MZ SR |MM|  Prelomová reforma za posledných 17 rokov z dielne ministerstva zdravotníctva je o krok bližšie. Parlament dal včera zelenú reformným zmenám v prvom čítaní. Minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský a predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová dnes navštívili nemocnicu v Trstenej a Liptovskom Mikuláši. Šéf rezortu zdravotníctva spolu s tímom vysvetľovali podstatu reformy.
Minister zdravotníctva navštívil nemocnicu v Trstenej, kde diskutoval so zamestnancami nemocnice, so starostami a zástupcami regionálnej štruktúry. Šéf rezortu zdravotníctva vysvetľoval v regióne podstatu reformy a jej základnú filozofiu a kontúry.
Reforma garantuje, že každá nemocnica bude mať zachovaný urgentný príjem a urgentný typ poskytovania zdravotnej starostlivosti. Rovnako tak projekty financované z eurofondov budú mať kontinuitu. „Ubezpečujem ľudí v regiónoch, že reforma im nič nezoberie, práve naopak prinesie im pridanú hodnotu v podobe kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti, čo v konečnom dôsledku bude znamenať viac zachránených životov. Každá existujúca nemocnica zároveň bude mať zachovaný typ zdravotnej starostlivosti nevyhnutný pre región. Obe nemocnice v Trstenej aj v Liptovskom Mikuláši majú svoje opodstatnenie v regióne a to, čo ľudia potrebujú, v nemocnici aj naďalej bude. Zároveň prvé reálne zmeny sa začnú realizovať v praxi o dva roky – teda v roku 2024. Ďakujem zároveň zástupcom Žilinského samosprávneho kraja za konštruktívnu a citlivú spoluprácu v tejto veľmi dôležitej regionálnej problematike,“ uviedol minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.
„Našou snahou je vytvoriť krajskú koncepciu regionálneho zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja, ktorá zahŕňa všetkých sedem nemocníc v Žilinskom kraji a zároveň aj ambulantnú zdravotnú starostlivosť. Naše štyri župné nemocnice tvoria základný pilier koncepcie, bez ktorých nie je možné zachovať dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetkých obyvateľov kraja. Všetci sa zhodneme, že slovenské zdravotníctvo potrebuje reformu. Nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK sú v dobrej finančnej kondícii, je v nich preinvestované množstvo financií a v súčasnej podobe majú potenciál stať sa neoddeliteľnou súčasťou dobrej a kvalitnej reformy. Potrebné zmeny sa nedajú uskutočniť bez intenzívnej spolupráce s ministerstvom zdravotníctva, ktorá je už dlhý čas veľmi produktívna,“ povedala Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja.
Čo reforma nemocníc prinesie:
– reforma zvýši  kvalitu nemocníc, zjednodušene povedané – nebude sa robiť všade všetko a v malom počte, najmä pri operáciách je prax nevyhnutná, pri náročných zákrokoch nevynímajúc,
– lekári, sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci budú pracovať s novými prístrojmi vo väčších tímoch, kde budú lepšie vedieť zvládať zdravotné komplikácie pacienta,
– zvýši sa bezpečnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti,
– už dnes z dát vidíme, že v niektorých malých nemocniciach až približne polovica obyvateľov chodí do najbližšej väčšej nemocnice, hoci rovnaký výkon sa robí aj v malej nemocnici bližšie k jeho bydlisku, avšak v nižšej frekvencii ako vo veľkom zdravotníckom zariadení – lekári tak v malej nemocnici majú s daným zákrokom menšiu prax,
– žiadna nemocnica sa rušiť nebude. Lôžka, ktoré pred pandémiou zostávali nevyužité, sa budú transformovať v horizonte niekoľkých rokov na základe veľmi presných analýz a dát na iný typ starostlivosti, ktorá dnes mnohým pacientom chýba, a preto sa ťažko vracajú do svojho normálneho života,
– prvé reálne zmeny v praxi sa začnú realizovať o dva roky, teda v roku 2024.