ISSN 1337-8481

sobota, 13. júla, 2024

Otvorený list primátorovi mesta a poslancom MsZ vo veci výsledkov kontroly SIŽP v Malom háji

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Vážený pán primátor, vážené poslankyne a poslanci MsZ.

Blíži sa rokovanie MsZ v Seredi, ktoré sa bude konať vo štvrtok, 18. februára 2021. Jedným z bodov programu, konkrétne ide o bod 13G, je aj „Súhlas s podnikateľskou činnosťou – Pozemok v lokalite „Malý háj“ – GreenCon Recykling, s.r.o.“.

Pozemku v Malom háji sa niekoľko poslancov začalo venovať už lete minulého roku. V júni v roku 2020 sa konal prvý poslanecký prieskum na mestskom pozemku v tejto lokalite. Poslanci, ktorí sa zúčastňovali na prieskumoch mali za to, že sa na ňom nachádza nelegálna skládku odpadu, a toto prezentovali aj na zastupiteľstvách v roku 2020. Dňa 28.9.2020 legálnosť navezeného plastového odpadu začala riešiť aj  Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP).

V materiáloch na rokovanie MsZ sa nachádza aj dôvodová správa, kde je mimo iného uvedené aj: „Dňa 15.1.2021, pri protokolárnom odovzdaní a preberaní  pozemkov v lokalite „Malý háj“ od predchádzajúceho nájomcu TEKADEX, s.r.o. novému nájomcovi GreenCon Recykling, s.r.o.  sme sa s nájomcom dohodli, že  citujeme z Protokolu o odovzdaní: „zástupcovia zmluvných strán sa dohodli, že počkajú na výsledok štátnej inšpekcie životného prostredia. Tiež sa dohodli na postupnom znižovaní množstva plastov, a že akýkoľvek prírastok plastového odpadu do výsledkov štátnej inšpekcie nie je možný a bude braný ako porušenie nájomnej zmluvy. V prvom rade bude odstraňovaný už teraz tam uskladnený odpad. Toto budú obe strany týždenne kontrolovať a dokladovať.

Na závery kontroly SIŽP sa odvolával aj pán primátor v odpovedi, ktorú adresoval poslancom, ktorí sa podpísali pod výzvu na urýchlené riešenie situácie na mestskom pozemku v Malom háji. Podľa dohody ich staro-nový nájomca bude bezodkladne informovať o jej záveroch.

Podľa dôvodovej správy je teda zrejmé, že dňa 15.1.2021 sa pri protokolárnom odovzdávaní dohodli, že počkajú na výsledok SIŽP.

Keďže termín rokovania zastupiteľstva sa blíži, požiadali sme začiatkom februára 2021 mesto Sereď ako aj konateľa spoločnosti o zaslanie výsledku kontroly, aby bolo možné sa riadne, pred rokovaním a dôležitým rozhodnutím, oboznámiť s výsledkami SIŽP. Konateľ spoločnosti v zaslanom emaile uviedol, že výsledok (Rozhodnutie) zatiaľ nemám, nakoľko sme dnes len spísali Zápisnicu z ústneho konania. S niektorými bodmi sa nezhodujeme, tak voči nim podávame odvolanie. Akonáhle budem mať právoplatné Rozhodnutie budem Vás informovať“. Taktiež odpoveď z mesta bola v podobnom duchu: „Na základe Vašej žiadosti Vám oznamujeme, že zatiaľ nedisponujeme protokolom o výsledku konania IŽP na pozemku mesta, keďže mesto nie je kontrolovaným subjektom. Avšak sa  jedná o pozemok, ktorý mesto prenajalo, dohodli sme sa  s nájomcom, že ak bude kontrola skončená,  protokol nám poskytne. Následne Vás o tejto skutočnosti budeme informovať a protokol Vám poskytneme“.

Z toho dôvodu sme sa obrátili na SIŽP so žiadosťou o poskytnutie informácií na ktorú reagoval generálny riaditeľ a zaslal nám požadované údaje, medzi nimi aj protokol o výsledku kontroly. Dovolíme si uviesť najpodstatnejšie časti odpovede, ako aj zistenia inšpekcie.

Vedúcemu kontrolovaného subjektu bol Protokol z kontroly č. 55 zaslaný na oboznámenie prostredníctvom portálu ÚPVS dňa 21.12.2020 ako aj e-mailom dňa 21.12.2020. Protokol bol kontrolovaného subjektu úspešne doručený dňa 04.01.2021.  Podľa ustanovenia § 11 ods. 2 písm. d) zákona o kontrole bola vedúcemu kontrolovaného subjektu stanovená lehota na doručenie písomného vyjadrenia k výsledkom Protokolu do 5 dní odo dňa doručenia tohto Protokolu. (teda dňa 15.1.2021 pri protokolárnom odovzdávaní už bol výsledok kontroly známy) Na základe uvedeného je teda zrejmé, že lehota na doručenie písomného vyjadrenia zo strany kontrolovaného subjektu uplynula dňa 09.01.2020. V stanovenej lehote kontrolovaný subjekt nezaslal žiadne vyjadrenie ku kontrolným zisteniam. Dňa 11.01.2021 po stanovej lehote, t.j. po 09.01.2021, kontrolovaný subjekt prostredníctvom e-mailu zaslal inšpekcii žiadosť o predĺženie lehoty na písomné vyjadrenie ku kontrolným zisteniam. V sprievodnom e-maile uviedol, že uvedenú žiadosť zároveň zasiela aj poštou. Žiadosť v listinnej podobe, ktorú kontrolovaný subjekt podľa jeho tvrdenia v e-maile zo dňa 10.01.2021 zaslal aj poštou, bola inšpekcii doručená prostredníctvom poštovej prepravy dňa 21.01.2021, pričom kontrolovaný subjekt žiadosť zaslal na poštovú prepravu až dňa 19.01.2021, čo je zrejmé z poštovej pečiatky uvedenej na obálke, v ktorej bola doručená predmetná žiadosť. Na základe uvedeného spôsobu doručovania predmetnej žiadosti sa inšpekcia domnieva, že zo strany kontrolovaného subjektu išlo o zavádzajúce konanie, smerujúce k úmyselnému predlžovaniu kontroly. Pre úplnosť inšpekcia uvádza, že žiadosti kontrolovaného subjektu o predĺženie lehoty nevyhovela.

Pri prerokovaní Protokolu konaného dňa 05.02.2021, kontrolovaný subjekt osobne doručil Vyjadrenie k zisteniam uvedeným v Protokole sa inšpekcia vysporiadala v Zápisnici z prerokovania Protokolu aj napriek tomu, že podľa ustanovenia 11 ods. 2 písm. d) zákona o kontrole sa neprihliada k predloženým vyjadreniam po lehote. Všetky námietky kontrolovaného subjektu uvedeného v predmetnom vyjadrení inšpekcia vyhodnotila ako neopodstatnené, teda nevyvrátili kontrolou zistené nedostatky uvedené v Protokole.

Vykonanou kontrolou bolo zistené porušenia zákona! Vzhľadom na zistené skutočnosti zakladajúce podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi, inšpekcia po ukončení kontroly podala v súlade s ustanovením § 112 ods. 2 zákona o odpadoch oznámenie na príslušné Krajské riaditeľstvá Policajného zboru. Zároveň v rámci trvania kontroly bolo inšpekcii zo strany prizvanej osoby poukázané v súvislosti s kontrolovaným subjektom, resp. s kontrolovanou prevádzkou, aj na porušenie hospodárskej súťaže, na podvodné konanie a pod. Na základe uvedeného inšpekcia tieto skutočnosti postúpila ešte v rámci trvania kontroly na preverenie príslušnej Okresnej prokuratúre.

Kontrolovaný subjekt vykonával svoju činnosť v rozpore so súhlasom, ktorý mu bol vydaný Rozhodnutím OÚ Galanta, nakoľko do kontrolovaného zariadenia prevzal v celkovom množstve 371,148 t plastového odpadu, odpadu tvoriaceho gumu i textílie. Plastový odpad po jeho prijatí umiestnil v areáli kontrolovaného zariadenia na nespevnenej a dažďom podmočenej ploche.

Ako príjemca odpadu sa podieľal na nezákonnej cezhraničnej preprave odpadov. Nebol oprávnený v kontrolovanom zariadení preberať tieto druhy odpadov, a teda ani oprávnený uskutočniť ich zhodnotenie. Uvedeným konaním sa kontrolovaný subjekt podieľal na nezákonnej cezhraničnej preprave odpadov, čím porušil zákaz podľa zákona o odpadoch v spojitosti s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady o preprave odpadu v platnom znení.

Zo zistení kontrolórov vieme, že odpad na náš pozemok smeroval z IT, AT a PL v celkovom objeme viac ako 370 ton. Aj napriek tomu, že závery inšpekcie boli subjektu známe už 4.1.2021, bol 14.1.2021 zaznamenaný kamión z PL, ktorý priviezol ďalší odpad.

Závery SIŽP sú teda známe, jednoznačné a konečné. Nie je už na čo čakať! Majú poslanci MsZ ako i vedenie mesta po tak závažných zisteniach SIŽP ešte nad čím premýšľať?

Je nutné uviesť, že všetky informácie uvedené v texte sú získané podľa zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a boli zaslané generálnym inšpektorom  SIŽP.

S pozdravom,

Michal Hanus, Mária Fačkovcová, Ondrej Kurbel, Dušan Irsák, poslanci MsZ v Seredi.

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯
 1. Znovu jednoducha otazka odomna a VEREJNE:

  – aky dovod mal Tomcanyi, Krajcovic a podrztaska Veselicky na niekolkych zastupitelstvach ignorovat upozornenia Fackovcovej a Irsaka na neserioznost podnikatela Kroslaka, vyuzivanie mestskeho pozemku v rozpore s najomnou zmluvou a tolerovat NEZAKONNE vozenie plastoveho odpadu zo zahranicia do mesta a jeho skladovanie prave v Malom haji?

  Ze by investicie? 😉

  Dalsi pripad pre organy cinne v trestnom konani.
  Krok za krokom…

  A co sa tyka servilnych a vsetkeho schopnych poslancov? Jozef, oni to odhlasuju. Obielovanie je ich specialitou a vyhodou obcanov je, ze primator nemeni metody. Pouziva ich roky a prave vdaka nepricetnym jedincom mu to zatial vychadza.

  Dalsie dokazy v nasledujucom clanku.

 2. Jozef 13. februára 2021, 8:26 – Myslia si, ze budu mat krytie donekonecna. Aj ini si to mysleli. No len dovtedy, pokym im kamosi prestali dvihat telefon. Toxicita sa prejavi rychlo. Uvidis sam.

  Takze nie, uz koncia. To su ich posledne kopance. Mozno este budu boliet. Mozno dokonca viac, ako tie doteraz. Ale koncia. A nepomozu ani snahy hodit to na inych. Ver, ze nie. Najhorsi protivnik je ten, kto nema co stratit…

 3. Ta odpoveď c. 5 je zvláštna, pretože Mesto nemalo dostať na vedomie info preto, že je prevádzka na ich území, ale preto, že je na ich pozemkoch v prenájme. Čiže majiteľ pozemku by asi mal vedieť, čo sa na jeho pozemkoch deje, najmä ak je to v rozpore s najomnou zmluvou. Tú si asi nevypytali počas kontroly.

 4. Ono je toho zvlastne viac. Pozri si na stranke mesta, v materialoch na zastupitelstvo jeho ziadost. To skutocne vyzera, ze mu to bolo slubene. Takze si pockame ked „ich“ povezu kupaci od NAKA.

 5. Hmm 13. februára 2021, 9:27 – majitel pozemkov – Mesto Sered v zastupeni jeho statutarom Tomcanyim malo vedomost presne, co sa na pozemku deje. A to preukazatelne po dobu cca 5 mesiacov. Primator NEKONAL, resp. opacne. Obhajoval stav a navodzoval dojem, ze inak to snad byt ani nemoze, lebo mesto by na to doplatilo.

  Podla poslankyne vedenie mesta robilo natlak aj na komisiu. Tiez zvlastna zmena v hlasovani u jednej clenky komisie a jej nasledne zamestnanie sa na urade.

  Neprebratie majetku pri ukonceni zmluvneho vztahu a netrvanie, aby bol majetok pri odovzdavani v POVODNOM STAVE.

  Primatorovi NEVADILO ze prebera majetok mesta s tonami odpadu zo zahranicia navozenymi a skladovanymi NEZAKONNE na mestskom majetku v rozpore s najomnou zmluvou.

  Preco?

 6. No pekne. Tak inšpekcia skonštatovala PORUŠENIE ZÁKONA, podozrenie zo spáchania trestného činu a porušenia hospodárskej súťaže. Ďalej činnosť
  V ROZPORE SO SÚHLASOM, ktorý mu bol vydaný Rozhodnutím OÚ Galanta, podieľanie sa na NEZÁKONNEJ CEZHRANIČNEJ PREPRAVE ODPADOV.

  Teraz som naozaj zvedaví, kto z poslancov napriek takémuto výsledku kontroly SIŽP zahlasuje za súhlas s takouto „podnikateľskou činnosťou“ na mestskom pozemku. Špeciálne som zvedaví na pani Kramárovú a Červeňovú, keď už boli primátorom vybrané ako najhodnejšie poslankyne na kontrolu.

 7. a kto bude riešiť aj ten znehodnotený mestský pozemok? Stovky ton odpadu na nespevnených plochách! Tu naše životné prostredie dostalo poriadne po hube!

 8. ked sa aj poslanci spamataju a zatlacia na mesto, aby s touto spolocnostou ukoncilo zmluvu, co teraz s takym znehodnotenym pozemkom? Su tam nie mestske stavby, mestu bude tazko nieco urobit s takymto pozemkom. najjednoduchsie bude mu ho predat, a este sa vychvalovat prijmami do mestskeho rozpoctu, a nech si tam potom robi co chce. Mesto uz nebude mat za jeho podnikanie nijaku zodpovednost.

 9. https://www.instagram.com/p/CKzJWj1JBrc/

  Inšpekcia konštatuje aj toto: zo strany kontrolovaného subjektu išlo o zavádzajúce konanie, smerujúce k úmyselnému predlžovaniu kontroly.

  Je jasné, že si to chceli dať poslancami odsúhlasiť pred tým, ako sa dozvedia výsledky kontroly!!! Otázne je, prečo im v tom pomáha mesto a dalo to na rokovanie MsZ, aj keď nemalo k dispozícií závery kontroly, a primátor najprv tvrdil že čakajú na výsledky. Mesto sa zjavne sa ani veľmi nesnažilo, aby tie výsledky dostalo. Ešte že sú aj poslanci krotí sa nenechajú opiť rožkom a vyžiadali si ich cez infozákon – palec hore pán Hanus.

 10. A čo tak iný scenár. Napríklad, že by sa mesto zaujímalo o budovy bioplynky, a kúpilo ich v dražbe. Mohlo by si tak samé riešiť manažment likvidácie BRO a malo by istotu, že žiadny nájomca tam nebude nelegálne zvážať plastový odpad.

 11. Už to je na pováženie, že obetovali prírodu, aby sa tam vyvážal odpad aj zo zahraničia. Takto to v našom meste funguje, ale konečne aj v celom našom štáte. Urobili z nášho štátu smetisko aj pre okolité štáty. Prečo my nevyvážame odpad napr. do Poľska, Rakúska, Talianska…?

 12. lebo Tomčányi
  keby tomčányimu záležalo na tomto meste a jeho obyvateľoch tak by dávno zakročil a nevozili by sem odpad a nerobili by z nášho mesta smetisko. Ako keby nestačilo že tu máme drogy, to čierne svinstvo po Niklovke čo nám zamorilo spodné vody, keď fúka vietor tak je to hotová pohroma a tak nám tu ešte chýbal odpad z Poľska, Rakuska a Talianska. Ďalujeme pán Tomčányi. Nemysli si, že ti ešte raz dáme hlas. A otázka na koniec. Pán primátor ide v tom spolu s pánom Krošlákom keď ste nič nepodnikol?

 13. Ako to už v našom štáte chodí, nikto nič nedostane zadarmo. Ani p.Krošlák. Do Malého Hája bolo zakázané chodiť na snežienky-chránenej rastliny. Tú prírodu obohatil p.Krošlák týmto svinstvom. Do budúcnosti budujeme nový typ prírody. Nech prídu aj iné mestá si zobrať vzor, ako nakladať s prírodou, o ktorej sa tak veľa hovorí!

 14. Mato ty sa nehanbíš?Veď sa odhaľuješ a ukazuješ ľuďom čo si zač.Len peniaze a výhodný obchod pre teba.S Tiborom ste sa dali dokopy a pozrime sa kde ste dostali mesto.Je bez majetku a to čo ešte vlastní je na SMS kde to boh vie ako tunelujete.To čo ste mohli dokázať sa rozplynulo a už pár rokov len zháňate kšefty na ktorých môžete zarobiť.Poslancov dovediete do basy za to že vám schvaľujú tie vaše protizákonné výmysli.Naozaj veríte tomu že na vás nedôjde?Nemusel som nikdy Majka ale on mal pravdu len sme to nevideli.Maťo veril som ti a Tomčányiovskej rodine si spravil hanbu na generácie.Tento odpad je naozaj moc

 15. Pán primátor kto vám dal právo takto sa správať k majetkom v meste?Správate sa takto aj doma?Ten pán podnikateľ je váš kamarát?

 16. Ach tie hyeny poslanecké, ešte aj v čase covidu budú vymýšľať a otravovať. Treba to na nich hodiť. Všetko. Aj zodpovednosť za bro v meste, ako to s ním bude ďalej, kto to bude robiť, čo s pozemkom,… Kto toto všetko zapríčinil?

 17. kto všetko toto zapríčinil? No predsa títo poslanci, ktorí stále do niečoho vŕtajú…. Keby dali pokoj, tak v Malom háji sa doteraz rozširuje podnikateľská činnosť, nikto by nič nevedel a bol by pokoj!

 18. no ved poslanci budu na vine, aj komisia, ktora vybrala tohto uchadzaca…Oni boli asi aj prehovorit stareho najomcu, aby uz prestal zvazat zadarmo bio- odpad ako slubil ze bude robit 30 rokov. Stacilo!

 19. môže ísť o korupciu cez neho alebo jeho známych alebo tak na krajskom súde.kontakty sú dôležité aby ľudia primátorovi videli na ruky

 20. Vsetci nadavaju na Matelkovu vladu ze je to banda neschopakov, ale na druhej strane su neschopaci a hlupaci geniovia ,prave teraz vidime ako nastava postupny odpis postkomunistickych parazitov a prospecharov.

 21. Svedkovia tiež vypovedajú, ako jeden z obvinených prišiel na zasadnutie výberovej komisie „a expresívnym spôsobom so zvýšeným hlasom sa vyjadril, že komisia nemá riešiť detaily, ale je nutné, aby bol tovar vysúťažený a uzatvorená zmluva s Lacorp“. Jedna zo svedkýň opisovala aj to, ako sa upravovali kúpne zmluvy v prospech Lacorpu a konkrétne úpravy jej mal diktovať priamo Kajetán K.

  Čítajte viac: https://domov.sme.sk/c/22597457/kicura-mal-manipulovat-tendre-na-nakup-zdravotnickych-pomocok.html?ref=trz

 22. Veď je to všade uverejnené, že Hanusovi zanikol mandád, lebo mal dlho zdravotné problémy a nemohol sa fyzicky zúčastňovať na zasadnutiach – ale aj napriek tomu pracoval, chodil na komisie, aj táto skládka v Malom Háji – to, že to podnikateľovi neprejde len tak bez povšimnutia, je jeho veľká zásluha. Žiaľ, práca poslanca sa na našom meste hodnotí podľa toho, koľko fyzicky odsedí na zasadaniach. Ale keď sa pozrieme na to aj z tohto pohľadu, nebol zrejme ten „najhorší“ poslanec. Ku koncu minulého roku samé mesto vyhodilo tabuľku z účasti poslancov na hlasovaniach. Aj keď Hanus nesedel naozaj na všetkých, tu sú výsledky:
  Hlasovanie poslancov na zastupiteľstvách v percentách (nvember 2019 – november 2020)

  1. Červeňová 99,75
  2. Veselický 99, 375
  3. Kramárová 99,125
  4. Horváth 98,625
  5. Fačkovcová 97,875
  6. Srtareček 97,875
  7. O.Kurbel 97,5
  8. Král 95,875
  9. Buch 90,375
  10. Karmažínová 88,25
  11. Kalinai 87,125
  12. Dúbravec 86,5
  13. P.Kurbel 82,875
  14. Karmažín 81,5
  15. D.Irsák 70,375
  16. Kráľovič 65,125
  17. Hanus 36,375
  18. Bucha 30,875
  19. M.Irsák 30,0

  Na komisii školskej, športovej a bytovej za minulý rok chýbal jeden krát. Okrem toho pracoval ako predseda rady školy a MŠ.

 23. to je sila! 16. februára 2021, 7:55 – vidim to este trosku inak – ono ked clovek sedi vzadu nad nimi, vidi ovela viac, ako oni samotni tusia…

  Za najpodstatnejsie nateraz povazujem DLHODOBE, teda aspon druhe volebne obdobie praktizovane odr*avanie systemu dvomi poslancami, ktori pridu neskoro, zapisu sa a odidu snad po hodine ci dvoch. Funguju na baze kritizovanych poslancov Europarlamenu – podpisu sa a dovidenia…

  Ide o prachy?

  V kazdom pripade tito poslanci nechybaju vtedy a na tych hlasovaniach, pri ktorych ide o odsuhlasenie (obielenie) predlozenych materialov vedenim mesta, ci pri odsuhlasovani dotacii pre futbal.

  Ide o nahodu?

 24. Ak to tak zákon umožňuje, môžu to robiť. Až pokým sa nezmení zákon. Je vidieť ako poslanec ovládal zákon. Teraz môže maximálne písať statusy. Sedel na komisii vykrikoval, ale keď trebalo hlasovať tak tam nebol. Jeho voliči by určite pochopili, že z dôvodu zdravotného stavu sa nemôže zúčastniť celého zasadnutia. A teraz bude chýbať na dôležitom hlasovaní takisto.

  A kto znova vyhral? Tí ktorí poznajú zákon a kde je jeho hrana.

  Treba len veriť, že jeho nástupca bude zákon poznať lepšie a bude protiváha tým poslancom, ktorí ako hovoríte „obieľujú“ materiály.

 25. Anonym a čo mal poslanec urobiť, porušiť PN a ísť na zasadnutie rokovania? Treba si uvedomiť, že zákon je v tomto nie úplne jasný, je tam napísaná jedna veta, ktorá ale neobsahuje všetky možné prípady absencie poslanca. Zákonodarca jednoducho tento aspekt nezohľadnil. Preto v danej veci už raz vydal judikát US SR, ktorý konštatoval jasné, že ak sa poslanec ospravedlní, tak sa neráta daný počet dní (365). Dokonca aj rokovací poriadok srredskeho MsZ hovorí o tom, že poslanec sa ospravedlňuje primátorovi, resp. tomu kto zvoláva a vedie zastupiteľstvo. Nepochybujem o tom, že poslanec sa vždy ospravedlnil a ak bol PN tak sa jedná o závažnú prekážku k neúčasti.
  Zarážajúce je to, že mesto promptne reagovalo v prípade „nepohodlného“ poslanca, ale v prípadoch nezákonného vyplatenia Veselickeho, požiadanie o kontrolu NKU alebo aj nedávna kauza Malý Háj sa vedenie mesta „šuchtalo“ a naťahovalo čas. Zostáva veriť že poslanec dane rozhodnutie napadne na súde kde už bude na sudcoch ako vyložia zákon (aj keď by sa mali opierať o existujúci judikát US SR).

 26. Viem že mi neprináleží sa viac vyjadrovať, tak mám iba otázky:

  lekár mu neumožnil povolené vychádzky?
  nevedel o tom, že zákon je tak nejasný a že sa mu môže stať to čo sa mu stalo?

  Pre toto sú „bruchovci“ stále pred Vami.

 27. ja sa domnievam/ale ide naozaj o názor neodborníka/že naopak,zákonodarca veľmi dobre myslel a posúdil takúto situáciu.Tu totiž nejde o to či je neúčasť po dobu 365 dní je ospravedlnená,alebo nie,ale zákonodarca sa domnieval,že ak poslanec svoj mandát nemá z akýchkoľvek/aj zdravotných/dôvodov možnosť uplatňovať a vykonávať účasťou na zastupiteľstve,tak mandát zanikne.

 28. Právne stanovisko sekcie legislatívy Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) v obdobnom prípade HOVORÍ JASNE:

  „musí ísť o takú pasivitu zo strany poslanca, kedy sa počas plynutia jedného roka nezúčastnil ani na jednom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo, a na ktoré bol preukázateľne pozvaný. Nejde však o obdobie jedného kalendárneho roka, január – december, ale o stanovenie lehoty 1 rok, KTORÁ ZAČÍNA PLYNÚŤ PRVOU NEÚČASŤOU POSLANCA NA ZASADNUTÍ MZ.
  Pokiaľ sa poslanec od tohto momentu nezúčastní ďalších 365 dní ani jedného zasadnutia MsZ, uplynutím tejto lehoty dôjde priamo zo zákona k zániku mandátu poslanca,“

  Michalovi Hanusovi by teda mal zaniknúť poslanecký mandát až dňa 13.3. 2021 (365 dní od prvej neúčasti Hanusa na rokovaní MsZ) A TO LEN V PRÍPADE, že by sa nezúčastnil plánovaného zasadnutia zastupiteľstva 18.2.2021 !

 29. Ale znemožniť výkon mandátu poslanca z dôvodu osobnej pomsty je už trochu PRISILNÁ KÁVA. Hanus získal vo voľbách 934 platných hlasov. Na mieste jeho voličov by ma vytočilo, že primátor si vysvetľuje zákon po svojom, len aby sa zbavil politického oponenta.

 30. Na rokovani MsZ chce predkladatel navrhu LEGALIZOVAT podnikanie neseriozneho podnikatela na mestkom pozemku v Malom haji. Presne, ako sme to predpokladali a pisali v minulych clankoch.

  Sucasne vedenie mesta pod taktovkou Tomcanyiho nema problem urobit z mesta skutocnu dieru s dalsou prevadzkou zhodnocujucou odpad – tentokrat plasty z velkej casti Europy.

  Pytam sa – dokedy budu ludia trpiet taketo zataze a likvidovanie zivotneho prostredia? Dokedy dovolime firmam zarabat na ukor cistej vody, vzduchu a prirody tam, kde zijeme a ziju nase deti?

Comments are closed.

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img