ISSN 1337-8481

nedeľa, 19. mája, 2024

Blíži sa zápis do prvých ročníkov základných škôl. Deň otvorených dverí Vám uľahčí rozhodnutie, ktorá škola je pre Vaše dieťa nejalepšia

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Zápis do prvých ročníkov základných škôl je veľkou udalosťou nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov. Pre deti to zvyčajne znamená prvý krok do sveta školy, čo môže byť pre nielen veľmi vzrušujúce, ale zároveň i stresujúce. Aj pre rodičov môže byť toto obdobie emocionálne náročné, pretože často prežívajú obavy z toho, ako sa ich dieťa zvládne prispôsobiť novému prostrediu a nárokom školy. Mnohí rodičia sa tiež obávajú, či zvolili pre svoje dieťa správnu školu, ktorá im dokáže poskytnúť dostatočnú podporu počas celého školského obdobia.

Pre rodičov a budúcich žiakov, ktorí sa chcú bližšie oboznámiť s jednotlivými školami sa na území mesta každoročne konajú DNI OTVORENÝCH DVERÍ. V tento deň sú zvyčajne zabezpečené prehliadky školských priestorov, stretnutia s pedagogickými pracovníkmi, ale aj rôzne ukážky a prezentácie záujmových krúžkov a aktivít, ktoré sú na danej škole dostupné. Rodičia prostredníctvom DOD zistia ako jednotlivé školy fungujú či aké sú jej priority a ciele. Je tiež možnosťou získať informácie o podmienkach pre vzdelávanie a o spôsoboch, ako sa dieťa môže na škole rozvíjať. Elektronické prihlasovanie do 1. ročníkov bude spustené 1.4.2023, samotný zápis bude prebiehať 28. a 29. apríla 2023. Všetky informácie nájdete aj na webových stránkach škôl.

Tri základné školy v SEREDI organizujú DOD v troch rôznych termínoch.

Základná škola Juraja Fándlyho

Deň otvorených dverí sa na škole koná 18. 3. 2023 od 9:00 do 12:00 hod.

Škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov, ekologickú výchovu a rozvíjanie pohybových aktivít žiakov. Má veľmi dobré materiálové, priestorové a technické vybavenie, ktoré slúži žiakom i učiteľom pri zabezpečovaní vzdelávania. Tvoria ho: jazykové, počítačové a odborné učebne, multisenzorická miestnosť, čitáreň, telocvične, plaváreň, posilňovňa, fitpark a multifunkčné ihrisko. Žiaci majú možnosť rozvíjať svoj talent, jazykové schopnosti , pracovné zručnosti, umelecké a športové nadanie v krúžkovej činnosti a v centre voľného času. Viac na: https://zsjfandlyhosered.edupage.org

Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda

Deň otvorených dverí sa na škole koná 21. 3. 2023 od 08:00 do 16:00 hod.

Škola ako jediná ponúka bilingválny program na I. a II. stupni s viacročnými skúsenosťami. Na 7 hodinách týždenne „bilingválni“ žiaci komunikujú v ANJ. Žiakov vzdeláva skúsený tím pedagógov, školského logopéda, psychológa a špeciálneho pedagóga. Škola učí inovatívne a vychováva k trvalým hodnotám, otvorenej komunikácii, dôvere a k vzájomnej úcte. Učí žiakov kriticky myslieť a rozumieť mediálnym obsahom. Cirkevná škola sa podieľa na vytváraní novej spoločnosti, ktorá sa neriadi len internetom, technickými zručnosťami, ale ktorá je predovšetkým ľudská, má srdce, aby mohla vnímať potreby iných. Tiež sa snaží prehlbovať u žiakov cit pre spravodlivosť, tolerantnosť, porozumenie, zodpovednosť a vzájomnú úctu. Pedagogika v katolíckej škole je pedagogikou, ktorá neukladá, čo má dieťa vedieť, ale čo môže poznať. Viac na: https://czssered.edupage.org/

Základná škola J.A.Komenského

Deň otvorených dverí sa na škole koná 21. 4. 2023 od 14:00 hodiny.

Škola vytvára podnetné prostredie nielen pre kontinuálne vzdelávanie žiakov, ale i pre ich zmysluplné využitie voľného času. Využíva vedomosti, skúsenosti a zručnosti učiteľov, odborníkov z rôznych inštitúcií . Škola stavia na spolupráci mesta, vedenia, zamestnancov, žiakov, rodičov, jednotlivých organizačných zložiek školy, partnerských škôl na národnej i medzinárodnej úrovni či rôznych inštitúcií. Produkuje komplexne rozvinuté osobnosti schopné uplatniť sa v spoločnosti. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v štyroch samostatne stojacich budovách. Súčasťou odborné učebne, telocvične, posilňovňa či knižnica. 6iaci môžu využívať školský klub detí, centrum voľného času, k školskému areálu patrí multifunkčné ihrisko, atletická dráha, spevnené plochy určené na pohybové hry, trávnaté plochy, altánok a workoutové ihrisko. Viac na: https://zskomsered.edupage.org

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img