ISSN 1337-8481

sobota, 20. júla, 2024

Neinformovanosť obyvateľov Váhoviec na povrch vyplavila emócie a konflikty v obci

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img

Váhovce / Vo štvrtok krátko popoludní sme na základe podnetov občanov publikovali článok s názvom „PRÁVE TERAZ: V rodinnom dome vo Váhovciach je zriadená štátna karanténa“, ktorý bol prvou informáciou pre nespokojných obyvateľov a občanov obce Váhovce o karanténe zriadenej v súvislosti s COVID 19 v rodinnom dome v tejto obci.

Možno toto pre ľudí zvyknutých napísať verejne bez overenia čokoľvek  znie nepochopiteľne, ale je tomu tak. Jedenásť hodín trvalo zháňanie a overovanie podkladov od samotných občanov, kompetentných orgánov a vedenia obce. Práve výlučne SOL obyvateľom obce namiesto príslušných orgánov a starostu obce konečne (od stredy, kedy polícia začala strážiť osoby nachádzajúce sa v karanténe) informácie prinieslo.

Z publikovaných podkladov je však vidno, že starosta obce  JUDr. Adrián Kubica už v stredu od autority (RÚVZ)  o karanténe vedel a namiesto korektnej informácie ktorú občanom podať mohol a mal, nechal v obecnom rozhlase vyhlásiť oznam s výzvou, aby „obyvatelia obce nešírili poplašné správy“. Relevantné informácie im ale oficiálnou cestou (spôsobmi) neoznámil.

Článok vyvolal u obyvateľov obce skutočne ohlas a svoje názory vyjadrili v obsiahlej diskusii pod článkom. Mimo iné napísali:

Anonym 23. júla 2020, 16:57
Pán starosta nepodáva informacie ani poslancom , nie to ešte občanom. Vyhráža sa občanom ktorí majú iny názor a nesúhlasia s jeho názormi a s rozhodnutím. Štátnu karantenu v obci nikto nenamieta , akurát to ze suhlas na ubytovňu dal bez konzultacie s poslancami. V dedine sa deje veľa zaujímavých vecí.

Miky 23. júla 2020, 17:02
Tu celý článok ide len zas o osočovanie a kydanie na starostu a jeho zastupkyňu ..nič iné… je to dosť smutné ,môžu sa hambiť ľudia ktorý to celé začali a starosta odkial mal vedieť že tu sú ľudia v karantene čo je jasnovidec…

Príspevkov sú desiatky s obdobným obsahom. Problémom teda zjavne je nedostatočná informovanosť obyvateľov obce zo strany samosprávy.

Sú však aj príspevky, ktoré nekonanie samosprávy pri informovaní obyvateľov pravdepodobne považujú za správne a dokonca píšu o „osočovaní a kydaní na starostu a jeho zástupkyňu“. Smutné hlavne keď si uvedomíme, že od Nežnej revolúcie uplynulo viac ako 30 rokov a tak by človek čakal väčšiu  úroveň vnímania zodpovednosti a správy vecí verejných a nevyhnutnosť šírenia relevantných informácií vo veciach týkajúcich sa života v obci a bezpečnosti občanov. Hlavne vtedy, kedy samotní občania a obyvatelia intenzívne informácie od autorít požadujú.

Pribúdajúcimi príspevkami kritizujúcimi nekonanie samosprávy a konkrétne starostu Kubicu sme reagovali poskytnutím ďalšej možnosti na osobné vyjadrenie starostu obce a jeho zástupkyne (sestra starostu), čo starosta najskôr uvítal. Dohodnuté stretnutie na piatkový večer ale starosta zaslanou  SMS zrušil a podľa našich informácií jeho zástupkyňa rovnako nemala čas.

Prvý oznam na oficiálnej webovej stránke obce bol však občanom sprístupnený až včera, teda minimálne dva dni po oboznámení obce so zriadením  karantény v rodinnom dome v obci  a jeden deň po uverejnení nášho materiálu so získanými stanoviskami kompetentných osôb.

Na webovej stránke obce je však oznam uverejnený tak, že je návštevníkom stránky ťažko zaznamenateľný. Ide o jednoduchý nápis  „Oznámenie“. Ak návštevník stránky toto vôbec zaregistruje, musí na oznámenie kliknúť a načítať súbor, ktorým je list na hlavičkovom papieri Obce Váhovce.

Podstatne výraznejší je oznam s fotografiou na titulnej stránke obce  o konaní vianočného koncertu v obci, hasičského plesu, či dňa dôchodcov z roku 2016 !! Absurdné? Vo Váhovciach normálne.Vrátane troch rovnakých fotografií samotného starostu pri načítaní stránky.

Za závažné tvrdenia občanov diskutujúcich pod publikovaným článkom je nevyhnutné považovať tie, v ktorých sú podozrenia z voľného pohybu po obci a v obchode  ľudí na vírus pozitívnych a umiestnených v karanténe už od piatka. Práve takéto opätovne neoverené informácie šírené občanmi (čo asi tak majú šíriť, keď  dostatok relevantných informácií stále občania nemajú)  môžu byť  problémom. Ďalšie emócie a strach.

Z diskusie vyberáme:

občianka 23. júla 2020, 16:09
Dobrý deň, a môžem sa spýtať čo je pravdy na tom, že tam boli premiestnení v piatok, ale strážiť ich začali až včera? Teda v stredu až o cca 5 dni po príchode?

Občianka 23. júla 2020, 16:42
Tu ide o to, že nás nikto o ničom neinformoval a po obci sa rozširuje, že sú umiestnení v ubytovni od piatka. A kedže ich začali strážiť až včera, tak chceme vedieť či sa pohybovali po obci nestrážene od piatka (kedže bola v obci v piatok aj verejná akcia) alebo sú od príchodu, ktorý, ale nevieme kedy sa naozaj odohral v ubytovni.

Anonym 23. júla 2020, 16:49
Človek sa môže teraz akurát tak báť vyjsť z domu… Najväčšia hlúposť umiestniť karanténu do prostred dediny 🙂.

Z ďalších informácií šírených občanmi má byť zrejmé (aspoň tak to tvrdia obyvatelia v obci), že v stredu mali byť testované aj predavačky v miestnom obchode. Neboli. A to doteraz. Ako majú vnímať neistotu ich rodiny a blízky? Je skutočne tak veľkým problémom „hrať s občanmi férovú hru“?

Predchádzajúci článok nájdete tu: https://www.archiv2.seredonline.sk/2020/07/23/prave-teraz-v-rodinnom-dome-vo-vahovciach-je-zriadena-statna-karantena/

Páčil sa Vám tento článok? Zdieľajte ho na sociálnych sieťach!

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
Obnoviť ⭯
 1. Pre informovanosť pripájam môj status z piatka po stretnutí so Starostom obce na obecnom úrade:

  Vážení občania, dovoľte mi aby som Vás informoval o výsledku mojej návštevy u p.Starostu obce Váhovce na obecnom úrade, kde som sa po návrate z dovolenky chcel informovať o aktuálnej situácii v našej obci aj na základe vašich telefonátov.
  Bohužiaľ namiesto odpovedí na legitímne položené otázky na ktoré ako poslanec obecného zastupiteľstva mám právo podľa:
  Právo poslanca obecného zastupiteľstva na interpelácie a informácie je upravené v § 25 ods. 4 písm. b) až d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). V predmetných ustanoveniach zákona je priamo zakotvená možnosť interpelovať starostu obce a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce, požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti. Poslanec obecného zastupiteľstva má tiež právo požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, a to výlučne vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci.
  Právo na interpelácie znamená právo poslanca obecného zastupiteľstva vznášať žiadosti, otázky, pripomienky a podnety na starostu obce a členov obecnej rady.
  Chcel som od p.Starostu aby zvolal v čo najkratšej možnej dobe mimoriadnu schôdzu ohľadom situácie v našej obci. Jeho arogantná odpoveď bola: Sadnite si u Csundiho alebo kde chcete a riešte si to, alebo si zavolajte p.Vaneka a hygienu.
  Ďalej som chcel vedieť, že ako je vlastne u nás zapísaná daná nehnuteľnosť, keď v správach bolo jednoznačne povedané, že to je ubytovňa o čom my ako poslanci obecného zastupiteľstva nemáme informácie, že v našej obci sa nachádza ubytovňa.
  Odpoveď p.Starostu: Ja som to nepovedal, opýtaj sa Markízy alebo Vaneka.
  Ďalej som chcel vedieť, že akú daň platí majiteľ tejto nehnuteľnosti našej obci a za koľko osôb platí daň z odpadu.
  Odpoveď p.Starostu: Čo chceš ty chudáčik, nemajú teraz čas zamestnanci obecného úradu zaoberať sa tvojimi otázkami. O chvíľu im končí pracovná doba je piatok. Pripomínam ešte čas bolo okolo 10:30. Vraj to mám dať písomne a on sa podľa zákona do 30 dní vyjadrí. Toto všetko počuli prítomné pracovníčky obecného úradu.
  Počas nášho rozhovoru trikrát utiekol, zabuchol dvere predomnou, vyplazoval jazyk namňa ako deti v škôlke a vysmieval sa mi a vlastne aj VÁM VÁŽENÍ OBČANIA.
  Chcel som aj v mene mojich ostatných kolegov poslancov, ktorým pracovné povinnosti nedovolili aby sa dostavili na obecný úrad priniesť pre Vás občanov našej obce informácie ohľadom aktuálnej situácie v našej obci.
  Pekný zvyšok dňa prajem

 2. Stále chýba jedna dôležitá informácia. Odkedy sú v obci? Ak existujú kamerové záznamy, ktoré monitorujú ich pohyb, tak by nemal byť problém tú informáciu zverejniť. . Problém bude až vtedy, keď vysvitne, že tu boli od piatku a pár obyvateľov obce pocíti príznaky… Prosím nepodceňujte túto situáciu, bez ohľadu na to, na ktorej strane barikády stojíte. Vírus sa vás aj tak nič pýtať nebude!!! Od štvrtka ( kedy vyšiel článok) nie je žiadny obyvateľ obce schopný potvrdiť ich pohyb? Také množstvo ľudí neprišlo len tak nenápadne. Majte gule a s pravdou von. Poskladajme mozaiku a neriešte len starostu. Túto dôležitú otázku možu zodpovedať aj poslanci, aj bežný obyvateľ obce a celkom anonymne.

 3. obyvateľ
  Aj ohľadom tohto zháňame informácie. A verte tomu, že akonáhle sa dopátrame k pravdivým informáciam tak ich ihneď uverejníme. A nebude to anonymne. Ja osobne nemám problém podpísať sa vlastným menom nikdy a nikde.

 4. Tému podpisov tu nebudeme rozoberať 🙂 Kto chce sa podpíše, kto nechce, ten sa nepodpíše. Dôležité je to, aby nikoho neurážal, nevyjadroval sa vulgárne a hlavne písal k meritu veci.

 5. Ako píšeš obyvateľ , arogancia moci ako vyšitá . Tak ako vidím , situácia je v okolitých mestách a dedinách skoro na vlas rovnaká . Ak sa aj niektorý obyvatelia ozvú už je zle . Pre ostatných sa stávajú ry páci , hlúpy , arogantný a mnoho ďalších prívlastkov. Pochvala v tomto prípade patrí poslancovi OZ , že sa vyjadril a nezaradil sa pod mlčiacu väčšinu, ako to býva zvykom. Ak , by nenapísal pán Majko tak ,by sa zamietlo pod koberec , ako mnoho iných vecí bohužiaľ.

 6. Diskutujúci, nenechajte sa oklamať, realita je taká že PAN E. SZ ROZDELIL TÚTO DEDINU NA 2 PARTIE!!
  Ale za starostom stojí ešte 80% vahoviec chvála Bohu! Realita je taka

 7. Ak tych 80% bolo na tej jeho akcii v piatok tak je vsetko v poriadku..Bez urovne,silené a cele zle..Domaci uz nemaju zaujem mu pomahat v nicom,a pravdepodne na to maju aj dovod..

 8. Občan vahoviec/realita Nepatríš síce do žiadneho klubu, ale dedinu som rozdelil Ja. No a chvalabohu za Starostom stojí 80% Váhoviec. Tak toto napovedá o mnohých veciach. A ešte keby si ten odkaz napísal pod svojim vlastným menom bolo by to dôveryhodnejšie. Neboj sa Ja sa Ti nebudem vyhrážať. Ja znesiem kritiku a stojím si za svojim názorom.

 9. Občan Vahoviec/realita … máš pravdu , ten pán poslanec E.Sz.,že len kydá a osočuje všade starostu od kedy nastúpil na funkciu ako starosta asi mu to závidí … a keď teraz sa robí veľkým poslancom , tak by mal teraz ľudí upokojit nie to ešte tu strašit šíriť zbytočne paniku stou blbou pandemiio … a keď už tak bol by som zvedavý ,či sa aj on dal otestovat ked sa vrátil z dovolenky ako pisal …to je jedno ,že kďe v zahraniči alebo tu na SR všade je veľa ľudí a nikoho nepozname kdo sedí alebo stojí vedľa nás…

 10. Eugen, toľko som napísal ze takto to vidím ja, nemusí to byť tak, je to len môj názor, a ani sa nemáš za čo vyhrážať, ved ako som to napísal, mam rad aj teba aj starostu

 11. Občan vahoviec/realita to slovíčko vyhrážať netreba vytrhávať z kontextu. Nikdy v živote by som si také niečo voči nikomu nedovolil. Narozdieľ od niekoho iného. Ja rešpektujem názor každého.
  Ale v pohode.
  Pekný deň Ti prajem

 12. E.Sz. ,kde ste to čitali ,že Vy môžeta zato .. ja som len písal ,že ako poslanec ,by ste mali upokojovat ľudi a nie vypisovat nezmysli ,keď ani neviete čo sa stalo v obci a ani starosta o tom nevedel … prečo on je na vine ? Už som tu prečital všetko čo sa tu pisalo a 90% pisanych za všetko môže starosta aj za to že nesvietí slnko že alebo je zamračeno ??? Keď boli nariadene štatne karanteny ani obivatelia Gabčikova o tom nevedeli ,išli peticiami atd… a nikde neuspeli … keď niečo stát vydá to aj platý, nemôžte nič robit to dobre viete určite ako poslanec … ako teraz ani obec ani starosta ani poslanci nič nemôžu proti tomu spravit … treba to nechat tak a všetko sa upokojí …a vtej karantene sú ludia ,ktorý došli sem robiť na SR a nemôžu zato ,že testy mali pozitivne ale priznaky nemajú ,dali ich do katanteny kde ešte v živote neboli a určite sú disciplovaný ľudia … tak isto môže občan SR ist von robit do zahranicia a tiež ho otestuju a zavru niekde do karanteny a nikto zato nemôže… a možno každý druhý by mal testy pozitivne…. tak budme ľudia a troška súcitu prosím 🙏🏻

 13. Nikto tu neutoci na tych cudzincov, oni fakt za to nemozu…. ale keby vtom case neudelil starosta povolenie na ubytovnu, tak tu dneska niesu… je to tak?

 14. Anonym … a máte 100% informacie ,že to je vedené ako ubytovňa ? Videli ste povolenie na ubytovňu ?🤔 keď ja mám rodiny dom a dám do prenajmu hocikomu alebo ho predám tak nikoho do toho nič a ako teraz že to prenajíma štat tak duplovane nemozete nic spravit …

 15. Pán poslanec chodí „s krížikom po funuse“. Už keď pán Majko priniesol informácie, zrazu je dôležitý a prihrieva si polievočku. Pýtam sa preto, aké nové, dôležité informácie pre čitateľov pán poslanec priniesol? Že bol v piatok za starostom? Čo tak obísť pár susedov, povypytovať sa v potravinách predavačiek, občanov bývajúcich v okolí, kontaktovať majiteľa nehnuteľnosti atď. a napísať sem výsledky svojich zistení? Nič, nula bodov. Občania stále nevedia, odkedy sa v obci nachadzaju, vieme len to, že ich strážia od stredy a stále pribúdaju.

 16. obyvateľ: Pán poslanec sa snaží získavať informácie aj tak, ako ste mu to doporučili, lenže práve občania vedia o celej veci najmenej. Starosta už od prvej chvíle mal razantne jednať so štátnymi orgánmi, majiteľom nehnuteľnosti, a zisťovať, prečo sa zriadila štátna karanténa v obyčajnom rodinnom dome. a nie alibisticky sa vyhovárať na kompetencie obecného úradu ja nič ja muzikant. Asi okolo toho rodinného domu nie je všetko v poriadku

 17. Mam zato, ze situacia sa pomerne vyostrila. Protichodne informacie je v zaujme obavytelov obce a obcanov potrebne dat na pravu mieru.

  Vyzyvam teda VEREJNE starostu obce Adriana Kubicu a poslanca OZ Eugena Szaba na diskusiu medzi nimi, ktoru sme ochotni pripravit a priniest vsetkym obyvatelom.

 18. váhovčan 26. júla 2020, 19:42 – NIE, nepoznam osobne ani jedneho z nich a myslim si, ze ani ziadneho ineho poslanca OZ vo Vahovciach.

 19. Občan ja tu nikoho neurážam tak Vás poprosím aby ste ani Vy mňa neurážali … správajte sa ako človek ,keď už ste dospelý … a odkiaľ viete ,že som ešte nebol na OZ vo Váhovciach …

 20. Občan ja tu nikoho neurážam tak Vás poprosím aby ste ani Vy mňa neurážali … správajte sa ako človek ,keď už ste dospelý … a odkiaľ viete ,že som ešte nebol na OZ vo Váhovciach …

 21. Vy sa tu budete zbytočne hádať.
  Máte možnosť si to vydiskutovať na vašom OZ a starosta nech vám zodpovie od A po Z, ako to všetko vzniklo. V prvom rade si to musíte vyriešiť s obcou. Od redakcie pomoc nečakajte. Tá vás môže informovať o veciach, ktoré získa 211-tkou, ale to isté môžete aj vy.
  Karanténa pominie za pár týždňov a vy budete zbytočne rozhádaní na dlhé roky.
  Kľud Vážení…

 22. Eugen Szabo poslanec OZ 26. júla 2020, 20:41 – dobry vecer aj Vam. Poslite mi prosim na seba cislo na mobil v SMS na 0907 277 777.
  Oslovim starostu a ak bude zaujem, vieme diskusiu zrealizovat.

 23. No kedves Vágai képviselők, képviselő jelöltek, akik a szavazás után nem kerültek be,oda ahova nem valók. Csak annyit szeretnék hozzá fűzni ehhez az egészhez, hogy bassz……. Adrian jobbról, balról, de majd kíváncsi lennék, hogy Ti mit csináltatok az ő helyébe,?????!!! Hogy ki milyen, mindenki valamilyen, mert nem vagyunk egyformák, hat nem Hála a Jó Istennek. De röviden és tömören csak annyit, hogy választások előtt mentek ember se….bujni, csak, hogy rátok legyen szavazva, mosolyogtok úgy hogy még a mandulátokot is látni, és mit add Isten hát nem kaptatok annyi szavazatot, akkor MÁR MÁSNAP NEM KELL SE KÖSZÖNI, SE MOSOLYOGNI. NA EZ A SZÉGYEN. MINDENKI RÁ ISMER MAGÁRA ha olvassa. Ennyyyiiii……

 24. Vo Vahovciach mam dost priatelov a tak som tam mal v minulosti zaujem realizovat jeden zaujimavy investičný projekt ktorý by bol prinosom pre obec, obyvatelstvo a turizmus okolia. Obec by to nic nestalo a v ponuke bola aj znacna cast rekonstrukcie ciet. Pan starosta mi s usmevom podaval ruku ze sa ozve. Tak neviem ci pre jeho ješitnost, zabudlivost alebo nezaujem sa uz skoro 3roky neozval. Škoda, uz mohol byt projekt hotový ale takýmto prístupom je to asi vo Vahovciach nemožne. A tak pozdravujem starostu.

 25. Aj tu musel napísať článok pán Majko aby sa ľudia zobudili???Vy nechápete že sa musíte pýtať starostu aj tiež poslancov na to čo robia???

 26. občania by sa radi pýtali pána Starostu, lenže on nie je ochotný odpovedať na nepríjemné otázky, V obci nie je problém len ubytovňa, u nás si pán starosta vypíše VO na doriešenie kanalizácie / dotácia z env. fondu 90 tis / , aj pri vypísaní nedodržiava zákonnú lehotu, podpíše zmluvu. To je problém, že on nechce s nikým komunikovať, a rady občanov nevypočuje. a to by sme mohli polemizovať o tom čo všetko sa nevybavilo, a o aké výhody, dotácie obec prichádza.

 27. Anonym 26. júla 2020, 23:54 – zabudol si kde si?

  Máš trvalé bydlisko v SR?
  Máš vydaný OP, VP či iný doklad v slovenčine?
  Potom asi vieš, či ti týmto chcem naznačiť.
  Nie?
  Tak sa teda zobuď. Értetted?

 28. Doteraz tu nevidím reakciu starostu…ale dá sa to aj ináč- obecné zastupiteľstvo má právo zo zákona o obecnom zriadení zvolať občiansku schôdzu. Najlepšie by to bolo v kultúrnom dome. Tam by sa dali veci vysvetliť. A všetky zasadnutia OZ dať na video, nech občan sám posúdi veci verejné. Ale asi som príliš optimista. A musím napísať od srdca, že už aj cudzí ľudia, ktorí navštívia Váhovce, len krútia hlavou ako dopadol športový klub, spoločenský život, nespoznávajú dedinu, cítia nevraživosť medzi obyvateľmi a pýtajú sa, koho to máme na čele obecného úradu. Hlavne keď počuli niektoré „perly“ v obecnom rozhlase…

 29. Kropilak,27. júla 2020, 18:41, tu vôbec neide o pána Eugena, akorát on má na to gule, aby oponoval tomu nešťastnîkovi bez chrbtovej kosti vo funkcii starostu

 30. Kropilak čakám, že sa v prvom rade predstavíš vlastným menom keď ma tu obviňuješ ako som kradol za nebohého p. Starostu Szalaiho no a potom budem rád keď namňa podáš trestné oznámenie.
  Pekný večer Ti prajem

 31. Minimalne 2 poslanci su NEUSPESNI kandidati na starostu, ktori boli opakovane PORAZENI v zakonnych volbach, s p. E.Sz. na cele. Ktory mimochodom agitoval volicov v senku s poldecakmi. A aj napriek tomu, že takticky tesne pred volbami vyjadril podporu inemu kandidatovi, lebo vedel ze neuspeje proti sucasnemu starostovi, tohto starostu obcania obce ZVOLILI. Tu by mala nastupit sebareflexia, ze obcania mi neprejavili doveru, tak nie je potrebné okolo seba kopat a ociernovat starostu.
  Drviva vacsina poslancov su Madarski patrioti, ktori si nechcu vsimat fakt kde ziju (SR) a ze maju statut MENSINY.
  V tom vidim kamen urazu nespoluprace starostu vs poslancov.
  Starostu som v senku v zivote nevidel, nepatri medzi vahovsku smotanku tzv. hornych 10 tis. nebije sa pri pomniku do prs aky je madarsky patriot.. urcite to neni dokonaly clovek, ale vidim napr. posilnovnu v priestoroch byvalej skolky, novu zelen v obci, priestor na trhovisko a kulturne podujatia pri hasicskej zbrojnici, skromny jeden altanok pri hradzi.. nic z toho za byvaleho starostu v spolupraci so sucasnymi poslancami nebolo, okrem posrateho dedinskeho futbalu, ktory je ukradnuty 3/4 obyvatelov obce, ktory podporovali a na ktorom sa aj p. E.Sz. prizivoval.

 32. Nestranny nazor SUNDEJ BRILE-Tvoj prispevok je o ničom pozívam Ta na zasadnutie OZ ktoré sa má uskutočnit 28alebo 29.7.2020 podla rozhodnutia p.STAROSTU

 33. Nedá mi nereagovať na “ nestranný názor “, hlavne na maďarskú menšinu, myslím si že aj vy ste tá maďarská menšina, nakoľko máte veľa pravopisných chýb. Nerozdeľujte ľudí podľa národnosťi, sú to naši občania. Čo sa týka kandidovania na post starostu, každý jeden mal svoje taktiky ako prilákať voliča na svoju stranu, aj súčasne zvolený, ale aj neúspešní kandidáti. Deje sa to aj vo vysokej politike, nielen v obci. Nemyslím si, že kameň úrazu nespolupráce je v otázke národnosti. Vytýkate nečinnosť nebohého starostu p.Szalayho. Za jeho čias sa postavilo nemálo nájomných bytov pre rodiny, budovala sa kanalizácia, opravovali sa cesty, postavila sa krásna materská škola – podotýkam z vlastných financií, a v neposlednom rade sa úplne zrekonštruovala bývala materská škola na kultúrne a spoločenské zariadenie. Súčasné vedenie ho potrebovalo už len účelne zariadiť. Všetky rozhodnutia čo sa tykajú financií schvaľujú poslanci, takisto dávajú návrhy a hlasujú o nich. Výsledky v obci čo sa týka budovania, zveľaďovania sú výsledkom samosprávy a nie len starostov, či už bývalých alebo súčasného. Ti dvaja poslanci, ktorých spomínate sedeli v zastupiteľstve aj počas p. Szalayho, aj súčasného starostu. Všetky kultúrne podujatia, ktoré sa robia teraz sa robili aj predtým, je to tradícia a to sa dodržiava. Ďalej ste sa dotkli futbalu. Možno máte pravdu v tom , že 3/4 ľuďom je štadión a futbal ukrátený, lebo majú iné koníčky. Lenže tu je tá zvyšná 1/4 a tým na tom záleží a chýba im. Ten stadión postavili naši predkovia vlastnými rukami a možnože sa v hrobe obracajú, ak vidia ako vyšlo ich úsilie nazmar. Len preto, že vo vedení existuje človek, ktorý je preňho nepohodlný, doplatia na to všetci. Vďaka tým pár poslancom a ľuďom dobrej vôle sa dostáva všetko do starých koľají, za čo im patrí vďaka a nie osočovanie. Určite by samospráva vyšla v ústrety v podporovaní iného druhu športu, ak by bol o to záujem, Aj v tom máte pravdu, že starostom je ten, koho si ľudia zvolili. V tomto s Vami plne súhlasím. Poslanci majú právo rozhodovania a kontrolovania a ak si myslia, že v určitej veci sa nerobia správne kroky a rozhodnutia, je jeho právom aj povinnosťou na to poukázať. Povinnosťou obecného úradu a samosprávy je robiť všetko pre blaho obce, spokojnosť obyvateľov či maďarských, či slovenských. Nerozdelujme ľudí, ale spájajme. Nenávisť ešte v živote nič nevyriešila a ani nevyrieši. Nikto nie je dokonalý, aj keď si to niektorí myslia a keď človek urobí chybu, treba si ju chlapsky priznať. Všetci sme len ľudia. Miesto týchto vyjadrení na adresu jedného, alebo druhého ešte nikto neprišiel s nijakým návrhom. Zaregistrovali sme žiadosť poslancov o zvolanie mimoriadneho zasadnutia, tak uvidíme

 34. Pre sova,

  s niektorými vecami s vami súhlasím, oceňujem ze diskutujete slusne. Nie som madarska mensina, na pravopis si nepotrpim pri neformalnej komunilacii. Vobec nikoho som neosocoval ani neurazal, az na dedinsky futbal, to priznavam. Je sice pekne, ze predkovia postavili stadion, ale uvedomte si prosim, ze je ina doba, v tej dobe tu futbalom zila skoro cela obec, teraz chcete aby sa vacsina občanov prisposobavala mensine, ktora chce dotovat obecnymi peniazmi sport, o ktory uz dnesne deti nemaju zaujem. To je v rozpore s demokraciou.

  Dost zle som sa vyjadril, kamen urazu je ze zaujmy p. starostu su v rozpore s osobnymi zaujimami poslancov. Ti by nemali mat osobne zaujmy, ale hajit zaujmy obcanov.

  Presne ako ste povedali, starosta obce sa javi ako nepohodlny pre poslancov. Lebo nedotuje sport, lebo ukoncil zmluvy v socialnych bytoch poslancovi alebo dedicovi imperia byvaleho p. starostu, ktoremu pred socialnym bytom roky stal patkovy bavorak a porsche panamera.

  Proti madarskej mensine osobne nemam nic, avsak mam par postrehov ze prave oni maju nieco proti:

  Kulturne podujatie deti, kedy po programe madarskych deti, rodicia sa postavili a odisli bez toho aby si pozreli program slovenskych deti a zatlieskali aj im.

  Hody, alebo den obce to je jedno, ked bol v dedine dreveny kolotoc, boli rodicia so slovenskymi deťmi otacani pri kolotoci, ze tento kolotoč je pre madarske deti.

  Moj navrh: Tu by bolo na mieste aby ti iniciatívni poslanci vzali papier a pero a isli medzi ludi a ich sa pytali o co maju v obci zaujem, ci uz formou referenda alebo dotazniku. A nie vydavat noviny so svojim jedinym a spravnym pohľadom na necinnost a cinnost starostu.

  Pekny den

 35. nestranný názor, objektivita od Vás je veľmi ďaleko, asi máte informácie len z jednej strany, skúste sa opýtať aj druhú stranu ako to všetko je. Je vyše 40 bytov a jeden sa ušiel aj jemu, ako mnohým ďalším Mimochodom to porsche panamera nikdy nemohlo stáť pred bytom, lebo bolo zakúpené asi pol roka po odsťahovaní sa. Ste zaujatý.

 36. Oznamujem že podávám podnet na finančnú políciu ha hĺbkový audit hoci už jeden bol vykonaný počas starostovania môjho otca pána Szalayho a ten bol v poriadku nakoľko ho tu a a aj na zastupiteľstve očierňuje pár občanov o čom mám hlasový záznam a dúfam že prekontrolujú aj tieto posledné roky . Môj syn nebýval nikdy v sociálnych bytoch ale v nájomných to je rozdiel!

 37. zaujímavé je, že v poslednom období nájomné a sociálne byty museli opustiť len oponenti starostu Kubicu ale neplatenie nájmu niektorých jeho tzv. verných nikomu nevadí, asi ten audit ukáže mnoho vecí

 38. Treba dať podnet na NKÚ aby skontrolovali hospodárenie nášho starostu, ako nakladá s majetkom obce / viď areál štadión- zničený interiér/. Nasledne ak sa pozrieme na verejne obstarávanie, tak postup nie je v sulade so zákonom a nato uz posvietia OČTK

 39. Nestranny nazor odporúčam Vám prísť sa pozrieť na Štadión koľko malých detí chodí na ten podľa Vás posraný dedinský futbal na ktorom som sa podľa Vás priživoval. No a ako vidím dostalo sa aj do Vašich rúk vydanie našich novín, ktoré sme financovali z vlastných peňazí. Ale ako vidím nikde sa nezmieňujete o tom, že sa k Vám dostali aj Obecné noviny vydané za obecné peniaze takže aj za Vaše peniaze, ktoré vydal šéfredaktor p.Starosta obce Váhovce, kde patrične poohováral každého jemu nepritákavajúceho poslanca bez možnosti dať im priestor na obhajobu. Skočte za ním a vypýtajte si jeden výtlačok lebo sa Vám asi neušiel tak ako polovičke obci. Máte naňho nárok veď to stálo obecnú kasu 1400 eur.
  Pekný deň prajem

 40. a takto pán Starosta disponuje s financiami obce, s našimi daňami, a robí si reklamu za naše peniaze. / noviny, studňa resp. kovaná ozdoba za 4800 eur / . Ak by bol charakter tak noviny kde bol autorom svojho príbehu, si to zaplatí z svojich peňazí. Preto by sa mali skontrolovať financie obce za posledné roky.

 41. Očierňovať a vyhovárať sa na bývalého starostu po 6. rokoch je úbohé. Existuje audit za celého starostovania pána Szalayho. Audit je v poriadku, bez porušenia zákonov. Nachádza sa na obecnom úrade, tiež na úrade, ktorý kontrolu vykonal.
  Práve, že teraz pán Starosta Kubica nerešpektuje nariadenia OZ, z rozpočtu obce robí holubník, pochybné až so zákonom hraničiace verejné obstarávania, predražené zákazky… Áno, aj tu treba mať dôkazy. Na začiatok stačia zápisnice z OZ, rozpočet obce, faktúry. Ale vedenú dokumentáciu na obecnom úrade stráži starosta ako bankové tajomstvo. Tých pár faktúr na internetovej stránke obce je žalostne málo.
  Ale na toto bude dobrá tá ďaľšia kontrola zo strany štátu.

 42. Spýtajte sa starostu prečo obec nedostala dotáciu vo výške 160 tis eur na kanalizáciu. žiadosť bola zamietnutá kvôli chýbajúcej pečiatky, a on nemal čas. Asi stál pri kostole a fotil sa ako s kladivkom v ruke . akože robí .
  ale dobrý starosta ktorý má organizačné schopnosti a sa fotiť s kladivkom v ruke nemusí. musia za neho hovoriť výsledky v dedine. nuž za jeho „vládnutie“ obec nenapreduje.

 43. Ema Jalsovska neklam. Ty dobre vies ze v bytoch kde byval tvoj syn sa musi vydokladovat prijem a vies dobre aj to ze je to socialni byt. Tvojho syna ktory sa hra na to ze je nevjem aka smotanka si kazdy dobre pamata z diskotek a akcii ako tam vytahoval tisicki ze on je niekto lebo je starostov vnuk! Okrem toho sa vyvaza na porše ktore si z normalneho platu taky soplak urcite kupit nevie. Je to mega snob ktoreho ziadny normalny clovek nemoze vistat. Rovnako ako ani teba lebo ty si to iste. Vasa rodina pozera na normalnych ludi ako na hmyz. To kazdy dobre vie. Polovica vasej rodiny je akoze nezamestnana a ste najvaci milionari v dedine. To by tiez mozno financnu policiu zaujimalo….

 44. Vážení anonym nepozerám sa na teba ako hmyz ale ako na primitívna na margo v našej rodine do dnešného dňa nebol nikdy nikto nezamestnaný . A ten 30 roční sopliak je riaditeľom v rakúskej dopravnej firme S pozdravom

 45. Ema jalsovszka najväčší problém je ze pozdraviť sa viete len keď idú voľby, potom 3 roky nič 😉😉😉aj preto tie voľby dopadli tak jak dopadli 😉

 46. Realista!!!Máš pravdu, to je veľmi dôležité niekomu pozdraviť aj zamávať ale že v hlave má prázdno, to nevadí🤯🤯🤯

 47. A kto to hovorí? Ale pozdraviť sa je základ, ale ta rodina nevie ani to, tak jak môže byť taký človek starosta povedz mi?

 48. Prešetriť by bolo treba aj majetok pána starostu, nakoľko podľa môjho vedomia ešte predtým nikde nepracoval, myslím ešte pred zvolením za starostu.

 49. Vahovcan, plne ti dávam za pravdu je to veľmi úbohé očiernovat niekoho po smrti, ktorý sa už nemôže brániť, síce ani sa nemusí brániť, nakoľko za neho hovoria skutky. Stačí sa poobzerať po dedine, a všetko čo bolo za posledné roky postavené to bolo za jeho pôsobenia a kto to nevidí, alebo nechce vidieť toho mi je len ľúto. Nechajte už pána Szalaya odpočívať v pokoji, myslím si, že čo bolo v jeho silách a v moci to pre Váhovce a jeho obyvatelov urobil a komu mohol tomu pomohol a nerobil nikomu napriek. Nech mu je slov. zem ľahká.

 50. Kto ste bez viny, hoďte kameňom… A prestaňte drístať jeden na druhého, lebo na každého sa niečo nájde. Nikto nie sme bez viny!!!! Mám pocit, že keby tu bol starostom sám Ježiš, aj tak by vám nevyhovoval, lebo lebo nespravil z vody toľko vína, koľko ste chceli. Nespravil ho takej farby, akej ste chceli a nebolo dosť sladké, alebo ani víno nepijete a chceli by ste radšej pivo, či pálenku. Je jedno o akého starostu sa jednalo, či to bol Kamenár, Szalay, či Kubica. Nikto nebol dosť dobrý. Kto bude ten mesiáš, kto bude všetkým vyhovovať???

 51. Netreba mesiáša, stačí aby sa za neho nepokladal, aby si nenamyslal, že on je ten vyvolený, aby sa stal sluzobnikom všetkých občanov, aby si uvedomil že on je sluhom všetkých občanov nie len svojej rodiny, aby si začal vážiť ľudí, aby začal žiť s dedinou, aby na neho občania dediny mohli byť pyšní, aby ho začali konečne akceptovať, ale to všetko záleží len na ňom samom, či sa zmení alebo zostane agresívnym diktátorom, komu vôbec nezáleží na mienke druhých. Pán starosta, prajem vám čím skôr aby sa tak stalo, inak vás právom ukrizuju

 52. V ruke som držal včerajšie noviny Plus1deň a grcal som.Až po vygrcaní sa som zbadal ako veľmi dobre urobil pán Majko články o Váhovciach tunak v novinách.Vidím že on robil články pre nás občanov Váhoviec aby sme boli informavaný.Kto urobil pre nás ľudí viac ako Majko?Starosta zlyhal aj s úradom a iné noviny robia jedine senzáciu.Len tunak je kopa stanovísk úradov a naozajsné fakty.Ďakujem aj za rodinu

Comments are closed.

UPOZORNENIE:
- Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.
- Nešírte neoverené informácie a hoaxy. Šírte len to, k čomu poznáte relevantný zdroj a podľa možnosti ho uvádzajte.
- Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidiel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.
- Vkladať príspevky do diskusie nie je povolené cez proxy servery a anonymizéry. Takéto príspevky môžu byť zmazané bez akéhokoľvek ďalšieho komentovania a zverejňovania dôvodov.
- Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy.
- Akékoľvek útoky, osočovanie a invektívy voči podpísaným autorom článkov redakcii, alebo vydavateľovi budú zmazané, resp. v prípade, že budú zakladať podstatu niektorého z trestných činov, alebo iného porušenia zákona, autor príspevku by mal počítať s možnosťou zjednania nápravy právnou cestou.
- Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

- Inzercia -spot_img
- Inzercia -
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
- Inzercia -spot_img
spot_img