ISSN 1337-8481

streda, 22. mája, 2024

pavol kurbel

Čo ukázala správa o kontrole : Správnosť postupu mesta Sereď pri prevzatí a odovzdaní majetku mesta spoločnosťou GreenCon Recycling s.r.o

Na zasadnutí MZ 21.4.2022 bola prerokovávaná správa hlavnej kontrolórky o správnosti postupu a preberací protokol nehnuteľnosti v Malom Háji. Z kontroly hlavnej kontrolórky vychádza jednoznačné stanovisko, že preberací protokol, vyhotovený JUDr.Vargovou a prevzatie majetku boli zjavne “ odfláknuté “...

Vyjadrenie  skupiny poslancov na klamstvá a demagógiu primátora Tomčányiho.

Osem poslancov MsZ poslalo primátorovi Ing Tomčányimu svoje stanovisko k aktuálnym problémom, ktoré boli prerokovávané ma mestskom zastupiteľstve. Primátor si nedal námahu, aby listom odpovedal poslancom ale svoju odpoveď zverejnil v Sereďských novinkách.  Po zverejnení jeho odpovede sa poslanci...

Okresná prokuratúra dala za pravdu rebelujúcim poslancom

Nie je to až tak dávno, bolo to presne 13.02.2020, keď MsZ v Seredi prijalo kontroverzné uznesenie č. 53/2020 Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď zo dňa 16.4.2013 s pripomienkou: - Zmeniť znenie navrhovaného...

Hlavná kontrolórka dala vyzývateľom z radov poslancov za pravdu

Nie je to tak dávno, konkrétne 17.02.2020, kedy poslanci MsZ v Seredi zaslali primátorovi mesta, Ing. Martinovi Tomčányimu výzvu, na vetovanie uznesenia. Jednalo sa o sporný dodatok k zásadám hospodárenia mesta: „ Primátor mesta je oprávnený nakladať s majetkovými právami do výšky schváleného...

Skauti šíria dobro

V týchto nie najlepších časoch ma prekvapila moja najmilovanejšia vnučka Lucinka keď mi zavolala a krásnou básničkou zaželala všetko najlepšie k Veľkonočným sviatkom. Nie že by mi nevolala aj inokedy, ale dnes ma to zvlášť potešilo. A čo ma...

Prečo som sa na včerajšom zastupiteľstve dostal do sporu s primátorom Tomčányim

Na včerajšom zastupiteľstve sme mali prerokovať bod, ktorý sa týkal výstavby nového futbalového štadióna. Z materiálov som sa dozvedel v podstate len dve dôležité veci. A síce že predpokladané náklady na výstavbu sú 4 milióny eur a že to...

Ďalšia výzva primátorovi Tomčánimu týkajúca sa pôžičky pre neplatiča.

Sereď  /  Osem poslancom Mestského zastupiteľstva odovzdalo dnes t.j. 19. 2. 2020 na podateľni MÚ v Seredi dve výzvy adresované primátorovi mesta. Jednu sme uverejnili v doobedňajších hodinách a druhú týkajúcu sa pôžičky pre pána Šipku uverejňujeme teraz.

Ako nás poslancov zase „podviedli“ – namiesto výpovede z nájmu, dostáva neplatič pôžičku.

Na zastupiteľstve konanom 13. 2. 2020 sme prerokovávali bod č 9 s názvom Súhlas Mestského zastupiteľstva k nakladaniu s majetkom spoločnosti Mestský bytový podnik Sereď (MsBP) Predkladateľom tohto návrhu je konateľ bytového podniku a prednosta úradu Ing Krajčovič. Chcem...

Prečo je návrh rokovacieho poriadku komisie na ochranu verejného záujmu paškvil a prečo z neho trčí snaha znefunkčniť komisiu

Na rokovaní zastupiteľstva minulý štvrtok sme mali prerokovať návrh rokovacieho poriadku komisie na ochranu verejného záujmu. To je jediná komisia ktorá musí byť v zastupiteľstve zriadená zo zákona. Už to samé o sebe hovorí o jej jedinečnosti a dôležitosti....

Budeme aj u nás v Seredi zarábať na predajoch futbalistov?

Na tlačovke futbalového klubu padlo niekoľko dôležitých informácií. 1,  Že mesto schválilo 700 000 na štadión čo nie je pravda. 2, Že ŠKF iClinic Sereď  a.s. chce založiť pre deti futbalovú akadémiu. Na túto akadémiu bude chcieť samozrejme od mesta peniaze.  O...