ISSN 1337-8481

streda, 21. februára, 2024

Poslanci na volebné obdobie 2022-2026 zriadili stále komisie mestského zastupiteľstva, zvolili ich predsedov a členov

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Jedným z bodov programu ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi konaného 24. novembra bolo zriadenie stálych komisií mestského zastupiteľstva na funkčné obdobie 2022 – 2026.

V Seredi bude v nasledujúcom štvorročnom období pôsobiť spolu šesť odborných komisií:

– komisia legislatívno-právna komisia

– komisia finančná a majetková

– komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie

– komisia sociálna a kultúrna

– komisia školská, športová a bytová

– komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Poslanci na rokovaní určili náplň práce jednotlivých komisií a hlasovaním zvolili ich predsedov a členov ( uznesenie č. 235/2022 ). Členovia sú z radov poslancov ale aj z radov občanov, ktorí prejavili záujem v komisiách pracovať. Komisie budú plniť poradnú, iniciatívnu a kontrolnú úlohu pre mestské zastupiteľstvo.

1. Legislatívno-právna komisia: zaujíma odborné stanoviská k návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta Sereď, k materiálom predkladaným na mestské zastupiteľstvo, ktoré sa týkajú najmä nakladania s majetkom mesta a noriem, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie chodu mesta a mestského zastupiteľstva.

predseda: Judr. Miloš Klenovič

členovia v zložení z

a) poslancov: JUDr. Edita Červeňová, JUDr. PhDr. Marek Tóth, JUDr. Michal Irsák, JUDr. Martin Takáč

b) odborníkov z radov obyvateľov mesta a iných osôb: JUDr. Martin Hudák PhD., Mgr. Peter Janda

2. Komisia finančná a majetková: prerokováva materiály predkladané na rokovanie mestského zastupiteľstva, vypracováva k nim stanoviská a odporúčania. Jedná sa o materiály týkajúce sa nakladania s nehnuteľnými a hnuteľnými vecami, vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávok a iných majetkových práv.

predseda: Mgr. Tomáš Karmažín

členovia v zložení z:

a) poslancov: Ing. Martina Hilkovičová ,Mgr. Matej Godáň

b) odborníkov z radov obyvateľov mesta a iných osôb: Ing. Bystrík Horváth, Ing. Denisa Gajdová PhD., Ing. Bohdan Ternény, Ing. Norbert Kalinai, Ing. Tibor Krajčovič, JUDr. Pavlína Hurtová

3. Komisia pre rozvoj mesta a životné prostredie: posudzuje žiadosti o dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v oblasti rozvoja mesta a životného prostredia, investičné činnosti mesta, zaujíma stanoviská k základným koncepciám rozvoja mesta, k územno-plánovacím podkladom a dokumentácii mesta, k ochrane a tvorbe životného prostredia, ku koncepcii dopravnej infraštruktúry.

predseda: Ing. Ján Hinpán

členovia v zložení z:

a) poslancov: Ing. Rastislav Jurina PhD., Ing. Jozef Sečen, Mgr. Matej Godáň, Oľga Buchová, Erik Štefanek

b) odborníkov z radov obyvateľov mesta a iných osôb: Ing. arch. Róbert Kráľ, Bc. Adrián Ševeček, Lukáš Nešťák

4. Komisia sociálna a kultúrna: posudzuje žiadosti občanov o jednorazové sociálne dávky a posudzuje žiadosti o dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v sociálnej oblasti a v oblasti kultúry.

predseda: Mgr.Ján Jankulár

členovia v zložení z:

a) poslancov: Bc. Anton Dúbravec, Bc. Miroslava Sabová Dudášová

b) odborníkov z radov obyvateľov mesta a iných osôb: Patrik Eckert, Vlasta Gašparíková, Bc. Regina Kružlíková, Jozef Valábek, DiS. art. Dagmar Šajbidorová, Mgr. Lucia Vargová Droppová

5. Komisia školská, športová a bytová: posudzuje žiadosti o dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď pre oblasť športu, mládeže, výchovy a vzdelávania, schvaľuje výzvy, kritériá a návrhy na oceňovanie športovcov, pedagógov a žiakov, vydáva stanoviská k prenajímaniu mestských bytov a k prevodu vlastníctva mestských bytov, prerokováva materiály predkladané na rokovanie mestského zastupiteľstva, vypracováva k nim stanoviská a odporúčania.

predseda: PaedDr. Slávka Kramárová

členovia v zložení z:

a) poslancov: Bc. Anton Dúbravec, prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc., Erik Štefánek

b) odborníkov z radov obyvateľov mesta a iných osôb: Jozef Blaho, Mgr. Martin Lámala, Božena Vydarená, Ing.Tibor Krajčovič, Ing. Stanislav Horváth

6. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: sústreďuje písomné oznámenia primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré sú podávané v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, preskúmava a predkladá podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu

predseda: JUDr. PhDr. Marek Tóth

členovia v zložení z:

a) poslancov: JUDr. Edita Červeňová, Mgr. Tomáš Karmažín, PaedDr. Slávka Kramárová, JUDr. Michal Irsák

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img