ISSN 1337-8481

piatok, 14. júna, 2024

Sumár zmien, ktoré vstupujú do platnosti 1. mája od 7:00 hod.: Pendleri, študenti a ďalšie úpravy

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Úrad verejného zdravotníctva SR |MM|

• zrušuje sa povinnosť „pendlerov“ pri každom vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 30 dní. /bod 5/. Povinnosť izolácie (štátnej, domácej) sa nebude vzťahovať ani na neplnoleté dieťa „pendlera“ za predpokladu, že prekračuje hranicu v jeho sprievode.
• povinnosť izolácie (štátnej, domácej) sa nebude vzťahovať na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. pri SZČO) ako zdravotnícky pracovník alebo opatrovateľ vo vzdialenosti viac ako 30 km po pozemnej komunikácii od hraničného priechodu v Juhomoravskom, Zlínskom, Moravsko-sliezskom alebo Olomouckom kraji Českej republiky, alebo v spolkových krajinách Viedeň, Dolné Rakúsko alebo Burgenland Rakúskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce. Táto osoba je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín. /bod 7/
• Na hranici bude potrebné predkladať iba kópiu výsledku testu, konkrétne potvrdenie o výsledku negativity na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 96 hodín (pôvodne bolo potrebné predkladať originál a kópiu výsledku negatívneho RT-PCR testu nie staršieho ako 48 hodín) – upravené z dôvodu elektronického zasielania výsledkov testov v zahraničí.
• v odôvodnených prípadoch môže výnimku z povinnosti odovzdania negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 96 hodín udeliť Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti.
• povinnosť izolácie (štátnej, domácej) sa nebude vzťahovať na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu realizácie právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, prípadne práva styku s maloletým dieťaťom. Osoba, ktorá takto vstupuje na územie Slovenskej republiky, je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa právoplatným rozhodnutím súdu alebo rodičovskou dohodou a zároveň informovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže) o zámere vstupu na územie Slovenskej republiky z dôvodu uvedeného v tomto bode /bod 4/. Na túto osobu sa nevzťahuje povinnosť predložiť výsledok negatívneho testu RT-PCR pri vstupe na územie SR.
• Na osoby mladšie ako 3 roky sa nevzťahuje povinnosť odovzdať výsledok negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 /bod 1/.
• povinnosť izolácie (štátnej, domácej) sa nebude po novom vzťahovať aj na vodičov nákladnej dopravy, ktorí prekračujú hranicu Slovenskej republiky aj inými spôsobmi dopravy za účelom presunu do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť alebo pri návrate domov. Na hranici sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo osvedčením pre pracovníkov v medzinárodnej doprave, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (Green Lanes) /bod 4/. Pre tieto osoby sa pre ich potrebný pobyt na území Slovenskej republiky mimo plnenia pracovných povinností nariaďuje domáca izolácia, pokiaľ je to možné mimo osôb, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti.
• opatrenie stanovuje podmienky pre osoby, ktoré navštevujú, študujú alebo sa uchádzajú o navštevovanie alebo štúdium na materskej, základnej, strednej alebo vysokej škole v Českej republike, Poľskej republike, Maďarsku alebo Rakúskej republike, ako aj podmienky pre osoby ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom vykonania prijímacích skúšok, záverečných skúšok, iných skúšok alebo zápisu do škôl na území Slovenskej republiky, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby /bod 8/.
• v prípade, že pobyt uvedených osôb v týchto krajinách nepresiahne dobu 24 hodín, sa týmto osobám a ich zákonným zástupcom nariaďuje, aby sledovali svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia týchto osôb bezodkladne oznámili telefonicky túto skutočnosť svojmu ošetrujúcemu lekárovi. Ak ho na území SR nemajú, oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.
• v prípade, že pobyt uvedených osôb v týchto krajinách presiahne dobu 24 hodín, sú tieto osoby povinné najskôr na 5. deň od vstupu na územie Slovenskej republiky podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 a v prípade pozitívneho výsledku túto skutočnosť oznámiť ošetrujúcemu lekárovi a miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Po dobu do zistenia negatívneho výsledku vyšetrenia na ochorenie COVID-19 sa týmto osobám nariaďuje izolácia v domácom prostredí.
• povinnosť izolácie (štátnej, domácej) sa nevzťahuje na osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom vykonania prijímacích skúšok, záverečných skúšok, iných skúšok alebo zápisu do škôl na území Slovenskej republiky alebo vypratania osobných vecí z internátov alebo iných ubytovacích zariadení, vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, a sú držiteľmi potvrdenia o takejto skutočnosti (napr. pozvánka na prijímacie skúšky, zápis do školy). Táto osoba je povinná pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu (potvrdenie o negativite testu) RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín.

Plné znenie aktualizovaného opatrenia nájdete tu: http://www.uvzsr.sk/…/in…/covid19/statna_karantena_30_04.pdf

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯
 1. Parlamentný bufet stále funguje…pokrytectvo v plnej nahote..ľudia majú byť zodpovední,podľa Matoviča..ľudia budú náhubky nosiť aj v lete…23 vzoriek z ciganskej osady do laborátoria viezol nový americký vrtulník..Matovič nechcel rýchlo testy za 8,5 eur(tých bolo 1 000 000)..tak kupil 500 000 testov po 9,5 eur…a ešte tvrdil,že sme ušetrili,lebo 1 000 000 ich nepotrebujeme…je blbí,alebo si z nás robí srandu..

 2. Gulak, čo to má spoločné s týmto článkom? A navyše, keď to spočítaš, čo píšeš, tak skoro 4 milióny ušetril… Choď sa dať liečiť, lebo ti z toho Matoviča už preskakuje!

 3. Som rád,že si sa ozval..že ušetril,tebe preskakuje,minie sa tých 500 000 testov a potom sa zistí,že treba kupiť dalšie..alebo Matovič má krištaľovu guľu a vie,že dalšie netreba..mimochodom Česko ich kupuje za sumu okolo 5,5 eur..tie iste

 4. Tie testy sa neminú, ani DSS ich nechcú, radšej chcú aby im VUCky zaplatili normálne testy, tieto slúžia iba asi ako psychologický efekt, že však nás testujú…

 5. A ja som sa čudoval, že prečo na slovenskom vzdušnom radare vidim americké UH-60.. predpokladám, že sú to tie , ktoré nám usa predalo za symbolickú 10-násobnú cenu, pretože stroje si pamätajú vietnamskú vojnu..

 6. pre Gulaka – veď práve, testujú, ale normálnymi testami, nie tými peleho rýchlotestami, ktoré sú na 2 veci

 7. Na tvnoviny.sk je článok,kde je písane,že práve rýchlotestami chce štat overovať zdravotný stav seniorov v DSS..

 8. Povinnosť sa ponovom „zrušuje“? To máte odkiaľ pán Majko, takúto štylizáciu? Ak naozaj citujete výhlásenie Úradu verejného zdravotníctva SR, tak to je potom pekná katastrofa na tom Slovensku. Inak osobne nemám nič proti zlému novinárskemu štýlu, keď sa novinár zaoberá zaujímavými, resp. užitočnými vecami.

 9. Sloveso zrušovať je spisovné, uvádza sa aj v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na stránke http://slovniky.juls.savba.sk/). Sloveso zrušovať je nedokonavá podoba utvorená k dokonavému slovesu zrušiť, má teda rovnaký význam ako nedokonavé sloveso rušiť, ktoré je frekventovanejšie a rozšírené v bežnej reči.
  A proti comu este nieco mas?

 10. Jednoznačne mám námietky proti bastardeniu slovenčiny umelým úradníckym štýlom, o to viac komunistickým úradníckym štýlom, ktorý bohužiaľ ešte stále šarapatí na slovenských (komunistických) úradoch. Predpona z- je významovo dokonavá, vyjadruje dokonavý vid. Napríklad slovo „zjesť“ je dokonavý vid a logicky je blbosť ho dávať do nedokonavej formy „zjedávať“. Rovnako so slovom „rušiť“, ktoré je v používané v živej spisovnej slovnej zásobe desaťročia a vôbec mu netreba vymýšľať umelú úradnícku altenatívu.
  To, že naši duchom chudobní jazykovedci na JUĽŠ nemajú inej roboty, len vymýšľať chujovské alternatívy k už roky zaužívaným výrazom, slovenčinu nijak neobohacuje, ale akurát len bastardí.
  Mimochodom, čo taká „ČepeŇská ulica“, milý Jozef?

 11. Jozef,je správne napísané , alebo je to vôbec Slovenské Majritolezec najvyššieho stupňa“,Pozri sa na to,lebo to presne si.

Comments are closed.

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img