ISSN 1337-8481

utorok, 23. apríla, 2024

Opatrenia platné v zelených a oranžových okresoch

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

ÚVZ SR |MM|  Od pondelka 16.8.2021 bude deväť okresov v oranžovej fáze podľa nového Covid Automatu, ktorý 10.8.2021 schválila vláda.

V oranžovej fáze sú od pondelka okresy 🟠Košice I – IV, 🟠 Košice okolie, 🟠 Gelnica, 🟠 Spišská Nová Ves, 🟠Poprad a 🟠Stará Ľubovňa.

RÚŠKA
🟢🟠 Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou ostáva povinné v interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov. Povinné je aj na hromadných podujatiach, a to aj v exteriéri.

Rúška nebudú musieť po novom nosiť pedagogickí a ostatní odborní zamestnanci pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím, s poruchami autistického spektra, so stredným až hlbokým stupňom mentálneho postihnutia, alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie.

NÁVŠTEVY V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH
Návštevníkmi budú môcť byť osoby, ktoré sú plne zaočkované, prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, alebo majú negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19:

• PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín od odberu
• Antigénový test nie starší ako 24 hodín od odberu
Netýka sa to osôb, ktoré privážajú či sprevádzajú pacientov na vyšetrenie alebo hospitalizáciu, len osôb, ktoré prichádzajú navštíviť hospitalizované osoby.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu vo svojej územnej pôsobnosti nariadiť aj miernejšie alebo prísnejšie opatrenia.

PREVÁDZKY A PODUJATIA
Od pondelka si prevádzky a organizátori hromadných podujatí môžu vybrať, v akom režime budú fungovať:

➡️ Základ: Prístup pre všetky osoby
➡️ OTP: Prístup pre očkovaných, testovaných, a po prekonaní COVID-19, pričom negatívny výsledok má byť z
– PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu
– antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu
➡️ Očkovaní: pre plne zaočkovaných, teda:
– 14 dní po podaní druhej dávky dvojdávkovej vakcíny
– 21 dní po zaočkovaní jednodávkovou vakcínou
– 14 dní po prvej dávke ktorejkoľvek vakcíny, ak bola osoba zaočkovaná do 180 dní od prekonania COVID-19

Režim, v ktorom prevádzka funguje, musí viditeľne vyznačiť vo svojich priestoroch. Organizátor hromadného podujatia takisto musí pri vstupe viditeľne označiť, ktorým osobám umožní vstup. Posudzujú sa len osoby staršie ako 12 rokov.

HROMADNÉ PODUJATIA

Zelené okresy:
🟢 Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
🟢 OTP: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 % v exteriéri aj interiéri; ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 5000 osôb v exteriéri, 2500 v interiéri
🟢 Základ: státie najviac 50 % kapacity, sedenie najviac 75 % v exteriéri aj interiéri; avšak najviac 1000 osôb v exteriéri a 500 v interiéri

Oranžové okresy:
🟠 Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
🟠 OTP: státie najviac 25 % kapacity, sedenie najviac 50 % v exteriéri aj interiéri, ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 1000 osôb v exteriéri, 500 v interiéri
🟠 Základ: sedenie najviac 25 % kapacity (najviac 100 osôb) v interiéri a 50 % (najviac 200 osôb) v exteriéri, státie najviac 50 v interiéri a 100 v exteriéri. Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

Podujatia (s výnimkou svadieb, večierkov, osláv a iných obdobných podujatí alebo podujatí v prevádzkach verejného stravovania), kde sú zaočkovaní všetci účastníci, sú bez kapacitného limitu. Ak je účasť vyššia ako 1000 osôb, treba toto podujatie ohlásiť najneskôr 48 hodín pre začiatkom miestne príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Ak sa podujatie koná v exteriéri, organizátor ho musí ohradiť a vyznačiť jeho vstup a výstup.

BOHOSLUŽBY

Zelené okresy:
🟢 Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
🟢 OTP: interiér max 25% kapacity priestoru, exteriér max 50% kapacity priestoru; pokiaľ nie je určiteľná kapacita interiér do 500 osôb, exteriér pre 1000 osôb.
🟢 ZÁKLAD: státie max 50% kapacity priestoru na státie, sedenie max 75% kapacity priestoru na sedenie, maximálne však do 500 osôb v interiéri alebo 1000 osôb v exteriéri.

Oranžové okresy:
🟠 Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
🟠 OTP: interiér max 25% kapacity priestoru, exteriér max 50% kapacity priestoru; pokiaľ nie je určiteľná kapacita interiér do 500 osôb, exteriér pre 1000 osôb.
🟠 Základ: státie – exteriér max 100 osôb, státie – interiér max 50 osôb; sedenie – exteriér max 50% kapacity priestoru na sedenie (avšak do 200 osôb), sedenie – interiér max 25% kapacity priestoru na sedenie (avšak do 100 osôb),

OBRAD SOBÁŠA ALEBO KRSTU
V zelených a oranžových okresoch platia vyššie uvedené pravidlá pre hromadné podujatia.

ŠPORTOVÉ PODUJATIA – SÚŤAŽE, LIMITY PRE ŠPORTOVCOV

Zelené okresy:
🟢 Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
🟢 OTP: bez kapacitného limitu
🟢 Základ: maximálne 100 osôb

Oranžové okresy:
🟠 Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
🟠 OTP: Najviac 200 osôb v interiéri alebo 400 v exteriéri
🟠 Základ: maximálne 50 osôb

Divácka kapacita na športových podujatiach sa riadi všeobecnými pravidlami pre hromadné podujatia.

KULTÚRNE PODUJATIA:

Zelené okresy:
🟢 Zaočkovaní: bez limitu
🟢 OTP: najviac 2500 v interiéri alebo 5000 v exteriéri
🟢 Základ: Najviac 500 v interiéri alebo 1000 v exteriéri

Oranžové okresy:
🟠 Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
🟠OTP: Najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 500 osôb v interiéri alebo 1000 v exteriéri
🟠 Základ: v prípade sedenia najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 250 sediacich osôb v interiéri alebo 500 v exteriéri; v prípade státia najviac 50 % kapacity priestoru, maximálne 50 osôb stojacich v interiéri alebo 100 v exteriéri

Podrobnejšie informácie na https://kulturnysemafor.sk

SVADBY, KARY, OSLAVY, VEČIERKY A INÉ PODUJATIA ALEBO PODUJATIA V PREVÁDZKACH VEREJNĚHO STRAVOVANIA

Zelené okresy:
🟢 Zaočkovaní: najviac 400 osôb v interiéri alebo 800 osôb v exteriéri (povinný zoznam účastníkov)
🟢 OTP: najviac 200 osôb v interiéri alebo 400 v exteriéri (povinný zoznam účastníkov)
🟢 Základ: nesmú sa konať

Oranžové okresy:
🟠 Zaočkovaní: najviac 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri (povinný zoznam účastníkov)
🟠 OTP: najviac 50 osôb v interiéri alebo 100 v exteriéri (povinný zoznam účastníkov)
🟠 Základ: nesmú sa konať

PREVÁDZKY

Doterajšie protipandemické opatrenia ostávajú v platnosti. Podrobnejšie pre jednotlivé prevádzky ich stanovuje vyhláška.

TAXISLUŽBY

🟢 Zelené okresy: bez kapacitného limitu
🟠 Oranžové okresy: Najviac dve osoby v jednom rade vrátane vodiča

UMELÉ KÚPALISKÁ

🟢 Zelené okresy: bez kapacitného limitu
Oranžové okresy:
🟠 Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
🟠 OTP: najviac 50 % kapacity prevádzky
🟠 Základ: najviac 10 osôb
Prevádzky poskytujúce služby za účelom tréningu športových klubov majú osobitné pravidlá popísané vo vyhláške.

VLEKY A LANOVKY

Zelené a oranžové okresy:
🟢 🟠 Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
🟢 🟠 OTP: bez kapacitného limitu
🟢 🟠 Základ: nesmú sa používať

OBCHODNĚ DOMY

🟢Zelené okresy: bez kapacitného limitu
🟠 Oranžové okresy: najviac 1 osoba na 15 metrov štvorcových
Sedacie sekcie a detské kútiky ostávajú v okresoch v zelenej a oranžovej farbe otvorené.

HOTELY A PODOBNÉ UBYTOVACIE SLUŽBY

🟢Zelené okresy: bez kapacitného limitu
Oranžové okresy:
🟠 Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
🟠 OTP: bez kapacitného limitu
🟠 Základ: zatvorené

 

REŠTAURÁCIE A OSTATNĚ ZARIADENIA VEREJNĚHO STRAVOVANIA

🟢Zelené okresy: bez kapacitného limitu
Oranžové okresy:
🟠 Zaočkovaní: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti; dvojmetrové rozostupy medzi stolmi
🟠 OTP: exteriér bez kapacitného limitu, v interiéri obsadenie jedného stolu najviac 4 osoby, alebo osoby z jednej domácnosti; dvojmetrové rozostupy medzi stolmi
🟠 Základ: vstup len do exteriéru, na terase max 10 osôb
Pre predaj jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby neplatia obmedzenia.

FITNESS CENTRÁ

Zelené okresy:
🟢 Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
🟢 OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 50 zákazníkov
🟢 Základ: najviac 25 osôb

Oranžové okresy:
🟠 Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
🟠 OTP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových alebo najviac 20 zákazníkov
🟠 Základ: najviac 10 osôb

MÚZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE

🟢Zelené okresy: bez kapacitných obmedzení
Oranžové okresy:
🟠 Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
🟠 OTP: bez kapacitného limitu
🟠 Základ: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových

WELLNESS, AKVAPARKY, PRÍRODNÉ A LIEČEBNÉ KÚPELE

Liečebne na predpis lekára: neplatia kapacitné obmedzenia
Zelené okresy:
🟢 Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
🟢 OTP: bez kapacitného limitu
🟢Základ: najviac 50 % kapacity, maximálne 1000 osôb
Oranžové okresy:
🟠 Zaočkovaní: bez kapacitného limitu
🟠 OTP: maximálne 50 % kapacity, najviac 1000 osôb
🟠 Základ: nesmie sa používať

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img