ISSN 1337-8481

piatok, 24. mája, 2024

Nie je čo oslavovať

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Ľubomír Veselický / 10. NOV 2022 /   Je  november 2022.  Tridsaťtri rokov od tzv. „nežnej revolúcie“. Prvé roky po nej sme ju v  eufórii oslavovali. V  ďalších prišlo postupne  vytriezvenie a v týchto ostatných  najmä  starší vidia, že nie je čo oslavovať. Až mrazivo pôsobí konštatovanie, ktoré hovorí, že „Pred tridsiatimi rokmi bola otázka ako dohnať životnú úroveň západu. Dnes je otázka ako sa vrátiť na životnú úroveň spred 30 rokov.“ Čerstvo plnoletí  netušia, čo sa v 1989 roku dialo. Ani ich to nezaujíma. Starší spomínajú na  časy relatívnej chudoby, veľmi obmedzené možnosti cestovania do zahraničia ale aj na  sociálnej istoty. Gustáv Husák kedysi povedal, že hranice nie sú korzo. Dnes ním sú, ale kto a za akých podmienok ( vid. COVID 19)  bude cez ne prechádzať, rozhoduje všemocná Európska Únia. A čo doteraz EÚ nestačila zbabrať, to dokončí naše ministerstvo vnútra lapaním imigrantov na území SR, namiesto uzatvorenia hraníc. Vo svetle dnešných akútnych problémov si už preto  vôbec nik nespomenie na vyhlásenie občianskej iniciatívy VEREJNOSŤ PROTI NÁSILIU  z  25. 11. 1989.

Tak si ho pripomeňme a porovnajme jeho požiadavky  s dosiahnutou skutočnosťou.

 

P RO G R A M O V É   V YH L Á S E N I E

občianskej iniciatívy VEREJNOSŤ PROTI NÁSILIU

 

 1. ZRUŠIŤ  ČLÁNOK ÚSTAVY, V KTOROM MÁ VEDÚCE POSTAVENIE V NAŠEJ SPOLOČNOSTI KOMINUSTICKÁ  STRANA.

Stalo sa. Dnes je politických strán a hnutí  ako maku. Všetky sľubujú  starostlivosť o občanov, no skutočným motívom je vidina rýchleho zbohatnutia.  s tzv. rozkrádaním majetku v socialistickom vlastníctve sa to nedá ani len porovnať. Čísla.  K 11. augustu 2022 pôsobilo na Slovensku podľa registra 55 politických strán a hnutí, ktoré pred týmto dátumom nezanikli a neboli v likvidácii.  Viac ako 95 politických strán a hnutí od roku 1990 zaniklo. Dôvera občanov voči stranám  je dnes  podobná  dôvere voči KSČ. Ak nie horšia.

 

 1. VYTVORIŤ PLATFORMU, ABY SA MOHLI USKUTOČNIŤ SLOBODNÉ  A DEMOKRKATICKÉ VOĽBY.

Stalo sa.  Výsledkom je sklamanie a  klesajúci  počet ľudí, ktorí sú ochotní ísť k voľbám.

Opäť čísla. Do voličských zoznamov na Slovensku bolo v roku 1990 zapísaných 3 622 000 voličov, hlasy odovzdalo vyše 3 455 000, t. j. 95,39% voličov, z toho bolo platných 3 377 000, t. j. 97,85% hlasov. Ostatné voľby do NR SR  sa uskutočnili 29. februára 2020 . Volebná účasť 65,80 %. Rezignácia na vieru v lepšiu budúcnosť prostredníctvom zvolených zástupcov je evidentná.  

 

 1. Žiadame vytvoriť zo Slovenskej národnej rady skutočný parlament slovenského národa, v ktorom budú mať zastúpenie všetky zložky našej spoločnosti.

Národnú radu SR máme.  Sú v nej ale naozaj  zastúpené všetky zložky našej spoločnosti?

 

 1. Žiadame zaručiť úplnú slobodu tlače. Novinári, zvoľte si už dnes také vedenia redakcií, ktoré túto slobodu zaručia.

A tu už začína zábava. Vlastníkmi tlačených médií sú súkromné spoločnosti a novinári píšu to, čo od nich ich vlastníci požadujú.  V podstate sa nič nezmenilo. Len ideologický dohľad komunistickej strany nahradil dohľad vlastníka média. A aby si novinári sami volili vedenie redakcie, tak tomu hádam nemohli veriť ani autori  programového vyhlásenia VPN.

 

 1. Žiadame zaručiť  slobodu  podnikania, zhromažďovania, spolčovania, pohybu, svedomia a ďalšie občianske práva a slobody.

Ako slobodu podnikania a najmä zrovnoprávnenie podnikateľských subjektov chápe  vláda, to nám ukázala nedávno, keď drobní domáci predajcovia museli mať počas Koronakrízy predajne zatvorené,  ale  v obchodných reťazcoch mohli s rúškami nakupovať tisícky klientov.

 

 1. Žiadame odideologizovať školstvo a kultúru a oddeliť kultúru od štátneho riadenia.

Školstvo je ukážkou neschopnosti až hlúposti všetkých doterajších vlád. Čo fungovalo bolo postupne zlikvidované, aby po rokoch tápania bolo oživované v rámci n-tej reformy školstva.  Príklad – duálne vzdelávanie. Výsledok? Nedostatok robotníckych profesií . Ministerstvo kultúry je stále pevnou súčasťou všetkých vlád od roku 1989. V tomto smere k žiadne zmene nedošlo.  A ako sa sloboda tvorby prejavila? Hrubosť a primitivizmus v žánri stand up nezriedka dosahuje úroveň slaboduchého opilca.   Liberálne chápanie vzťahu medzi kostýmom a dobou, v ktorej sa dej odohráva,  nebráni režisérovi  obliecť rifle hercovi v hre od Wiliama Shakespeara. Na javisku chýba už len  Hamlet s mobilom. Na javiskách  a filmovom plátne  sa  udomácnil slovník krčmových povaľačov.

 

 1. Žiadame zaručiť nestrannosť súdov a prokuratúry a vytvoriť skutočný právny štát.

Citujem zo Správy o právnom štáte 2021: U širokej verejnosti nedošlo k žiadnemu takémuto zlepšeniu vo vnímaní nezávislosti súdov a sudcov, pričom 28 % vníma nezávislosť súdnictva ako „pomerne dobrú alebo veľmi dobrú“ a 65 % ako „pomerne zlú alebo veľmi zlú“ , čo zodpovedá dlhodobému trendu, ktorý bol zaznamenaný už v Správe o právnom štáte 2020.  Že názorové rozdiely medzi prokurátormi, ktoré tak často prezentujú médiá,  neprispievajú  dôveryhodnosti prokuratúry, je tiež každému jasné.  

 

 1. Žiadame dôslednú odluku od cirkvi a štátu.

Zabudnuté. 24. novembra 2000 bola podpísaná ZMLUVA medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní. Pritom Ústava SR hovorí: Čl. 1, (1)

„Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“ Papier znesie všetko. Faktom ale je, že počet ľudí, ktorí sa hlásia k náboženskému vyznaniu klesá.

 

 1. Žiadame slobodné odborové hnutie a nezávislé študentské organizácie.

Stalo sa. Sloboda odsunula odbory na vedľajšiu koľaj a tripartita existuje iba na papieri. Odbory v pozícii partnera pre vládu problém  už dávno nepredstavujú.

 

 1. Žiadame zrovnoprávniť všetky formy vlastníctva.

Odborníci, ktorí sa pasovali do pozície ekonomických špičiek bez hanby vyhlasovali, že štát je najhorší vlastník. Pritom boli vo vedení štátu a týmto vyhlásením priznali vlastnú neschopnosť hospodáriť s jeho majetkom. Namiesto zrovnoprávnenia prišlo k odštátneniu. K slovu  sa dostala privatizácia. Vďaka nej sú dnes bývalé seredské závody ako cukrovar, Hubert, bývalá ZIPP-ka a torzo Milexu v zahraničných rukách. Stali sme  sa nádenníkmi na území, ktoré sa kedysi nazývalo Česká a Slovenská Federatívna Republika. Čo všetko bolo z likvidované nájdete v prílohe.

 

 1. Žiadame dôsledne demokratickú federáciu Čechov a Slovákov a zákonné upravenie práv a postavenia národností na princípe plnej a faktickej rovnoprávnosti.

Namiesto vytvorenia demokratickej federácie bolo  Československo rozdelené.

Wikipédia: Rozdelenie Česko-Slovenska[1] alebo zánik Česko-Slovenska[2] bol proces zániku federatívneho štátu Česko-Slovensko zavŕšený 31. decembra 1992 vznikom dvoch nezávislých nástupníckych štátov Slovenska Česka 1. 

A bolo vymaľované.

 

 1. Žiadame reálne zaručiť právo na zdravé životné prostredie.

Právo na zdravé životné prostredie máme . Chýba už len to zdravé životné prostredie. O likvidácií tisícok enviromentálnych záťaží sa stále diskutuje. Náš problém – lúženec nevyriešil zatiaľ ani jeden z doterajších pätnástich ministrov životného prostredia vrátane terajšieho ministra Jána Budaja.

 

 1. Žiadame  zaručiť rovnakú šancu pre všetkých pri voľbe povolania a naplnení životnej dráhy.

Šancu majú všetci. Len nie rovnakú. Lebo tá  je limitovaná výškou zárobku rodičov a štúdium je z roka na rok drahšie.  To že nám mladí inžinieri a lekári odchádzajú do zahraničia za lepším zárobkom je už iná téma.

 

A teraz otázka. Kto toto vyhlásenie stvoril?“ Pomôžem si opäť údajom z wikipédie.

 

„21. novembra 1989 sa aktivisti VPN po tretí raz zišli v priestoroch Umeleckej besedy, kde sa sformoval kolektív členov kľúčového orgánu hnutia, Koordinačného výboru VPN. Jeho členmi sa stali[11][8]:

 

 • Ján Budaj, ochranár,
 • Martin Bútora, sociológ,
 • Miroslav Cipár, maliar,                                 (†  8. 11. 2021)
 • Ľubomír Feldek, spisovateľ,
 • Fedor Gál (predseda), prognostík,
 • Eugen Gindl, novinár,                                    (14. 11. 2021)
 • Milan Kňažko, herec,
 • Vladimír Kompánek, sochár,                         (20.   1. 2011)                 
 • Rudolf Sikora, maliar,
 • Ladislav Snopko, dramaturg,
 • Peter Zajac, literárny vedec.“

 

Rekapitulujme  čo z „Programového vyhlásenia občianskej iniciatívy VEREJNOSTI  PROTI  NÁSILIU“  bolo splnené, v akom rozsahu a s akými dôsledkami. Odpoveď. Plnenie skoro žiadne, zato následky fatálne. Preto na programové vyhlásenie VPN až desivo platí výrok Dicka Francisa:„ Najnebezpečnejšie lži pochádzajú od tých, ktorí im veria.

V súvislosti s hodnotením dneška vyznieva paradoxne výrok Ladislava Snopka, ktorý povedal v roku 2018 na zhromaždení v Prahe. „Bordel sa nemá rekonštruovať, bodrel sa má zrušiť.“ Neviem, ako to myslel, lebo všetko, čo fungovalo, už zrušené bolo. Ale že by v našej dnešnej spoločnosti bol nejaký poriadok, tak to by mohol tvrdiť iba veľký optimista. 

 

PRÍLOHA:

 

zdroj: Mesto Sereď

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯
 1. Lubos Veselicky, vychadzajuc z Tebou uverejneneho textu, Ty „nemas“ co oslavovat. Places za komunistami, ale si si vedomy skutocnosti, ze komunisti by sa s Tebou za osem rocne nezakonne poberanie odmien vysporiadali velmi rychlo a spolu s tym, kto Ti NEZAKONNE odmeny urcil, by ste pravdepodobne makali niekde v uranovych baniach za rozkradanie majetku v socialistickom vlastnictve?

  Lubo, ved Teba a Tvojho sefa Nezna revolucia a demokracia vlastne zachranila. Pozri sa ne jeho aktivity a majetky. Mohol by si do osobneho vlastnictva Tomcanyi niekedy kupit a uz vobec nie tak lacno klucovy pozemok pred vchodom do mestskej nehnutelnosti a tu takto vlastne ovladnut?

  Lubos, este otazka Tebe, verejnemu funkcionarovi – akym pravom zneuzivas mestske noviny na prezentaciu svojich OSOBNYCH NAZOROV a vydavas ich tak za mestske materialy? A akym pravom svoje osobne nazory pises pocas pracovnej doby, kedy Ta obcania platia za pracu vo verejnom zaujme?

  Lubos, nehanbis sa? Dokedy budes PARAZITOVAT na majetku, peniazoch a tom, co vytvoria ini?

 2. Ja som rad, ze zijem v demokracii. Nechcel by som spat komunizmus. Prazdne obchody, zakaz cestovat, pracovat v zahranici. Vsetci rovnako chudobni, podpultovy predaj, atd.atd. Kto chce, pracuje na sebe a chce sa mu nieco v zivote dokazat, ma prilezistosti a moznosti. Je to na kazdom z nas, ako sa tejto sance chyti, jedni lepsie, druhi horsie.

 3. Tá obedná prestávka by musela trvať minimálne 4 hodiny. Ale on má takú pracovnú morálku že má vlastne obednú prestávku celých 8 hodín.

 4. Mne tiež komunisti nechýbajú. Je fajn keď majú ľudia možnosti, je síce pravda že tí čo majú bohatých rodičov majú možností viac resp. ich môžu lepšie využiť, no nedá sa predsa len na rodičov a ich príjem donekonečna vyhovárať. Každý raz bude dospelý a je na každom z nás ako so svojim životom naloží. Niekto sa proste snaží, učí sa, robí si kurzy prípadne začne podnikať a nakoniec sa sám stane niekomu bohatým rodičom. Za komunistov určite nemalo toľko ľudí toľko príležitostí✌👩‍🎓 … A čo sa skrachovaných podnikov týka, naozaj niekto verí že všetky tie podniky by v kapitalizme prežili? Je správne ak máme otvorený trh a riadnu konkurenciu, inak by sme doteraz len v Jednote nakupovali.
  Boh ochraňuj slobodu a demokraciu na Slovensku a boh nás ochraňuj pred Komunizmom (socializmom), inak je s nami amen 🤐

 5. .. „akym pravom svoje osobne nazory pises pocas pracovnej doby“? 😀 A čo ked ich nepíše vtedy? Ved vy len tak strielate do luftu svoje názory a prezentujete ich ako 100% pravdu.

 6. O čom je život po 33 rokoch? Máme slobodu, slobodu vybrať si
  v ktorej banke si vezmeme úver. Chodiť do práce a chodiť do supermarketu. Otvorili sa konečne hranice na Západ, poľahky sme sa zbavili veľkej časti mladého obyvateľstva, ktoré by nám aj tak len zvyšovalo nezamestnanosť, prepĺňalo pôrodnice atď. Kanalizáciu sme už vybudovali vo vyše 40% obcí a s vodovodom sme na tom už úžasne, už 85% obcí má vodovod. Naučili sme sa viac dbať na svoje zdravie, pretože do nemocnice sa jednoducho nechceme dostať. Bojíme sa nemocníc ako čert kríža. Nemusíme nič vymýšľať, Brusel povie, čo treba robiť. Teraz si všetci pichneme Pfizer, teraz budeme odovzdávať protivzdušnú obranu Ukrajine, Migy, pohonné hmoty. Je dobré byť na strane vyspelého Západu a bojovať proti totalitnému Rusku. Sme v strede, sme priamo v jadre! Teraz si vyvesíme dúhové vlajky na štátne inštitúcie, teraz prijmeme utečencov z Afriky a Blízkeho Východu. Teraz začneme vykurovať
  v zime len na 19.st.C, teraz zaplatíme za liter benzínu 2€, atď. Mám pocit, že život v dnešnej civilizovanej Európe bude ešte pár rokov fakt vzrušujúci!

 7. Majko,ten článok je súhrn skutočnosti,nevidím nikde nejaku nostalgiu za komunistami,ale to ty v živote nepochopíš.lebo ti chýbajú elementárne schopnosti byť objektívny,a realistický.To je všetko.

 8. Ja to vidim na pat rokov, resp. mozno az najblizsiu dekadu ako vazne trapenie. Delenie sveta (ak nedostanu politici rozum) prebehne pomerne krvavo, osamostatnovacie procesy sa budu snazit pohnut dalsie casti ludi vedene ambicioznymi spravidla egocentrickymi politkmi, ktori svoje miesto budu vidiet na cele tychto skupin v mene idei „lepsie je byt panom medzi hovnami, ako hovnom medzi panmi“.

  Ludia akosi nechapu, ze civilizovany svet sa dostal do stavu, kedy je globalizacia na urovni, ktoru je skutocne problem zmenit.

  Cesta je v spajani, to si ale vyzaduje stale viac centralistickeho riadenia a – ano, zial, ovladania ludi formou obmedzeni. NIE, NEsuhlasim s tym, ale vnimam to zial ako realitu.

  Demokracia a jej vydobytky su zneuzivane prave ludmi, ktori jej metodami chcu priviest spolocnost do totality.

  Som si isty, ze dobre nateraz uz bolo…

 9. veselicky ma pravdu,40 rokov som zil v komunizme a vyse 30 rokov zijem v kapitalizme,takze to viem porovnat. Mladych lutujem,narodili sa v nespravny cas.

 10. Ak si žil 40 rokov v komunizme a 30 v kapitalizme tak tvoj pohľad je značne skreslený tzv. spomienkový optimizmus. V časoch socializmu si bol mladý, plný energie, mal si deti, život bol proste ľahší a jednoduchší. Čím sme starší tým viac nám chýba tá bezstarostnosť mladosti, preto sa ľudia úplne v rozpore s faktami vracajú k socializmu „že bolo lepšie“ všetky podstatné faktory a štatistiky však jasné ukazujú, že sa máme teraz lepšie. Takže aj celý Veselickeho blud(blog) je postavený len na jeho skreslenom vnímaní sveta -co je ale úplne normálne – smutné je, že toto je predstaviteľ mesta, ktorý mal dopad na smerovanie mesta po dlhé roky a nedokáže sa ani vysporiadať s ukážkovou kognitivnou disonanciou, smutné, že takýto „materiál“ bol na MÚ tak dlho…

 11. Počuj ty kognitívna disonancia, nechcem si zastávať Veselickeho nakoľko s mnohými jeho názormi ani nesúhlasím. Ale zjavne ti uniká podstata článku a neviem či naschvál alebo z nevedomosti. Tak ešte raz – Veselický tu napísal 13 bodov, ktorymi sa niekto k niečomu záväzoval a ako to skončilo? Je úplne bezpredmetné čo ho k tomu viedlo, možno aj tá jeho nostalgia, ale v čom nemá pravdu? Alebo máš pocit, že sa to všetko naplnilo?

 12. Ano, p.Majko ma pravdu, dobre bolo poslednych x rokov. Kupovali sme si hospodarsky rast za cenu zapornych urokov, vytvarali nove eura, len aby sme roztocili ekonomiku. A vysledok sa dostavil. Sialeny rast cien nehnutelnosti po celej EU – na to doplatia len hypotekovi krali, mladi ludia, ktori beru vysoke hypoteky na uplne predrazene nehnutelnosti. Uz minuly rok zacali rast ceny, najskor plynu, potom potravin, atd. Vojna tomu tiez vyznamne prispela. Dramaticky rast cien elektriny, ropy, plynu na burzach tento rok. Reakcia centralnych bank: rast urokov spomali rast ekonomiky a to znizi inflaciu, bude to par rokov trvat a bude to hlavne boliet hypotekarnych dlznikov, ktorim dramaticky narastu splatky. V CR priemerny urok hypo cez 6%, trh zamrzol, SR – dlhodoby fix 4,5% a pojde hore. Dobre uz bolo, teraz bude zopar rokov drsnych. Ale hlavne poucenie z tohto celeho, prestanme zit na ukor buducnosti, na minusove uroky, lebo vyskedok v podobe vysokej inflacie sa znovu dostavi.

 13. Skončilo to tak ako sme si volili, či ty si očakával, že jednu 40-rocnu nadvlády jednej strany nahradí nadvláda inej jednej strany? Skús sa nad tým zamyslieť, ale aspoň je vidno prečo ľudia nadávajú na demokraciu keď nechápu ani jej základom…

 14. A to všetko spôsobili bežní ľudia alebo politici? Druhá otázka je aký systém toto dovolil? Nie ten súčasný, ktorý sa volá kapitalizmus?

 15. Nám tá demokracia nastavila krásne zrkadlo….koľko z tých 30 rokov nám tu vládli skutoční demokrati? Posledných 16 rokov to väčšinou boli ľudia ktorí si podľa vlastných slov v 89 ani nevšimli zmenu režimu….sami sme si ich zvolili a volíme stále dokola..ľudí ktorí sa prišli do politiky iba obohatiť a na svoj majetok nemohli v živote legálne nasetrit…nam to ale nevadí, takže si ich zvolíme zase a budeme dúfať že tentokrát to uz bude iné..a keď nie tak to zvalime na demokraciu, EU, Brusel..tazko takto vybudujeme fungujúcu demokraciu a štát, s ludmi ktorí majú socialistické myslenie to pôjde aozaj veľmi ťažko…ale viniť za to môžeme iba seba…múdry národ sa z chýb pouči, my to asi nedokážeme ani na x pokusov…

 16. Žiadny „systém“ tomu nezabráni, tak ako píše Ratafak, pokiaľ si budeme voliť ľudí akých si volíme (a to aj v prípade nedemokratických režimov, lebo nejak sú tam ti ľudia nainštalovaní/držaní) tak tak to tu bude vyzerať.
  Keď si volíme mafiánov, plsguatorov, kleptokratov, nacistov ako to tu bude vyzerať? No asi nie ako vo Švajčiarsku

 17. Anonym 11. novembra 2022, 21:33 – Lubos, ja Ti to nadomnou prelozim do Tvojich podmienok chapania:

  ziadny system tomu nezabrani, pokial budu vo verejnych funkciach ludia, ako si Ty a Tvoj sef. Tak to tu bude vyzerat vzdy, pokial si volime mafianov atd. …

 18. Ten novinar co to tu akoze spravuje, musi byt absolutne vydierany vladnou chuntou ktora tu chce zaviest americku koloniu, hlavne ze rozoberal berlinsky mur…. Naka by mala preverit preverit financovanie tohoto platku, ci nahodou peniaze nepochadzaju aj z rozkradnutej niklovej hute, a nelegalnej ubytovne co prevadzkuje. Ked studoval luzenec mu nevadil, lebo tatko nosil vyplatu z niklovky a este si organizoval vylety do Berlina…. za 30 rokov mal len plnu papulu pismenok na SOL a tam aj skonci pan novinar…. Co vam urobil pre vasu Sered, okrem pisanych picovin na mesto???

 19. pre krampus 20:07 ty si nejako moc zmätený a nevieš čo píšeš.pomiešal si piate cez deviate a skôr droguješ ako rozmýšľaš

 20. Klubové stretnutie 2. augusta 1990 bolo venované výhradne prípadu Budaj.

  Jeho vyústenie bolo jednoznačné. Účastníci diskusie (F. Gál, P. Balgavý, M. Zemko, P. Tatár, M. Žiak, K. Procházka, D. Brezina, V. Sládek, J. Flamík, M. Horský, M. Šimečka st., J. Mihalík, S. Michalič, M. Kusý, P. Zajac, J. Budaj) okrem Procházku, Mihalíka a Budaja všetci jednotne vyslovili názor, že Budaj by sa mal stiahnuť z politickej scény.

  V obšírnom záverečnom vystúpení povedal Ján Budaj toto:

  „Ja som sem neprišiel diskutovať o tom, či mám odísť alebo nemám, ale o tom, ako … Ja navrhujem, aby odchod nebol na tomto Sneme, aby som ho tu ohlásil, že na budúcom Sneme nekandidujem do čelnej funkcie, ale dotiahnem akúsi prácu, ktorú nakoniec všetci robíme spoločne, a to je príprava nových organizačných štruktúr. Bude ohlásený odchod z čelných miest a zároveň bude manifestovoná solidarita hnutia a neprebehne to ako poprava…“
  Dva dni nato sa konal Snem VPN (4. 8. 1990), na ktorom mimobratislavskí účastníci opäť manifestovali svoju solidaritu s Jánom Budajom. Zoči-voči prejavom podpory a sympatií, Budaj zabudol na to, čo povedal v Politickom klube.

  Keďže to vyzeralo, že problém sa jednoducho opäť neuzavrie, vystúpil som po ukončení Snemu s faktami, ktoré som považoval za dostatočnú argumentáciu toho, prečo sa Ján Budaj musí stiahnuť z politickej scény. Doslova som vtedy povedal:

  – Ján Budaj vlastnou rukou napísal a podpísal súhlas spolupráce s Štb,- neupozornil na túto skutočnosť ani svojich najbližších priateľov (a to ani v čase pred voľbami),

  – klamal, keď na tlačovej konferencii po voľbách vyhlásil, že túto skutočnosť si mienil so sebou odniesť do hrobu a neskôr začal tvrdiť, že ju jednoducho

  vytesnil z pamäti,
  – navádzal na klamstvo aj také autority ako sú M. Kusý a M. Šimečka st., keď im navrhoval, aby povedali, že podpísal spoluprácu s Štb po dohode s nimi, aby sa mu ľahšie vykonávala disidentská činnosť,

  – zapríčinil, že hnutie sa touto kauzou ocitlo na pokraji rozkolu,

  – nedodržal stanovisko, ktoré dva dni predtým zaujal na politickom klube.

 21. ja to vidim na historicku vlastizradu serede, decka ludi ktori tam kazdy den na tu haldu prikladali, by mali priamo znasat financne nasledky. nie ze nejaky pometec sa nonstop stazuje a len vypisuje, ten co vystudoval koli skladke a robi si muzeum komunizmu,
  Co urobil tento clovek pre Sered svojimi clankami??? Akurat jeho predok vytvoril ako jeden z vela kopce pred mestom. Hambil by som sa na jeho mieste…..
  Zoberme love ludom co z toho profitovali a nebudu tu kopce

 22. Anonym 14. novembra 2022, 22:37 – sledujuc genezu a obsah Vami pisanych diskusnych prispevkov usudzujem, ze mate najvyssi cas poziadat odbornikov o pomoc. Dnes to uz dokoca nie je ani hanbou.

 23. ty geneza,pripominas mi dochodcu co vbehol na dialnici do protismeru a krical kolko blaznov ide oproti nemu a pomylilo si smer.ty novinarsky superman z trnavskej.

 24. keby si ty zrusil anonymnu diskusiu ,po com by si dostal ty?ukaz,ze mas gule a hned sa zbavis primitivnych komentarov.kedze SOL JE BULVAR TAK NEMOZE IST O OSTUDU a rodina sa moze akurat tak zasmiat.

 25. Keby nebolo anonymnej diskusie tak sem ani prasivy pes nepachne a ten umelec so starou kamerou to dobre vie,sponzori by sa rozprchli ako koks v zelenskom nose.

 26. curam rovno,pridi sa presvedcit klaknes si zamieris ockom otvoris usta a sup mas to medzi hornymi jednotkami a jazykom, dam ti aj5€ nech si trosku privyrobis.

 27. Brusel..a dohoda LULUFC.
  Elektrina a plyn su drahé,aj preto,že EU vyberá poplatky tzv.CO2,s tými potom kšeftujú tzv.energo-šmejdi. 11.11.2022 sa vlády EU dohodli ,že poplatky za CO2 sa budú vyberať,načo najviac doplatia štáty s najväčšou hustotou lesov,tak napr.Slovensko musí odstrániť 6,821 milionov ton CO2,zatiaľ,čo Holandsko dostalo naviac vyrobiť 4,5kl miliona ton CO2,Dánsko 5,338 miliona ton CO2,Irsko 3,728 miliona ton CO2,čiže Slovensko si bude musieť za trhovú cenu,odkupovať tieto povolenky.Najviac sa pritom radoval bruselský komisár Franz Timmermans,krorý je známy aj tým,že dotácie poskytuje západnym firmám a ktorý sa ukázal,ako veľký exot,ked 2.05.2022..na zasadnutí Výboru pre životné prostredie Europskeho parlamentu navrhol,aby obyvatelia EU podporili embargo proti Rusku aj tým,že sa budú menej sprchovať a miesto prania oblečenia ho v noci budú vonku vetrať.

Comments are closed.

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img