ISSN 1337-8481

piatok, 14. júna, 2024

Hlavná kontrolórka dala vyzývateľom z radov poslancov za pravdu

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Nie je to tak dávno, konkrétne 17.02.2020, kedy poslanci MsZ v Seredi zaslali primátorovi mesta, Ing. Martinovi Tomčányimu výzvu, na vetovanie uznesenia. Jednalo sa o sporný dodatok k zásadám hospodárenia mesta: „ Primátor mesta je oprávnený nakladať s majetkovými právami do výšky schváleného rozpočtu“. Pod výzvu sa podpísalo 8 poslancov MsZ. Na výzvu poslancov primátor nereagoval, neodpovedal, svoje právo nevyužil a uznesenie podpísal. Dnes boli doručené poslancom výsledky kontrol hlavnej kontrolórky mesta Sereď. Medzi vykonanými kontrolami svieti aj kontrola uzn. 53/2020. Z vykonanej kontroly prikladám citát:

Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 

Na mestskom zastupiteľstve pri prerokovávaní bodu 14 písm. F nebolo prednesené stanovisko komisie, čo je v rozpore s rokovacím poriadkom MsZ. 

2.) Návrh na uznesenie zverejnený na stránke mesta, predložený na rokovanie MsZ dňa 13.02.2020, v znení: „Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 13.2.2020 prerokovalo a schvaľuje Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď zo dňa 16.4.2013“ bol schválený v inom znení. Pôvodné uznesenie ani neobsahovalo o akú zmenu ide, tak ako je to pri uznesení, ktoré bolo schválené s pripomienkou

MsZ schválilo uznesením č. 53/2020  Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď zo dňa 16.4.2013 s pripomienkou:  Zmeniť znenie navrhovaného bodu 14, ktorý sa dopĺňa do §16 nasledovne: 

14) Primátor je oprávnený nakladať s majetkovými právami mesta do výšky schváleného rozpočtu.“

Na základe uvedeného konštatujem: 

Schválená zásadná pripomienka nebola súčasťou materiálu predloženého na legislatívno-právnu komisiu, ani samotná legislatívno-právna komisia nepripomienkovala predložený materiál. Mestskému zastupiteľstvu ani legislatívno-právnej komisii nebol predložený materiál, ktorý by poslancov MsZ upozornil, na zásadnú pripomienku v návrhu na uznesenie. MsZ neprerokovalo pripomienku a rovnako nehlasovalo o zapracovaní zásadnej pripomienky do pôvodného návrhu na uznesenie. MsZ schválilo a prerokovávalo bod programu tak, ako mu bol predložený v materiáloch, teda bez pripomienky. Pripomienka v znení, tak ako bolo schválené uznesenie má v  skutočnosti úplne iný dopad ako je uvedené v predloženej dôvodovej správe k materiálu bod 14 písm. F.  MsZ prijalo uznesenie, ktoré nezodpovedá z obsahovej stránky predkladanému návrhu, ktorý  bližšie identifikuje dôvodová správa cit:

 „.Na rokovanie MsZ predkladáme Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia a  nakladania  s majetkom mesta Sereď zo dňa 16.4.2013 (ďalej len „Zásady“), ktoré odôvodňujeme nasledovne:  

1. V § 16 sa za bod 13 dopĺňa bod 14, ktorý znie: „14) Primátor je oprávnený   uzatvoriť zmluvu, ktorá je výsledkom procesu verejného obstarávania. 

Doterajší bod 14 sa označuje ako bod 15. 

Zdôvodnenie návrhu zmeny Zásad cit:  

Pre  nespochybniteľnosť platnosti  zmlúv, ktoré uzatvára mesto ako verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní, sa odporúča, aby bola v zásadách hospodárenia s majetkom obce upravená kompetencia primátora mesta uzatvoriť s víťazom verejného obstarávania danú zmluvu. Na uvedenú vec existuje aj opačný názor úradu pre verejné obstarávanie, podľa ktorého je povinnosťou verejného obstarávateľa, teda mesta,  uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, s víťazom verejného obstarávania konaného podľa zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Z vyššie uvedeného dôvodu navrhujeme uvedené ustanovenie dať do Zásad ako bod 14, aby primátor mesta mohol uzatvoriť s víťazom verejného obstarávania zmluvu, ktorá je výsledkom procesu verejného obstarávania.“ 

Schválené uznesenie vôbec nesmeruje k zámeru uvedenému v dôvodovej správe, je neopodstatnené a to z dôvodu:  

1) V Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v § 16, ktorý znie: Nakladanie s pohľadávkami a inými majetkovými právami, bod 14) cit: „Pri nakladaní s inými majetkovými právami mesta sa primerane použijú ustanovenia /ako pri povolení splátok pri pohľadávke, scudzenie pohľadávky, trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky/, ak osobitné predpisy neustanovujú inak. Zásady hospodárenia teda stanovujú finančné limity aj pre nakladanie s majetkovými právami. 

Prijaté uznesenie, ktoré stanovilo limit nakladania s majetkovými právami ako „ výšku schváleného rozpočtu“,  je v rozpore s pôvodným bodom 14) §16 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, ktorý je v súčasnosti bodom 15. 

2) Aby v budúcnosti neprišlo k pochybnostiam o tom, že  prijatým uznesením sa MsZ vzdalo svojej výhradnej pôsobnosti nakladania s majetkovými právami, ktorá mu je zverená zákonom  /z dôvodu zmätočného postupu, /procesu/ pri prekladaní návrhu na uznesenie/ odporúčam MsZ na základe vyššie uvedených skutočností zrušiť uznesenie v celom rozsahu a opakovane prerokovať schválenie dodatku k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.“

Čo na záver dodať? Primátor mesta odignoroval odôvodnenú výzvu poslancov na vetovanie uznesenia, uznesenie podpísal, stalo sa platným. Napokon však aj hlavná kontrolórka potvrdila spornosť uznesenia hlavne však priebeh jeho schválenia. Otázka znie, kde je zvyšných 11 poslancov?

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯
 1. V kontexte s dalsimi publikovanymi informaciami – zisteniami hlavnej kontrolorky Horvathovej musim ZIAL ZNOVU len konstatovat, ze pripravovane trestne oznamenie na POSLANCOV MSZ ktori systematicky a dlhodobo „OBIELUJU“ NEZAKONNE KONANIE v samosprave a svojvolne konanie primatora, je cestou spravnou.

  Poslanci ktori skladali slub individualne a hlasuju samostatne sa za svoje UMYSELNE KONANIE MUSIA ZODPOVEDAT. Samozrejme ide o tych poslancov MsZ, ktori sa ucelovo snazia „legalizovat“ nezakonny stav v meste alebo mestskych spolocnostiach, alebo nekonaju vo verejnom zaujme.

  Krok za krokom…

 2. toto konanie zo strany niektorých nesvojprávnych poslancov musi skončiť. To spomínané trestné oznámenie na konkrétnych poslancov tomu určite pomôže

 3. No,čo k tomu dodať,trestné oznámenie na poslancov,lebo hlasovali tak ako hlasovali,a to ešte k tomu vatsina.No to tu ešte nebolo.

 4. Slub poslanca:

  „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

 5. To tu este nebolo a je nacase aby uz konecne bolo. Lebo takato arogancia vedenia mesta a jeho poslaneckych lokajov tu uz musí konecne skoncit a samozrejme s trestnou zodpovednostou pre zmrdov co si myslia ze mozu donekonecna a všetko.

 6. Pre Halo: ty si mi už len mudrlant. Len čo je pravda. Pár „našich“ poslancov schváli primátorovi takmer neobmedzené možnosti nakladania s majetkovými právami, ale tebe je to jedno. Potom je tento štát tam, kde je. Takže keď poslanci odhlasujú darovanie budovy mestského úradu „nášmu“ človeku, budeme sa prizerať. Tlieskam tebe a tebe podobným. Vrana k vrane sadá.

 7. Konečne sa našiel v meste niekto kto sa nebojí postaviť primátorovi a poslancom.Oni vedia prečo prečo hlasujú za veci čo chce on mať schválené.Tibor je hlava čo veci vymýšľa.Aký mal primátor dôvod podpísať uznesenie?????Nech svoje hlasovanie každý poslanec vysvetlí na NAKA!!!!

 8. Obyvatel ,neviem,či ste už ozaj taký blbý,alebo sa necháte tak manipulovať,Nemám už k tomu slov.Piste čo chcete.Dufam,že sa nájde niekto,kto Vám vysvetlí,že žijeme v právnom demokratickom štáte.Co ja viem ,čo hlasovali,alebo nie,veď som Ti už povedal,aby si to trestné oznámenie podal

 9. Halo 18. apríla 2020, 13:40 – ved to, zijeme v pravnom a demokratickom state. A teda je najvyssi cas, pravo uplatnit v praxi.

  Kazdy poslanec sa musi zodpovedat za svoje konanie. Rovnako ako predkladatel navrhu a aj jeho vykonavatel po schvaleni, ak k tomu dojde a ak je rozhodovane nezakonne alebo v nezakonnej veci..

 10. anonym 18. apríla 2020, 15:43 – ano, to sa hovori. Hlavne to hovoria ti, ktori chcu klamat a kmanai chcu byt.

  Kazdy poslanec sklada slub individualne, hlasuje individualne sam za seba (nemoze byt nahradeny) a za hlasovanie nesie zodpovednost.

  Poslanci KOLEKTIVNE SCHVALUJU UZNESENIA.

  Ak ale poslanec hlasuje nezakonne, za nezakonnu vec, alebo v rozpore s verejnym zaujmom a pod., je trestne stihatelny.

  TO nerobim ja, ale odbornici. Mam ale k dispozicii dost podkladov uz teraz, aby som si dovolil pod TO dat svoj podpis.

  K TO bude clanok, z ktoreho nepochybne aj samotni poslanci pochopia, ze hra sa skoncila a ze vyvodenie zodpovednosti kedze vo viacerych pripadoch boli VEREJNE upozorneni na nezakonne konanie, skor ci neskor pride.

  Krok za krokom…

 11. Halo, neviem ci je tu blbý este niekto okrem teba. Ak si si nevsimol tak je tu uz viac prispievatelov pod nickom Obyvatel a Obyvateľ, podla tvojho prispevku usudzujem ze si asi reagoval na Obyvateľ s mekčeňom. Tak ked si tupec a nevies jasne napisat na koho reagujes tak daj aj čas za menom toho na koho reagujes. Ale inak ak si reagoval nahodou na mna tak ma tak ci tak bozaj v r’ť.

 12. Podľa mňa, každý, kto kandiduje za poslanca, mal by poznať zákony. Podľa toho, ako sa správajú, buď nepoznajú a ani si nenaštudujú zákony a podľa toho konajú, alebo sú ovplyvniteľní. Majú počítať, že budú musieť riešiť aj nepríjemné veci. Ale sú tam niektorí zabetónovaní niekoľko volebných období pre svoje výhody. A preto by nebolo od veci uviesť mená takýchto poslancov, nech by sa už konečne skončilo s touto fraškou.

 13. Pre názor: kopec poslancov volili len a len kvôli futbalu. Nič iné. A na primátora Tomčányiho sa to sype z každej strany. Už by aj stačilo. Mal by poznať, kedy treba odísť so cťou. Aj so svojím poskokom. Riťolezom.

 14. Obyvateľ 18. apríla 2020, 21:06 – sledujuc obsah niektoych vysetrovacich spisov mam zato, ze primator Tomcanyi so ctou odide len tazko…

 15. Dlhoročné funkcie a z toho plynúce pekné peniaze kazia charaktery ľudí.Nie je nič horšieho pre obec alebo štát,keď jeho najvyšší predstaviteľ uverí vo svoju výnimočnosť a jedinečnosť.Tento narcizmus vedie k veľkým škodám tak v obciach,mestách a štáte.

 16. Presne pre to, čo je v tej kontrole Tomčányi nereagoval na poslancov a ich výzvu. Čakal, že to prehrmí, ale neprehrmelo. Ezop bude zasa vypisovať, že nejakí skrachovaní poslanci a kontrolórka sa spojili proti primátorovi. Len treba dodať, že už nie jeden, či dvaja, ale celkovo osem poslancov. A to už nie je len tak. A to nie sú žiadni skrachovaní poslanci ale tí, čo sa nepo…li z pána veľkomožného a chcú, aby sa robilo tak, ako sa má a nie tak, ako chce on. Zrejme na tom niečo bude a primátorovi začína horieť pod zadkom.

 17. Škoda, že v zákone nie je zakotvené, aby sa primátori, starostovia… volili iba na dve volebné obdobia. Iba vo veľmi závažných veciach na tri. Takto sa tam zabetónujú a nikto nevie s nimi pohnúť. Robia si čo chcú.

 18. Primátorko a spol. ide na to pragmaticky. Neviem či si niekto uvedomuje jeho moc a kompetencie po schválení tohto účelového uznesenia.
  A že uznesenie nakoniec aj podpísal, naznačuje čo môžme očakávať.

 19. Pre Klára: ja mám pocit, že ľuďom je jedno, čo sa tu deje. Stačí im podhodiť omrvinky a sú spokojní. To, že dostal takmer neobmedzenú moc nad majetkom mesta, ich netrápi.

 20. … a to este nerozoberame presun pravomoci na primatora vo vztahu k nakladaniu financiami v jednotlivych kapitolach rozpoctu vo vyske, pri akej aj poslanci musia rozmyslat …

 21. Poprosím o program najbližšieho zastupiteľstva, na stránke mesta nemôžem nájsť. Viac krát som prosila kompetentných o väčšiu informovanosť. Prečo nemôžem ako občan mesta v predstihu byť informovaný napr. o programe komisií alebo o programe MZ?

 22. Tá dôvodová správa k návrhu na zvýšenie platu je o čom? Samá fráza a citovanie zákona. Nikde som sa nedočítal prečo a z akého dôvodu by sa mal plat zvýšiť. To že to má oporu v zákone nie je ešte dôvod. Zvlášť ak samosprávy uťahujú opasky a tí uvedomelejší si platy znižujú.

 23. Kolega Hanus poslal 16.4.2020 primátorovi a všetkým poslancom mail nasledovného znenia:
  Dobrý deň kolegovia.
  Na plánovanom zastupiteľstve dňa 28.04.2020 bude jeden z bodov programu „Rozpočtové opatrenia mesta súvisiace so súčasnou situáciou šírenia koronavírusu“, konkrétne bod 13. Súčasťou tohto bodu je aj bod A, prehodnotenie výšky platu primátora mesta a bod B, prehodnotenie výšky dotácií z rozpočtu mesta Sereď. Nakoľko sa zrejme na rokovaní MsZ nezúčastním, chcel by som takýmto spôsobom doplniť bod 13 A a 13 C. Keďže je nutné prijať rozpočtové opatrenia, mali by sme ako volení funkcionári mesta ísť príkladom. Preto navrhujem, aby sme doplnili bod 13 C, kde by sa poslanci MsZ vzdali finančných prostriedkov, ktoré sú im vyplácané dva krát ročne, za výkon funkcie poslancov MsZ, a to do 31.12.2020. Ďalej navrhujem, aby sme v dobe 13 A navrhli zníženie platu primátora na jeho základnú hodnotu, a to je 3069€, taktiež do 31.12.2020. V súčasnosti je plat primátora mesta Sereď uznesením č. 213/2018 zvýšený o 50% na sumu 4604€.
  Verím že moje návrhy prehodnotíte a podporíte. Prijatím takýchto opatrení ušetríme na mzdách nemalú finančnú čiastku a vyšleme pozitívny signál obyvateľom mesta.
  Zároveň žiadam primátora mesta, aby boli tieto moje požiadavky zapracované do programu rokovania MsZ v Seredi, ktoré sa bude konať dňa 28.04.2020.

  S pozdravom,
  Michal Hanus

  Požiadavku primátor odignoroval a túto žiadosť nezaradil do programu napriek tomu že mu to zákon ukladá.
  Nech si každí urobí vlastný úsudok prečo sa tak stalo.

 24. …cize, ked tomu dobre rozumiem – v suvislosti s covidom, ked vsetci richtari po Slovensku placu, ze tento rok bude uplne na hovno, tak prednosta – „vybavil som zadarmo“ predklada poslancom navrh na zvysenie platu nasho majitela, pardon, tatu mesta. Uz je nacisto okokoteni?
  Damy prepacia moju franzustinu.

 25. Alebo neviem čítať,alebo je to len zaužívaná metóda,jednoducho Majko napíše a Kurbel,Anonym, hlavne Jozef,každého územia,kto vlastne žiada len objektivitu.Ked vychádzam z listu,čo napísal pán Hanus,tak tam nie je nikde napísané,že si niekto chce zvýšiť plat.Navrhuje,plat odsúhlasený 2018 znížiť na základnú hodnotu.A apeluje aj na poslancov.Niekedy objektivita má väčší účinok na ľudí,a hlavne jej každý verí.

 26. Ze plat primatora je dany zo zakona 253/1994 podla $ 3 resp. $ 4 ods. 1 a podla ods. 2, ktory hovori, ze plat nemoze byt nizsi ako je ustanovene a je mozne ho rozhodnutim zvysit takze navrh uznesenia ani nemoze byt v inom zneni a na msz sa ide prehodnocovat vyska platu…bodka!

  Nikde som sa nedocital ze sa ide plat zvysovat o viac nez ma schvalene teraz lebo kazdym PREHODNOCOVANIM sa vychadza VZDY zo zakonom stanoveneho zakladu a uznesenim ho mozno LEN zvysit.

  Ak sa zastupitelstvo uznesie tak ho mozu len zvysit aj o 0% tym padom mu bude znizeny oproti tomu sucasnemu.

  Otazne je aky bude navrh ale sa necudujte ze na taketo hluposti nereaguje…

  Keby ste si dali namahu 5 minut si pozriet zakon a trosku porozmyslali predtym jak zacnete osocovat

  Nezastavam primatora ale ma sere tato vasa objektivnost

 27. Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 28.4.2020
  s ch v a ľ u j e
  v súlade s § 4 ods. 2 zákona 253/1994 Z.Z. o právnom postavení a platových
  pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie
  platu primátora

  tolko materialy na zastupitelstvo. Nie znizenie, nie zrieknutie sa.
  pre halo, pises, ze uz mas roky – ano mas, tak sa nestrapnuj.

 28. Suhlasim s halo a pridam a bla bla bla. Obyčajne nereagujem na takéto žvásty, ale toto mi fakt nedalo. Ty si mi už len intelektuál. A kerý zákon si čítal? Čital si aj to, že ak poslanec navrhne niečo do programu, tak je ich povinnosťou to tam dať? A keď už si taký čitateľ a máš to našuduvané, tak nám prosím ta povedz, kde v programe je aj nevyplácanie odmien poslancom, ako to Kurbel písal? A čo bola hlúposť podľa teba? Na čo nereagoval? A ako mal reagovat? Návrh jasne padol. A mal ho dať do programu. Keď poslanci nereagujú sú tupci, keď chcú niečo presadiť, tak sú to hlúposti. Utri si to, čo ti zostalo za ušami, keď si mu z neho vyliezal. A k tej tvojej poslednej vete. To si rovno mohol napísat: Na obhajobu primátora… 😀

 29. Ja sa nestrapnukem ,len čítam,čo Vy píšete,a niekedy je to ozaj na hrane nielen slušnosti,nielen objektivity.To ešte vôbec nicneznamená,keď to je na programe,Presne toto Ti niekto vysvetľoval.Ked bude zvýšený,tak sa aj ja pridám k protestu,lebo existujú aj ľudia,ktorých zaujíma ozaj len pravda.Teraz tú poslednú dobu,nič iného nečítam,ako pôjdu všetci do basy

 30. Zas tu konšpirujete a pišete iba svoje úvahy. Primátor vo svojom príhovore pred pár dňami napísal, že mu bude znižený plat a aj ostatným, citujem:

  Zníženie platu primátora, viceprimátora, vedúcich pracovníkov, krátenie platov zamestnancov je samozrejmé. Krátili sme v rozpočte mesta nákladové položky a snažíme sa zreálniť výnosy. Postupne prijímame nevyhnutné rozpočtové opatrenia na úsporu mestského rozpočtu, resp. na zmiernenie dopadov následkov tejto neľahkej situácie.

  Ja mu verím, len niekomu musí primátor veľmi ležať v žalúdku keď už nevie čo na neho vytiahnuť, tak uverejnuje takéto informácie.

 31. Tiez nezvyknem reagovat na zvasty ale toto mi nedalo

  Zakon 253/1994 Zz o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest

  § 3
  (1) Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1..

  § 4
  (1) Starostovia sa na účely § 3 ods. 1 zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta a násobky sa im ustanovujú takto:

  I 6. I od I 10 001 I do I 20 000 obyvateľov I 2,81-násobok I

  (2) Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60%.
  (3) Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o plate starostu podľa tohto zákona, patrí starostovi plat podľa § 3 ods. 1.

  Návrh uznesenia:
  Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 28.4.2020
  s ch v a ľ u j e
  v súlade s § 4 ods. 2 zákona 253/1994 Z.Z. o právnom postavení a platových
  pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšenie
  platu primátora
  o ……… %
  od: ……………… do: ………………

  Obyvatel kde v navrhu uznesenia je jeho vyska v %? Je to standardny “vzor” a vyska v % je vybodkovana. Zastaputelstvo ju urci uznesenenim. Navrh uznesenia a navrh na zvysenie (to je ta suma ktora bude vyjadrena v % a ktora este nie je znama ale len vybodkovana ….) je rozdiel tak nemudruj.

  Jozef kde v zakone sa sa hovori o znizeni alebo zrieknuti sa? Okrem toho ako je ustanovené v § 3 ods. 1. tak sa nestrapnuj

  Jano a ty si cital aj to Bé) ze predkladatel materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah je v súlade s ústavou, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi? Ty intelektual

 32. Co na tom nechapete ze hanusov navrh je zle naformulovany aspon v tom jeho maile a nic nemeni na tom ze ked je v tom terajsom aj napisane zvysenie jak hovori zakon tak v konecnon dosledku mu mozu ten plat aj znizit a zavisi to len od poslancov a navrhnutej cifry

 33. Osobne netusim, co tu vo vztahu k primatorovi Tomcanyimu a jeho platu riesite.

  Po tolkych flagrantnych poruseniach zakonov pocas rokov kedy je vo funkcii, po verejnom obhajovani porusovania zakonov Tomcanyim osobne, po ucelovo zmanipulovanom zastupitelstve a jeho VEREJNYCH KLAMSTVACH, po nezakonnom prisvojeni si prav prinaleziacich zo zakona VYLUCE mestskemu zastupitelstvu, po tom, ze uz 6 rokov „hlada“ podklady tykajuce sa predaja mestskeho majetku firme LLarik aby veci vysvetlil verejne ako sa pisomne zaviazal, po umyselnom ignorovani USTAVNYCH PRAV obcanov… – po tomto vsetkom a to sa mi nechce hladat v historii dalsie jeho prusery, uz davno mal byt na plate zakladnom.

  Keby posledny robotnik v sukromnej firme urobil len desatinu pruserov ako on, tak ho davno kopnu do riti az odleti nie za hranicu mesta, ale aspon okresu.

  Ak mu poslanci lezu do riti, napriek preukazanym poruseniam zakonov, a vsetkym srackam schvaluju podstatne vyssi plat, ak mu poslanci OBIELUJU nezakonne konanie a nezakonny stav v mestskej spolocnosti nad ktorou ma on dohlad, MAJU NA TO DOVODY.

  Uz onedlho dovody budu mat moznost poslanci prezentovat do zapisnice vysetrovatelovi a zaroven mu budu vysvetlovat, preco hlasovali za OBIELOVANIE NEZAKONNOSTI napriek tomu, ze boli PRED HLASOVANIM VEREJNE UPOZORNENI, ze to nie je v sulade so zakonom.

  A pozor! Pisem toto pod svojim menom a teda iste priemerne inteligentny clovek chape, ze viem co pisem.

  Doteraz NEBOLA VOLA konkretnych policajtov, prokuratorov a sudcov KONAT vo veciach tykajucich sa primatora. Mame dostatocne vyhlasenia svedkov, ze MA KRYTIE.

  To krytie skonci. A policajti dostanu zelenu. A ti, ktori ho kryli (nastastie nic nie je anonymne) a su podpisani pod rozhodnutiami, verim ze budu rovnako vysvetlovat preco tak konali, resp. preco NEKONALI TAM, kde konat BOLO ICH POVINNOSTOU.

 34. už viac krát som si všimol, že si sa tu vyhrážal čo všetko zverejníš, ako NAKA koná a čo všetko ty vieš. Si obyčajný sráč a chválenkár. Nič nemáš a nič nevieš iba sa vyťahuješ. Inak by si tu už aspoň niečo zverejnil. Máš iba veľkú hubu a to je všetko.

 35. Niekto sa tu začína správať,ako vojnový víťaz,Ja si myslím,že ozaj budúce dní budú o niečom inom rozhodovať,a hlavne priority našej spoločnosti budú inak postavené.Zrejme ešte nikto z Vás,čo chcú len zatvárať ani len.n netuší,čo nás čaká.

 36. To viem aj ja a preto to nema zmysel riesit teraz. Lebo spravodajske zlozky maju teraz plne ruky prace. Toto je na vystrahu tym aby vedeli ze vieme. Naka ma plne ruky prace z ppackou lebo savpodavaju ziadosti o dotacie tak sa neriesi male brucho. Tak zatial poslem majkovi zmluvu kde kacka bere proviziu od teplarov.

 37. Halo, ale Ty si nesmies mysliet, ze prinesenim vakciny na covid sa stanu bolsevicke kurvy imunne. Potrestat ich treba.
  ako hovorieval Pele prekrasny – padni komu padni.
  A ten, co ho volaju brucho si to zasluzi uz davno.
  A pokial nekecas o svojom veku, tak si musis pamatat ako rabovali v 50. rokoch.(a aj potom)

 38. Zmenu,určite aj trest,ale nie Vy,lebo na to morálne nemáte a každý to cíti,a bol by som rád,keby si môj vek nechal na pokoji.Jedno zlo vystriedalo ešte horšie.Pfujtajbl,

 39. Jo náklady sa idú znížovať 😀 a pritom 5, 6, 7 milionov nenapadne uliat do stadiona, … po skonceni nakazy treba konecne vypisat peticiu na odvolanie mestskeho zastupitelstva

  Dňa 17.02.2020 prišla na bankový účet SMS čiastka 2.000.000 € a to najmä vďaka aktivitám
  ŠKF, ktoré mesto Sereď podporovalo. Nenávratná dotácia je účelovo viazaná na rekonštrukciu
  a prestavbu futbalového štadióna v Seredi.
  Navrhujeme obstarať projektovú dokumentáciu a verejné obstarávanie na cele dielo. Rozpočet pre stavebné práce: 5 000 000 €

Comments are closed.

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img