ISSN 1337-8481

sobota, 22. júna, 2024

Úpravy v poskytovaní služieb a v úradných hodinách pracovísk MV SR – dôležité info pre občanov a podnikateľov

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

MVSR |MM|  Klientske centrá, oddelenia dokladov a dopravné  inšpektoráty  v súčasnosti poskytujú služby v takýchto úradných hodinách:

 • Pondelok 8:00 – 14:00
 • Utorok 8:00 – 14:00
 • Streda 10.00– 16:00  
 • Štvrtok 8:00 – 14:00
 • Piatok  8:00 – 14:00

/Štvrtok je zároveň nestránkový deň pre úsek zbraní a streliva/.

  Pravidlá:

Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, môžu vstúpiť klienti:

 • oddelenia dokladov či dopravného inšpektorátu s dohodnutým termínom na konkrétny úkon alebo osoby, ktoré žiadajú o vydanie dokladov. V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom.
 • na pracovisko podateľne a odborov, ktoré vykonávajú činnosti na úseku overovania listín a osvedčovania podpisov, živnostenského podnikania, cestnej dopravy a pozemných komunikácií a katastra nehnuteľností.
 • V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov klientskych centier a okresných úradov upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre. Každý návštevník je povinný pri vchode vydezinfikovať si ruky.
 • Rešpektujte pokyny supervízora.

 

Na úseku dokladov, dopravných evidencií, cudzineckej polície a SBS

Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí budú objednaní online prostredníctvom elektronickej služby, prioritne je potrebné vykonávať evidenčné úkony, ktoré sú potrebné na používanie vozidiel obyvateľmi a organizáciami. Občania, ktorí sa už v minulosti objednali mimo nových úradných hodín, sa budú musieť znovu objednať na čas Po-Pi od 8.00 do 11.00 h, nakoľko ich objednávky boli zrušené.

Zároveň žiadame občanov, aby si vybavovali len úkony nevyhnutne potrebné najmä pre ich pracovnú činnosť, zabezpečovanie životných potrieb a úkony ako napr. vydane duplikátu tabuľky s evidenčným číslom na nosič na bicykle, zápis ťažného zariadenia, zmena farby vozidla a pod. nechali na neskoršie obdobie. Za nedodržanie lehôt občania nebudú sankcionovaní.

Pokuty za neplatné technické a emisné kontroly polícia v čase mimoriadnej situácie neukladá. Vodiči z povolania majú v tomto čase úľavy na úseku ADR či platnosti dokladov o kvalifikácii a zdravotnej i psychickej spôsobilosti.

Zamestnanci oddelení dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru prijímajú žiadosti o vydanie:

 • občianskych preukazov
 • pri skončení platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila,
 • pri dovŕšení 15 rokov veku,
 • pri nahlásení straty alebo odcudzenia OP,
 • z dôvodu výmeny neelektronického OP za OP s elektronickým čipom,
 • z dôvodu zmeny trvalého pobytu v rámci územia SR a
 • z dôvodu zmeny priezviska po sobáši;

/Poskytujú aj odblokovanie/zmenu bezpečnostného osobného kódu /BOK/. Žiadosti o vydanie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov sa neprijímajú vôbec./

 • vodičských preukazov
  • po nadobudnutí vodičského oprávnenia,
  • pri uplynutí časovej platnosti vodičského preukazu,
  • pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu a
  • po zmene priezviska po sobáši;
 • cestovných pasov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.

Vyhotovené občianske preukazy budú zasielané občanom prostredníctvom pošty bez zvýšenia správneho poplatku, ak to programové vybavenie umožní.

Nebude vykonávaná aktivácia certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu – občan má možnosť vykonať aktiváciu prostredníctvom elektronickej služby na to zriadenej.

Vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, vydávanie  zbrojných preukazov, zbrojných sprievodných listov je pozastavené.

Na úseku okresných úradov a štátnych archívov

Pre komunikáciu s úradmi využívajte elektronické podania prostredníctvom www.slovensko.sk – sú podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sa správne poplatky pri využití elektronických služieb znižujú o polovicu, najviac o 70 eur.

Na úhradu správnych poplatkov využívajte mobilnú aplikáciu (https://www.posta.sk/subory/38936/prirucka-pre-mobilnu-aplikaciu-ekolok.pdf) alebo virtuálny eKolkomat (m.ekolky.gov.sk/Login.aspx)

Realizovať osobné podanie je možné výlučne v podateľni okresného úradu, resp. klientskeho centra, kam je možné vstupovať len po jednom a len s ochranným rúškom.

Odbory okresných úradov budú dočasne akceptovať aj podania realizované prostredníctvom e-mailovej komunikácie bez zaručeného elektronického podpisu, tieto ale musia byť do troch pracovných dní doplnené aj v papierovej forme alebo prostredníctvom elektronickej služby so zaručeným elektronickým podpisom. Konanie v takomto prípade sa začne na základe doručeného e-mailu len vtedy, ak bolo doplnené zákonným spôsobom.Prílohy e-mailových podaní je potrebné naskenovať spolu s potvrdením o zaplatení správneho poplatku (QR kód). E-mailové schránky odborov sú zverejnené.

V prípade, že občan nevyužíva elektronické služby štátu a nemá zriadenú ani e-mailovú schránku, svoje podania môže realizovať prostredníctvom Slovenskej pošty, bez potreby návštevy úradu.

Okresné úrady vykonávajú v plnom rozsahu agendy na úseku:

 • podateľne,
 • overovania listín a osvedčovania podpisov,
 • živnostenského podnikania,
 • cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 • katastra nehnuteľností.

V prípade nevyhnutnosti osobnej konzultácie alebo úkonu /okrem vyššie uvedených úsekov/ je možné dohodnúť si presný čas s konkrétnym úradníkom prostredníctvom zverejnených kontaktov.

Okresné úrady naďalej nevykonávajú pojednávania o priestupkoch a správnych deliktoch.  Overovanie listín a podpisov sa robí len po telefonicky dohodnutom stretnutí.

Pri návšteve klientskeho centra striktne dodržuje pokyny supervízora, resp. povereného zamestnanca.

 Zakazuje sa vstup rodičov s deťmi do všetkých klientskych pracovísk okrem nevyhnutných úkonov.

Nedostavenie sa klienta v stanovenom termíne počas trvania mimoriadnej situácie sa nebude považovať za porušenie povinnosti; náhradný termín je okresný úrad povinný určiť písomne, a to listom, e-mailom alebo zaslaním do elektronickej schránky klienta.

Zatvárajú sa všetky bádateľne štátnych archívov.

Podateľňa MV SR

Stránkové hodiny podateľne:

 • Pondelok 8:00 – 14:00
 • Utorok 8:00 – 14:00
 • Streda 10.00– 16:00  
 • Štvrtok 8:00 – 14:00
 • Piatok  8:00 – 14:00

Z dôvodu obmedzenia priameho kontaktu žiadame, aby verejnosť pri podávaní žiadostí prednostne využívala elektronickú a písomnú komunikáciu, prípadne požiadala o informácie telefonicky.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img