Ak sa započíta prípad pani, ktorá zomrela (nie z dôvodu ochorenia COVID-19) tak je to spolu 124.

Nové prípady:

Muž, domáca izolácia, Bratislava, Anglicko-cestovateľská anamnéza

Muž, domáca izolácia, Bratislavaň

Žena, infektológia Ružomberok, ČR-cestovateľská anamnéza

Žena, infektológia Ružomberok, ČR-cestovateľská anamnéza

Muž, FN Trenčín, Nedašovce

Muž, FN Trenčín, Trenčín

Muž, FN Trenčín, Skačany

Muž, FN Trenčín, Ilava

Žena, FN Trenčín, Nová Dubnicaň

Muž, FN Trenčín, Ilava

Muž, FN Trenčín, Trenčianska Turná

Žena, FN Trenčín, Trenčín

Muž, FNsP Prešov, Giraltovce

Muž, FNsP Prešov, Poprad

Žena, domáci odber, Bratislava

Žena, domáci odber, Bratislava

Muž, domáci odber, Bratislava

Žena, domáca izolácia, odber cez RÚVZ Nové Zámky, Štúrovo, kontakt s COVID-19

Muž, FNsP, Prešov, kontakt s COVID-19