ISSN 1337-8481

piatok, 24. mája, 2024

Zapojte sa do prípravy koncepčných materiálov mesta Sereď na roky 2024 – 2027

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Mestský úrad – Mgr. Silvia Kováčová, vedúca odd. ŠRKŠ /  Mestá a obce pri výkone samosprávnych kompetencií vypracovávajú a schvaľujú koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života. Sú to strednodobé strategické dokumenty, ktoré komplexne určia  rozvojové smerovanie na nastávajúce obdobie  s dopadom na rozpočet.

V meste Sereď v tomto roku končí platnosť koncepčných materiálov a je potrebné pripraviť ich aktualizáciu. V súlade s platnou legislatívou budú pripravované:

– Komunitný plán sociálnych služieb

– Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení

– Koncepcia rozvoja športu a telesnej kultúry

– Koncepcia rozvoja kultúry

– Program rozvoja bývania

– Koncepcia rozvoja práce s mládežou.

Za prípravu budú zodpovední garanti koncepcií, ktorí budú koordinovať prácu spracovateľských tímov. V prvej etape prípravy bude stanovený harmonogram a vyhodnotené plnenie priorít obdobia rokov 2018 – 2023. Odborná i laická verejnosť bude mať možnosť prezentovať svoje postrehy a námety zlepšenia prostredníctvom dotazníkového prieskumu.  Po spracovaní budú návrhy koncepcií zverejnené na pripomienkovanie. Konečné znenie bude schvaľované mestským zastupiteľstvom koncom roka. O ich dôležitosti svedčí to, že budú spolu s Územným plánom mesta Sereď najpodstatnejšími podkladmi pre spracovanie Programu rozvoja mesta na roky 2024 – 2030.

Ak Vám nie je smerovanie nášho mesta ľahostajné, ste odborníkom v niektorej z uvedených oblastí a chcete sa spolupodieľať na príprave koncepčných materiálov, kontaktujte, prosím, najneskôr do 15. 04. 2023 Máriu Fačkovcovú, zástupkyňu primátora mailom na maria.fackovcova@sered.sk.

 

zdroj: Mesto Sereď

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img