ISSN 1337-8481

streda, 22. mája, 2024

Slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Mestské múzeum v Seredi usporiadalo 10. marca 2023 slávnostné otvorenie expozície „Dialóg poznávania hmatom pre zrakovo postihnutých návštevníkov“. Projekt bol realizovaný vďaka finančnej podpore Nadácie SPP v rámci Programu podpory partnerstiev. Nadácia vytvára spoluprácu s organizáciami, ktorých projekty prispievajú k ochrane zdravia, prispievajú ku skvalitneniu života znevýhodnených osôb, podporujú vzdelávanie, dobrovoľníctvo a regionálny rozvoj.

Pozvanie na podujatie prijal primátor mesta Ondrej Kurbel, viceprimátorka Mária Fačkovcová, prednostka MsÚ Mariana Páleníková, predseda KR ÚNSS Nitra Jozef Zbranek, predseda ZO ÚNSS Galanta Marián Tóth, predsedkyňa ZO ŤZP Ružena Ladicsová, riaditeľka Galantskej knižnice Lívia Koleková a projektová manažérka Ústavu technológií a inovácií v Bratislave Dominika Vavrová. Prítomní boli aj zástupcovia miestnych základných škôl.

Realizátorom projektu bola spoločnosť SORTEC EUROPE, s.r.o. Bratislava, ktorá vyšla víťazne z verejného obstarávania. Cena za zhotovenie diela bola stanovená zmluvnými stranami v sume 17 944,80 €. Dom kultúry získalo na projekt dotáciu v sume 15 000 €, rozdiel 2 944,80 € dofinancovalo mesto zo svojho rozpočtu v roku 2023. Projekt vznikol po dôkladnom prieskume kultúrneho života znevýhodnených skupín v regióne (počas rokov 2020 – 2022). Múzeum okrem spolupráce so seniorskými organizáciami nadviazalo spoluprácu so Základnou organizáciou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Galante, Klubom zdravotne postihnutých v Seredi a Trnavskou asociáciou sluchovo postihnutých. „Máme skúsenosti so seniormi aj so znevýhodnenou skupinou návštevníkov. Vždy nám pri prehliadkach chýbalo niečo hmatateľné a práve z tohto vychádzala idea nášho projektu. Mestské múzeum v Seredi chceme predstavovať nielen ako statickú pamäťovú inštitúciu, ktorá uchováva a prezentuje kultúrne dedičstvo, ale aj ako inštitúciu, ktorá sa zároveň otvára publiku ďalšími spôsobmi a vytvára priestor pre spoluprácu so zdravotne znevýhodnenými návštevníkmi,“ povedala vedúca múzea Diková.

Sprístupnenie expozícií zdravotne znevýhodneným občanom v Mestskom múzeu tak bude do budúcna už aj prostredníctvom moderných technológií. Haptický 3D model je prispôsobený pre zrakovo znevýhodnených návštevníkov, kde si prostredníctvom hmatu nevidiaci a slabozrakí návštevníci dokážu lepšie vytvoriť predstavu o mieste, kde sa momentálne nachádzajú. 3D model je sprevádzaný hlasovým komentárom v slovenskom aj anglickom jazyku. Vodiaca línia od vstupu im zároveň poskytne lepšiu orientáciu v priestore múzea. Od založenia sa tu nachádza aj socha Juraja Fándlyho od sochára a reštaurátora Františka Šmigrovského. Ide o jednu z priestorových expozícií, ktorá je takisto zaradená medzi výstavné kúsky, ktoré budú môcť návštevníci vnímať i hmatom. Vďaka spolupráci s knižnicou v Galante má múzeum zapožičané aj publikácie písané braillovým písmom.

Počas otvorenia expozície sa prítomným prihovoril aj primátor mesta Ondrej Kurbel, ktorý povedal: „To že mám česť tu byť znamená, že vedúca múzea spolu so svojimi spolupracovníkmi, ktorí sú väčšinou dobrovoľníci, dokázali niečo veľké. Priniesli do nášho mesta hmatateľný dôkaz toho, že nám záleží aj na znevýhodnených skupinách, že nám záleží na ľuďoch, ktorí nemajú možnosť vlastnými očami pozorovať krásu okolo nás.“ Ďalej povedal, že nám záleží na tom, aby nevidiaci vnímali mesto nielen ako spleť ulíc, ktoré sú nebezpečné – plné áut a ľudí ale aby vnímali aj to, že sa tu nachádzajú historické skvosty a že môžeme byť hrdí nato, čo v našom meste máme.

„Mestské múzeum v Seredi v spolupráci s MsÚ – Oddelením školstva, rodiny, kultúry a športu má v pláne osloviť základné a stredné školy, zároveň aj špeciálne školy a pedagogicko-metodické centrá v Trnavskom kraji. Zaujímavá forma vzdelávania pre deti a študentov týmto spôsobom má viesť k pochopeniu, ako vnímajú svet ľudia s hendikepom,“ dodala na záver vedúca múzea Diková.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img