Reznakova.

  Pre poslanca Kavona vystupujuceho v principe vzdy proti Simulcikovi, je prostriedkom. A nielen pre Kavona voci Simulcikovi, ale aj pred inych voci SOL.

  Starostka si skutocne nedokaze uvedomit svoju ulohu a este dlho si bude mysliet, ze hra prve husle. Az nastane cas kedy pride na to, ze ona v podstate nikdy nebola ani len sucastou orchestra. A mohla byt. V podobe uradu starostky ako darceka na Jeziska od ludi, ktori 3 a pol roka vytrvalo a intenzivne za svoje peniaze poukazovali na nezakonnosti v obci, podavali oznamenia na prokuraturu, chodili na vysluchy a skutocne bojovali za demokraciu a pravo v obci, mohla dnes budovat vzorovu samospravu v republike. Ma na to tim minimalne 5 poslancov, ktori nesli do uradu pre ziskanie moci, ale za nastolenim systemu, kde bude jedno, kto bude vo funkcii. Lebo ono to je skutocne na nastaveni pravidiel.

  Starostka Reznakova si az privelmi rychlo zacala mysliet, ze vsetko uz dokaze sama. Sama sa akurat tak odpise a historicky znemozni u vacsiny obcanov a realne bude hrozit navrat rovnako arogantneho, no aspon uz na prvy pohlad citatelneho Holicku.

  Ona odide s ostudou, ak neodide skor, lebo bude musiet. (ale o tom neskor)

  Vcerajsie rokovanie OZ potvrdilo to, co pise „duso“ – Kavon sa ospravedlnil Holickovi. Cudujem sa, ze ostatni poslanci mlcali. A cudujem sa kontrolorke – ale o tom v clanku.

  Vcera obcania ako starostke, tak poslancovi Kavonovi dobre dali po nose. Taku trefnu… Populista Kavon slubi vsetko, no nespravi nic. Teda, okrem vopchania sa do zadku svojej ikone. To zvlada na kazdom OZ a uz hodne okato.
  A starostka straca autoritu uz aj u seniorov…

  Chudak Hracho snaziaci sa pre obec nieco urobit. Prostorekost starostky (zrejme skor rozprava ako rozmysla) mu ublizi a je otazkou casu, kedy si povie, ze to nemusi. On pri svojich aktivitach to nemusi urcite.

  Vcerajsi konflikt medzi obcanmi NEMAL BYT. Podla informacii z e-mailov a aj diskusie je zrejme, ze bol znovu LEN PRE NESCHOPNOST STAROSTKY riesit situaciu vtedy, kedy je to aktualne. Ona fakt nema zakladny cit na to, kedy sa co hodi urobit, povedat a kedy je lepsie nerobit nic a radsej drzat usta…
  A to nielen v pripade konfliktu obcanov, ktorych je inak v kazdej obci vela. A bude stale viac.

  Znovu sa ukazala nezastupitelna uloha media ako je SOL v obci. Je to smutne, ale nikdy nebolo ambiciou SOL nahradzat NESCHOPNOST STAROSTOV A POSLANCOV riesit obecne veci, za ktorych riesenie su plateni.

  Upozornujem – SOL nie je na strane ani obcanov a ani podnikatela. Neboli sme na mieste a netusime teda, kto a do akej miery je v prave. SOL sluzi „len“ na informovanie obcanov, na moznost vyjadrenia ich nazorov tak, ako im do garantuje Ustava SR s branim ohladu na ostatne pravne predpisy.

  Vyhodou SOL oproti niektorym dalsim mediam je moja dlhodoba angazovanost v oblasti transparentnosti samosprav, ovladanie legislativy v nevyhnutnom rozsahu a to, ze poznam prava a povinnosti poslancov a starostov podstatne lepsie, ako oni samotni. Dnes to je uz zaluba, takze si mozem dovolit byt nad vecou a nemusim sa snazit byt kamosom jednej ci druhej strany, stareho ci noveho starostu a pod. Jednoducho mi ide o vec. A o plnenie si povinnosti samospravy voci obcanovi. Lebo opacne je plnenie povinnosti vymozitelne zakonom.

  Bezny obyvatel obce by nemal ist podla sympatii alebo rodinnych vztahov – mal by rieist, co je v sulade so zakonom, pravom a spravodlivostou.

  Mozno sa to nezda, ale raz (skor ci neskor) vacsina pochopi, ze system je funkcny jedine vtedy, ked je zalozeny na pravidlach a zakonoch a respektuje ich.

  A VZDY a na 100% to pochopi vtedy, ked sa krivda stane KONKRETNE JEMU, alebo osobe blizkej. Vtedy uz vacsinou krici po uplatneni zakona, lebo mu to vyhovuje. To je ale dost hodne neskoro.

  Ano, vacsina ludi si zvykla na korupciu, klientelizmus a vybavovanie veci po znamosti. Tadial ale cesta nevedie. Iba ak k diktature a systemu silnejsi pes je… A az tak to asi nechceme, alebo ano?

  Skusime na vec priniest aj nazory kompetentnych.

 8. Pavol Miklošík, občan obce – plne sa stotoznujem s nazorom obcana Miklosika. Opustite anonymitu a piste nazory pod vlastnym menom. Urobte krok, kedy budete rozmyslat nad obsahom, ktory idete uverejnit.

  Nie je problem kritika ci pomenovanie veci pravymi menami. Nie je problem poukazanie na nedostatky.

  Len rozmyslajte pred prispevkom a vedzte, ze k tvrdeniam je dobre mat aj podklady, z ktorych Vase uvahy vychadzaju.

  Za nazor sa u nas (zatial) nepopravuje. ;-), aj ked z primitivnych jedincov vytvara nepriatelov. Ale aj o tom to je. Nemozem chciet vychadzat si s kazdym. A nechcem. Necitim potrebu pretvarovat sa, aby som pred niekym vyzeral iny, ako v skutocnosti som.

 9. Pán Majko tak perfektne a pravdivo ste o Šintave ešte asi nenapísal nič.Ďakujem za text a snáď sa starostka poučí.

 10. Ako potom chceme, aby fungoval štát na najvyššej úrovni riadenia, keď ani tu dole to nevyzerá dobre. Národ je prelezený závisťou, nenávisťou, korupciou. Každý vidí len u druhého chyby, ale u seba nikto. Objektivita – o tej nemáme ani potuchy. Fakty a argumenty akoby ani neexistovali. Radšej budeme hovoriť neoverené dojmy.

 11. Ako príslovie hovorí, ryba smrdí od hlavy, tak aj to potom vyzerá , ak sa verejný činiteľ obklopí nejakou kastou v obci, v meste či v štáte a preferuje ju, ostatní občania sú ovce, psi a pod. Zákony sa obchádzajú v konaniach obce , vyvolených a potom sa čudujeme , že je malá vymožiteľnosť práva.

Comments are closed.

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img