ISSN 1337-8481

nedeľa, 16. júna, 2024

Šintava: Prečo som nehlasoval za zvýšenie platu starostky o 15%

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Jeden z občanov mi ako poslancovi napísal email aj ohľadne hlasovania o plate starostky. Odpovedal som mu dlhším emailom. Rád by som zdieľal svoje postoje, ktoré ma ku hlasovaniu viedli. Treba si však aj pozrieť video k tomuto bodu, aby všetky informácie boli zrozumiteľné.

Na začiatku diskusie o plate starostky som chcel hlavne zdôrazniť, že pri rozhodovaní sa chcem ako poslanec rozhodovať slobodne, a to aj o plate starostky. Ako poslanec mám skutočne viac informácií ako je na facebooku. Nie sú to iba fotečky a lajky…

K pozitívnej zmene v obci. Vnímam ju aj ja. O tom niet pochýb. Treba však byť pravdivý a povedať, že po predchodcovi to nebolo až tak zložité a ťažké. Mám za to, že starostka pracuje pre obec viac ako jej predchodca. To je fakt.

Teraz poďme k poslancom. Občania si často mýlia poslanie starostu a poslancov. V prvom rade je rozdiel v kompetenciách, ktoré nám dáva zákon. Zjednodušene: zákon hovorí, že poslanci rozhodujú, starosta uskutočňuje. Preto sú aj dve hlasovania vo voľbách – voľba starostu (vykonávateľa) a poslancov. Na to, aby mohol starosta veci uskutočňovať je zamestnaný na plný úväzok (plat), má aparát (zamestnancov obce) a nástroje (priestory, auto, platenie nákladov…). S podobnými obecnými nástrojmi (majetkom) poslanec nedisponuje. Preto to nemožno ani porovnávať. Poslanec začína pracovať pre obec po príchode z práce, cca od 17.00 alebo 18.00 hod. Čo po tejto hodine vybavíte, ak k tomu ešte nie ste štatutár? Už z tohto možno vidieť výrazný rozdiel, na tom sa zrejme zhodneme.  Otázka je však inde. Poslanci schvaľujú dokumenty, peniaze, rozpočet…, aby sa veci dali uskutočniť. Podklady musí pripraviť obecný úrad, ak nie je na to odborne spôsobilý, má nástroje (peniaze) osloviť odborníkov a expertov. Často sa stalo, že sme sa s expertmi ako poslanci stretli, nechali si vysvetliť veci (to nie je vidieť, ani na facebooku) a následne rozhodli. Takto sa realizoval SMS rozhlas, a takto sa nezrealizovali retenčné nádrže, lebo expert povedal, že je to hlúposť (tým sa malo vyriešiť aj vaše vytápanie…). A teraz prejdem k vašej otázke: „Kedy už aj poslanci sa začnú podieľať na budovaní obce?“ Časť odpovede som už naznačil. Druhá čas odpovede tkvie v otázke: Koľko vecí poslanci zamietli na zastupiteľstve, ktoré budovali obec? Odpoveď: Všetky projekty o dotácie a projekty, ktoré rozvíjajú obec poslanci schválili. Ako poslanci sme spravili všetko. Poslanecky sme sa v maximálnej miere podieľali na budovaní obce. Problém je zrejme niekde inde.

Poďme však ďalej. Kto teda má pripravovať projekty na schválenie? Je to obecný úrad spolu s profesnými odborníkmi. Zdôrazním: obecný úrad aj cez externistov. Pozrime sa na niektoré detaily. Na poslednom OZ sme preberali zameranie kanalizácie (viď video). Poslanci ho schválili v decembri 2019 (!) a v rozpočte pre rok 2020 vyčlenili peniaze 10 000 eur. Je marec 2021 (!). Je to urobené? Nie. Prekvapuje Vás to? Mňa áno. Za cca 16 mesiacov od schválenia nie je obec schopná celkovo zamerať kanalizáciu, od ktorej sa odvíjajú ďalšie riešenia. Nie je to úloha na 1 – 2 mesiace? Áno, je. Kto je za to zodpovední/ý? Poslanci, ktorí súhlasili a našli v rozpočte na to peniaze? To asi nie. Ako poslanci sme dostali odpoveď vo forme výhovorky. Bola korona. Treba spomenúť, že zameriavanie kanalizácie sa deje vo vonkajšom prostredí. Dávam do pozornosti: nevykopali a nespojazdnili počas korony v obci celý optický internet? To išlo a zameranie kanalizácie nie? Nemal niekto urgovať objednávku? Poslanci to určite nemohli byť. Ak sa ma niekto opýta, čo robíme s kanalizáciou, odpoviem, že niekto musí zaradiť vo svojom výkone dvojku. Obdobne by som mohol dať viac príkladov.

Poďme už konečne k platu (odmene) starostky. To, že starostka sa snaží, je fakt. Nehovorím tu o efektívnosti práce. Ale aj snahu treba oceniť. Či poslanci chcú alebo nie, plat starostky od prvej výplaty od nástupu v roku 2018 do marca 2021 zákonne vzrástol o cca 18,76%. Myslím si, že je to slušné zvýšenie. Ale dobre, oceňme snahu. Každý jeden zamestnanec by ocenil, ak by bol ocenený 13. platom (t. j. navýšenie súčasného platu o 8,33 %). Myslím si, že je to dôstojné. Bol tu však návrh na navýšenie o 15%, čo v preklade znamená 13. a skoro 14. plat. To už pre mňa nebolo akceptovateľné. Ďalšie zvýšenie platu bude o 15., 16., 17… plat? Moja rezervovanosť vychádzala z opísaných dôvodov ale aj z nezverejnených informácií, ktoré si ako poslanec zatiaľ nechám pre seba. Na OZ bolo spomenuté, že pozícia starostky je manažérska pozícia, treba aby starostka mala manažérsky plat (po zvýšení 2866 eur). Treba však zdôrazniť, že k manažérskemu platu patrí manažérsky výkon, nie iba plat.

Dôležité je ešte spomenúť europrojekty. Posledný europrojekt (zrejme jediný) sme zrealizovali v roku 2010 a bolo to námestie. Obec je odsúdená na europrojekty: kanalizácia, zateplenie, chodníky… Na to treba dať vypracovať technické projekty a následne europrojekty. Ak dostaneme na projekty 1 000 000 eur, spoluúčasť obce je 5%, teda 50 000 eur (ostatné zaplatí EÚ). Za to sa dá urobiť veľa práce v obci. My však nedokážeme ani za 16 mesiacov zamerať kanalizáciu a chceme podávať europrojekty? Dôležitý je tu manažérsky prístup. Pri europrojektoch treba zaradiť ešte vyššiu rýchlosť. Poslanci europrojekty určite podporia a pokúsia sa nájsť aj peniaze. Tak ako doteraz. Tu problém nevidím. Netreba vyplakávať na ramene ako je toho veľa, ale treba poslancom projekty pripraviť (obecný úrad + experti). Následne nastupuje zodpovednosť poslancov.

Ešte jedna poznámka k dobrovoľníctvu a poslaneckému mandátu. V obci máme cca 1765 obyvateľov. Nad 15 rokov je to cca 1500 obyvateľov. Zjednodušene by sme mohli povedať, že v obci môže byť 1500 dobrovoľníkov na rôzne služby a aktivity v obci. Dobrovoľník nepotrebuje schválenie nikým. Jednoducho je dobrovoľníkom. Občania si často zamieňajú dobrovoľníkov s poslancami. Často si myslia: Zvolíme si poslancov a oni budú robiť všetku dobrovoľnícku prácu za nás. Omyl. A ešte raz, omyl. Poslancov si volíme, aby občanov zastupovali pri hlasovaní a smerovaní obce. Dobrovoľník môže byť každý občan obce. Poslancom môže byť IBA zvolený občan. Áno, aj poslanec môže vykonávať dobrovoľnícku činnosť, ale len ako občan Šintavy (to, že je poslanec, nevadí). Aby bol dobrovoľník, na to nepotrebuje byť poslancom. Aktívny môže byť aj bez poslaneckého mandátu. Ak je nejaký poslanec dobrovoľnícky aktívny, tak najmä iba ako občan obce. Občanov v Šintave je 1765 a poslancov 9.

Ján Šimulčík, poslanec OZ

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯
 1. Keď sa pani staroske zdá, že ma malý plat, nikto jej nekázal kandidovať na post starostu obce. Tabuľkové platy a hotovo. Poslanec nemá čo schvaľovať plat, tak sa začína korupcia.

 2. O kanalizácii sa hovorilo už na januárovom zasadnutí obecného zastupiteľstva 2019. Ak sa problém bude takto liknavo riešiť , dopadneme ako v Šoporni.

 3. videli ste tú cestu na Priečnej ul?to bola starostka nafetovaná keď takú robotu prevzala?veď to je krivé že by ani na družstve naje ba ny družstevník také neurobil.pome sa pozrieť starostke do dvora či aj zo svojich peňazí takú robotu platí.a my si teraz máme sami robiť pred domami.ja ju je bem źa 3000 ečiek nech to ide opraviť Režnáková

 4. Možno, že sa niekomu nebude páčiť, že spomenie bývalý režim. Ale vtedy boli platy starostov, primátorov /vtedy sa to menovali inak/ podľa tabuľky, čo sa odvíjalo od počtu obyvateľov v tom, ktorom meste či obci. Teraz , koľko, podľa toho, koľko odsúhlasia poslanci? Všetko je na hlavu postavené.

 5. Plat starostu sa teraz vypočítava:

  Počet obyvateľov (podľa tabuľky). V Šintave je koeficient 2,20. V Seredi 2,81. To sa vynásobí priemerným platom v národnom hospodárstve. Každý rok sa táto hodnota automaticky mení. Zväčša zvyšuje. Pre rok 2021 je to 1133 eur. Tak sa vypočíta zákonom stanovený plat. Pre Šintavu je to 2,2 x 1133 = 2493 eur. Tento zákonom stanovený plat môžu poslanci zvýšiť až o 60%. V Šintave bol teraz zvýšený o 15% – 2866 eur

  https://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-253

 6. V úvode píšete, že pri rozhodovaní sa chcete rozhodovať slobodne. V závere zasa, že máte zastupovať občanov pri hlasovaní. Pýtal sa niekto z poslancov občanov, čo si o tom myslia? Nepýtal. O čom je teda politika, aj komunálna? Len o rozhodovaní poslanca, nie o prezentovaní názoru občanov poslancom.

 7. Kedy sa človek dokáže dobre rozhodnúť (a nemusí byť ani poslanec)? Ak má čím najviac pravdivých informácií. Koľko informácií má občan o obci? Najčastejšie: fotečky, lajky, smajlíky… A možno aj nejaké údaje. Ako poslanec sa snažím rozhodovať na základe informácií, ktoré som ako poslanec obdržal alebo som si získal. V tom je aj práca poslanca, aby si naštudoval dokumenty, získal informácie… a následne rozhodol – na základe všetkých faktorov.

  Pri voľbách si občania volia poslancov, ktorí ich majú zastupovať. Ak nespĺňam Vaše predpoklady a požiadavky, tak ma asi občania nebudú voliť. Systém je nastavený tak, že každé 4 roky občania prejavujú svoju vôľu – volia svojich zástupcov – poslancov.

  P. S. Napísal ste mi na poslanecký email: simulcik@sintava.sk? Ak nie, ako mám zistiť Váš názor? Pre voličov som teraz prezentoval ten svoj.

 8. starostka skúša to čo robili predchádzajúci starostovia. Pamätám si že to stále robil aj Holička. Nepáčilo sa mi to vtedy ani teraz. Mňa zaujalo na komentári Šimulčíka to o dobrovolníctve. Čo ako dobrovolník urobil v prospech obce za celé roky v obecnom zastupitelstve ? Kolko občanov získal pre dobrovolnícke práce na úpravách obce ?

 9. Mne sa ľúbi, názov „primerný plat v národnom hospodárstve“. Kto z bežných ľudí zarobí uvedenú sumu? Za aký plat robia? Aký podiel majú politici na národnom hospodástve? Tú hodnotu vytvárajú ľudia, ktorí niektorí robia za minimálnu mzdu. Takýto priemer samozrejme je taký, keď sa do priemeru započítajú aj ich mzdy. Oni sú len konzumenty. Dôchodky sa zvyšujú podľa výšky inflácie a oni priemerného platu v národnom hospodárstve. Na každého sa používa iný meter. Podľa mňa toto navyšovanie nie je opodstatnené. Keď by vykonal starosta, primátor pre mesto, obec niečo mimoriadne, zastupiteľstvo by malo navrhnúť odmenu.

 10. Pre Kika,

  Skúste začať od seba. Čo ste spravil ako dobrovoľník pre obec Vy? Doporučujem článok prečítať opäť, najmä tú časť o dobrovoľníctve. Najmä vysvetlenie rozdielu medzi dobrovoľníkom a poslancom.
  Nikomu dobrovoľníctvo nenanucujem. Je to slobodné rozhodnutie. Ponechajme slobodu všetkým sa rozhodnúť. Poslanie poslanca nie je naháňať dobrovoľníkov… Ak áno, Kiko, staňte sa dobrovoľníkom. A začnime tým, že sa podpíšete. Aby obec vedela, kde Vás môže kontaktovať.

 11. nepýtam sa poslanca Šimulčíka pýtam sa občana Šimulčíka . Čo ste spravili dobrovolne ako občan v prospech Šintavy? Alebo vy viete iba poukazovat ?

 12. Sú veci, ktoré sa nedajú len tak ľahko zrealizovať, ale to neznamená, že nebudeme v tom pokračovať. Predsa to, čo má urobiť obec z rozpočtu, alebo z eurofondov, nemôžeme presúvať na dobrovoľníkov. Myslím, že tu nie je na mieste poukazovať kto a čo urobil, alebo neurobil ako dobrovoľník, ale čo robí obec, resp. starostka o ktorej výšenie platu sa tu jedná? Je pekné, ak sa aj občania zapoja do zveľaďovania obce, ale nemôžeme si to od nich vynucovať.

 13. Dobrovoľnícka práca nie je len práca v monterkách s lopatou v ruke. Občan Šimulčík má odvahu pomenúvať veci, ktoré sa dejú v obci pravými menami. Táto dobrovoľnícka činnosť je rovnako prospešná a dovolím si povedať, že aj omnoho náročnejšia.
  Iba poukazovať alebo tichučko doma sedieť a nič neurobiť. Čo je prospešnejšie?
  Mimochodom, občan Šimulčík ako dobrovoľník pracoval aj v monterkách a s lopatou pri vybudovaní edukačnej kocky na školskom dvore, rovnako ste ho mohli vidieť v monterkách aj pri čistení obce, ktoré sa vykonáva v jarnom období, stačí sa pridať.

 14. Pán Šimulčik výborne spracované. Stručné, jasné, vecné, NEurážlivé.
  Chýbala mi od pána Kavona ako predkladatela takáto nejaká analýza, rozbor .

 15. Pan Kavon le trepe a ani nevie ci je…chce sa robit dolezity ale je trapny…a ked zacne s tym jeho vresklavym neprijemnym hlasom ani nemam chut ho pocuvat…Holickovec

 16. A Šimulčík netrepe ? Furt len rýpe a rýpe aj do Holičku aj do Režnáčky. Aby mal Holička od neho pokoj premenoval ulici pri kostole na námestie kohosi o kom počulo len pár vzdelancov v dedine.

 17. Tých pár vzdelancov , ktorých spomínate, robí dobrovoľnícku prácu, aby dopomohli k rozhľadu aj iným…

 18. nepotrebujem taký rozhľad skôr mi vadí keď sa rozhliadnem po dedine a vidím že všetci len mudrujú rýpu že je všade bordel a nezohnú sa aj pre papier ktorý im samotným vypadol z ruky

 19. Miloš Majko 13. marca 2021, 17:44 ja zato chápem Vaše konanie- vďaka tejto téme sa Vám konečne zvýšila návštevnosť stránky. Šintavčania ste naivní, opäť vás zmanipuloval

 20. Pán Milan, dúfam, že ste si všimli , kto uverejnil článok. Ak nechcete zvyšovať sledovanie media, tak sem hlavne nechoďte.

 21. Pre Kika,

  ďakujem, že ste si dal námahu a článok (časť) ste si prečítal opäť. Svedčí o tom už lepšie napísaná Vaša veta: „nepýtam sa poslanca Šimulčíka pýtam sa občana Šimulčíka…“ Teší ma, že už vnímate rozdiel medzi prácou poslanca a dobrovoľníka. Myslím si, že je to dôležitý posun.

  Vo všetkej úcte, odporúčam prečítať článok (časť) aj tretíkrát. Možno objavíte, že ho píšem ako poslanec a nie ako dobrovoľník. Nepoukazujem v ňom na občanov, kto nie je dobrovoľník a kto je. Taktiež v ňom nepoukazujem, kto čo spravil ako dobrovoľník… Preto odporúčam to tretie čítanie.

  Teraz poďme k dobrovoľníkovi občanovi Šimulčíkovi. Na to, aby som bol dobrovoľník skutočne nepotrebujem byť poslancom. Mám úctu ku všetkej dobrovoľníckej práci. Časť odpovede aj o mojich dobrovoľníckych aktivitách už bola spomenutá. Ale to teraz nie je ani tak dôležité. Ak budem mať článok o dobrovoľníkoch, určite Vám aj verejne odpoviem. Teraz píšem o poslaneckej práci. Ale, ak by ste bol predsa veľmi zvedavý, napíšte mi email. Môžeme túto tému dokončiť. Teraz sa bavme o poslaneckej práci, ktorá je rozdielna od tej dobrovoľníckej.

  P. S. Na Kikovi si vážim, že sa snaží viesť slušnú diskusiu. Poprosím o slušnosť a vecnosť všetkých diskutujúcich.

 22. čo sa to deje s tými starostami????počula som že vo váhovciach sa maďar dal na hlas a sláva aj s ostatnými sú varený pečený u tomčányho.čo robia spolu títo smradi??????z takého spojenia nič dobré nevýjde len samé tunely

Comments are closed.

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img