ISSN 1337-8481

sobota, 22. júna, 2024

Máte záujem o členstvo v odborných komisiách Zastupiteľstva TTSK?

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Trnavský samosprávny kraj výzýva verejnosť na predkladanie návrhov pre doplnenie členov – neposlancov do odborných komisií Zastupiteľstva TTSK. Komisie sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja na konzultovanie otázok a prípravu stanovísk k veciam, ktoré patria do ich pôsobnosti. Komisie vypracúvajú stanoviská, iniciatívne návrhy a podnety na riešenie v rámci poradnej a iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

Pre volebné obdobie 2022 – 2026 sú v TTSK zriadené tieto komisie, v ktorých môžete pôsobiť:

Finančná komisia
Komisia hospodárenia a nakladania s majetkom
Komisia pre pozemné komunikácie a dopravu
Komisia pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu
Komisia pre sociálnu oblasť
Komisia pre školstvo a mládež
Komisia pre kultúru, národnostné menšiny a šport
Komisia pre zdravotníctvo
Komisia pre životné prostredie a rozvoj vidieka

Návrhy členov komisií – neposlancov, je potrebné doručiť do podateľne TTSK alebo na emailovú adresu: raclavsky.jan@gmail.com najneskôr do 15. januára 2023. V návrhu je potrebné uviesť, do akej komisie sa člen – neposlanec navrhuje a jeho profesijný životopis.

Zasadnutia komisií sa uskutočňujú podľa potreby. Na zasadnutie komisie sa členovia zvolávajú pozvánkou najmenej 3 dni pred zasadnutím komisie. Návrh programu zasadnutia komisie sa jej členom oznamuje súčasne s pozvánkou. Na zasadanie komisie sa pozývajú:
– členovia komisie,
– neposlanci, ktorí sú členovia komisií,
– hlavný kontrolór TTSK,
– osoby určené predsedom komisie.
Komisia je spôsobilá rokovať a uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. V prípade, ak nie je prítomný na zasadnutí dostatočný počet členov komisie, zvolá predseda do 5 dní nové zasadnutie komisie. ( zdroj: rokovací poriadok )

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img