ISSN 1337-8481

štvrtok, 25. apríla, 2024

Poslanec Kurbel a Hanus pracujú s faktami. Úmyselne zavádza, polopravdy a klamstvá zverejňuje Veselický.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Už dlhšiu dobu sa venujeme kauze nezákonného vyplácania odmien a iných výhod poslancovi MsZ, viceprimátorovi a hovorcovi primátora  Ľubomírovi Veselickému. Na základe kontrolných zistení hlavnej kontrolórky  Horváthovej, Veselický  prijal  149 500 Eur. Pri ich vyplácaní bolo porušených niekoľko zákonov, v roku 2018 Veselickému odmeny vo vyplatenej výške zákon dokonca prijať ani neumožňoval. A nepochybne toto vedel primátor Tomčányi, Veselický ako aj úradníci.

Pod článkom uverejneným s titulom   https://www.archiv2.seredonline.sk/2019/10/03/ako-mesto-reagovalo-na-vysledky-kontroly-ohladne-platu-zastupcu-primatora-pytal-sa-michal-hanus/

poslanec a viceprimátor Veselický reagoval príspevkom, ktorého obsah sme podrobili malej analýze. Je potrebné zabezpečiť informácie aj občanom, ktorí nemajú dôkladný prehľad v predmetnej kauze a ktorých sa v záujme zakryť veľkosť kauzy a jej nebezpečnosť pre spoločnosť  samotný Veselický snaží zmiasť publikovaním nezmyslov a nepravdivých informácií.

Volený zástupca a verejný činiteľ  Veselický ktorý počas dvoch volebných období prijímal nezákonne vyplácané odmeny a ďalšie výhody v diskusii napísal:

Ľubomír Veselický   4. októbra 2019, 11:05 at 11:05  

Na vytvorenie kauzy prerastajúcej až do hystérie stačí, ak tzv. novinár začne pracovať s tou polovicou faktov, ktoré mu pasujú do krámu.

– Aká „polovica“ faktov nebola použitá, lebo podľa viceporimátora „nepasovala do krámu“? To sú ďalšie prehmaty v nakladaní s verejnými financiami, ktoré snáď kontrolórka v správe nespomína, lebo ešte neboli odhalené?

Výdatne mu v tomto prípade pomáha ctižiadostivý poslanec a neúspešný kandidát na primátora z novembra 2018. Obaja usilovne spolupracujú s kontrolórkou i tzv. novinárom.

Viceprimátor Veselický píše: Obaja usilovne spolupracujú s kontrolórkou“. Nepíše však, že je to ich povinnosťou v záujme voličov, ktorých zastupujú. A nie samotní menovaní poslanci, ale  kontrolórka vykonala kontrolu práve na základe uznesenia poslancov MsZ a konštatovala vážne porušenia zákonov vo veci vyplácania odmien práve poslancovi a zástupcovi primátora Veselickému. Ak by poslanci nepoužívali ako argumenty fakty z vykonanej kontroly, mohli by sa dopustiť nepresností. Práve to, že sa odvolávajú výlučne na výsledky kontroly svedčí pán viceprimátor o ich férovosti a serióznosti.

Dokonca tak intenzívne, že dva dni po tom ako bola napísaná správa kontrolórky o výsledku kontroly spôsobu môjho odmeňovania (23.5.2019) ju ako prílohu k článku „Naozaj sú poslanci len tajtrlíci?“ priložil P.Kurbel 25.5.2019 v médiu SOL. Ostatní poslanci dostali kompletné materiály na rokovanie MsZ až 7.6.2019. Všeobecne platí pravidlo, že materiály hlavnej kontrolórky sú zverejňované až po ich prerokovaní v zastupiteľstve.

Pán Veselický píše: „všeobecne platí pravidlo“.  Aké to je pravidlo, na ktoré sa odvoláva Veselický? Kontrolórka koná ako verejný činiteľ, jej zistenia sa týkajú vecí verejných a sú teda verejnými. Poslanci ich prerokúvajú na verejnom rokovaní MsZ. O čo teda ide Veselickému?

Z uvedených dátumov je zrejmé, kto si z poslancov robí tajtrlíkov.
Pojem investigatívny je všeobecne vysvetľovaný ako odhaľujúci nezákonnú činnosť, pátrajúci, vyšetrujúci, napr. novinár. V prípade nášho tzv. novinára , s ktorým odmietlo spolupracovať nielen mesto Sereď ale aj obec Šoporňa a Šintava, môžeme na seriózne odhaľovanie nezákonnej činnosti pokojne zabudnúť.

Viceprimátor hovorí o obciach a ich „nezáujme spolupracovať“. Veľmi široký pojem. Ani vedenie mesta Sereď „nechce spolupracovať“. Prečo? Nuž, v inom rozhovore to hovorí sám Veselický. Pre „reklamu, ktorú mu robím“. No a už je len na mieste povedať, akú „reklamu“ to má Veselický na mysli. Ide o zverejňovanie pravdy. Aj o porušovaní  zákonov napríklad pri nezákonne vyplatených odmenách vo výške takmer  150 000 Eur práve jemu osobne. O ďalších kauzách súčasného vedenia mesta, o nevýhodných zmluvách pre mesto, o klamaní primátora Tomčányiho na verejnosti, o protizákonných VZN nedodržiavaných ani samotným mestom  atd. A obdobne tomu je aj v ostatných obciach. Alebo snáď sa v Šoporni starosta má tešiť zverejňovaným informáciám napr. o priebehu súdu, kde je Macho obžalovaný? Alebo starosta Dolnej Stredy oslavoval zverejnenie jeho komiksového   úborčeku pripomínajúceho oficiálne oblečenie Maltézskych rytierov?

Aká je teda pravda s poberaním príspevku na moju regeneráciu, stravovanie a stravných lístkov. Počas dvoch volebných období, od roku 2010 do roku 2017 som žiadne stravné lístky nedostával. Nemal som vraj nárok.

Veselický píše, že „vraj nemal nárok“. A snáď mal, keď mu dokonca aj všetky odmeny boli vyplatené v rozpore so zákonom? Ak na to nárok mal, prečo prijaté financie mestu vracia?

Začiatkom roku 2018 ma pracovníčka MsÚ vyzvala, aby som si prišiel prevziať stravné lístky. Na moju otázku, od kedy mám na ne nárok ,som dostal odpoveď, že bola zmena zákona, a nárok už na ne mám. Tým to pre mňa skončilo. Na školení k zmene príslušného zákona som nebol ja, ale pracovníčka, ktorá má osobnú agendu na starosti.

Hneď sme tušili, že „zákon padajúceho ho*na“ znovu bude aplikovaný dôsledne a vinní znovu budú všetci okolo Tomčányiho a Veselického, lebo oni sa budú tváriť ako svätci. Majú však problém. Plnú zodpovednosť nesie štatutár mesta a tým je Tomčányi. On si neoprávnene osvojil výlučné právo poslancov a ON svojvoľne rozhodol o odmenách pre Veselického. Tomčányi vo svojom verejnom vyjaderní bez štipky hanby klamal aj občanov – práve primátor Tomčányi je tým elementom, ktorý nie v prvom prípade najskôr koná svojvoľne a následne sa tvári akoby „on nič, to mu len všetci okolo krivdia“…

Keď hlavná kontrolórka zistila, že pracovníčka po návrate zo školenia pri rozhodnutí o objednávaní a prideľovaní stravných lístkov v mojom prípade pochybila, bol som oboznámený s výsledkom kontroly. Na otázku, či som ochotný nesprávne vydané a mnou v dobrej viere prijaté lístky vrátiť, som odpovedal kladne. Čo myslíte, kto by v prípade môjho odmietnutia tých 735,39 € zaplatil? Zrejme tá nešťastná pracovníčka ekonomického oddelenia.

Nie pán Veselický. Nezavádzaj a neklam verejnosť. S najväčšou pravdepodobnosťou si sa bezdôvodne obohatil Ty ako viceprimátor, poslanec a verejný činiteľ. Ak pracovníčka pochybila, tak pravdepodobne bude riešená, no len v súlade so zákonníkom práce. (inak aj za jej prácu zodpovedá štatutár Tomčányi)  Ona peniaze nahrádzať nebude a nemôže. Ona ich totiž neprijala. Prijal si ich Ty.  (poznámka autora)

Na výzvu, ktorá odznela 19.6.2019 z úst M. Hanusa na rokovaní MsZ v kine NOVA aby som vyvodil voči sebe dôsledky som sa v rámci rozpravy poslanca Hanusa spýtal: Povedzte mi, aký zákon som porušil? Odpoveď som nedostal a čakám na ňu dodnes. Na moje otázky mi poslanec Hanus neodpovedá, ale opakovane ma vyzýva, aby som mu ja odpovedal.

Aký zákon poslanec a viceprimátor Veselický porušil? Osem rokov prijímal nezákonne vyplácané odmeny. Jeho miera zodpovednosti je na posúdení príslušných orgánov. Faktom ale je, že neoprávnene vyplatené financie je povinný Mestu Sereď vrátiť. Svedčí o tom aj výzva Mesta Sereď voči nemu a fakt, že s ich vracaním už mal začať. Akým spôsobom a v akej výške zistíme. Zároveň je vidieť, že morálna zodpovednosť a etika v politike tomuto volenému zástupcovi nič nehovorí. Prekvapuje to snáď ešte niekoho?

A to ma ešte 31. augusta na akcii OZ Rozkvet v Strednom Čepeni s úsmevom presviedčal, ako si ma váži a rešpektuje. Vedel som, že je „charakter“ a nesklamal ma.
Ctím si a dodržiavam aj nepísané pravidlá. Preto o spôsobe ukončenia bubliny o mojom údajne nezákonnom odmeňovaní budem hovoriť až po prerokovaní v mestskom zastupiteľstve.

Veselický píše „údajne nezákonnom odmeňovaní“. Nestačia tomuto verejnému činiteľovi zistenia hlavnej kontrolórky a strohý výpočet zákonov, ktoré boli v kauze „Nezákonné odmeny pre Veselického“ porušené? Porušenie zákonov je totiž vec jedna a vyvodenie (spôsob) zodpovednosti je vec druhá. Zároveň treba povedať, že trestný zákon pozná aj nedbalostné trestné činy. (to len pre prípad, že by úmysel vyšetrovateľom nebol / nechcel byť dokázaný)

No a ešte tu je už spomenutá morálka a etika. O tomto sa však v súvislosti s poslancom Veselickým a primátorom Tomčányim nemá v tejto situácii význam baviť.

V tomto prípade aj poslanec Hanus (vedomý si toho, že naháňa čitateľov na stránku SOL) nerešpektuje pravidlo, že najprv o veci rokuje zastupiteľstvo a až potom je podaná informácia verejnosti.
Pre tzv . novinára platí naďalej to, čo som mu napísal po jeho telefonáte 28.01.2019 o 14:14.
Máš záujem o moje vystúpenie pred kamerou SOL? Ja nie. Nie preto, lebo by som nevedel odpovedať , ale preto, že nech by som povedal hocičo, bez nasledujúcich nadávok niektorých diskutérov na moju adresu by to neostalo, a bez tých sa pokojne zaobídem. Túto úroveň komunikácie som v SOL nevybudoval ja. Vďaka úrovni diskusie v SOL si ako vlastník média dosiahol unikátne prvenstvo. Si jediný novinár na svete, s ktorým nie som ochotný hovoriť osobne ani pred kamerou SOL. Ľ.V.
P.S.
Pozdravujem obyvateľa – príspevok 4.októbra 7:29. Chápem. Aj mňa pri čítaní niektorých príspevkov napína, ale zvykol som si.

K vyššie uvedeným tvrdeniam Veselického sa v diskusii následne vyjadril poslanec Hanus:

Zavádzate a hovoríte polopravdy tak, ako je to u Vás zvykom. Kontrola jasne preukázala pochybenia a porušenia zákona pri určovaní Vášho platu. To, čo tu predvádzate a píšete o nepísanom pravidle, teda o zverejňovaní informácií po prerokovaní zastupiteľstvom, sú Vaše výmysly a bludy, na ktoré už skutočne reagovať nemienim.“

Na záver diskusný príspevok ako reakcia na Veselického osočovanie média, ktoré ako jediné v meste a regióne systematicky viac ako dekádu upozorňuje na nehospodárne nakladanie s verejnými financiami a majetkom mesta, na podpisovanie nevýhodných zmlúv a na konanie v rozpore s verejným záujmom či NEkonanie volených zástupcov tam, kde konať v záujme ochrany verejného záujmu mali:

„Lubos, keby som nepoznal fakty a precital by som si Tvoj prispevok domnieval by som sa, ze onedlho budes za svoju nevinnost blahoreceny, co je tusim uz len krok od procesu svatorecenia a umiestneniu Tvojej sochy minimalne v miestnom svatostanku.
Preco?
Lubo, tak primator Ti necha nezakonne 8 rokov vyplacat odmeny, Ty ich prijmes a tu si VEREJNE dovolis hubu otierat o tych, ktori Vam na to pridu?
Lubo, nehanbis sa? Ved uz mas vek na to, aby si mal uctu voci obcanovi. Umyselne spominam obcana, lebo on Ta takmer cely zivot zivi.

Kde sa vytratil ten ferovy, objektivny a cestny Veselicky, ktory sa niekedy dokazal vzopriet nepravde a krivde?

Co sa tyka SOL, tu Ta ziadam, aby si sa vyjadroval s maximalnou pokorou – na SOL si si na naklady vydavatela urobil kampan a ludia Ta zvolili pre Tvoje nazory a vytrvalost presadzovat pravdu. Takze o SOL sa vyjadruj s uctou, ktora mediu prinalezi.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯
 1. ….sudruh pan veselicky je typicky priklad arogantneho cloveka,ktory ked sa niekam dostane,vsetko o com rozpraval,ide bokom,hlavny je osobny prospech…..svedcia o tom jeho pravidelne vyjadrenia,statusy,reakcie …..schvalne som jeho priezvisko napisal s malym pismenom,nakolko u mna je to len jeden arogantny darmozrac,poskok….nula,nic,nicim prospesny tvor…

 2. ….je to jeden z nespocetneho mnozstva klonov birmovaneho bradavicnateho psychicky choreho rysaveho hranateho zlodeja,byvajuceho u dokazaneho odsudeneho podvodnika,zlodeja….

 3. čo dokážu z človeka urobiť peniaze a funkcia. Alebo peniaze a funkcia len ukázala, čo v sebe človek skrýval? Či až príležitosť ukázala holú pravdu o tom, aký je to človek?

 4. …asi aj tak….aj tak….aj tak….jednoznacne sudruh veselicky sa ukazal typicky slovensky-funkcionarsky…falosny farizej,pokrytec,poslusny a vzorny ritolez…prosto hajzel….vsak vacsinu zivota prezil v komunistickom rezime,pod vplyvom cervenakov,tak sa nieje co cudovat….

 5. Odpoveď Mgr. Zuzany Horváthovej na moju interpeláciu. z 27. 12. 2019 10:27

  Dňa 12.12. 2019 mi bola položená otázka v znení cit: „Pani kontrolórka,
  Na základe akého predpisu nie sú na webovej stránke mesta zverejnené výsledky
  Vašich kontrol pred rokovaním zastupiteľstva tak ako ostatné materiály?“

  Vážený pán poslanec, na Vašu otázku poslanca, Vám odpovedám nasledovne: Neviem o žiadnom predpise, ktorý by ukladal zverejňovať hlavným kontrolórom výsledné správy z vykonaných kontrol, pred ich prerokovaní v MsZ a ani po ich prerokovaní v MsZ.
  Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, kde sú taxatívne vymenované povinnosti hlavného kontrolóra ukladá zverejňovanie plánu kontrolnej činnosti. V zmysle cit: „§ 18f „Úlohy hlavného kontrolóra“ – ods. 1 písm. d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí“.
  S pozdravom
  Mgr. Zuzana Horváthová
  Hlavná kontrolórka mesta

  Komu sa teda čo prisnilo! Kto si čo vymýšľal? Kto nepozná obsah zákona o obecnom zriadení ani po niekoľkých rokoch vo funkcii poslanca obecného zastupiteľstva?
  Kto pracuje s faktami? Kto úmyselne zavádza a zverejňuje polopravdy a klamstvá?

 6. Pán Veselický, z príspevku pani kontrolórky je zrejmé, ako a podľa akých právnych noriem postupuje ona, nie poslanci. Ale poslancovi nič, žiadny predpis, nebráni zverejniť kontrolu, ak ňou disponuje.

 7. Moje tvrdenie 4.10.2019 11:05
  „Všeobecne platí pravidlo, že materiály hlavnej kontrolórky sú zverejňované až po ich prerokovaní v zastupiteľstve.“

  Výrok P. Kurbela 4.10.2019 20:21
  Píšeš že všeobecne platí pravidlo. To sa ti asi prisnilo o tom pravidle. A ak sa ti neprisnilo, tak účelovo klameš.

  Výrok kontrolórky27.12.2019
  . V zmysle cit: „§ 18f „Úlohy hlavného kontrolóra“ – ods. 1 písm. d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí“.

  Poslancovi naozaj nič nebráni zverejniť výsledok kontroly. Ale to pravidlo, o ktorom sa mi údajne prisnilo, je uvedené v zákone, ktorý by mal poslanec poznať.

 8. Ľubomír Veselický 20. januára 2020, 11:36 at 11:36 – Lubos, to, ze SOL niekolko rokov systematicky ignorujes, no ked sa Ti chce tak medium ZNEUZIJES tu a teraz riesit nebudem, lebo v tom mas Ty OSOBNE TRADICIU.

  – – –

  Lubos, napisa pravdu (citacie su v samotnom clanku) a nezavadzaj obcanov ucelovym tvrdenim. Nenasiel som vo vyjadreniach v clanku ziadnu vetu, kde by snad niekto tvrdil, ze kontrolorka porusila zakon. Zato Ty si kritizoval poslancov.
  Nejaku hodinku pockam.

 9. Miloš Majko!
  Ešte stále máš na Trnavskej ubytovaných cudzincov, proti ktorým si v decembri 2017 zavolal do svojho štúdia na diskusiu M. Hanusa, T. Karmažína, a P. Krubela (Citujem jeho výroky v diskusii „ Ak tu má byť ubytovaných 4 tisíc ľudí tak to je štvrtina mesta.“….. a môžem Vám povedať to sú to veľmi horkokrvní ľudia. Títo ľudia veľmi rýchlo vyťahujú nože…“) Ubytovne pre cudzincov na okraji mesta boli nevhodné. Ale keď ide nájomné od cudzincov do tvojho vrecka, tak je to v poriadku.

 10. Ľubomír Veselický 20. januára 2020, 12:20 at 12:20 – pan poslanec a viceprimator Veselickz! Tvoje zufalstvo a povinnost vratit Mestu Sered to co, co Ti bolo vyplatene nezakonne Ta evidentne privadza do zufalstva a uz dlhsie konas skratovo, cim sa dopustas stale vycsich a vascich chyb.

  Aj ked netusim, co plne LEGALNE nakladanie s vlastnym majetkom ma s tymto clankom uvediem, ze v studiu SOL bola standardna diskusia (inak stale online dostupna v archive), ktorej sa rovnako zucastnili zastancovia ubytovni, ako ich odporcovia.
  Pripominam Ti (mozno Ta zradza pamat, co je vekom prirodzene), ze v diskusii bola rec o ubytovacich kapacitach v pocte 4000 ludi na jednom mieste, kde mali byt na tento ucel prerobene v minulosti vyrobne priestory fabriky.
  Ja som v diskusii vystupoval ako redaktor a ZDORAZNUJEM, ze SOL ako JEDINE MEDIUM malo, ma a vzdy bude mat zaujem o veciach hovorit otvorene a bez presadzovania osobnych zaujmov jednej ci druhej strany.
  – – –

  Pan poslanec MsZ a zastupca primatora Veselicky, uz sme si povedali o legalnom vyuzivani ktorejkolvek SUKROMNEJ nehnutelnosti obyvatelov mesta a ak sa nechces bavit este o pocasi, tak je na case, aby si reagoval na TVOJE NEZAKONNE VYPLATENE ODMENY v desiatkach tisc Eur.

  Lubko, nie SUKROMNE a legalne peniaze, ale VEREJNE FINANCIE VYPLATENE NEZAKONNE !! A nie mne, ale Tebe.
  Tak teda cakam. 😉

 11. Luboš to sa iba tak tváriš že nerozumieš paragrafu 18 Úlohy hlavného kontrolóra odstavec 1 písmeno d? Predložiť výsledok kontroly poslancom nie je všeobecne platné pravidlo, ale to je POVINNOSŤ kontrolórky. Vyšeobecne platné pravidlo totiž umožňuje aj nepredloženie. To nie je taxatívne vymedzená povinnosť ako je to uvedené v zákone. Takže si nepleť zákon a pravidlo. A nikto a nič nezakazuje poslancovi kedykoľvek uverejniť ukončenú kontrolu. A môžeš mi ešte povedať kto, kedy a akým spôsobom prijal to pravidlo?

 12. Vážený pán Veselický – Zástupca primátora mesta Sereď.
  Z Vašej dnešnej vyššie uvedenej diskusnej komunikácie s p. Majkom vyplýva, že dnes ak ste nemal dovolenku ste väčšiu časť svojej pracovnej doby využil na riešenie si svojich komplexov s majiteľom tohto média.
  Chcem Vám pripomenúť, že Vaše pracovné povinnosti máte jasne definované na webovej stránke mesta kde je zároveň uvedené, že Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta Sereď v zmysle § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje zástupcovi primátora mesačnú odmenu vo výške 1350,- eur s účinnosťou od 1.2.2019.
  Ak to sám doteraz neviete tak Vás chcem upozorniť, že medzi Vaše úlohy a pracovné povinnosti nepatrí počas pracovnej doby vyzvedať kto z občanov v meste má, alebo nemá ubytovaných cudzincov a zároveň riešiť si svoje komplexy súvisiace s vyplácania odmien a iných výhod Vašej osobe. Ak Vás nebaví plniť si počas pracovnej doby Vaše jasne definované pracovné povinnosti tak sa zbaľte a odkráčajte už konečne do zabudnutia.

 13. Pán primátor Tomčányi, najskôr som sa veľmi nezaujímal o odmeny vášmu zástupcovi Veselickému. Potom som zbystril pozornosť keď sa tu písalo že Veselickému nevediete dochádzku.A teraz tu všetci vidíme ako tu Veselický za naše prachy obhajuje vami neoprávnene vyplatené odmeny. Pán Tomčányi nehanbíte sa??? To vás ľudia budú musieť opľúvať na ulici aby ste sa spamätali a rešpektovali sol ako noviny??? O týchto novinách a odvahe vlastníka s rešpektom hovoria aj mnohí poslanci parlamentu. Už aj v Bratislave o vás vedia čo si dovoľujete a ako sa správate. Ste hanbou mesta a môžete sa modliť za to aby sa pán Majko nerozhodol, kandidovať. Čítal som tie správy od kontrolórky spomenuté v článkoch. To ste si pán primátor čo dovolili takto porušovať zákon??? Keby sme to spravili my tak by sme už sedeli v base. Kto vás chráni???? Nie je to ako pri Kočnerovi???? Pán primátor aj on si myslel že je nedotknuteľný!!!!

 14. Úžasný komentár,súhlasím ,neprajem p.primátorovi Tomčányimu nič zlé, ale mohol by sa aj odsťahovať z nášho mesta Sereď,

 15. Pan Veselicky, som presvedceny, ze p. Majko by Vas v tej jeho “nehnutelnosti” ubytoval aj zadarmo, aby ste si vyskusal co je to byvat na Trnavskej, kde mesto a teda aj Vy ako jeho zastupca, ste obyvatelom tejto ulice znizili hodnotu ich majetkov, ktore sa vlastne ani nedaju predat, lebo ste im tam postavili tzv. socialne byty, cuduj sa svete, priamo v susedstve p. Majka. Ledva sme sa zbavili dlhorocneho smradu, za ktory tiez vlastne mohlo ciastocne mesto a nastahovali ste nam sem neprisposobivych, fetakov a narkomanov. A Vy pan Veselicky mate tu drzost brat si do huby sukromny majetok obyvatela tejto nestastnej ulice?

 16. A možno by tam mohol p.Majko ubytovať aj pani Adamčíkovu s pánom primátorom ing.Tomčányim,bola by to zaujímavé,a určite by nezobral ani jeden cent.

 17. Postreh 20. januára 2020, 19:53 at 19:53 – u mna su ubytovani slusni ludia, ktori maju informacie ako sa maju spravat na verejnosti, uceni su k tolerancii, respektovaniu prav inych a k DODRZIAVANIU ZAKONOV platnych v SR a EU.

  Takze tadial cesta nevedie…

 18. benu 20. januára 2020, 19:24 at 19:24 – iba nedavno som pisal o stave „poriadku“ pred mestskou nehnutelnostou. Obcania, co si myslite, zmenilo sa nieco okrem toho, ze vy za odvoz smeti platite a o dva domy dalej kludne vylozia 10 igelitovych vriec a oni za odvoz zaplatit nemusia?

 19. Anonym 20. januára 2020, 17:25 at 17:25 – nebudem reagovat na Vase nazory na primatora ci jeho zastupcu, no co sa tyka mna, uz davno som dal verejne vyhlasenie, ze v Seredi kandidovat nebudem. Takze tato tema je na rozoberanie zbytocna.

 20. Lubos rozumie. Nie preto, ze BC ma v Sladkovicove, ale preto, ze nie je hlupy. Je len vypocitavy a vie, co sa mu viac oplati…

  Dnes som mesto poziadal o zverejnenie, kolko neopravnene vyplatenych odmien Lubos doteraz vratil a kolko este vratit ma. To len tak pre poriadok…

 21. Vôbec to nebolo myslené zle,viem ako to je u Vás,ale mohla by si tú blízkosť susedov vyskúšať pani Adamčíkova,či by sa jej to páčilo keď nebolo kde postaviť soc.byty iba medzi ľuďmi ,nehovorím že to nie sú ľudia, ale …….

 22. Postreh 20. januára 2020, 21:51 at 21:51 – chapem, je len ze by som ludom ubytovanym u nas tak zle urobit nechcel… 😉

  Aj v socialnych bytoch moze byt poriadok, cistota a ludia si ubytovanie mestom mozu vazit. To ale musi chciet v prvom rade vlastnik a tym je mesto.

  Ja osobne som uz asi 10 rokov dozadu (to je myslim ze dost davno) v komisii ktora zial za Tomcanyiho nebola ani zriadena hovoril, ze je nutne v Mestskych socialnych bytok zmenit pravidla ubytovavania.
  K zmene nedoslo. Vysledok vidime dnes a denne…

 23. Veselický ty máš skvelú pracovnú náplň. Prosím, aj ja chcem chatovt počas pracovnej doby. A už máš plat 1350 eciek? Už ti dvihol, aby si mal na splácanie peňazí, ktoré si dostal neprávom? Takže nič sa nezmenilo. Mačo si zas robí po svojom.

 24. Veselický, keďže máš v robote čas vypisovať a nemáš nič na robote, tak dvihni zadok a choď posypať chodníky, lebo sme sa ráno skoro prizabili. Alebo zas čakáte, že sa nič nestane a rýchlo sa to rozpustí?

 25. Dobrý deň, anonymkovia!
  Už ste spokojní, alebo spustíte ďalšiu lavínu hrubosti a žlče?
  Na predchádzajúcej stránke SOL pod diskusiou bolo upozornenie vlastníka média v tomto znení:
  UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívate túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a ERÚ alebo etikou.
  Viem, že vy máte výnimku. Tak soptite ďalej.
  Miloš Majko určite kandidovať nepôjde, v tomto mu verím. Lebo ak by bol náhodou úspešný, koho by kritizoval? Seba?
  Príjemný deň!

 26. Radsej sa vy vratte k receptom, alebo este radsej k mytom. Ludia vas mali, si myslim, aj vtedy za stareho uja, ale tak nejak za svojho uja.

 27. Ja si myslím,že odpovedať na tieto články,je v pracovnej náplni dotycneho,keď už takú volovinu niekto vymizli.Je hovorcom mesta a toto patrí k jeho práci.

 28. Presne tak to je!Keďže úplne hystericky spôsob ,akým sa tu mnohiy vyjadruju o ňom,ja sa mu čudujem,že sa vôbec zapája do tejto diskusie.Je hovorcom mesta,a snaží sa dať podľa svojej mienky dať veci podľa svojho uváženia na pravú mieru.

 29. Haló. 21. januára 2020, 9:36 at 9:36 – skusim Vas citovat:

  „Je hovorcom mesta,a snaží sa dať podľa svojej mienky dať veci podľa svojho uváženia na pravú mieru.“

  V poslednej dobe od Vas pribudlo viacej prispevkov za sebou.
  Po tomto vyjadreni chapem ich pocet i obsah…

 30. Pre zase ja 21.1.2020 8:32
  Budete prekvapený. Nielen recepty na pobavenie ale aj samotné varenie jedál ovládam. Ďakujem za výzvu k navráteniu sa k mýtom. Ten budúci by mohol mať názov „Rozhodnutie o prenájme tepelného hospodárstva mesta bolo správne“. Za čo ma mali ľudia kedysi? Viete, to je tak. Názor je ako zadok. Každý ho má iný. S tým nič nenarobím ani ja ani vy.
  Pre hlboko klesnutú z 21. 1. 2020 9:28
  Milá slečna, či pani!
  Netrápte sa s niečím, čo už nemôžete zmeniť. Pozerajte dopredu. Tešte sa , že ste zdravá a ak ste počas svojho poklesku získala nejakú venerickú chorobu obráťte sa na lekárov. Klasické antibiotiká na tieto zdravotné problémy údajne zaberajú.
  Príjemný večer.

 31. Ľubomír Veselický 21. januára 2020, 8:09 at 8:09 – Lubos, nielen v tom mi veris, aj ked moj dovod v Seredi nekandidovat je iny a nemam problem povedat ho – robim veci, ktore maju zmysel. A ako poslanec by som mal jeden hlas z 19, co je nieco podobne, ako ked 11 motivovanych povie, aby ti normalni ich bozali…
  Takze zo svojej pozicie transparentnosti, slobode slova a demokracii pomozem viac.

  A o tom si predsa pisal Ty. Len vtedy si bol este spravodlivy, bol si hlavny kontrolor – preto neverim, ze si o nezakonnom vyplacani Tvojich odmien nevedel, na rozdiel od svojho sefa si neklamal pred sudom a nebol si odkazany sefovi sa pchat – no ved vies kam…

 32. Ak je to otázka na mňa, tak odpoviem.
  Nič sa nezmenilo. Dopravca SAD D- Streda stanovisko, na ktoré som sa odvolal nezmenil. Autobusovú zastávku nechcel preložiť. Odbor miestnych komunikácií Obvodného úradu Galanta, ktorého stanovisko k požadovanej zmene žiadateľkou bolo negatívne, a na ktoré som sa tiež odvolával, ostalo v platnosti. Negatívne stanovisko Dopravného inšpektorátu, k žiadosti obyvateľky, ktoré som mal tiež k dispozícii, sa rovnako nezmenilo.
  Miloš Majko, ktorý sľuboval zverejnenie všetkých informácií naraz svoj sľub doteraz, a je tomu niekoľko rokov, nesplnil. Ale ja som ostal klamárom v priamom prenose. Usmievam sa na tom dodnes. Označenie autobusovej zastávky je stále na Čepeňskej ulici pri Domove dôchodcov presne tam, kde bolo. A stále nie je prekážkou pre stavbu rodinného domu na priľahlom pozemku. Iba samoľúbosť žiadateľky dostala tvrdú ranu, keď jej nebolo vyhovené ani po zásahu Andrey Paulínyovej.

 33. Ta zastavka tam nema co robit bez suhlasu majitela prilahleho pozemku nakolko to narusuje pohodu byvania ci planovania vyuzitia. Aj ked tam zatial nieje dom ale uz to je omedzovanie vedlajsieho pozemku napr. vjazd a pod. Ked domov dochodcov potrebuje bus zastavku tak nech si ju mesto povoli a zriadi pred svojim cize mestskym pozemkom domova dochodcov. Pan Veselicky aj na stadion chodi viac ludi tak preco nezriadit bus zastavku pri stadione a kedze kusok od stadiona byvate, tak rovno pred vasim domom v tom zelenom pase. Pacilo by sa vam taketo chore rozhodnutie? Boli by ste ako obyvatel a majitel vasho domu a pozemku spokojny, keby vam nejaky tupec na mestskom urade spravil taketo rozhodnutie ktore by obmedzovalo vas pozemok a narusovalo vasu pohodu byvania? No a na ten vas mýtus sa tesim ako pisete:
  Ten budúci by mohol mať názov „Rozhodnutie o prenájme tepelného hospodárstva mesta bolo správne“

 34. Obyvatel 21.1.2020 21:08! Uniklo vám to podstatné. O umiestnení autobusových zastávok alebo označníkov zastávky, ako je tomu v tomto prípade, mesto nerozhoduje. Rozhoduje dopravca, Dopravný inšpektorát PZ SR a Odbor cestne dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu. K žiadnemu obmedzovania vjazdu na pozemok nedochádzalo a ani nedochádza. Choďte sa pozrieť na miesto a potom píšte. Športová ulica je miestna komunikácia v správe mesta. Čepeňská ulica je v správe Okresnej správy ciest. Trasy autobusov nie sú vedené po miestnych komunikáciách. Aspoň ja o takom prípade neviem. Takže s vašimi fantáziami o autobusovej zastávke pred našim domom ste vedľa. Ako pokus o osobný útok slabé.

 35. Pan Veselecky ja som to uviedol ako priklad pokial by sa jednalo o vas a vaš majetok tak by sa naslo aj riesenie. A prosim vas nevyhovarajte sa ze mesto nic nerozhoduje v takomto pripade. Prave mesto ma a ma mat rozhodujuce slovo k poziadavkam a potrebam obyvatelov a najst uspokojive riesenia dotknuteho obyvatelstva. Neberte to ako utok na vas, lebo mne ste šumafuk.

 36. Ľubomír Veselický 21. januára 2020, 20:34 at 20:34 – Lubos, ale Ty si v predmetnej veci skutocne klamal. Napisal som to niekolkokrat a Ty si zato ak sa nemylim, dokonca na mna podal TO. Neuspesne. Jasne sme si to vydiskutovali osobne, ked si v slabej cvili prisiel do studia, co Ti nasledne na slubeny rozhovor asi dovolene uz nebolo.
  Vies velmi dobre, ze sa pod svoje prispevky podpisujem a tak vies aj to, ze sa podpisem len pod to, co viem dokazat.
  A su to ovela citlivejsie veci, ako oznacenie klamara za klamara tam, kde je videozaznam a pisomnosti u mna od mesta, a dvoch dotknutych stran.

  Ak si myslis, ze sa mylim, vyzyvam Ta do debaty o predmetnej veci pred kamru a pre mna za mna aj v online prenose. Neschovavaj sa a pod do toho. Mas sancu verejne ma potopit, ak si veris…

 37. Pán Veselický, dajte si už pohov. Vy fakt nemáte kúsok sebareflexie? By som chcel vedieť, či by ste sa ako kliešť držali vo svojom veku zamestnania, keby ste stáli za pásom. Už ste prežitok. Doba sa mení aj názory ľudí. A ten Váš je už ďaleko za realitou. Už dávno ste sa mali na to vybodnúť a nerobiť zo seba šaša. Na staré kolená sa zosmiešňujete a pritom sa cítite taký dôležitý. Keby sa budete venovať dôchodcovským radostiam? Či čakáte, kedy Vás z úradu vynesú. Nemáte súdnosť. Ja viem, že po toľkých rokoch dôležitosti je ťažké si povedať, som starý, to najlepšie zo seba som odovzdal, je čas sa pobrať. Ale tento Váš štýl života Vám pobyt tu nepredĺži. Vyskakujete, štekáte, driapete, hryziete. A za čo? Za mizerných 1350 euričiek? To Vám stojí za to robiť nárazník a niekoho toaleťák? To už naozaj nemáte kúska hrdosti? Alebo ste jeden z tých, čo si myslí, že bez nich by to tam padlo a Vy ste ten najdôležitejší článok? Máte mylné predstavy.

 38. A este doplnim ze tusim to majitelka toho pozemku vzdala. Lebo boj s vedenim mesta nema zmysel. Odstahovala sa sa do Dolnej stredy. Takze pan Veselicky ustretovost vas a celeho vedenia mesta dala tejto dalsej slusnej rodine facku a kopanec do zadku. Donutili ste sa odstahovat dalsiu slusnu rodinku z tohoto mesta a uvolnili tak cestu pre spekulantov co skupia ten pozemok pre srbov, rumunov ci ukrajincov. Gratulujem vam pan Veselicky aj vasim kolegom z vedenia mesta

Comments are closed.

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img