ISSN 1337-8481

štvrtok, 25. apríla, 2024

„za tú reklamu ktorú mi robiš tebe nie“ – hovorí viceprimátor Veselický, ktorý však nemal problém prijať takmer 150 000 Eur vyplatených s porušením zákona.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Dnes sme zisťovali podrobnosti o aktuálnych  problémoch na Zbernom dvore.

Článok nájdete tu:  https://www.archiv2.seredonline.sk/2019/10/03/ludia-to-budu-zase-vyhadzovat-za-tytes-alebo-to-vsetko-budu-hadzat-do-komunalneho-odpadu-a-nebudu-separovat-obcan-o-problemoch-na-zbernom-dvore/

Ako vždy, aj dnes sme mali záujem uverejniť stanovisko za problematiku zodpovedných osôb, teda vedenia mesta. Snažili sme sa telefonicky osloviť tých, ktorí sú za chod MsÚ zodpovední. Priamu povinnosť komunikovať s médiami má v pracovnej náplni viceprimátor a hovorca primátora Veselický. Na tento účel má pridelený a nami občanmi platený aj služobný mobilný telefón a aj za túto prácu poberá / poberal už viac ako 8 rokov plat, odmeny a ďalšie benefity.

Od účinnosti novelizácie príslušnej legislatívy, Veselický na základe rozhodnutia primátora Tomčányiho  z verejných finančných zdrojov poberá odmenu  1350 Eur mesačne.

 

 

Veselickému sme sa pokúšali dovolať  na služobný mobil dva razy predpoludním a ceľkom tri krát popoludní. Štyri krát nezdvihol.  Piaty pokus dovolať sa viceprimátorovi a hovorcovi Veselickému bol úspešný čiastočne. Služobný telefón Veselický dvihol a povedal, že na kameru vyjadrenie neposkytne citujem: „za tú reklamu ktorú mi robiš tebe nie“.

Volený zástupca, poslanec MsZ, viceprimátor a primátorov hovorca Veselický platený z daní občanov Mesta Sereď  požívajúci status verejného činiteľa teda už niekoľko rokov selektuje, s kým sa baviť bude a s kým nie. Úmyselne a vedome diskriminuje občana, obyvateľa mesta, novinára  a médium napriek tomu, že toto zákon nepripúšťa.

Z vyjadrenia Veselického vyplýva, že by nemal problém s rozhovorom, ktorý by mu robil pozitívnu reklamu.  Teda vtedy, kedy by redaktor pred verejnosťou úmyselne zamlčoval fakty  a zistenia kontrolných orgánov napr. vo veci nezákonného vyplácania desiatok tisíc Eur z verejných financií práve jemu. Má teda verejný činiteľ Veselický záujem pred občanmi zakrývať pravdu? Aký má na to dôvod? Je snáď v niekoho záujme dokonca prípadné nevyšetrenie porušovania zákonov a „zahladenie“ množstva nezákonností v seredskej samospráve?

Povinnosti  Veselickému písomnou formou uložil primátor mesta  Tomčányi a za ich plnenie mu viac ako 8 rokov Mesto Sereď vypláca aj odmenu / plat v nie malej výške. Medzi primátorom uložené povinnosti patrí aj „voči médiám plní funkciu hovorcu mesta“.  

Povinnosť alebo možnosť diskriminovať či ignorovať niektoré médium, redaktora či redaktorov sme v texte hľadali márne. Takéto konanie Veselickému ako verejnému činiteľovi neumožňuje ani žiaden zákon.

Primátor mesta Tomčányi napriek vedomosti o tomto konaní svojho zástupcu problém nerieši a za niekoľko rokov nápravu nezjednal. Z toho vyplýva, že s takýmto konaním svojho podriadeného súhlasí.

Vykonali sme ďalší pokus a Veselickému sme zavolali z telefónu druhej redaktorky média. Veselický mobil dvihol okamžite. Požiadali sme ho o rozhovor, ktorý vykoná redaktorka Majková. Veselický odmietol so slovami: „to je to isté, ako ty“.

Takže  teda  volený zástupca, poslanec MsZ, viceprimátor a primátorov hovorca platený z daní občanov Mesta Sereď  požívajúci status verejného činiteľa Ľubomír Veselický si verejne dovolí diskriminovať nielen jedného človeka, občana, obyvateľa mesta a redaktora média.

Vychádzajúc z faktov teda dnes môžeme povedať, že Veselický nemá problém diskriminovať a ignorovať oprávnené požiadavky občanov, obyvateľov mesta a plnohodnotných redaktorov medzinárodne registrovaného média, no zároveň nemá problém 8 rokov poberať plat /odmeny a finančné benefity vo výške takmer  150 000 Eur a to bez právneho titulu. (vychádzame zo zistení kontroly vykonanej hlavnou kontrolórkou Horváthovou, kde konštatovala niekoľko porušení zákonov)

Za smutné zistenie pre občanov a obyvateľov mesta považujeme hlavne to, že poslanca mesta, viceprimátora a primátorovho hovorcu ani len slovom nezaujímala téma rozhovoru, otázky a pod. Nezaujímajú ho teda problémy občanov, no nimi zarobené a vo forme daní odvedené  tisícky Eur  každý mesiac vo forme odmeny prijíma bez problémov a určite rád.  A to dokonca v podstatne vyššej sume, akú mu v roku 2018 umožňoval zákon prijať.

20190213152445_zastupca-primatora-poverenie-na-vykon-funkcie_5c6428ad998fe4.55331645

Hovoríte si, že celé zle? Áno a bude horšie. Ak samozrejme túto svojvôľu nezastavia občania a aspoň tí poslanci MsZ, ktorých rozhodnutiam predchádza aspoň aké-také zamyslenie sa nad problematikou ktorej sa týkajú. A ak toto konanie nezastavia orgány činné v trestnom konaní. Podnetov a poznatkov k veci majú dostatok.

K tejto téme sa vrátime onedlho novými zisteniami.

– – –

Z oficiálnej stránky Mesta Sereď:

BC. ĽUBOMÍR VESELICKÝ
Vo funkcii: od 27.12.2010
Adresa:  Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, Sereď
Mail: viceprimator@sered.sk

Postavenie zástupcu primátora

Zástupcu primátora na celé funkčné obdobie v zmysle zákona 369/1990. Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vymenúva primátor a určuje mu aj rozsah právomocí a úloh. Viceprimátor má na funkčné obdobie 2018 – 2022 v písomnom poverení určený okruh úkonov a činností v tomto rozsahu:

A/ počas prítomnosti primátora mesta

 •  koordinuje činnosť komisií MsZ a zúčastňuje sa ich zasadnutí podľa pokynov primátora,
 •  koordinuje, prerokováva a rieši interpelácie poslancov, ich návrhy a podnety predložené na zasadnutiach komisií,
 •  zúčastňuje sa previerok, kontrol a vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta,
 •  schvaľuje pracovné cesty primátora mesta a poslancov MsZ,
 •  podieľa sa na zmenách koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v meste,
 •  je oprávnený zastupovať mesto v oblasti spoločenskej, kultúrnej, voči médiám plní funkciu hovorcu mesta,
 •  koordinuje prípravu a priebeh volieb do NR SR, samosprávnych orgánov a pri vyhlásení referenda,
 •  zabezpečuje spoluprácu mesta so športovými klubmi a záujmovými združeniami,
 •  vykonáva dohľad nad plnením zmluvných vzťahov,
 •  plní úlohy podľa uznesení MsZ,
 •  predkladá rozpočet mesta,
 •  dohliada na webovú stránku mesta,
 •  plní aj iné úlohy podľa pokynov primátora.

B/ počas neprítomnosti primátora mesta

 • vykonáva úkony a činnosti uvedené v bode A/,
 • podpisuje záznamy v zmysle Registratúrneho poriadku na správu registratúry Mestského úradu v Seredi, pred svoj podpis pripojí skratku v.z. (v zastúpení),
 • podpisuje žaloby a podnety odosielané správnym orgánom, súdom, prokuratúre a orgánom PZ SR,
 • rokuje so štátnymi i neštátnymi orgánmi, fyzickými i právnickými osobami v oblasti majetkových vzťahov, administratívno-právnych vzťahov s výnimkou právomocí primátora, ktoré sú vymedzené v § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
 • zabezpečuje v spolupráci s prednostom úradu prípravu zasadnutí MsZ,
 • udeľuje plnomocenstvo na zastupovanie mesta v právnych záležitostiach.

Zástupca primátora

Určenie odmeny zástupcu primátora

Ing. Martin  Tomčányi, primátor  mesta  Sereď v zmysle  § 25 ods. 7 zákona č.  369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje zástupcovi primátora mesačnú odmenu vo výške 1350,- eur s účinnosťou od 1.2.2019.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯
 1. Uz tam davno nemal byt spolu s primatorom. Mesto zaspalo, nech sa pozru do Trnavy, ako sa spravuje mesto. Cista katastrofa Sered. A to nehovorim o korupcii na jednom z oddeleni, ktoreho som bol osobne svedkom, vyhrala 5x vyssia cenova ponuka, tak sa plytvaju verejne zdroje, hanba.

 2. V prvej vete máš jednoznačne pravdu! Veselický po tom, ako sa prevalili výsledky kontroly, mal jednoznačne odísť . Bez hanby sa tam vyciera, ako by sa nič nestalo. A ešte bude aj šíriť, že ja nič, ja som nič neurobil. A to je pravda. Neurobil vôbec nič. Mohol tomu zabrániť. Nevedel chudáčik, že plat sa schvaľuje? A čo robil 16 rokov ako kontrolór? Čo robil roky ako poslanec? Veď pri tom sedel, keď sa schvaľoval plat iným viceprimátorom. Ach bakalár. Zobuď sa konečne a už choď kade ľahšie.

 3. Hovorcovi netreba robiť reklamu vôbec. Ich vizitka je vidieť ak sa prejdete po meste. Chodníky čistá katastrofa, posledné VZN o zberom dvore detto a Sereď je celá rozkopana ako po bojoch. Som zvedavý či po zahadzani dier vyčistia chodníky od hliny (teraz keď pršalo to bola čistá katastrofa, všade blato) a vysadia novú trávu a zasadia nové stromčeky

 4. V medzi bloku ulíc Garbiarska a Námestie Slobody práce súvisiace s rozkopávkami boli na pohľad ukončené. Bolo katastrofou sledovať ako vykopané kanále boli opätovne na 90% zasypané tým istým sajrajtom, ktorý bol z nich aj vykopaný. Jednalo sa o kusy rôzneho železa, balvany, betóny a iné stavebné materiály, ktoré boli do kanálov zahrnuté ešte v čase výstavby sídliska. V medzi bloku sa nachádzalo za činžiakom č. 51 basketbalové ihrisko, ktoré ťažké pracovné stroje, ktoré sa po ňom pohybovali znefunkčnili popraskaním asfaltu. Aby to bolo menej viditeľné, tak ihrisko zostalo minimálne na 50 % znečistené od zeminy, ktorá jeho skutočný stav dokonale kryje. Pracovníci, ktorí vykonávali ručne konečné zemné úpravy po zahrnutí kanálov technikou dokonale za kamuflovali kusiská kameňov, rôzne železa a iný odpad zahrnutím hrabľami. Nechápem prečo v čase zahrnutia kanálov a konečných zemných úprav nebolo do skyprenej zeme rozhádzané trávové semeno, ktoré mohlo aj vďaka terajšiemu daždivému počasiu do príchodu mrazov vyklíčiť a rozsiahle plochy ešte na zimu zatrávniť. Zodpovední radšej nechajú zeminu dokonale utlačiť a na jar tam vyklíči na týchto rozsiahlych plochách zelina, ktorá všetko zakryje. Netvrdím, že doteraz na týchto plochách bol dokonalý trávnik, ale tráva tam ešte bola, teraz je istota, že už nebude, jedine že by zodpovední za tento stav plánovali do budúcnosti tieto plochy pokryť trávnikovými kobercami. Neverím, že niekto zo zodpovedných za tento stav z radov pracovníkov MÚ Sereď sa bol fyzický na tomto mieste aj
  pozrieť a dielo prevziať. Jednoducho výsledkom týchto prác okrem nového potrubia je od ťažkej techniky poničené chodníky, ihrisko, všade blato a špina. U nás v Seredi nič nové, ako si sme si zvykli.

 5. MÚ Sereď 6. októbra 2019, 13:56 at 13:56 – pisete:
  „Jednoducho výsledkom týchto prác okrem nového potrubia je od ťažkej techniky poničené chodníky, ihrisko, všade blato a špina. U nás v Seredi nič nové, ako si sme si zvykli.“

  A to je prave ten problem. Zvykli ste si.

  A dobre plateny primator, nezakonne 8 rokov odmenovany viceprimator s kompetentnymi ludmi sa Vasim zvykom tesia. Nic lepsie pre ich spokojnost urobit nemozete.

  Prestante si zvykat, dajte sa dokopy a chodte pre MsU. Do megafonu zakricte, aby za tento stav zodpovedne osoby isli medzi volicov a obyvatelov mesta ktori ich ich patia aj inokedy, ako mesiac pred volbami. A potom im smradlavymi vajcami a hnilymi rajcinami dajte polopate vediet, co svojim konanim alebo NEkonanim vam obyvatelom sposobuju.

  A zvykat si budu musiet oni. Len nie na popraskane ihriska, zasvinene chodniky, ale na to, ze za tisice Eur nas vsetkych nam obcanom a obyvatelom mesta musia sluzit. Ano SLUZIT !! Alebo mozu ist prec a zarabat si na zivot pracou v sukromnom sektore. Tam ich za takto odvedenu pracu nakopu do zadku hned na konci prvej smeny…

 6. Čo sa čudujete ? Tomčányi a Veseliský jeden druhého zakrývajú, majú špinu na hlave a ak by jeden prehovoril resp. konal, tak ako Tomčányi aj má, tak by potom padli obaja , nakoľko tých špinavostí jeden na druhého veľmi veľmi moc.

 7. Je to len dalsia rabovacka z rozpoctu mesta. Ved ovce to zaplatia cez zvýšené dane a poplatky. Vsetci traja patria uz davno inde a nie na úrad

 8. V mexickom Las Margaritas, richtar oklamal svojich volicov, tym ze neopravil cesty, co slubil. Tak ho vyvliekli z radnice, priviazali o pikup a tahali po tych zlych cestach. Zachranili ho az policajti.
  Či?

 9. primátora v meste nazývate brucho.mali by ste skôr mafián.ale aj to brucho sedí.ešte stále nosí tú retiazku na čiernom tričku a tmavé cyklistické okuliare aby zakryl falošné oči?podrazák to je.vyšplhal sa na chrbtoch viac ľudí až keď bol hore tak ich obetoval.ten podržtažka veselický je totálny debil a zametač.taká handra aby si sa nedostal k bruchovi.tiborko je hlavička čo nezodpovedá a tak aj robí.brucho skončí v base.a ostatný budú rýchlo hovoriť aby s ním nesedeli spolu.pýtajte sa na majetok bruchov na čom zarobil milióny aj na jeho kamošov prokurátorku a na súdoch.

 10. môžeš to s tou prokurátorkou a sudmi poprípade na čom zarobil trochu rozviesť? To by ma fakt zaujímalo. Možno by padlo aj nejaké to trestné.

Comments are closed.

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img